Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Co je to mediální produkt? Např. výtisk novin, jednotlivý článek, konkrétní zpráva, křížovka, fotografie, záznam na kompaktním disku, televizní pořad,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Co je to mediální produkt? Např. výtisk novin, jednotlivý článek, konkrétní zpráva, křížovka, fotografie, záznam na kompaktním disku, televizní pořad,"— Transkript prezentace:

1

2 Co je to mediální produkt? Např. výtisk novin, jednotlivý článek, konkrétní zpráva, křížovka, fotografie, záznam na kompaktním disku, televizní pořad, filmové představení, kniha, atd. Každý mediální produkt má poznatelný „obsah“ a přisuzuje se mu taky nějaký „význam“. (Jirák, Köpplová, 2007, s. 118). Je možné z typu obsahu usuzovat na účinky, které ten či onen produkt může mít na jedince, či společnost? (1954 - Seduction of the Innocent – studie Frederika Werthama).

3 Mediální produkt a jeho obsah: Mediální produkt je uživateli nabídnut jako jednorázově zveřejněný či opakovaně zveřejňovaný celek, je tedy vnitřně upořádaný a hierarchizovaný celek tvořený v několika vzájemmě provázaných rovinách. In Jirák, Köpplová (2007, s. 119).

4 Klasifikace mediovaných obsahů Podle média: obsah televizního vysílání, časopisu, novinu, apod. Podle vztahu k mimomediální skutečnosti – fiktivní a faktické. Podle převažujícího naladění: dobrodužné, akční filmy, společenské, ekonomické a politické rubriky v časopisech. Podle komunikačního cíle: informativní obsahy, přesvědčovací obsahy – jako např. reklama, relaxační obsahy – jako např. soutěže, křížovky.

5 Jak popsat obsah sdělení? Prvky, z nichž je obsah sestaven, Co se předvádí? a Jak se to předvádí? – pravidelnost při výběru a uspořádání a pravidla pro vytvoření celku. Mediální produkt je také výsledkem nějakých vlivů, které se na podepisují na jeho konečné podobě. Srov. Jirák, Köpplová (2007, s. 120).

6 Prvky, ze kterých se mediální produkt skládá: V novinách a časopisech – jednotlivé příspěvky, ty jsou organizovány do různých rubrik, stránek či jiných tematických celků. Každý příspěvek má své téma, jímž přispívá k tematickému zaměření celku. Tematické, resp. obsahové zaměření mediálních produktů je někdy pevně společensky zakotvené: např. zpravodajské příspěvky se seskupují do šesti hlavních a převažujících obsahových oblastí: (Jirák, Köpplová, 2007, 121-122):

7 6 hlavních zpravodajských oblastí: 1. Politika 2. Ekonomika 3. Zahraničí 4. Zprávy z domova 5. Zprávy z kultury 6. Sport Z hlediska obsahového zaměření je možné od sebe odlišovat média zaměřená všeobecně od těch specializovaných.

8 Pravidelnosti ve výběru a uspořádání prvků a pravidla pro vytvoření celku: Rutinizace výroby a možnost naplánování jednotlivých kroků vede ke snížení nákladů v produkci. Avšak podle Jiráka také platí, že opakování je nevyhnutelné „tam, kde se vede konkurenční boj o stejné publikum, které má rádo stejné věci“. Srov. Burton a Jirák, 2001, s. 156. Opakování se týká jak výběru zpracovaných témat, tak způsobu jejich zpracování – opakují se běžné vyprávěcí (narativní) postupy a to jak ve filmech, tak povídkách, či klasickém schématu od expozice přes kolizi, krizi a peripetii ke katastrofě.

9 Žánrové vzorce: Opakování způsobů uspořádání mediálního obsahu vznikají „vzorce uspořádání obsahu“- žánrové vzorce – ustálené, opakující se typy či kategorie mediálních produktů vyznačujících se společnými rysy tematickými, kompozičními či formálními zahrnujícími z hlediska obsahového: A) přítomnost podobných hlavních protagonistů a vedlejších postav, B) opakující se zápletky a situace, C) obsahové vlastnosti produktu, které vytvářejí „ikonografii“ žánru projevujících se např. v rekvizitách (Burton a Jirák, 2001, s. 160)

10 Použitá literatura: JIRÁK, J., KÖPPLOVÁ, B. Média a společnost. Stručný úvod do studia médií a mediální komunikace. Vyd. 2. Praha: Portál, 2007. BURTON, G., JIRÁK, J. Úvod do studia médií. Brno : Barrister & Principal, 2001.


Stáhnout ppt "Co je to mediální produkt? Např. výtisk novin, jednotlivý článek, konkrétní zpráva, křížovka, fotografie, záznam na kompaktním disku, televizní pořad,"

Podobné prezentace


Reklamy Google