Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přednáška č. 1 Úvod, Historie zpracování dat, Základní pojmy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přednáška č. 1 Úvod, Historie zpracování dat, Základní pojmy"— Transkript prezentace:

1 Přednáška č. 1 Úvod, Historie zpracování dat, Základní pojmy
Databázové systémy Přednáška č. 1 Úvod, Historie zpracování dat, Základní pojmy

2 Úvod S rozvojem lidského poznání roste prudce množství informací.
Jsou kladeny vysoké požadavky na ukládání, vyhledávání a prezentaci informací pomocí počítače a jeho programového vybavení. Setkání člověka s daty, informacemi a informačními systémy je tím nevyhnutelné. Součástí informačních systémů jsou i data uložená v databázi.

3 Historie zpracování dat
Údaje získané měřením nebo pozorováním jsou Data Interpretací dat a vztahů mezi nimi vznikají Informace Organizovaný a uložený soubor dat lze definovat jako Databázi, Bázi dat či Datovou základnu Informační systém je pak rozsáhlejší systém „sloužící pro sběr, uchování, vyhledávání a zpracování dat za účelem poskytování informací“. Příklad IS: Kartotéka, Telefonní seznam, Kniha došlé pošty, Účetnictví apod.

4 Historie zpracování dat
Kartotéky – první předchůdci databází Veškeré operace prováděl člověk Umožńovaly Strukturalizaci Uspořádání Zatřiďování nových položek

5 Historie zpracování dat
Rok 1980 Strojové, elektromechanické zpracování dat Paměťové médium – děrný štítek Použití pro ukládání dat kontrolu dat Jako instrukční sada pro zpracování úkolů

6 Historie zpracování dat
Rok 1959 S nástupem počítačů (velké sálové počítače) byla představena první verze jazyka pro zpracování dat COBOL Rok 1965 Vznik prvního Systému řízení báze dat SŘBD Zavedení síťové koncepce databází (Charles Bachman) Rok 1970 Návrh relačního datového modelu (Edgar F. Codd)

7 Historie zpracování dat
V 70. letech 20. století probíhal ve firmě IBM výzkum relačních databází je vytvořen jazyk SEQUEL (později SQL) – sada příkazů pro ovládání relačních databází První SQL databází je Oracle firmy Relational Software, Inc. Druhou pak DB2 firmy IBM Další systémy pak od 80. let např. Progres, Informix nebo Sybase

8 Historie zpracování dat
Dva typy přístupu k datům Souborový přístup Data uložena do jednoho či více souborů Součástí souboru dat je i jejich popis Aplikace úzce vázána na strukturalizaci dat Nevýhody: Redundance dat Izolovanost dat Nekonzistence dat Integrita dat Obtížná dosažitelnost dat Nezabezpečení proti nedůslednosti uživatele Uživatelský přístup Vzájemná závislost dat a programu

9 Historie zpracování dat
Databázový přístup Odstraňuje nevýhody souborového přístupu Vzniká komplikovanější struktura řízena pomocí SŘBD a tím vznik Databázových systémů Výhody: Zamezení redundance dat Sdílení dat Ochrana před zneužitím Nezávislost dat na aplikaci Přístup k datům skrze databázové programy Možnost vyhodnocování dat

10 Základní pojmy Báze dat (DB) – množina souborů a jejich popisů ve vzájemném logickém vztahu Centrálně zpracované struktura dat - Databáze Systém řízení báze dat (SŘBD) – programový prostředek umožňující: definování struktury, ukládání, výběr a ochranu dat, zabezpečuje databázi a komunikaci mezi uživatelem a systémem Zahrnuje: Jazyk pro definici dat DDL (Data Definition Language) Jazyk pro manipulaci s daty DML (Data Manipulation Language) Např.: Microsoft SQL server, Oracle, MySQL, …

11 Základní pojmy Databázový systém (DBS)– organizační forma systému zpracování dat zahrnující Bázi dat a Systém řízení báze dat Entita – abstrakce libovolných existujících věcí. Významný prvek zkoumané oblasti. Např. Zaměstnanec Atribut – vlastnost entity, která přiřazuje každé entitě nějakou hodnotu (např. Osobní číslo zaměstnance)

12 Základní pojmy Klíčový atribut – je jeden nebo skupina více atributů, které jednoznačně určují entitu Relace – je vztah mezi entitami Kardinalita – představuje omezení počtu instancí druhé entity 1:1 1:N M:N Integrita, integritní omezení – slouží pro zajištění kompletnosti dat Parcialita – určuje povinnost účasti entity ve vztahu


Stáhnout ppt "Přednáška č. 1 Úvod, Historie zpracování dat, Základní pojmy"

Podobné prezentace


Reklamy Google