Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozbor uměleckého textu Osnova. NADPIS NÁZEV DÍLA JMÉNO AUTORA ROK A MÍSTO VYDÁNÍ KNIHY.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozbor uměleckého textu Osnova. NADPIS NÁZEV DÍLA JMÉNO AUTORA ROK A MÍSTO VYDÁNÍ KNIHY."— Transkript prezentace:

1 Rozbor uměleckého textu Osnova

2 NADPIS NÁZEV DÍLA JMÉNO AUTORA ROK A MÍSTO VYDÁNÍ KNIHY

3 1, ZÁKLADNÍ ŽIVOTOPISNÉ ÚDAJE O AUTOROVI -JEHO NEJVÝZNAMNĚJŠÍ SOUČASNÍCI -ZDROJ: SLOVNÍK SPISOVATELŮ, ÚDAJE V KNIZE, INTERNET /WIKIPEDIE/

4 2, ROK VZNIKU NEBO PRVNÍHO VYDÁNÍ DÍLA -UMĚLECKÝ SMĚR DÍLA (NAPŘ. ROMANTISMUS, REALISMUS, MEZIVÁLEČNÁ LITERATURA APOD.) -STRUČNÁ KULTURNĚHISTORICKÁ CHARAKTERISTIKA DOBY -ZDROJ: DĚJINY LITERATURY, ÚDAJE V KNIZE, INTERNET

5 3, ŽÁNR DÍLA -STRUČNÁ DEFINICE ŽÁNRU -NEJVÝZNAMNĚJŠÍ DÍLA ŽÁNRU

6 -PRÓZA – souvislý text, je členěn odstavci (např. román, povídka, pověst …) - POEZIE – členění na sloky, verše, často obsahuje rým - DRAMA – divadelní hra, obsahuje repliky postav - EPIKA – má děj - LYRIKA – nemá děj, vyjadřuje pocity nálady atd.

7 4, STRUČNÝ OBSAH DÍLA (V PŘÍPADĚ BÁSNICKÉ SBÍRKY JEJÍ CELKOVÁ KONCEPCE A ROZBOR JEDNÉ BÁSNĚ, V PŘÍPADĚ SBÍRKY POVÍDEK ROZBOR JEDNÉ POVÍDKY) -Snažte se opravdu o STRUČNÝ obsah! -Obsah díla není zdaleka to nejdůležitější!

8 5, ROZBOR DÍLA -TÉMA - souhrn jednotlivých motivů, vyšší kompoziční celek -- tématem - může být kterýkoliv jev skutečnosti, který má vztah k člověku. (minulosti, přítomnosti nebo budoucnosti ) - důležité společenské události (válka, osvobození...) -hlavní myšlenka díla, to, co řeší autor -může být hlavní (ústřední, nosné) nebo vedlejší -MOTIVY - základní jednotka lit. díla, kterou již není možno dále rozložit. Může jím být prakticky cokoliv (postava, zvíře, událost, situace apod.) -JAZYKOVÁ CHARAKTERISTIKA – odchylky od běžné jazykové normy (spisovnost x nespisovnost, řeč přímá x nepřímá, monolog, dialog, krátké věty x dlouhá souvětí …) Vždy uvádějte PŘÍKLADY!

9 KOMPOZIČNÍ POSTUP - v epických dílech především kompozice chronologická (postupná, od minulosti k přítomnosti, dále např. retrospektivní (zpětná, nejprve známe konec děje, později se dozvídáme, co mu předcházelo), paralelní (prolínavá, několik dějových linií). V lyrických dílech se uplatňuje zpravidla kontrast, paralelismus, či pointa. POSTAVY – hlavní, vedlejší, jejich charakteristika VYPRAVĚČ – ich-forma, er-forma. Do jaké míry se autor účastní děje? Kdo je vypravěč? Je jím sám autor? POSTOJ AUTORA KE SKUTEČNOSTI – reálný x fikční svět, úhel pohledu, z něhož autor vypráví, kontroverzní x obecně přijatelné názory apod.) ČASOPROSTOR – kdy a kde se dílo odehrává

10 6, VÝZNAM DÍLA PRO DALŠÍ VÝVOJ LITERATURY zdroje: internet, dějiny literatury, konzultace

11 7, OBLÍBENÝ ÚRYVEK Z DÍLA Ne příliš dlouhý, může být zkrácen pomocí „ … „

12 8, VLASTNÍ NÁZOR NA PŘEČTENÉ DÍLO -Podloženo argumenty (proč se mi dílo líbilo x nelíbilo, srovnání s jiným dílem, špatně x dobře se mi to četlo /Proč?/, srovnání s filmem apod.)


Stáhnout ppt "Rozbor uměleckého textu Osnova. NADPIS NÁZEV DÍLA JMÉNO AUTORA ROK A MÍSTO VYDÁNÍ KNIHY."

Podobné prezentace


Reklamy Google