Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KLASIFIKACE A CHARAKTERISTIKY STAVU ZEMIN

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KLASIFIKACE A CHARAKTERISTIKY STAVU ZEMIN"— Transkript prezentace:

1 KLASIFIKACE A CHARAKTERISTIKY STAVU ZEMIN
DLE ČSN Základním kvalitativním znakem zemin je jejich zrnitostní složení, které je určeno zrnitostní křivkou. Zrnitostní křivka je součtová čára, jejíž každý bod udává, kolik procent z celkové hmotnosti vzorku činí hmotnost všech zrn menších než určitý průměr zrna d v milimetrech.

2 Hustoměrná zkouška Prosévací zkouška

3 ČSN 731001 rozlišuje: jemné částice hrubé částice velmi hrubé částice
menší než 0.06 mm 0.06mm - 60 mm větší než 60 mm jemné částice Jílová složka - c - (< mm) Prachová složka - m - ( mm) (hlinitá složka)

4 písčitá složka - s- (0.06mm-2 mm) štěrková složka - g-(2mm-60 mm)
hrubé částice písčitá složka - s- (0.06mm-2 mm) štěrková složka - g-(2mm-60 mm) velmi hrubé částice kamenitá složka - cb- (60 mm-200 mm) balvanitá složka - b- (větší než 200 mm

5 Postup při zatříďování zemin:
stanovení křivky zrnitosti a vyhodnocení odpovídajících frakcí f, s, g, cb, c velmi hrubé částice (d > 60 mm) se v této fázi vyjmou, zaznamená se jejich celkový hmotnostní podíl v zemině klasifikace dle trojúhelníkového diagramu upřesnění zatřídění dle doplňkových kritérií a) plasticita b) charakter křivky zrnitosti

6 % s % g %f G1=GW G2=GP S1=SW S2=SP G3=G-F S3=S-F S4=SM G4=GM S5=SC
štěrk dobře zrněný štěrk špatně zrněný písek dobře zrněný písek špatně zrněný 0 % G1=GW G2=GP S1=SW S2=SP 5 % % g % s G3=G-F S3=S-F 15 % S4=SM štěrk hlinitý G4=GM písek hlinitý S5=SC štěrk jílovitý G5=GC písek jílovitý 35 % hlína štěrkovitá F1=MG F3=MS hlína písčitá jíl štěrkovitý F2=CG F4=CS jíl písčitý 65 % F5=ML,MI F6=CL,CI F7=MH,MV,ME F8=CH,CV,CE CL- hlína s nízkou plasticitou CI - hlína se střední plasticitou CH - hlína s vysokou plasticitou CV - hlína s velmi vysokou plasticitou CE - hlína s extrémně vysokou plasticitou ML- hlína s nízkou plasticitou MI - hlína se střední plasticitou MH - hlína s vysokou plasticitou MV - hlína s velmi vysokou plasticitou ME - hlína s extrémně vysokou plasticitou %f

7 VÝCHOZÍ SKUPINY KLASIFIKAČNÍHO SYSTÉMU (dle trojúhelníkového diagramu)
Základní skupina symbol počet tříd kvalitativní znaky jemnozrnná zemina f (c-jíl,m-hlína) (F1-F8) f>35%(g+s+f) písčitá zemina s (S1-S5) f<35%(s+g+f) a s>g štěrkovitá zemina g (G1-G5) f<35%(s+g+f)a g>s

8 podíl jemnozrnné zeminy se v názvu
nezohledňuje jedná se o příměs jemnozrnné zeminy (označuje se pomlčkou např. G-F) podíl jemnozrnné zeminy se v názvu zohledňuje přídavným jménem (např. GM štěrk hlinitý) jedná se o jemnozrnnou zeminu, podíl písčité resp. štěrkovité složky se zohledňuje přídavným jménem (např. MS hlína písčitá) jemnozrnná zemina, další členění do tříd dle diagramu plasticity

9 Zohlednění balvanité a kamenité složky:
jedná se o příměs velmi hrubozrnných složek, vliv příměsi na směrné normové charakteristiky se zanedbává (b+cb) < 20 % směrná normová hodnota modulu přetvárnosti se zvětšuje o 10 % (b+cb) =20% -50% (b+cb) > 50% obsah hrubozrnných složek určuje samostatné skupiny zemin- zeminy kamenité a zeminy balvanité kamenitá zemina symbol: cb znaky: (b+cb)>50% a cb>b balvanitá zemina symbol:b znaky: (b+cb)>50% a b>cb

10 Doplňková kritéria pro rozlišení v jednotlivých třídách:
plasticita zemin charakter zrnitostní křivky (rozhodující v případě čistých písků resp. čistých štěrků) Plasticita zemin Zeminy, které obsahují větší procento jílových minerálů, vykazují plastické chování.Rozsah vlhkosti, při které se tyto zeminy chovají jako plastické, určuje číslo(index) plasticity Ip. Hodnoty indexu plasticity závisí na množství a povaze jílových minerálů. ´ú

11 wL - vlhkost na mezi tekutosti wP - vlhkost na mezi plasticity
Index plasticity: Ip=wL-wP wL - vlhkost na mezi tekutosti wP - vlhkost na mezi plasticity DIAGRAM PLASTICITY Ip jíl hlína wL

12 Hodnoty indexu plasticity závisí na množství a povaze
jílových minerálů. Hodnoty wL, Ip je třeba pro další upřesnění tříd zemin: c- jíl (bod leží nad čarou v diagramu plasticity) m - hlína (bod leží pod čarou v diagramu plasticity) Jíly resp hlíny můžeme blíže specifikovat pomocí meze tekutosti na zeminy s plasticitou: L - nízkou wL< 35% I - střední wL=35% - 50% H - vysokou wL=50% - 70% V - velmi vysokou wL= 70% - 90% E - extrémně vysokou wL > 90%

13 CHARAKTER ZRNITOSTNÍ KŘIVKY
Doplňkové kritérium pro zatřídění čistých písků resp. čistých štěrků. Číslo nestejnozrnitosti: Číslo křivosti: d10 průměr zrn příslušející 10 % propadu d30 průměr zrn příslušející 30% propadu d60 průměr zrn příslušející 60 % propadu

14 Rozlišujeme štěrky a písky:
pro štěrky: cu > 4 dobře zrněné- symbol W: pro písky : cu> 6 a cc=1-3 špatně zrněné- symbol P: nejsou splněny výše uvedené podmínky


Stáhnout ppt "KLASIFIKACE A CHARAKTERISTIKY STAVU ZEMIN"

Podobné prezentace


Reklamy Google