Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mechanika zemin a zakládání staveb 1.přednáška Podpořeno projektem FRVŠ č. 2883/2011 LS 2011/2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mechanika zemin a zakládání staveb 1.přednáška Podpořeno projektem FRVŠ č. 2883/2011 LS 2011/2012."— Transkript prezentace:

1 Mechanika zemin a zakládání staveb 1.přednáška Podpořeno projektem FRVŠ č. 2883/2011 LS 2011/2012

2 MECHANIKA ZEMIN ZAKLÁDÁNÍ STAVEB Doc. Jettmar B 518

3 Tomasso Pisano Giovanni di Simone 1173-1272-1350 1272… 90 cm 1992…447 cm H=56,4 m 14 453 tun 294 schodů tl.zdi 2,5 m průměr zákl. 19,6 m

4

5 Šikmá nestabilita

6 600 t 25 mio USD

7

8

9

10

11

12 GEOMECHANIKA Mechanika zemin Mechanika hornin Mechanika ledu a sněhu Inženýrská geologie (část) Mechanika moří a oceánů

13 PŘEHLED TÉMAT VZNIK, SLOŽENÍ VLASTNOSTI KLASIFIKACE VODA V ZEMINĚ NAPJATOST DEFORMACE KONSOLIDACE SMYKOVÁ PEVNOST MEZNÍ STAVY –STABILITA SVAHU –ZEMNÍ TLAKY –ÚNOSNOST ZLEPŠOVÁNÍ

14 Co sleduje MZ Zjišťování vlastností zemin Chování za různých podmínek Vyšetřování napjatostního stavu Deformace Porušení

15 Budoucnost Rozvoj oboru –zakládání náročných objektů –výškových budov –hluboké suterény –nevhodná místa (brownfields, skládky) –ochrana a tvorba ŽP

16 APLIKACE Zakládání staveb Podzemní stavitelství /tunely Lomařství Zemní tělesa Ekologické discipliny

17 zrno póry skelet 3 1 2 1 hlinité částice 2 koloidní částice 3 písčité částice

18 PEVNÁ FÁZE mikro/makro struktura Vznik Mineralogické složení Barva Tvar zrn Velikost Množství Vzájemná poloha Obsah příměsí

19 VZNIK ZEMIN Reziduální Sedimentované –naplavené/říční (aluviální) –svahové (deluviální) –váté (eolické) –ledovcové (glaciální) –mořské (marinní) EROZE ► TRANSPORT ► ► SEDIMENTACE

20 ZVĚTRÁVÁNÍ destruktivní proces fyzikální chemický biologický HISTORIE ZATÍŽENÍ normálně konsolidované překonsolidované

21 MINERALOGICKÉ SLOŽENÍ PRVOTNÍ = HORNINOTVORNÉ minerály ŽIVEC (60%) PYROXEN + AMFIBOL (17%) KŘEMEN (12%) SLÍDA (4%) 2000 min., 200 horninotvorných DRUHOTNÉ ► JÍLOVÉ (silikátové, vrstevnaté) KAOLINIT MONTMORILLONIT ILLIT

22 křemíkový tetraedr křemíková vrstvička kaolinit montmorillonit illit

23 neslaná (N) slaná (V) disperzní Struktura-flokulace

24 HORNINA přírodní minerální asociace různé složení a struktura geologické procesy horninová tělesa tvořící zemskou kůru (=masivy) poruchy ZEMINA 3 fázové spektrum ► chování ► vliv na pevnost a deformaci nezpevněná (slabě zpevněná) hornina  prostředí ► stavební činnost ► základová půda ► ► INTERAKCE  stavební materiál

25 vzduch voda zrna mV TŘÍFÁZOVÝ DIAGRAM mwmw m s (m d ) VwVw VsVs m = hmotnost V = objem VpVp

26 Pórovitost – Vlhkost Stupeň nasycení Objem pórů V p Pórovitost n n=V p /V Číslo pórovitosti e e=V p /V s = n/(1-n) Stupeň nasycení S r S r =V w /V p Stav suchý=0 Stav nasycený=1 Vlhkost w=m w /m d w=water, d=dry písky 30-40 (%) jíly 30-55 (%)

27 Fyzikální vlastnosti Objemová hmotnost ρ = m /V 2000 kg m -3 ρ d = m d /V ρ s = m s /V s 2650-2750 ρ d =(1-n). ρ s ρ n = ρ d +n.S r.γ w

28 A příště ? Fyzikální a popisné vlastnosti (II) Klasifikační systémy zemin


Stáhnout ppt "Mechanika zemin a zakládání staveb 1.přednáška Podpořeno projektem FRVŠ č. 2883/2011 LS 2011/2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google