Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KLASIFIKACE A CHARAKTERISTIKY STAVU ZEMIN DLE ČSN 731001 Základním kvalitativním znakem zemin je jejich zrnitostní složení, které je určeno zrnitostní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KLASIFIKACE A CHARAKTERISTIKY STAVU ZEMIN DLE ČSN 731001 Základním kvalitativním znakem zemin je jejich zrnitostní složení, které je určeno zrnitostní."— Transkript prezentace:

1 KLASIFIKACE A CHARAKTERISTIKY STAVU ZEMIN DLE ČSN 731001 Základním kvalitativním znakem zemin je jejich zrnitostní složení, které je určeno zrnitostní křivkou. Zrnitostní křivka je součtová čára, jejíž každý bod udává, kolik procent z celkové hmotnosti vzorku činí hmotnost všech zrn menších než určitý průměr zrna d v milimetrech.

2 Hustoměrná zkouška Prosévací zkouška

3 ČSN 731001 rozlišuje: jemné částicehrubé částicevelmi hrubé částice Jílová složka - c - (< 0.002 mm)Prachová složka - m - (0.06-0.002 mm) (hlinitá složka) jemné částice menší než 0.06 mm0.06mm - 60 mmvětší než 60 mm

4 hrubé částice písčitá složka - s- (0.06mm-2 mm)štěrková složka - g-(2mm-60 mm) velmi hrubé částice kamenitá složka - cb- (60 mm-200 mm)balvanitá složka - b- (větší než 200 mm

5 Postup při zatříďování zemin: velmi hrubé částice (d > 60 mm) se v této fázi vyjmou, zaznamená se jejich celkový hmotnostní podíl v zemině stanovení křivky zrnitosti a vyhodnocení odpovídajících frakcí f, s, g, cb, c klasifikace dle trojúhelníkového diagramu upřesnění zatřídění dle doplňkových kritérií a) plasticita b) charakter křivky zrnitosti

6 % g % s %f G1=GWG2=GPS1=SW S2=SP G3=G-F S3=S-F G4=GM G5=GC S4=SM S5=SC F1=MG F2=CG F3=MS F4=CS F5=ML,MI F6=CL,CI F7=MH,MV,ME F8=CH,CV,CE 0 % 5 % 15 % 35 % 65 % štěrk hlinitý štěrk jílovitý písek hlinitý písek jílovitý hlína štěrkovitá jíl štěrkovitý hlína písčitá jíl písčitý písek dobře zrněnýpísek špatně zrněný štěrk dobře zrněný štěrk špatně zrněný ML- hlína s nízkou plasticitou MI - hlína se střední plasticitou MH - hlína s vysokou plasticitou MV - hlína s velmi vysokou plasticitou ME - hlína s extrémně vysokou plasticitou CL- hlína s nízkou plasticitou CI - hlína se střední plasticitou CH - hlína s vysokou plasticitou CV - hlína s velmi vysokou plasticitou CE - hlína s extrémně vysokou plasticitou

7 VÝCHOZÍ SKUPINY KLASIFIKAČNÍHO SYSTÉMU (dle trojúhelníkového diagramu) jemnozrnná zemina f (c-jíl,m-hlína) 8 (F1-F8) f>35%(g+s+f) písčitá zemina s 5(S1-S5) f g štěrkovitá zemina g 5(G1-G5) f s Základní skupina symbol počet tříd kvalitativní znaky

8 podíl jemnozrnné zeminy se v názvu nezohledňuje jedná se o příměs jemnozrnné zeminy (označuje se pomlčkou např. G-F) podíl jemnozrnné zeminy se v názvu zohledňuje přídavným jménem (např. GM štěrk hlinitý) jedná se o jemnozrnnou zeminu, podíl písčité resp. štěrkovité složky se zohledňuje přídavným jménem (např. MS hlína písčitá) jemnozrnná zemina, další členění do tříd dle diagramu plasticity

9 Zohlednění balvanité a kamenité složky: (b+cb) < 20 % jedná se o příměs velmi hrubozrnných složek, vliv příměsi na směrné normové charakteristiky se zanedbává (b+cb) =20% -50% směrná normová hodnota modulu přetvárnosti se zvětšuje o 10 % (b+cb) > 50% obsah hrubozrnných složek určuje samostatné skupiny zemin- zeminy kamenité a zeminy balvanité kamenitá zemina symbol: cb znaky: (b+cb)>50% a cb>b balvanitá zemina symbol:b znaky: (b+cb)>50% a b>cb

10 Doplňková kritéria pro rozlišení v jednotlivých třídách: plasticita zemin charakter zrnitostní křivky (rozhodující v případě čistých písků resp. čistých štěrků) Plasticita zemin Zeminy, které obsahují větší procento jílových minerálů, vykazují plastické chování.Rozsah vlhkosti, při které se tyto zeminy chovají jako plastické, určuje číslo(index) plasticity Ip. Hodnoty indexu plasticity závisí na množství a povaze jílových minerálů. ´ú

11 Index plasticity: I p =w L -w P w L - vlhkost na mezi tekutosti w P - vlhkost na mezi plasticity DIAGRAM PLASTICITY jíl hlína wLwL Ip

12 Hodnoty indexu plasticity závisí na množství a povaze jílových minerálů. Hodnoty w L, Ip je třeba pro další upřesnění tříd zemin: c- jíl (bod leží nad čarou v diagramu plasticity) m - hlína (bod leží pod čarou v diagramu plasticity) Jíly resp hlíny můžeme blíže specifikovat pomocí meze tekutosti na zeminy s plasticitou: L - nízkou w L < 35% I - střední w L =35% - 50% H - vysokou w L =50% - 70% V - velmi vysokou w L = 70% - 90% E - extrémně vysokou w L > 90%

13 CHARAKTER ZRNITOSTNÍ KŘIVKY Doplňkové kritérium pro zatřídění čistých písků resp. čistých štěrků. Číslo nestejnozrnitosti: Číslo křivosti: d 10 průměr zrn příslušející 10 % propadu d 30 průměr zrn příslušející 30% propadu d 60 průměr zrn příslušející 60 % propadu

14 Rozlišujeme štěrky a písky: dobře zrněné- symbol W: pro štěrky: c u > 4 pro písky : c u > 6 a c c =1-3 špatně zrněné- symbol P: nejsou splněny výše uvedené podmínky


Stáhnout ppt "KLASIFIKACE A CHARAKTERISTIKY STAVU ZEMIN DLE ČSN 731001 Základním kvalitativním znakem zemin je jejich zrnitostní složení, které je určeno zrnitostní."

Podobné prezentace


Reklamy Google