Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mediální produkt.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mediální produkt."— Transkript prezentace:

1 Mediální produkt

2 Co je to mediální produkt?
Např. výtisk novin, jednotlivý článek, konkrétní zpráva, křížovka, fotografie, záznam na kompaktním disku, televizní pořad, filmové představení, kniha, atd. Každý mediální produkt má poznatelný „obsah“ a přisuzuje se mu taky nějaký „význam“. (Jirák, Köpplová, 2007, s. 118). Je možné z typu obsahu usuzovat na účinky, které ten či onen produkt může mít na jedince, či společnost? ( Seduction of the Innocent – studie Frederika Werthama).

3 Mediální produkt a jeho obsah:
Mediální produkt je uživateli nabídnut jako jednorázově zveřejněný či opakovaně zveřejňovaný celek, je tedy vnitřně upořádaný a hierarchizovaný celek tvořený v několika vzájemmě provázaných rovinách. In Jirák, Köpplová (2007, s. 119).

4 Klasifikace mediovaných obsahů
Podle média: obsah televizního vysílání, časopisu, novinu, apod. Podle vztahu k mimomediální skutečnosti – fiktivní a faktické. Podle převažujícího naladění: dobrodužné, akční filmy, společenské, ekonomické a politické rubriky v časopisech. Podle komunikačního cíle: informativní obsahy, přesvědčovací obsahy – jako např. reklama, relaxační obsahy – jako např. soutěže, křížovky.

5 Jak popsat obsah sdělení?
Prvky, z nichž je obsah sestaven, Co se předvádí? a Jak se to předvádí? – pravidelnost při výběru a uspořádání a pravidla pro vytvoření celku. Mediální produkt je také výsledkem nějakých vlivů, které se na podepisují na jeho konečné podobě. Srov. Jirák, Köpplová (2007, s. 120).

6 Prvky, ze kterých se mediální produkt skládá:
V novinách a časopisech – jednotlivé příspěvky, ty jsou organizovány do různých rubrik, stránek či jiných tematických celků. Každý příspěvek má své téma, jímž přispívá k tematickému zaměření celku. Tematické, resp. obsahové zaměření mediálních produktů je někdy pevně společensky zakotvené: např. zpravodajské příspěvky se seskupují do šesti hlavních a převažujících obsahových oblastí: (Jirák, Köpplová, 2007, ):

7 6 hlavních zpravodajských oblastí:
1. Politika 2. Ekonomika 3. Zahraničí 4. Zprávy z domova 5. Zprávy z kultury 6. Sport Z hlediska obsahového zaměření je možné od sebe odlišovat média zaměřená všeobecně od těch specializovaných.

8 Pravidelnosti ve výběru a uspořádání prvků a pravidla pro vytvoření celku:
Rutinizace výroby a možnost naplánování jednotlivých kroků vede ke snížení nákladů v produkci. Avšak podle Jiráka také platí, že opakování je nevyhnutelné „tam, kde se vede konkurenční boj o stejné publikum, které má rádo stejné věci“. Srov. Burton a Jirák, 2001, s. 156. Opakování se týká jak výběru zpracovaných témat, tak způsobu jejich zpracování – opakují se běžné vyprávěcí (narativní) postupy a to jak ve filmech, tak povídkách, či klasickém schématu od expozice přes kolizi, krizi a peripetii ke katastrofě.

9 Žánrové vzorce: Opakování způsobů uspořádání mediálního obsahu vznikají „vzorce uspořádání obsahu“- žánrové vzorce – ustálené, opakující se typy či kategorie mediálních produktů vyznačujících se společnými rysy tematickými, kompozičními či formálními zahrnujícími z hlediska obsahového: A) přítomnost podobných hlavních protagonistů a vedlejších postav, B) opakující se zápletky a situace, C) obsahové vlastnosti produktu, které vytvářejí „ikonografii“ žánru projevujících se např. v rekvizitách (Burton a Jirák, 2001, s. 160)

10 Použitá literatura: JIRÁK, J., KÖPPLOVÁ, B. Média a společnost. Stručný úvod do studia médií a mediální komunikace. Vyd. 2. Praha: Portál, 2007. BURTON, G., JIRÁK, J. Úvod do studia médií Brno : Barrister & Principal, 2001.


Stáhnout ppt "Mediální produkt."

Podobné prezentace


Reklamy Google