Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Cvičení 02 Ing. Pavel Bednář

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Cvičení 02 Ing. Pavel Bednář"— Transkript prezentace:

1 Cvičení 02 Ing. Pavel Bednář pavel.bednar.st1@vsb.cz

2  Ukázkový projekt IS Dostihy http://www.cs.vsb.cz/septakova/tzd/ http://www.cs.vsb.cz/septakova/tzd/  Přednášky a informace http://dbedu.cs.vsb.cz http://dbedu.cs.vsb.cz  Videopřednášky http://barborka.vsb.cz/prednasky/ http://barborka.vsb.cz/prednasky/  Výukové animace http://barborka.vsb.cz/prednasky/esf/ http://barborka.vsb.cz/prednasky/esf/

3  Co je to množina ? Množina je soubor prvků, pro něž existuje pravidlo, které umožní rozhodnout, zda daný prvek do množiny patří nebo ne.  Co je to kardinalita (mohutnost) množiny ? Počet prvků množiny  Co je rovnost množin ? Každý prvek množiny A je prvkem B a každý prvek B je prvkem A. Označení A = B.  Co je to podmnožina (inkluze) Podmnožina A množiny B je taková množina, jejíž všechny prvky se zároveň nacházejí i v množině B. Označení A  B.

4  Co je to nadmnožina (exkluze) Množina B je nadmnožinou množiny A, jestliže každý prvek množiny A je prvkem množiny B. Označení A⊃B.  Co je to disjunkní množina ? Dvě množiny A a B jsou disjunktní právě tehdy, když jejich průnik je prázdná množina. A ⋂ B = ∅

5  Sjednocení množin – A ∪ B Sjednocení prvků množin A,B rozumíme množinu všech prvků, které náleží alespoň do jedné z množin A,B.

6  Průnik množin – A ⋂ B Průnik množiny A, B rozumíme množinu všech prvků, které patří do množiny A i do množiny B.

7  Doplněk množiny – A‘ Doplněk množiny A rozumíme množinu všech prvků, které do množiny A nepatří.

8  Rozdíl množin A-B Rozdíl množin A,B rozumíme množin prvků, které do množiny A patří a do množiny B nepatří.

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19  Co je kartézský součin Kartézský součin množin A, B je množina všech uspořádaných dvojic [a;b], kde první prvek je z množiny A a druhý prvek je z množiny B. A x B = {[a ; b]: a  A, b  B}

20  A = {1,2}  B = {a,b,c}  C = {x,y,z}  Vytvořte kartézské součiny ◦ A×B ◦ A×B×C ◦ (A×B)×(B×C)

21 Mějme Informace: Pavel Novák, nov321 Jan Malý, mal147 Pavel Malý, mal025  Vypište obsahy množin: Jméno, Příjmení, Login  Vytvořte kartézský součin z vytvořených množin.  Vyznačte v součinu námi reprezentované informace

22  Co je to zobrazení Zobrazení F množiny A do množiny B je pravidlo, které každému prvku a z A jednoznačně přiřadí nějaký prvek b z B. B=F(A) F… je identifikátor zobrazení A… je množina vzorů (definiční obor) B… je množina obrazů (obor hodnot, doména)

23

24  Pojmy ◦ Zobrazení do množiny (ne všechny prvky z B) ◦ Zobrazení na množinu (všechny prvky z B)

25  Prosté (injektivní) Jestliže pro každé dva různé vzory existují různé obrazy

26  Surjektivní Každý prvek z množiny B má svůj obraz v množině A.

27  Vzájemně jednoznačné (bijektivní) Každý vzor má právě jeden obraz a každý obraz právě jeden vzor.

28  Inverzní V bijektivní zobrazení existuje inverzní zobrazení, záměnou obrazů a vzorů.

29  Předchůdce databázového zpracování  Aplikace zpracovávali konkrétní úlohy  Sami si řešili organizaci dat  Závislost dat na programu  Žádné nebo jen minimální vazby mezi různými agendami.

30  Redundance  Nekonzistence  Integrita  Obtížná dosažitelnost dat  Izolovanost dat  Současný přístup více uživatelů.  Ochrana proti zneužití

31  Oddělení dat od programu ◦ DB Server ◦ Komunikace přes interface  Stará se fyzické uložení dat  Řeší zabezpečení přístupu  Současný přístup více uživatelů

32  Zpracování dat  Data  Informace  Objekt  Atribut  Typ objektu  Entita  Typ Entity

33  Primární klíč  Cizí klíč

34  Mějme nyní dvě množiny entit E1, E2.  Mohou existovat dvojice (e1,e2), ei  Ei, které jsou mezi sebou v nějakém vztahu v  Vztah 1:1 Př. Zaměstnanec je vedoucím katedry  Vztah 1:N Př. Zaměstnanec je členem katedry  Vztah M:N Př. E1 = soubor firem, E2 = soubor výrobků. Vztah V je „firma vyrábí výrobek“

35  N-ární vztahy mezi více tabulkami  Množiny entit ◦ E1 je soubor učitelů ◦ E2 je soubor vyučovaných předmětů ◦ E3 je soubor tříd (studijních skupin)  Vztahy ◦ V1: učitel učí předměty (M:N) ◦ V2: třída má předepsány předměty (M:N) ◦ V3: učitel učí ve třídě  Není jasné, který učitel učí předmět ve které třídě. ◦ V4: učitel učí předmět ve třídě

36  Zaznamenává vztahy mezi entitami  Obyčejná entita popisuje některý objekt  Vztahová entita popisuje vztah mezi objekty  Typ entity pojmenujeme názvem vztahu  Její atributy jsou typy entit, mezi kterými popisuje vztah  Instance vztahu jsou pak konkrétní dvojice či n-tice entit vstupujících do vztahu

37  Příklad 1 ◦ Typ vztahové entity – UČÍ (UČITEL, PŘEDMĚT) ◦ Instance vztahu – (Radoslav Fasuga, UDBS)  Příklad 2 ◦ Entity: MUŽI, ŽENY ◦ Vztah – MANŽELSTVÍ (MUŽI, ŽENY) ◦ Další atributy vztahy – datum svatby, …

38  Vazba bez informace ◦ Obsahuje jako atributy pouze typy entit vstupující do vztahu. ◦ Př. UČÍ (UČITEL, PŘEDMĚT)  Vazba s informací ◦ Obsahuje další atributy zaznamenávající vlastnosti vazby ◦ Př. VSTUPUJÍDOMANŽELSTVÍ (MUŽ, ŽENA, DATUM_SVATBY)

39  Graficky znázorňuje objekty a jejich vztahy  Obdélník označuje entitní typ  Kosočtverec reprezentuje vztah mezi entitními typy

40  Kardinalita vztahu ◦ Určuje se dvěma větami Př. „Jeden učitel učí jeden nebo více předmětů“ (1:N) „Jeden předmět může mít jednoho nebo více učitelů“ (1:M)

41  Do některých vztahů musí vstupovat každá entita množiny entit, do jiného vztahu ne.  Definujeme dva druhy členství ve vztahu ◦ povinné (obligatorní) ◦ nepovinné (fakultativní)  Určuje se dvěma větami Př. „Učitel může, ale nemusí učit předmět“ ( o ) „Předmět musí mít učitele“ (  )

42  Příklad 1. – Evidence studentů  Příklad 2. – Seznam zaměstnanců firem  Příklad 3. – Sportovní statistika  Příklad 4. – Katalog eshopu


Stáhnout ppt "Cvičení 02 Ing. Pavel Bednář"

Podobné prezentace


Reklamy Google