Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pícniny - rozdělení a využití

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pícniny - rozdělení a využití"— Transkript prezentace:

1 Pícniny - rozdělení a využití
Pícniny na orné půdě Víceleté pícniny - zdroj krmiva, složka osevních postupů (úrodnost půdy), uvádění půdy do klidu jeteloviny trávy jetelotrávy Jednoleté pícniny - kukuřice, krmná kapusta, ozimá řepka, obilniny, luskoviny, směsky Trvalé travní porosty Louky a pastviny (trvalé, nad 8 let) - zelené krmení, pastva a konzervovaná píce. Mimoprodukční funkce v krajině (ekologická).

2 Mimoprodukční funkce travních porostů
Funkce vodohospodářská - zadržování srážkové vody. Ochrana půdy před vodní a větrnou erozí * celoroční pokryv půdy - vsakování a odtok srážkové vody * ochrana půdy v záplavových (inundačních) oblastech Ochranný význam pro hydrosféru - biologický filtr kořenové soustavy (omezení znečištění podzemních vod) - zvláštní význam v pásmu PHO. Vliv na klimatické podmínky. Estetická funkce - druhová rozmanitost Hospodářská a sociální funkce - v marginálních oblastech Zdravotně hygienická funkce - v přírodě dlouhá vegetační doba

3 Pícniny podle úživného poměru živin (SNL : ŠJ):
Kvalita píce obsah živin vzájemný poměr živin - poměr SNL : ŠJ stravitelnost (vláknina) Pícniny podle úživného poměru živin (SNL : ŠJ): bílkovinné (1 : 3,5-4,5 bílkoviny : glycidy) - vojtěška, jetel glycidové (1 : 9-12) - kukuřice s vyrovnaným úživným poměrem (1 : 5,5-6) - travní porosty

4 Zakládání porostů jetelovin
Výsev do krycí plodiny (podsevy) sklízených na píci - snížení výsevku (oves, ječmen jarní, bob, bob s peluškou nebo s hrachem, kukuřice) - sklizeň na zeleno, na siláž (metoda GPS) sklízených na zrno - negativní vlivy na krycí plodinu i na jetelovinu (konkurenční vztahy, delší období zastínění podsevu) Výsev bez krycí plodiny jarní výsev (vliv přísušků, zaplevelování) letní výsev (vhodné u závlah) Výsevek a setí: 6 - 8 mil. klíčivých semen (12-16 kg, stačí i méně - vzcházivost), hloubka mm, řádky mm, šikmo nebo kolmo na řádky krycí plodiny

5 Ošetřování luk a pastvin
Podpora kulturních trav - omezování konkurenční schopnosti plevelů a méně kvalitních druhů smykování - nejdůležitější (krtiny, tuhé exkrementy po pastvě) válení (opodstatnění u nově založených porostů) vláčení - nedoporučuje se (podpora plevelných trav) přísev - nejistý výsledek - raději obnova travního porostu optimalizace hnojení (Ca, nadmíra K a NK - šťovíky) správné využívání porostu - počet sečí ( ) - optimální termín 1.seče (metání dominantních trav) kosení nedopasků herbicidy - výjimečně

6 Konzervace a skladování píce
Potřeba na 1 DJ: ,7 t píce v sušině = 5,0 t (v sušině) vyprodukované píce (25 % ztráty) Konzervace píce: sušení na pokose - vysoké ztráty (až % u jetelovin) dosoušení zavadlé píce v senících (prouděním vzduchu) horkovzdušné sušení - energeticky náročné silážování čerstvé píce - s obsahem sušiny 18-25% silážování píce s vyšším obsahem sušiny (28-40%) senážování píce (sušina 40-50%) - nejmenší ztráty


Stáhnout ppt "Pícniny - rozdělení a využití"

Podobné prezentace


Reklamy Google