Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hydrofyzikální vlastnosti půd, zasakování (infiltrace) srážkových vod 5.lekce TEZE: Hlavní hydrofyzikální vlastnosti půd, související s RaA vod Kategorie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hydrofyzikální vlastnosti půd, zasakování (infiltrace) srážkových vod 5.lekce TEZE: Hlavní hydrofyzikální vlastnosti půd, související s RaA vod Kategorie."— Transkript prezentace:

1 Hydrofyzikální vlastnosti půd, zasakování (infiltrace) srážkových vod 5.lekce TEZE: Hlavní hydrofyzikální vlastnosti půd, související s RaA vod Kategorie půdních pórů, vysvětlení a aplikace kapilárního modelu půdy Retenční čára půdní vlhkosti, její sestrojení a laboratorní metody měření Polní metody měření aktuálního obsahu vody v půdě Darcyho zákon a způsoby stanovení propustnosti půdy Proces infiltrace vody do půdy, metody aproximace průběhu infiltrace Sestavení a užití pedotransferových funkcí

2  kategorie půdní vody  typy půdních pórů, objemové změny  vztah k zrnitosti půdy, vlastnostem půdy  retence vody v půdě, vlhkost půdy  filtrační vlastnosti půdy, infiltrace  smáčivost půdního povrchu, vodoodpudivost 5.lekce

3  vyjádření zrnitosti  vztah zrnitosti a velikosti pórů  struktura (p.agregáty) a pórovitost půdy  vztah velikosti pórů na filtraci a infiltraci

4 Trojúhelníkový diagram NRSCS USDA Novákova klasifikační stupnice Křivka zrnitosti

5 VPVP celkové ObjemVZVZ VWVW VAVA VSVS HmotnostmZmZ mWmW mAmA mSmS zeminavodavzduch Běžná pórovitost: -minerální půdy (25-80 %) -organogenní (až 90 %) -písčité půdy (35-40 %) -hlinité a jílovité (40-50 %) Objemová vlhkost% obj. Hmotnostní vlhkost% hmotn. Provzdušněnost% obj. Zásoba půdní vodymm Optimum provzdušenosti půd: louky (5-10 % obj.) pšenice (10-20 % obj.) ječmen (15-24 % obj.) Pórovitost výpočtem: kde s = specifická hmotnost o = objemová hmotnost reduk. kde index značí: Z = zemina W = voda A = vzduch S = sušina P = póry

6  objem, velikost, tvar, rozmístění, proměnlivost  pórovitost texturální a strukturální/agregátová Rozdělení velikosti pórů podle pohyblivosti vody:  gravitační  kapilární  semikapilární Klasifikace půdní vody: -hygroskopická voda -kapilární voda -gravitační voda Formace půdní vody: -zavěšená voda -voda vzlínající z HPV -podepřená (gravitační) voda

7  funkce gravitačních pórů v půdě  metody stanovení  drenážní pórovitost a způsob stanovení  vliv preferenčních cest na proces redistribuce vláhy

8  adsorpce vodních par (hygroskopičnost), měření exikátorovou metodou (H 2 SO 4 )  kapilarita a smáčivost povrchu (γ)

9 kde R = poloměr křivosti g = gravitační zrychlení ρ W, ρ G = hustota vody a její páry Povrchové napětí vody σ = 7.28. 10 -2 N.m -1 Kapilárně zavěšená voda

10

11 Retenční křivka vlhkosti (pF křivka/čára) = grafické znázornění závislosti půdní vlhkosti v hodnotách pF půdní vody. Potenciál půdní vody celkový = součet všech potenciálů, působících na půdní vodu; vyjadřuje se v jednotkách práce [J.kg -1 ]. Pro praxi je výhodný převod na cm vodního sloupce.

12 Hystereze pF čáry: -uzavírání vzduchu -proměnlivost světlosti kapilár -rozdílnost smáčecího úhlu pF půdní vody = logaritmus sacího tlaku vody, vyjádřeného v cm vodního sloupce. Sací tlak půdní vody = negativní tlak, jímž se působí na volnou vodu oddělenou polopropustnou membránou od půdy s danou vlhkostí.

13 θ E - efektivní vlhkost θ r - reziduální θ s - saturační Rovnice Brookse a Coreyho: Rovnice van Genuchtena:

14 -podtlakové metody -přetlakové aparatury -výparné metody

15 Příklad pro uplatnění nástroje Excelu "Řešitel": Minimalizace součtu čtverců odchylek

16 Použitá úprava vzorce pro zadání sacího tlaku v [barech]: E13 = 14,82*2/(10000*D13) [mm]

17

18

19

20

21

22 Lineární závislost v =f(i)= f(Δh, L): Darcyho zákon

23  laboratorní propustoměry (konstantní a proměnlivý spád)  terénní měření (JSM, MPS, Guelphský permeametr, infiltrace,...)  další způsoby - viz ISO

24  stacionární, nestacionární infiltrace  sorptivita při Philipově transformaci  rychlost infiltrace a kumulativní infiltrace  redistribuce vláhy při/po infiltraci

25  stacionární, nestacionární infiltrace  sorptivita při Philipově transformaci  rychlost infiltrace a kumulativní infiltrace  redistribuce vláhy při/po infiltraci Upravená rovnice Darcy-Buckinghama:

26  průběh rychlosti infiltrace = fce THETA  kumulativní infiltrace  tvary běžných průběhů křivek  způsoby aproximace (Philip atd.)  výjimky průběhů  způsoby měření v terénu (podtlaková, výtopa) a v laboratoři  preferenční cesty (fauna, rozpukání, kořeny)

27  drsnost  sklonitost  půdní škraloup  agrotechnika zlepšující/zhoršující infiltaci

28

29

30

31


Stáhnout ppt "Hydrofyzikální vlastnosti půd, zasakování (infiltrace) srážkových vod 5.lekce TEZE: Hlavní hydrofyzikální vlastnosti půd, související s RaA vod Kategorie."

Podobné prezentace


Reklamy Google