Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

7. výzva Strategický plán Leader Hanáci se rozkévale… Prezentace pro seminář 21. prosince 2010, Červenka.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "7. výzva Strategický plán Leader Hanáci se rozkévale… Prezentace pro seminář 21. prosince 2010, Červenka."— Transkript prezentace:

1 7. výzva Strategický plán Leader Hanáci se rozkévale… Prezentace pro seminář 21. prosince 2010, Červenka

2 Využijte možnosti získat peníze na vaše projekty z programu LEADER!

3 Moravská cesta Region v srdci Olomouckého kraje 1)SPL 2)7. výzva – plán, alokace 3)Fiche 3, 4, 5, 6 4)Další podklady k projektům - dokumenty, pokyn, informace, kontakty, výběr projektů… Obsah

4 20.12.2010Snímek 4 Obyvatel: 26 665 Rozloha: 25 060 ha Hustota: 106,3 19 obcí 59 místních částí REGION:

5 Rekapitulace 2008-2010

6 Výzvy 2008-2010 Nový zpravodaj…

7 Plnění SPL 2008-10 Fiche1V 5k 2V 6k 3V 7k - 8k 4V 9k 5V 10k 6V 11k 7V 12k Celkem 1 Kvalitnější život v našich obcích x63-4xxx13 2 Na venkově se bude žít lépe 7xx-453x19 3 Od Bouzova vítr věje… v Pomoraví se něco děje x00-00-+0 4 Cesta k oživení Litovelska a Pomoraví 120-10-+4 5 Budoucnost regionu je v našich tradicích -----3-+3 6 Rozvíjíme řemesla a živnosti – NOVĚ!!! -------+- Projekty spolupráce MBE IV.2.1. -- 2X + 1X + -1?- CELKEM883-98339

8 Plnění SPL 2008-10 FichePRVPAlokace podpory% 1 Kvalitnější život v našich obcích III.2.1.1.13 11.084.218 49,52% 37% 2 Na venkově se bude žít lépe III.2.1.2.16 (6.310.389) 8.725.331 38,98% 45% 3 Od Bouzova vítr věje… v Pomoraví se něco děje III.1.3.0 0 0% 3% 4 Cesta k oživení Litovelska a Pomoraví I.1.1.1.4 1.096.988 4,90% 5% 5 Budoucnost regionu je v našich tradicích III.2.2.3 1.475.092 6,59% 10% 6 Podpora rozvoje podnikání III.1.2. NOVĚ pro podnikatele, malé čerpání F3 a F4 CELKEM 22.381.629

9 7. Výzva AKTUÁLNÍ

10 Alokace pro MAS Vyčíslení dotace LEADER Celkem pro MAS 20116 690 522 Opatření IV.1.1. Místní akční skupina 1 338 104 Opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie 5 352 418 - Nedočerpáno v roce 2008 617 877 Celkem na projekty 20115 970 295

11 7. Výzva - alokace Celková výše dotace pro projekty pro 7. výzvu je 30 % alokace roku 2011 (+10%). Číslo fiche Název fiche Hlavní opatření PRV Alokace pro 7. výzvu: (1,8 – 2,4 mil. Kč) F3 Od Bouzova vítr věje… v Pomoraví se něco děje III.1.3. 30% z 30% alokace roku 2010 cca 600.000 Kč F4 Cesta k oživení Litovelska a Pomoraví I.1.1.1. 10% z 30% alokace roku 2010 cca 200.000 Kč F5 Budoucnost regionu je v našich tradicích III.2.2. 40% z 30% alokace roku 2010 cca 800.000 Kč F6 Rozvíjíme řemesla a živnosti III.1.2.20% z 30% alokace roku 2010 cca 400.000 Kč

12 Časový plán (V7) Termín vyhlášení výzvy: 26. 11. 2010 Seminář: 21. 12. 2010, Červenka Konzultace: Viz kontakty Příprava projektů: listopad 2010 – leden 2011 Termín příjmu žádostí: Od 19. do 21. ledna 2011 do 12 hodin Jednání programového výboru (PV): 4. 2. 2011 Veřejná prezentace projektů: 15. 2. 2011 Jednání výběrové komise: 15. 2. 2011 Schvalování PV a info na webu: 16. 2. 2011

13 Fiche v 7. výzvě (12. kolo PRV)

14 Fiche – popis Společná pravidla: Způsobilé výdaje: Minimálně 100.000 Kč Maximálně 2.000.000 Kč (dle opatření méně) Výše dotace: -Podnikatelské projekty: zpravidla nejvýše 50% -Veřejné a neziskové projekty: nejvýše 90% Žadatelé: - subjekty z obcí do 25.000 obyvatel

15 Fiche 3: Od Bouzova vítr věje… v Pomoraví se něco děje Hlavní opatření PRV: III.1.3. Podpora cestovního ruchu Záměr a) Budování pěších tras, vinařských stezek a hipostezek Oprávnění žadatelé: Zemědělský podnikatel; Nezemědělské podnikatelské subjekty začínající (méně než 2 roky historie) Oblasti podpory (typy aktivit) - záměr a) Zmapování, propojení a propagace místních přírodních a kulturních památek a regionálních atrakcí pro turistické oživení a povzbuzení rozvoje cestovního ruchu. - vybudování pěších a lyžařských tras, vinařských stezek a hipostezek mimo území lesů (směrové tabule, značky, odpočinková místa podél tras a stezek)

16 Fiche 3: Od Bouzova vítr věje… v Pomoraví se něco děje Hlavní opatření PRV: III.1.3. Podpora cestovního ruchu Záměr b) Malokapacitní ubytovací a stravovací zařízení, volný čas Oprávnění žadatelé: Zemědělský podnikatel; Nezemědělské podnikatelské subjekty začínající (méně než 2 roky historie) Oblasti podpory (typy aktivit) - záměr b): Výstavba malokapacitních ubytovacích a stravovacích zařízení, půjčoven sportovního vybavení a objektů a ploch pro sportovně rekreační vyžití. Po realizaci projektu vznikne funkční celek.

17 … Fiche 3: Od Bouzova vítr věje… v Pomoraví se něco děje Vedlejší opatření PRV: III.2.2. Kulturní dědictví venkova a) Studie a programy obnovy, využití a regenerace b) Obnova a zhodnocování kulturního dědictví venkova c) Stálé výstavní expozice a muzea Oblasti podpory (typy aktivit): - investice spojené s udržováním, obnovou a zhodnocováním nebo využitím kulturního dědictví venkova - kulturních, památkově významných území, kulturních prvků vesnic a venkovské krajiny, včetně historických parků, zahrad a alejí -budování nových stálých výstavních expozic a muzeí s vazbou na místní historii, zajímavosti, kulturní a umělecké aktivity a tradiční lidovou kulturu Podpora je poskytována v režimu de minimis.

18 … Fiche 3: Od Bouzova vítr věje… v Pomoraví se něco děje Vedlejší opatření PRV: II.2.4.2. Neproduktivní investice v lesích Oblasti podpory (typy aktivit): - posílení rekreační funkce lesa (výstavba stezek pro turisty do šíře 2 metrů, značení cyklostezek, apod.), - usměrňování návštěvnosti území (zřizování parkovacích míst, odpočinkových stanovišť, přístřešků, lesních studánek, informačních tabulí, apod.), - zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa (např. mostky, zábradlí) - údržba lesního prostředí

19 … Fiche 3: Od Bouzova vítr věje… v Pomoraví se něco děje Výše dotace: Projekty zakládající veřejnou podporu: Maximální výše dotace činí: Malé podniky 60 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace. Střední podniky 50 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace. Velké podniky 40 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace.

20 … Fiche 3: Od Bouzova vítr věje… v Pomoraví se něco děje

21 Fiche 3: Příklad rozdělení hlavní a vedlejší opatření

22 … Fiche 3: Od Bouzova vítr věje… v Pomoraví se něco děje

23 Fiche 4: Cesta k oživení Litovelska a Pomoraví Hlavní opatření PRV: I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků a) stavby a technologie v živočišné výrobě b) stavby a technologie v rostlinné výrobě Oprávnění žadatelé: Zemědělský podnikatel; Podnikatelský subjekt, který je vlastněn z většiny zemědělskými prvovýrobci Oblasti podpory (typy aktivit): - investice do zemědělských staveb a technologií (rekonstrukce a výstavba nových staveb), včetně nezbytných manipulačních ploch pro rostlinnou a živočišnou výrobu. - využití a zpracování biomasy pro vlastní potřebu

24 … Fiche 4: Cesta k oživení Litovelska a Pomoraví Vedlejší opatření PRV: III.1.1. Diverzifikace činností nezemědělské povahy Záměr a) Oblasti podpory (typy aktivit): Zahájení a rozvoj aktivit zejména v oblasti výroby a zpracování včetně podpory tradičních řemesel. Podpora je poskytována pouze na projekty vybraných ekonomických činností -Stavební obnova (rekonstrukce, modernizace), případně nová výstavba budov, ploch za účelem diverzifikace zemědělských aktivit, upřednostněno je využití stávajících budov a ploch

25 … Fiche 4: Cesta k oživení Litovelska a Pomoraví Vedlejší opatření PRV: I.1.3.1. Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům Oblasti podpory (typy aktivit): Podpora výkonnosti zpracovatelských podniků, rozvoje nových odbytišť pro zemědělské produkty, podpora marketingu zemědělských výrobků, zlepšování kvality výrobků a podporu vývoje aplikace nových produktů, postupů a technologií.

26 … Fiche 4: Cesta k oživení Litovelska a Pomoraví Výše dotace: 40% způsobilých výdajů pořízené ostatními zemědělci v jiných než znevýhodněných oblastech, 50% způsobilých výdajů na investice pořízené mladými zemědělci a ostatními zemědělci ve znevýhodněných oblastech. Maximální výše dotace činí 25 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, u podniků, na něž se nevztahuje definice drobného, malého a středního podniku, ale které mají méně než 750 zaměstnanců a obrat menší než 200 mil. EUR.

27 … Fiche 4: Cesta k oživení Litovelska a Pomoraví

28 … Fiche 4: Cesta k oživení Litovelska a Pomoraví

29 Fiche 5: Budoucnost regionu je v našich tradicích Hlavní opatření PRV: III.2.2. Kulturní dědictví venkova a) Studie a programy obnovy, využití a regenerace b) Obnova a zhodnocování kulturního dědictví venkova c) Stálé výstavní expozice a muzea Oprávnění žadatelé: Obce, DSO, NNO (o.s., o.p.s.), z.s.p.o., církve Oblasti podpory (typy aktivit): Cílem je obnova místních památek pro 1) ochranu kulturního dědictví a uchování tradic venkova a 2) zlepšení nabídky pro rozvoj cestovního ruchu v regionu. Charakter: Zmapování, obnova, oživení, propojení a propagace místních přírodních a kulturních památek a regionálních atrakcí pro turistické oživení a povzbuzení rozvoje cestovního ruchu na venkově.

30 Fiche 5: Budoucnost regionu je v našich tradicích

31 Fiche 5: Budoucnost regionu je v našich tradicích

32 Příklady projektů Fiche 5 Poř adí Žadatel / Název projektu Požadovaná dotace v Kč Bodů celkem 1. ŘKF Bílá Lhota: "Obnova střechy kostela sv. Kateřiny Alexandrijské v Bílé Lhotě" 842.023 582 b (342 b.) 2. ŘKF Cholina: „Křížová cesta - kosel nanebevzetí panny Marie v Cholině“ 342.000 542 b. (182 b.) 3 Obec Červenka: Oprava kaple sv. Pavlíny v Července 291.069 405 b. (225 b.) Mezisoučet:1.475.092

33 V5/F5/01: Oprava kaple sv. Pavlíny v Července Žadatel: Obec Červenka Dotace: 291.069 Kč

34 V5/F5/02: Obnova střechy kostela sv. Kateřiny Alexandrijské v Bílé Lhotě Žadatel: ŘKF Bílá Lhota Dotace: 842.023 Kč

35 V5/F5/03: Křížová cesta – kostel nanebevzetí panny Marie v Cholině Žadatel: ŘKF Cholina Dotace: 342.000 Kč

36 Fiche 6: Rozvíjíme řemesla a živnosti Opatření PRV: III.1.2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje Záměr a) Zakládání a rozvoj mikropodniku Oprávnění žadatelé: Podnikatelé (nezemědělští) Záměry b, c, d) Oprávnění žadatelé: Podnikatelé - zemědělci Oblasti podpory (typy aktivit): - Stavební obnova (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení), případně nová výstavba budov, ploch s upřednostněním využití stávajících budov a ploch - nákup strojů, technologie, zařízení provozoven a dílen, hardware, software (… viz příklady)

37 Fiche 6: Rozvíjíme řemesla a živnosti

38 Příklady MASP cca 19.000 obyvatel

39 Regionální výrobky ŽadatelNázevDotace Ing. Jaroslava Kvasničková, Bystřice pod Hostýnem Rozvoj regionálních výrobků241 200 Kč

40 Inovace strojů ŽadatelNázevDotace Radim Štípek, Bystřice pod Hostýnem Technologická inovace strojového vybavení truhlářské dílny 325 231 Kč

41 Vybavení dílny ŽadatelNázevDotace Jiří Jakubec, Chvalčov Nákup strojového vybavení pro truhlářskou dílnu 286 380 Kč

42 Olepovací stroj ŽadatelNázevDotace Ctibor Bílek, Bystřice pod Hostýnem Nákup olepovacího stroje a pořízení odsávacího zařízení 130 200 Kč

43 Fréza a lis ŽadatelNázevDotace David FialaNákup spodní frézky a stahovacího lisu204.000 Kč

44 Odsávání ŽadatelNázevDotace Jiří JakubecNákup odsávacího zařízení a rekonstrukce střešní krytiny 53.082 Kč

45 Nové stroje ŽadatelNázevDotace Pavel BednaříkPořízení nových strojů pro rozvoj podnikání540.000 Kč

46 Žádost a přílohy

47 Dokumenty k výzvě - Žádost (elektronický formulář) vč. Instruktážního listu - Osnova projektu (prezentace samostatně) - Seznam příloh -Přílohy: povinné (např. technická dokumentace), nepovinné -Doklady dle Pokynu MAS k 5. výzvě Pomůcky: Metodický manuál (1) – Časový plán, kancelář Metodický manuál (2) – Osnova projektu Metodický manuál (3) – Pravidla pro výběr projektů Metodický manuál (4) - Publicita

48 Žádost o dotaci Jedná se o formulář s počtem 4 stran (samostatně) Formulář je ve formátu pdf. Pro jeho vyplnění nebo jen prohlížení je nutný software Adobe Acrobat Reader verze 8.0 a vyšší!

49 Seznam povinných příloh (…1) 1)1x projekt dle závazné osnovy a 1x CD s osnovou projektu a žádostí ve formátu pdf 2) Čestné prohlášení (dle vzoru – originál) 3) Seznam příloh s uvedením počtu stran 4) V případě projektu s veřejnou podporou – daňové přiznání za poslední uzavřené zdaňovací období 5) Daňové přiznání u fyzických osob 6) Pravomocné a platné stavební povolení či ohlášení stavby nebo čestné prohlášení žadatele, že povolení ani ohlášení není třeba. NUTNÁ KONZULTACE SE STAVEBNÍM ÚŘADEM!!!

50 Seznam povinných příloh (…2) 7) Technická dokumentace ke stavebnímu řízení 8) Půdorys stavby – pokud není přílohou technická dokumentace v případě stavebního řízení 9) Stanovisko MŽP – vydává AOPK – v případě stezek a budování pasteveckých areálů 10) Kopie katastrální mapy s vyznačením lokalizace projektu 11) V případě nákupu stavby/pozemku nutný znalecký posudek ne starší než 12 měsíců 12) V případě projektů na vypracování územních plánů doklad o splnění kvalifikačních požadavků na pořizovatele, smlouvu s odborníkem-architektem a schválené zadání územního plánu (Fiche 1)

51 Zvláštní upozornění Stavební povolení: - platné a pravomocné stavební povolení ke dni podání žádosti na MAS Je-li součástí projektu stavební rozpočet, žadatel musí předložit jako povinnou přílohu výkaz výměr v členění dle kódů způsobilých výdajů Programu rozvoje venkova a číselníku RTS Brno, a to v podobě pro vyhlášení výběrového řízení. Specifické vymezení: Soulad se SPL a Integrovanou strategií rozvoje MAS Podhostýnska v letech 2007-2013 a rozvíjení dalších strategií v regionu.

52 Osnova projektu a hodnocení

53 Osnova projektu 1) NÁZEV PROJEKTU 2) ŽADATEL 2.1) Žadatel 2.2) Zpracovatel projektu 3) POPIS PROJEKTU 3.1) Zdůvodnění projektu 3.1.1) Inovace projektu 3.2) Realizace projektu 3.3) Technické řešení projektu 3.4) Výsledky projektu 4) ROZPOČET PROJEKTU 5) REALIZOVANÉ PROJEKTY

54 Preferenční kritéria

55 VOLITELNÁ: 7. Příznivý vliv na životní prostředí 8. Přínos pro místní nabídku výrobků a služeb 9. Regionální význam – pro více než 1 obec (místo) 10. Dopad projektu – projekt naplňuje více než 1 cíl a více než 1 prioritu integrované strategie rozvoje MAS a SPL 11. Bezpečnost dopravy (jen F1 až F3) 12. Úspěšnost žadatele (jen F1, F2 a F5) 13. Výše dotace v projektu (jen F1, F2 a F5) 14. Typ žadatele (jen F1, F2 a F5 15. Využití místních zdrojů (jen F4 a F6) 16. Podpora podnikatelů (do 5 zaměstnanců) (jen F4 a F6)

56 Strategický plán Leader Výběr projektů

57 Kritéria nově /1 Aktualizace a doplnění od 5. výzvy: Od 5. výzvy byla aktualizována preferenční kritéria (dále také PK) pro fiche 1, 2, a 5 takto: PK: Výše dotace v projektu: max. 80 bodů za projekty s dotací do 250.000 Kč, max. 60 bodů za projekty s dotací do 500.000 Kč, max. 40 bodů za projekty s dotací do 750.000 Kč, max. 20 bodů za projekty s dotací do 1.000.000 Kč, 0 bodů za projekty s dotací nad 1.000.000 Kč PK: Typ žadatele – žadatelem je NNO, nebo církev: max. 30 bodů

58 Kritéria nově /2 Aktualizace a doplnění od 5. výzvy: PK: Víceodvětvové navrhování a provádění projektu založené na součinnosti mezi subjekty a projekty z různých odvětví místního hospodářství: snížena maximální bodová hranice z 50 na 30 bodů. Princip partnerství však bude uplatňován a nejvyšší bodové hodnocení (30 bodů) získají projekty se zapojením více partnerů z různých sektorů. Míra "partnerství" však bude posuzována nejen z prostého doložení přílohy (např. prohlášení o partnerství), ale partner bude mít svou přesně určenou roli buďto ve fázi přípravy (např. zapojení veřejnosti), administrace (např. spolufinancování či předfinancování obce), nebo realizace (např. věcné plnění, dobrovolný stavební dozor apod.). PK: Změna bodového hodnocení u F2 "bezpečnost dopravy" na max. 20 bodů.

59 Kritéria - celkově Příklad: Fiche 5 / od 5. výzvy:

60 Monitorovací indikátory Monitorovací indikátor Komentář, jak projekt přispívá k naplnění monitorovacích indikátorů stanovených MAS, resp. které monitorovací indikátory bude žadatel sledovat a naplňovat M1 – Příznivý vliv na životní prostředí M2 - Nová nabídka služeb Např. M2.11: Nová plocha pro jarmarky a trhy (absolutní počet) Projekt přispěje k vybudování nové plochy, která bude sloužit pro jarmarky a trhy minimálně 1x (3x) ročně M3 - Bezpečnost dopravy M4 – Obnova základní infrastruktury M5 – Zlepšení vzhledu obce a místa M6 – Regionální význam M7 – Stavební obnova M8 – Rozvoj společenského života M9 – Nová nabídka služeb – cestovní ruch M10 – Nová nabídka služeb – kulturní dědictví M11 – Obnova kulturního dědictví M12 – Rozvoj obchodních akcí M13 – Nové stroje a technol. pro rostl. výrobu M14 – Nové produkty a technologie M15 – Diverzifikace M16 – Management MAS

61 Pokyn k 5. výzvě Nepovinná příloha: Soulad projektu s integrovanou strategií Žadatel předloží MAS mimo žádosti: -Prohlášení o minimální míře podpory -Prohlášení o zajištění předfinancování -Prohlášení o souhlasu s výběrovou komisí (možnost vznesení námitky k členovi z podjatosti) -Souhlas o financování činnosti MAS

62 Integrovaná strategie rozvoje území Soulad

63 Fiche – inovace Uplatnění inovačních přístupů: V předkládaných projektech bude preferováno: a) integrace více propojených aktivit b) atraktivita obce ve prospěch atraktivity regionu c) skutečně partnerské propojení, tj. spolupráce obcí, podnikatelů a NNO na území MAS d) společná propagace aktivit a projektů vybraných v rámci fiche e) předpoklady pro projekty meziregionální a mezinárodní spolupráce.

64 Strategický plán Leader Kontakty na MAS KdoPoziceTelefonE-mail Julie Zendulková Předsedkyně / manažerka MAS 724 111 510 julie.zendulkova@ moravska-cesta.cz Tomáš Spurný Místopředseda MAS 585 967 574 obec@skrben.cz Alena Sedlářová Místopředseda MAS 724 184 368obec@bilalhota.cz Zdeněk Smékal Asistent MAS732 757 072 mas@ moravska-cesta.cz Vendula Pírková Manažerka pro monitoring SPL 724 957 052 moravska- cesta@centrum.cz Marek Zábranský Manažer projektů spolupráce 739 344 119 marek.zabransky@ smarv.cz Tomáš Šulák Poradce SPL775 949 142tomas.sulak@ smarv.cz

65 Informace: www.moravska-cesta.cz


Stáhnout ppt "7. výzva Strategický plán Leader Hanáci se rozkévale… Prezentace pro seminář 21. prosince 2010, Červenka."

Podobné prezentace


Reklamy Google