Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

10. výzva Strategický plán Leader Hanáci se rozkévale… Prezentace pro seminář 8. dubna 2013, Červenka.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "10. výzva Strategický plán Leader Hanáci se rozkévale… Prezentace pro seminář 8. dubna 2013, Červenka."— Transkript prezentace:

1 10. výzva Strategický plán Leader Hanáci se rozkévale… Prezentace pro seminář 8. dubna 2013, Červenka

2 Využijte možnosti získat peníze na vaše projekty z programu LEADER!

3 Moravská cesta Region v srdci Olomouckého kraje 1)SPL 2)10. výzva – plán, alokace 3)Fiche 1, 2, 3, 4, 5, 6 4)Další podklady k projektům - dokumenty, pokyn, informace, kontakty, výběr projektů… Obsah

4 22 obcí Obyvatel: 31 188 Rozloha: 28 170 ha REGION:

5 Administrace výzev a výběr projektů v rámci SPL Číslo výzvy Kolo PRV Počet přijatých projektů Počet podp. projektů Počet projektů vyř. SZIF Celková alokace na výzvu Dotace v Kč (podp.projekty) 1.V - září 2008511905 704 090,005 187 194,00 2.V - leden 200961510 (8)24 496 826,003 685 565,00 3.V - květen 200977302 997 884,003 530 578,00 4.V - leden 2010913905 800 000,006 064 311,00 5.V - květen 2010108703 712 716,003 717 949,00 6.V - září 201011330324 648,00 7.V – leden 2011125302 000 000,002 085 248,00 8.V – květen 201113201504 481 778,004 562 282,00 9.V – květen 201216221806 083 347,006 035 999,00 10.V –květen 201319??? Přehled výzev 2008-2012 10275235 601 28935 193 774

6 Administrace výzev – přehled čerpání fichí – skutečnost (1-8 V) Typ žadateleVýše dotace 1-8 veřejná sféra15 003 707 nezisková sféra8 218 932 podnikatelská sféra2 398 025 25 620 664 Typ žadatele Počet žadatelů výzva 1-8 (54) veřejná sféra26 nezisková sféra21 podnikatelská sféra7 5 projektů z 8. výzvy dosud není proplaceno

7 10. Výzva (19 kolo PRV) AKTUÁLNÍ

8 Alokace pro MAS Vyčíslení dotace LEADER Celkem pro MAS 20137 493 183 Opatření IV.1.1. Místní akční skupina 1 498 637 Opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie 5 994 546 - Nedočerpáno v roce 2008-2012 Portál farmáře - ??? Celkem na projekty 20135 994 546

9 10. Výzva - alokace Celková výše dotace pro projekty pro 10. výzvu je 5 994 546 Kč.

10 Časový plán (V10)

11 Fiche v 10. výzvě (19. kolo PRV)

12 Režim podpory Podpora ve fichi 1 a 2 může být poskytnuta: - v režimu „de minimis“: maximální výše dotace činí 90% způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace. (F3 pouze de minimis 40-60%) (F5 de minimis v případě neinvestičních výdajů) - nezakládající veřejnou podporu: maximální výše dotace činí 90% způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace. DPH – nezpůsobilý výdaj u obcí a svazků obcí Způsobilé výdaje: Min. 100. tis. / Max. 2. mil. Kč

13 Fiche 1: Kvalitnější život v našich obcích Hlavní opatření PRV: Hlavní: III.2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic Vedlejší opatření 1: III.2.1.2. Občanské vybavení a služby ( pro hlavní opatření vymezeno více než 50% projektu, tj. projekt musí čerpat více než polovinu všech způsobilých výdajů z hlavního opatření) Oprávnění žadatelé: Obce, DSO, NNO (o.s., o.p.s.), z.s.p.o., církve Oblasti podpory (typy aktivit): Podpora v oblasti základní dopravní a technické infrastruktury, zajištění územních plánů a zlepšení vzhledu obcí a tím zlepšení životních podmínek a zvýšení atraktivity vesnic pro bydlení, podnikání i relaxaci.

14 Fiche 2: Na venkově se bude žít lépe Hlavní opatření PRV: III.2.1.2. Občanské vybavení a služby Vedlejší opatření PRV: III.2.2. Kulturní dědictví Oprávnění žadatelé: Obce, DSO, NNO (o.s., o.p.s.), z.s.p.o., církve, Oblasti podpory (typy aktivit): - Zajištění občanského vybavení a služeb obyvatel v oblasti veřejné správy, školství, zdravotnictví, kultury a sociálních služeb, spolkových činností, předškolní a mimoškolní péče o děti, základní obchodní infrastruktury, tělovýchovy a sportu…

15 Fiche 2: Na venkově se bude žít lépe Ukázka přímo ve formuláři FICHE

16 Fiche 3: Od Bouzova vítr věje… v Pomoraví se něco děje Hlavní opatření PRV: III.1.3.2. Podpora cestovního ruchu – ubytování sport Vedlejší opatření PRV: III.1.3.1. Podpora cestovního ruchu – rozhledny, pěší trasy, vinařské stezky, hipostezky a další naučné stezky Oprávnění žadatelé: zemědělský podnikatel; nezemědělské podnikatelské subjekty, obce, svazky obcí, NNO, z.s.p.o. Oblasti podpory (typy aktivit): Výstavba malokapacitních ubytovacích a stravovacích zařízení, půjčoven sportovního vybavení a objektů a ploch pro sportovně rekreační vyžití. Po realizaci projektu vznikne funkční celek.

17 … Fiche 3: Od Bouzova vítr věje… v Pomoraví se něco děje Výše dotace: Projekty zakládající veřejnou podporu: Maximální výše dotace činí: Malé podniky 60 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace. Střední podniky 50 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace. Velké podniky 40 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace. Ve vedlejším opatření dotace 90% (NVP, nebo de minimis)

18 Fiche 4: Cesta k oživení Litovelska a Pomoraví Hlavní opatření PRV: I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků Oprávnění žadatelé: Zemědělský podnikatel; Podnikatelský subjekt, který je vlastněn z většiny zemědělskými prvovýrobci Oblasti podpory (typy aktivit): - investice do zemědělských staveb a technologií (rekonstrukce a výstavba nových staveb), včetně nezbytných manipulačních ploch pro rostlinnou a živočišnou výrobu. - využití a zpracování biomasy pro vlastní potřebu

19 … Fiche 4: Cesta k oživení Litovelska a Pomoraví Vedlejší opatření PRV: III.1.1. Diverzifikace činností nezemědělské povahy Záměr a) Oblasti podpory (typy aktivit): Zahájení a rozvoj aktivit zejména v oblasti výroby a zpracování včetně podpory tradičních řemesel. Podpora je poskytována pouze na projekty vybraných ekonomických činností -Stavební obnova (rekonstrukce, modernizace), případně nová výstavba budov, ploch za účelem diverzifikace zemědělských aktivit, upřednostněno je využití stávajících budov a ploch

20 … Fiche 4: Cesta k oživení Litovelska a Pomoraví Vedlejší opatření PRV: I.1.3.1. Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům Oblasti podpory (typy aktivit): Podpora výkonnosti zpracovatelských podniků, rozvoje nových odbytišť pro zemědělské produkty, podpora marketingu zemědělských výrobků, zlepšování kvality výrobků a podporu vývoje aplikace nových produktů, postupů a technologií.

21 … Fiche 4: Cesta k oživení Litovelska a Pomoraví Výše dotace: 40% způsobilých výdajů pořízené ostatními zemědělci v jiných než znevýhodněných oblastech, 50% způsobilých výdajů na investice pořízené ostatními zemědělci ve znevýhodněných oblastech (LFA) nebo mladými zemědělci (30 let) v jiných než znevýhodněných oblastech, 60% způsobilých výdajů na investice pořízené mladými zemědělci (30 let) a ostatními zemědělci ve znevýhodněných oblastech (LFA).

22 Fiche 5: Budoucnost regionu je v našich tradicích Opatření PRV: III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova Vedlejší opatření PRV: III.1.3.1. Podpora cestovního ruchu – rozhledny, pěší trasy, vinařské stezky, hipostezky a další naučné stezky Oprávnění žadatelé: Obce, DSO, NNO (o.s., o.p.s.), z.s.p.o., církve, podnikající fyzické a právnické osoby Oblasti podpory (typy aktivit): - vypracování studií na investice spojené s udržováním, obnovou a zhodnocováním nebo využitím kulturního dědictví venkova (kulturních památek, památkově významných území, kulturních prvků vesnic a venkovské krajiny, včetně historických parků, zahrad a alejí, a dále na budování stálých výstavních expozic a muzeí s vazbou na místní historii, zajímavosti, kulturní a umělecké aktivity a tradiční lidovou kulturu.

23 Fiche 6: Rozvíjíme řemesla a živnosti Opatření PRV: III.1.2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje Záměr a) Zakládání a rozvoj mikropodniku (do 10-ti zaměstnanců) Oprávnění žadatelé: Podnikatelé (nezemědělští) Oblasti podpory (typy aktivit): - Stavební obnova (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení), případně nová výstavba budov, ploch s upřednostněním využití stávajících budov a ploch - nákup strojů, technologie, zařízení provozoven a dílen, hardware, software

24 Žádost a přílohy

25 Podklady projektu /1 -Úplné znění 10. výzvy (vytištěno) -fiche 1, 2, 3, 4, 5 a 6 … ukázka z F2 – viz dále -Žádost o dotaci pro 19. kolo (dle F1, F2, F3, F4, F5, F6) – viz dále -Metodika pro tvorbu fichí –Pravidla pro opatření III.2.1.1. (fiche 1) –Pravidla pro opatření III.2.1.2. (fiche 2) –Pravidla pro opatření III.1.3.1. a III.1.3.2. (fiche 3) –Pravidla pro opatření I.1.1.1. (fiche 4) –Pravidla pro opatření III.2.2. (fiche 5) –Pravidla pro opatření IIII.1.2. (fiche 6)

26 Podklady projektu /2 Strategický plán LEADER „Hanáci se rozkévale… včel ovidite“ Integrovaná strategie rozvoje území „Hanáci ke zdraví a prosperitě“ Metodika pro zamezení střetu zájmů … www.moravska- cesta.cz: (Pravidla pro hodnocení a výběr projektů v 10. výzvě. Preferenční kritéria a jejich výklad.) Zpravodaj MAS „Moravskou cestou“

27 Integrovaná strategie rozvoje území Soulad

28 Podklady projektu /3 Ukázka z fiche samostatně…

29 Struktura žádosti /1 A1 – Informace o žadateli A2 – Struktura financování a režim podpory projektu A3 – Způsobilé výdaje B1 – Popis projektu – všeobecná strana Popis projektu Popis výchozího stavu a zdůvodnění projektu Konkrétní aktivity a technické řešení projektu Výsledky projektu Vazba na cíle Strategického plánu LEADER MAS B2 – Fotografie B3 – Popis projektu – specifická strana (dle opatření) C1 – Přílohy – čestná prohlášení D1 – Preferenční kritéria(komentář ve formuláři!) D2 – Seznam příloh(ukázat v žádosti, str. 10) D3 – Monitorovací indikátory(komentář ve formuláři!)

30 Struktura žádosti /2

31 Struktura žádosti /3 D1: Pravý sloupec nevyplňovat !!! D3: Pravý sloupec vyplnit !!!

32 Společné kroky Způsobilé výdaje: od registrace na RO SZIF, předpokládaný termín do konce června 2013 Délka realizace projektu: max. 24 měsíců od podpisu dohody Způsob podání na MAS: 1x originál, 1x CD (projektová dokumentace rozměrů A3 a větší 2x) Žadatel může v jednom kole podat pouze 1 žádost.

33 Zvláštní upozornění Stavební povolení: platné a pravomocné stavební povolení ke dni podání žádosti na MAS Další přílohy: ke dni podání žádosti na MAS Každý projekt v rámci fiche musí čerpat více než polovinu všech způsobilých výdajů z hlavního opatření/podopatření. Specifické vymezení: Soulad se SPL a Integrovanou strategií MAS

34 Výběr projektů

35 Preferenční kritéria POVINNÁ: 1. Vytvoření každého nového trvalého pracovního místa 2. Uplatňování inovačních přístupů. Náměty inovací uvedeny samostatně. 3. Víceodvětvové navrhování a provádění projektu založené na součinnosti mezi subjekty a projekty z různých odvětví místního hospodářství. 4. Zaměření dopadů projektu na mladé lidi do 30 let. 5. Zaměření dopadů projektu na ženy.

36 Preferenční kritéria VOLITELNÁ: 6. Příznivý vliv na životní prostředí (všechny Fiche) 7. Přínos pro místní nabídku výrobků a služeb (všechny Fiche) 8. Regionální význam – pro více než 1 obec (místo) (všechny Fiche) 9. Dopad projektu – projekt naplňuje více než 1 cíl a více než 1 prioritu ISRÚ 10. Bezpečnost dopravy (jen F1, F2, F3) 11. Úspěšnost žadatele (jen F1, F2 a F5) 12. Využití místních zdrojů (jen F4 a F6) 13. Podpora podnikatelů (do 5 zaměstnanců) (jen F4 a F6) 14. Úspěšnost žadatele (neplatí pro obce): (jen F1,F2,F5) 15. Výše dotace v projektu: (jen F1,F2,F5) 16. Míra spolufinancování: (všechny Fiche) 17. Nové obnovené společenské, kulturní aktivity: (jen F2, F5) 18. Jedinečnost a originalita projektu (všechny Fiche) 19. Kvalita připravenosti a zpracování projektu (všechny Fiche) 20. Úspěšnost žadatele – pro nepodpořené obce (jen F1,F2, F5)

37 Fiche – inovace Uplatnění inovačních přístupů: V předkládaných projektech bude preferováno: a)integrace více propojených aktivit b)navazující projekty b) atraktivita obce ve prospěch atraktivity regionu c) skutečně partnerské propojení, tj. spolupráce obcí, podnikatelů a NNO na území MAS d) společná propagace aktivit a projektů vybraných v rámci fiche (akce) e) předpoklady pro projekty meziregionální a mezinárodní spolupráce.

38 Strategický plán Leader Výběr projektů

39 Administrace

40 Časový průběh Po úspěšném výběru projektu - PŘÍKLAD: Červen 2013: registrace na RO SZIF Olomouc Červenec – srpen 2013: administrace na RO SZIF, opravy Září – Říjen 2013: podpis dohody –Výběrové řízení (nejlépe do podpisu dohody) –Např. leden – květen 2014: realizace projektu Červen 2014: Kontrola dokumentace na MAS Červenec 2014: Podání žádosti o proplacení na SZIF Srpen 2014 (do 1 měsíce): kontrola SZIF na místě Listopad 2014 (cca do 3 měsíců od kontroly): proplacení (oznámení o schválení platby)

41 Etapy projektu

42 Informace: www.moravska-cesta.cz

43 Strategický plán Leader Kontakty na MAS KdoPoziceTelefonE-mail Miloslava Hrušková Manažerka SPL777 562 205mila.hruskova@ moravska-cesta.cz Julie Zendulková Předsedkyně / manažerka MAS 724 111 510julie.zendulkova@ moravska-cesta.cz Tomáš Spurný Místopředseda MAS 585 967 574obec@skrben.cz Alena Sedlářová Místopředseda MAS 724 184 368obec@bilalhota.cz Zdeněk Smékal Asistent MAS732 757 072mas@ moravska-cesta.cz

44 Julie Zendulková Moravská cesta (Litovelsko – Pomoraví), o. s. Svatoplukova 16, 784 01 Červenka www.moravska-cesta.cz julie.zendulkova@moravska-cesta.cz tel: 724 111 510 KONTAKTKONTAKT Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "10. výzva Strategický plán Leader Hanáci se rozkévale… Prezentace pro seminář 8. dubna 2013, Červenka."

Podobné prezentace


Reklamy Google