Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Monika Šimková. Máme-li data reprezentovat v databázi, jak vybereme jejich strukturu na konceptuální úrovni? Konceptuální modelování analyzuje požadavky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Monika Šimková. Máme-li data reprezentovat v databázi, jak vybereme jejich strukturu na konceptuální úrovni? Konceptuální modelování analyzuje požadavky."— Transkript prezentace:

1 Ing. Monika Šimková

2 Máme-li data reprezentovat v databázi, jak vybereme jejich strukturu na konceptuální úrovni? Konceptuální modelování analyzuje požadavky a zobrazuje tyto požadavky určitými grafickými prostředky bez ohledu na to, který databázový systém budeme následně používat, jak budou data fyzicky uložena. Základními prvky jsou entity, vztahy a atributy. Jedním z hojně používaných postupů je entitně- relační (ER) modelování, které používá různé grafické notace - např. Chen Notation (Peter Chen, 70. léta), Crow’s Feet Notation (Richard Barker, 80. léta) a také grafické vyjádření pomocí UML. 2

3 ER model pracuje s následujícími základními pojmy: entita, entitní množina, vztahy, kardinalita vztahu (násobnost, multiplicita vztahu), atributy (vlastnosti), kandidátní klíč, primární klíč.

4 Entita je objekt reálného světa, který je schopen samostatné existence a je jednoznačně odlišitelný od ostatních objektů (v jistém smyslu podobná instanci třídy). Entitní množina - množina entit podobného typu, které mají stejné vlastnosti (atributy). V jistém smyslu je podobná třídě. ER model je statický koncept – obsahuje pouze strukturu dat a neuvažuje operace nad daty. Nezahrnuje tedy v sobě metody – na rozdíl od třídy. Příklad: STUDENT, PŘEDMĚT představují entitní množiny, student JanNovák, rč. 8315301234 je entita, předmět Makroekonomie je entita.

5 V binárním vztahu entitních množin může v principu být každá entita jedné množiny ve vztahu s každou entitou druhé množiny. Je ale běžné, že multiplicita tohoto vztahu je omezena. Kardinalita (násobnost, multiplicita) vztahu určuje kolik entit jedné entitní množiny se vztahuje k jedné entitě druhé entitní množiny. Participace ve vztahu určuje, zda do vztahu vstupují všechny entity dané entitní množiny či nikoliv. V ER modelu je možné vyjádřit i ternární vztahy i vztahy vyššího stupně, i když jsou poměrně vzácné.

6 Mezi studentem a předmětem může být například vztah: „student si zapsal předmět“, jehož kardinalita je m:n, tj. jeden student si může zapsat více předmětů a na jeden předmět se může zapsat více studentů. Participace ve vztahu bude povinná na straně studenta: každý student musí mít zapsán alespoň jeden předmět. Na druhé straně ale může existovat předmět, na který není nikdo zapsán – tj. na straně předmětu je nepovinná participace.

7 Atribut – vlastnost entity nebo vztahu doména atributu – množina přípustných hodnot, jednoduchý atribut – dále nedělitelný (atomický), složený atribut – např. adresa (město, ulice, PSČ), Kandidátní klíč – minimální množina atributů, která jednoznačně identifikuje každou entitu. Primární klíč – kandidátní klíč, který byl vybrán k jednoznačné identifikaci entit. Příklad: má-li STUDENT atributy rodné číslo a číslo studenta, tak každý z nich je kandidátní klíč a jako primární klíč je vhodné vybrat číslo studenta.

8 Zavádí další pojmy supertřídu / podtřídu Supertřída – entitní množina, zahrnující jedno nebo více seskupení svých instancí, které vyžadují reprezentaci v datovém modelu. Podtřída – seskupení instancí dané entitní množiny, které vyžaduje reprezentaci v datovém modelu. Příklad: Supertřída: Zaměstnanec Podtřídy: Pedagog, THP, Dělník

9 Entita v podtřídě reprezentuje tutéž entitu jako v supertřídě – zdědí atributy supertřídy a může mít navíc další atributy. Podtřída je sama o sobě také třídou, může tedy mít také podtřídy. Tato hierarchie tříd se někdy nazývá IS-A hierarchie. Multiplicita a vztahu mezi supertřídou a podtřídou je 1:1.

10

11 Vytvořte konceptuální model na základě následujícího popisu: Nakladatelství má několik dceřiných společnosti, vydávajících různé edice (vydavatelské řady). V databázi jsou uložené informace o všech dceřiných společnostech, které potřebují editoři, administrátoři a manažeři o knihách, autorech, editorech a o objednávkách titulů od jednotlivých prodejců a o finančních otázkách nakladatelství. Předpokládáme, že platí následující podniková omezení: Jeden autor může napsat více knih (titulů). Kniha může mít více autorů. Jeden editor může pracovat na více knihách a na jedné knize může pracovat více editorů. Každá kniha má jednoho vydavatele, ale každý vydavatel může vydávat více knih. Na jedné objednávce prodejce může být jedna nebo více knih.

12 Při zasílání objednaných titulů se často stává, že některý z objednaných titulů není na skladě, a tak se objednané tituly mohou expedovat po částech.  Kontrakt uzavírá nakladatel na titul - (předpokládá se souhlas všech spoluautorů).  Obchodník může objednat jeden a více titulů, každý titul může objednávat více obchodníků.  Honorář za titul se odvíjí od počtu prodaných výtisků (tantiémy – určité procento z ceny prodaných výtisků). V daném roce je honorář určen na základě daného podílu pro dané rozpětí prodaných výtisků. (Například je – li prodáno do 500 kusů, příslušný podíl na zisku může být 0,1 a při prodaných 501 až 1000 výtisků to může být 0,15 apod.)  Pořadí autorů na titulní stránce je důležité, neboť se od něj odvíjí rozdělení honoráře za titul mezi jednotlivé autory.


Stáhnout ppt "Ing. Monika Šimková. Máme-li data reprezentovat v databázi, jak vybereme jejich strukturu na konceptuální úrovni? Konceptuální modelování analyzuje požadavky."

Podobné prezentace


Reklamy Google