Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MAS Podhostýnska Strategický plán Leader Prezentace pro seminář MASP, Bystřice pod Hostýnem, 26. 6. 2008, 13.00.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MAS Podhostýnska Strategický plán Leader Prezentace pro seminář MASP, Bystřice pod Hostýnem, 26. 6. 2008, 13.00."— Transkript prezentace:

1 MAS Podhostýnska Strategický plán Leader Prezentace pro seminář MASP, Bystřice pod Hostýnem, 26. 6. 2008, 13.00

2 Obsah: 1)Představení SMARV (TSu) 2) SPL MAS Podhostýnska (TSu) 3) Fiche – typy projektů (TSu) 4) Osnova projektu (TSu) 5) Příklad projektu (ICh) 5) Fiche 1, 2, 7 (LŠ, EK)

3 SMARV Středomoravská agentura rozvoje venkova

4 SMARV, o.p.s. Nabídka služeb A)Dotační poradenství B)Projektové řízení Komplexní příprava projektových žádostí Studie proveditelnosti Řízení a monitoring projektů C) Zajištění výběrových řízení D) Vedení účetnictví E) Strategické plánování Zpracování strategických plánů rozvoje obcí, DSO a MAS Zpracování analýz k rozvoji venkova F) Vzdělávání Semináře a konference; Školení a vzdělávací akce Exkurze a cesty za příklady dobré praxe G) Veřejná projednávání a facilitace H) Ostatní služby - publicita a propagace Pomůžeme získat peníze na vaše projekty! www.smarv.cz

5 SMARV, o.p.s. Příklady spolupráce MAS – Partnerství Moštěnka, o.s. (OK/ZK) DSO mikroregionu Moštěnka(OK) DSO mikroregionu Holešovsko (ZK) MAS Region Poodří (MSK) MAS Moravská cesta (OK) MAS Moravský kras (JMK/OK) MAS Nízký Jeseník (MSK/OK) MAS Společná cesta (JMK) DSO mikroregionu Lipensko (OK) MAS Horní Pomoraví (OK) MAS Podhostýnska (ZK) MAS Na cestě k prosperitě(OK) DSO mikroregionu Větrník(JMK) Pomůžeme získat peníze na vaše projekty! www.smarv.cz

6 MAS v OK a ZK vybrané v 1. kole PRV IV.1.1. - Nízký Jeseník - Uničovsko - Moravská cesta - Region Haná - Bystřička - Hranicko - Podhostýnska - Hornolidečsko - Horňácko a Ostrožsko

7 Strategický plán Leader

8 Výsledky 1. kola Leader ZLÍNSKÝ KRAJpodp 10. MAS Hornolidečska+ 28. MAS Horňácko a Ostrožsko+ 38. MAS Podhostýnska+ 55. MAS Rožnovsko- 57. MAS Bojkovska- 59. MAS Ploština- 62. MAS mikroregionu Buchlov- 64. MAS Hříběcí Hory- 73. MAS Střední Vsetínsko- 74. MAS Dolní Poolšaví- 92. MAS Vizovicko a Slušovicko-

9 SPL: „Společná cesta k budoucnosti podhostýnského regionu“ Region - 15 obcí 16 367 obyvatel 97,3 obyvatel/km2 168,21 km2

10 SPL: „Společná cesta k budoucnosti podhostýnského regionu“ Celková alokace MASP 2008: IV.1.1. MAS: - 991 805 Kč IV.1.2. Realizace strategie: - 4 727 028 Kč

11 SPL: „Společná cesta k budoucnosti podhostýnského regionu“ Finanční plán SPL MASP: 2008: 10% 2009: 17% 2010: 18% 2011: 19% 2012: 19% 2013: 17%

12 SPL: „Společná cesta k budoucnosti podhostýnského regionu“ Alokace pro 48 MAS

13 SPL: „Společná cesta k budoucnosti podhostýnského regionu“

14 Časový plán výzev Příjem výzev 3 x ročně: - Únor - červen - říjen v SPL není specifikováno pro které fiche, musí stanovit programový výbor Termíny žádostí o platbu na SZIFu: - Leden; Květen; Září

15 Fiche SPL MAS Podhostýnska

16 Fiche – přehled NázevOpatření PRVAlokace F1Trvale udržitelný rozvoj Podhostýnského regionu III.2.1.1. a) III.1.3. a) II.2.4.2. 20% F2Občanské vybavení a služby III.2.1.2. 22% F3Obnovení kulturních a historických hodnot venkova III.2.2. 7% F4Nová šance a příležitosti pro venkov 2007-2013 I.1.1.1. 12% F5Nebojíme se podnikat! III.1.2.a) 10% F6Diversifikace zemědělství III.1.1.a) 10% F7Podpora zvyšování kvality služeb v cestovním ruchu III.1.3. 19%

17 Fiche – popis Společná pravidla: Způsobilé výdaje: Minimálně 50.000 Kč Maximálně 2.000.000 Kč Výše dotace: -Podnikatelské projekty: zpravidla nejvýše 50% -Veřejné a neziskové projekty: nejvýše 90% Žadatelé: - subjekty z obcí do 25.000 obyvatel

18 Fiche 1: Trvale udržitelný rozvoj Podhostýnského regionu Opatření PRV: Hlavní: III.2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic, záměr a) III.1.3. Podpora cestovního ruchu, záměr a) II.2.4.2. Neproduktivní investice v lesích Oprávnění žadatelé: Obce, DSO, NNO, z.s.p.o., církve Oblasti podpory (typy aktivit): Stavební obnova a nová výsadba ploch veřejných prostranství - Nákup stroje, technologie, zařízení a vybavení pro projekt (!) - Nákup a výsadba veřejné zeleně, parkové úpravy v obci, nákup nezbytné techniky pro údržbu zeleně v obcích a cyklotras 20% alokace

19 Fiche 2: Občanské vybavení a služby Opatření PRV: III.2.1.2. Občanské vybavení a služby Oprávnění žadatelé: Obce, DSO, NNO, z.s.p.o., církve Oblasti podpory (typy aktivit): - stavební obnova (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení), nová výstavba budov a ploch sloužících zajištění občanského vybavení v oblasti školství, zdravotnictví, sociálních služeb, péče o děti, kultury, základní obchodní infrastruktury a sportovních aktivit, veřejné správy a hasičských zbrojnic, integrovaných informacních a školicích center - nákup zařízení, technologie, vybavení, hardware, software - infrastruktura spojená se zavedením VR internetu - investice pro pořízení materiálně – technického zázemí a vybavení pro společenské, spolkové, sportovní, kulturní, environmentální a církevní aktivity včetně stavebních výdajů 22% alokace

20 Fiche 3: Obnova kulturních a historických hodnot venkova Opatření PRV: III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova Oprávnění žadatelé: Obce, DSO, NNO, z.s.p.o., církve Oblasti podpory (typy aktivit): - Zpracování studií obnovy a využití památek, programu regenerace památkově významných území, soupisu a map památek na venkově - stavební obnova (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení) památkových budov a ploch - revitalizace historických parků, historických zahrad a alejí - nákup budov, strojů, zařízení, vybavení, hardware, software - investice na realizaci výstavních expozic, muzeí s nabídkou místních kulturních a historických zajímavostí 7% alokace

21 Fiche 4: Nová šance a příležitosti pro venkov 2007-2013 Opatření: I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků Oprávnění žadatelé: Zemědělský podnikatel; Podnikatelský subjekt, který je vlastněn z většiny zemědělskými prvovýrobci Oblasti podpory (typy aktivit): - investice do zemědělských staveb vč. manipulačních ploch pro živočišnou výrobu – podpora se týká chovu skotu, prasat, ovcí, koz, koní - výstavba nebo rekonstrukce ustájovacích prostor a chovatelských zařízení; skladovacích prostor pro druhotné produkty živočišné výroby; skladovacích prostor pro krmiva - investice do techniky a technologií pro živočišnou výrobu – podpora se týká chovu skotu, prasat, ovcí, koz, koní 12% alokace

22 Fiche 5: Nebojíme se podnikat! Opatření PRV: III.1.2.a) Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje Oprávnění žadatelé: Podnikatelé (nezemědělští) Oblasti podpory (typy aktivit): - Stavební obnova (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení), případně nová výstavba budov, ploch s upřednostněním využití stávajících budov a ploch -nákup strojů, technologie, zařízení provozoven a dílen, hardware, software … bude potřeba nejvíce vyhledat projekty !!! 10% alokace

23 Fiche 6: Diversifikace zemědělství Opatření PRV: III.1.1.a) Diverzifikace činností nezemědělské povahy Oprávnění žadatelé: Podnikatelé v zemědělské výrobě Oblasti podpory (typy aktivit): - Stavební obnova (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení), případně nová výstavba budov, ploch za účelem diverzifikace zemědělských aktivit, upřednostněno je využití stávajících budov a ploch - nákup budov, strojů, technologie, zařízení provozoven a dílen, hardware, software 10% alokace

24 Fiche 7: Podpora zvyšování kvality služeb v cestovním ruchu Opatření: III.1.3. Podpora cestovního ruchu, záměr b) Oprávnění žadatelé: Zemědělský podnikatel; Nezemědělské podnikatelské subjekty začínající (méně než 2 roky historie) Oblasti podpory (typy aktivit): - Stavební obnova (rekonstrukce, modernizace), případně nová výstavba malokapacitních ubytovacích zařízení včetně stravování a dalších budov a ploch v rámci turistické infrastruktury, budování koupališť a plováren pro veřejné využití vč. odpovídajícího zázemí (ne aquaparky a lázně), - výstavba a rekonstrukce zařízení služeb pro letní i zimní turistiku (zařízení pro aktivní trávení volného času, lyžařské vleky) - nákup strojů, technologie, zařízení, vybavení, hardware 19% alokace

25 Kontakt s úřady Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)

26 Kontakty MASP:

27 SMARV, o.p.s. Projektoví manažeři Pomůžeme získat peníze na vaše projekty! www.smarv.cz KdoE-mail:Telefon: Tomáš Šuláktomas.sulak@smarv.cz775 949 142 Ivana Chytilováivana.chytilova@smarv.cz737 151 813 Julie Zendulkovájulie.zendulkova@smarv.cz724 111 510 Marek Zábranskýmarek.zabransky@smarv.cz739 344 119 Luboš Zatloukallubos.zatloukal@smarv.cz723 122 831 Lenka Baďuroválenka.badurova@smarv.cz739 344 126 Jana Jurajdovájurajdova@ktvprerov.cz724 840 460

28 SMARV, o.p.s. Kde nás najdete? Pomůžeme získat peníze na vaše projekty! www.smarv.cz

29 www.mas-mostenka.cz

30 Pomůžeme získat peníze na vaše projekty! Tomáš Šulák Středomoravská agentura rozvoje venkova - SMARV, o.p.s. Kancelář: Kostelec u Holešova 58, 768 43 www.smarv.cz tomas.sulak@smarv.cz tel: 775 949 142 Jednatel MAS – Partnerství Moštěnka, o.s. www.mas-mostenka.czwww.mas-mostenka.cz; leader@mostenka.czleader@mostenka.cz Poradce MAS Regionu Poodří a MAS Moravská cesta SPOV OK, NOV, NS MAS KONTAKTKONTAKT


Stáhnout ppt "MAS Podhostýnska Strategický plán Leader Prezentace pro seminář MASP, Bystřice pod Hostýnem, 26. 6. 2008, 13.00."

Podobné prezentace


Reklamy Google