Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Databáze Úvod. Základní pojmy Databázi si lze představit jako soubor dat, který slouží pro popis reálného světa (např. evidence školní knihovny, sklad.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Databáze Úvod. Základní pojmy Databázi si lze představit jako soubor dat, který slouží pro popis reálného světa (např. evidence školní knihovny, sklad."— Transkript prezentace:

1 Databáze Úvod

2 Základní pojmy Databázi si lze představit jako soubor dat, který slouží pro popis reálného světa (např. evidence školní knihovny, sklad chemikálií, evidence studentů). Databáze se skládá z jedné nebo více tabulek, bývají navzájem propojeny. Každá tabulka je tvořena jednotlivými řádky = záznamy a sloupci = pole. Tato pole pak obsahují vlastní data, která chceme evidovat. Tomu jaké tabulky (a vazby mezi nimi) tvoří celou databázi se říká struktura databáze

3 Základní pojmy Osobní čísloJménoRodné čísloLokace 1034Novák Jakub561220/0235Brno 1021Hajda Daniel670711/6789Praha 1023Holíková Alena715114/4523Ostrava ŘÁDEK / ZÁZNAM SLOUPEC/POLE TABULKA Pole - mohou být různého druhu (text, číslo, datum, ano/ne, automatické číslo…)

4 Základní pojmy Entita je prvek reálného světa (např. člověk, stroj, vyučovaný předmět, město), který je popsán svými charakteristikami (vlastnostmi). Ty se většinou považují za atribut (např. jméno, příjmení, stav, plat, hmotnost). Dalším důležitým pojmem je vazba mezi entitami. Jednotlivé entity odpovídající prvkům z reálného světa, mají mezi sebou určitý vztah.

5 Vazby mezi entitami Např. každý člověk má právě jedny osobní údaje vedené na magistrátě, na oddělení občanských průkazů. To hovoříme o vazbě typu 1:1. Dalším typem je vazba 1:N, jíž bude odpovídat např. skutečnost, že jeden člověk může vlastnit více kreditních karet (ale jedna kreditní karta může být vlastněna pouze jedním člověkem). Posledním typem vazby je M:N. Zde není žádné omezení, příkladem by mohla být situace, že student na vysoké škole si může zapsat několik různých předmětů (ale jeden předmět může být zároveň zapsán více studenty).

6 Relační databáze Většina dnešních databází je tzv. relačních, což znamená, že jednotlivé tabulky databáze jsou mezi sebou propojeny přes určitá pole stejného typu (propojujeme sloupec typu datum s jiným sloupcem typu datu). Relace (propojení) tabulek zpřehledňuje databázi, zabraňuje vícenásobnému zadávání stejných údajů a zvyšuje rychlost práce. Je důležité rozdělit data do přiměřeného množství tabulek – ani mnoho, ani málo. Měli byste se ujistit, že např. nějaké datum se v databázi nevyskytuje na více místech (když se změní, museli byste je měnit ve všech tabulkách).

7 Další pojmy Hodnotou většinou rozumíme uživatelská data. Každý sloupec v tabulce má svůj datový typ (např. celé číslo, řetězec, datum, logická hodnota, apod.). Primární klíč je pole nebo kombinace polí, jednoznačně identifikující každý záznam v databázové tabulce. Žádné pole, které je součástí primárního klíče, nesmí obsahovat hodnotu NULL. Každá tabulka má mít definovaný právě jeden primární klíč ( entitní integrita ). Primární klíč má dvě základní vlastnosti: jedinečnost v rámci tabulky a nenulovou hodnotu.

8 Další pojmy Seřazení záznamů – seřazení nám umožní setřídit všechny záznamy námi zadaným způsobem. Musíme vždy určit, podle kterého pole budou záznamy tříděny. Filtr je stanovení určité podmínky pro zobrazení záznamů. V tabulce uvidíme pouze záznamy vyhovující zadané podmínce. Filtr a seřazení lze navzájem kombinovat. Můžete zadat, že chcete seřadit zaměstnance podle pole Osobní číslo a vidět chcete pouze zaměstnance s evidenčním číslem větším než 1021.

9 Způsoby zobrazení dat v databázích Zobrazení formou tabulky: Slouží k okamžitému a rychlému přehledu o všech záznamech ve struktuře tabulky. Zobrazení formou formuláře: Slouží ke klidnému vyplnění (prohlédnutí, editaci) jednoho záznamu tabulky. Zobrazení formou sestavy: Sestavy slouží pro tisk databáze na tiskárně

10 Význam nasazení a databází Přístup k údajům uloženým v databázi obstarává program, kterému se říká SŘBD – Systém Řízení Báze Dat. Mezi SŘBD patří takové programy jako Oracle, Microsoft SQL Server, Sybase, Informix, MySQL, Microsoft Access,…. Jedná se o poměrně drahé programy. Mezi freewarové produkty patří např.: MySQL

11 SQL – Structured Query Language Strukturovaný dotazovací jazyk – umožňuje zadat zcela libovolný dotaz (nejjednodušší aplikace neumožňují tvorbu vlastních dotazů – mají je předdefinované). Tento jazyk je velmi rozšířen ve všech databázových aplikacích. SQL jazyk je výkonný dotazovací nástroj znalého uživatele databázové aplikace k „dolování“ dat v databázi obsažených.

12 SQL – příkazy pro manipulaci s daty SELECT – vybírá data z databáze, umožňuje výběr podmnožiny a řazení dat. INSERT – vkládá do databáze nová data. UPDATE – mění data v databázi (editace). DELETE – odstraňuje data (záznamy) z databáze. EXPLAIN PLAN FOR – speciální příkaz, který zobrazuje postup zpracování SQL příkazu. Pomáhá uživateli optimalizovat příkazy tak, aby byly rychlejší.

13 SQL – příkazy pro definici dat CREATE – vytváření nových objektů. ALTER – změny existujících objektů. DROP – odstraňování objektů.

14 SQL – příkazy pro řízení dat GRANT – příkaz pro přidělení oprávnění uživateli k určitým objektům. REVOKE – příkaz pro odnětí práv uživateli. BEGIN – zahájení transakce. COMMIT – potvrzení transakce. ROLLBACK – zrušení transakce, návrat do původního stavu.


Stáhnout ppt "Databáze Úvod. Základní pojmy Databázi si lze představit jako soubor dat, který slouží pro popis reálného světa (např. evidence školní knihovny, sklad."

Podobné prezentace


Reklamy Google