Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mechanika hornin a zemin doc. Ing. Kořínek Robert, CSc. Místnost: C 314 Telefon: 597 321 942 fast10.vsb.cz/korinek Přednášky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mechanika hornin a zemin doc. Ing. Kořínek Robert, CSc. Místnost: C 314 Telefon: 597 321 942 fast10.vsb.cz/korinek Přednášky."— Transkript prezentace:

1 Mechanika hornin a zemin doc. Ing. Kořínek Robert, CSc. Místnost: C 314 Telefon: 597 321 942 E-mail: robert.korinek@vsb.cz fast10.vsb.cz/korinek Přednášky pro studenty byly vytvořeny v rámci projektu: „Inovace studijního oboru geotechnika“ financovaného z prostředků EU a státního rozpočtu ČR. Inovace studijního oboru Geotechnika reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009

2 Zadání zápočtové práce fast10. vsb.cz/korinek Termín odevzdání : nejpozději v zápočtovém týdnu na LPC 315 (Barbara Luňáčková) 18 – 35 bodů Téma práce Vlastnosti zemin Klasifikace zemin Napjatost Konsolidace

3 Vlastnosti zemin Přednášky pro studenty byly vytvořeny v rámci projektu: „Inovace studijního oboru geotechnika“ financovaného z prostředků EU a státního rozpočtu ČR.

4 Vlastnosti zemin Přednášky pro studenty byly vytvořeny v rámci projektu: „Inovace studijního oboru geotechnika“ financovaného z prostředků EU a státního rozpočtu ČR. Zásobník o výšce 1m je zcela zaplněn zeminou. Pórovitost zeminy je 35%. Stupeň saturace 40%. Na tu zeminu v zásobníku začalo pršet. Množství dešťové vody odpovídá 21mm vodního sloupce. (Předpoklad – veškerá dešťová voda prosákla do zeminy zásobníku, vodotěsný zásobník). Stanovte stupeň saturace zeminy po dešti.

5 Vlastnosti zemin Přednášky pro studenty byly vytvořeny v rámci projektu: „Inovace studijního oboru geotechnika“ financovaného z prostředků EU a státního rozpočtu ČR. Stanovte ulehlost sypké zeminy pomocí hodnot zjištěných v laboratoři:  s = 2600 kgm -3, objemovou hmotnost suché zeminy  d = 1550 kgm -3, objemovou hmotnost v nejnakypřenějším uložení  d,min = 1480kgm -3, objemovou hmotnost v nejhutnějším uložení  d,max = 1600 kgm -3.

6 Klasifikace zemin Přednášky pro studenty byly vytvořeny v rámci projektu: „Inovace studijního oboru geotechnika“ financovaného z prostředků EU a státního rozpočtu ČR.

7 Klasifikace zemin Přednášky pro studenty byly vytvořeny v rámci projektu: „Inovace studijního oboru geotechnika“ financovaného z prostředků EU a státního rozpočtu ČR. Postup EN i ČSN 1.Určení procentuálního zastoupení jednotlivých složek zeminy ( křivka zrnitosti ). 2.Jsou-li v zemině velmi hrubé částice, pak se v této fázi ze zeminy vyjmou, zaznamená se jejich % podíl v zemině a vytvoří se redukovaná křivka zrnitosti (tzn. zbytek zeminy, která již neobsahuje velmi hrubé částice, se přepočítá na 100%). 3.Klasifikace zeminy s pomocí diagramů. 4.Zohlednění velmi hrubozrnné frakce v názvosloví.

8 Klasifikace zemin - ČSN Přednášky pro studenty byly vytvořeny v rámci projektu: „Inovace studijního oboru geotechnika“ financovaného z prostředků EU a státního rozpočtu ČR. 1. kritérium – zrnitostní složení velmi hrubé částice balvanitá složka, b boulders > 200 mm kamenitá složka, cb cobbles 60 – 200 mm hrubé částice štěrkovitá složka, g gravel 2 – 60 mm písčitá složka, s sand 0,06 – 2 mm jemné částice, značení: f (< 0,06 mm) prachová složka, m mould 0,002 – 0,06 mm jílová složka, c clay < 0,002 mm

9 Klasifikace zemin - ČSN Přednášky pro studenty byly vytvořeny v rámci projektu: „Inovace studijního oboru geotechnika“ financovaného z prostředků EU a státního rozpočtu ČR. 2. kritérium – plasticita L w L < 35%nízká plasticita I w L = 35 – 50%střední plasticita H w L = 50 – 70%vysoká plasticita V w L = 70 – 90%velmi vysoká plasticita E w L > 90%extrémně vysoká plasticita I P = w L – w P

10 Klasifikace zemin - ČSN Přednášky pro studenty byly vytvořeny v rámci projektu: „Inovace studijního oboru geotechnika“ financovaného z prostředků EU a státního rozpočtu ČR. Názvosloví F (M, C), G, S, B, Cb CS = jíl písčitý 1. písmeno … podstatné jméno 2. písmeno … přídavné jméno GM, MG, MC, GC = ? S-C = písek s příměsí jílu 1. písmeno … podstatné jméno pomlčka … „s příměsí“ G-F, SM-Cb, B-SC = ? B+S = balvany s pískem 1. písmeno … podstatné jméno plus … „s“ Cb+GM, SM+B, (S-F)+Cb = ?

11 Klasifikace zemin - ČSN Přednášky pro studenty byly vytvořeny v rámci projektu: „Inovace studijního oboru geotechnika“ financovaného z prostředků EU a státního rozpočtu ČR. Názvosloví W, P – u písků, štěrků SW = písek dobře zrněný SP = písek špatně zrněný obdobně GW, GP L = nízká plasticita, I = střední pl., H = vysoká pl. V = velmi vysoká pl., E = extrémně vysoká plasticita ML = hlína s nízkou plasticitou MI = hlína se střední plasticitou MH, MV, MEobdobně CL, CI... L, I, H, V, E – u hlín a jílů

12 Klasifikace zemin - ČSN Přednášky pro studenty byly vytvořeny v rámci projektu: „Inovace studijního oboru geotechnika“ financovaného z prostředků EU a státního rozpočtu ČR. Číslo nestejnozrnitosti C U =d 60 /d 10 Číslo křivosti C C =d 2 30 /(d 10.d 60 ) dobře zrněné W C U > 6 pro písky, C U > 4 pro štěrky a zároveň C C = 1 – 3 SW = dobře zrněné písky GW = dobře zrněné štěrky špatně zrněné P Nejsou-li splněny podmínky pro W SP = špatně zrněné písky GP = špatně zrněné štěrky Doplňující kritérium zrnitostního složení u zemin s f < 5% : C U, C C

13 Přednášky pro studenty byly vytvořeny v rámci projektu: „Inovace studijního oboru geotechnika“ financovaného z prostředků EU a státního rozpočtu ČR. Příklad 1: Pojmenujte zeminu dle ČSN 73 1001 charakterizovanou křivkou zrnitosti 68% (g+s+f) g=50%, s=13%, f=5% 32% cb, 0% b … 100% Redukovaná křivka % zastoupení frakcí v zemině (bod 1), redukovaná křivka zrnitosti (bod 2)

14 Přednášky pro studenty byly vytvořeny v rámci projektu: „Inovace studijního oboru geotechnika“ financovaného z prostředků EU a státního rozpočtu ČR. Příklad 1: Pojmenujte zeminu dle ČSN 73 1001 charakterizovanou křivkou zrnitosti 5 př.: f r = 7,5% s r < g r G1=GW G2=GP S1=SW S2=SP S3 = S-F G3 = G-F G4=GM G5=GCS4=SM S5=SC F1=MG F2=CG F3=MS FF=CS F5= = ML, MI F6= = CL, CI F7= = MH, MV, ME F8= = CH, CV, CE g % s % 35 f % 65 Trojúhelníkový diagram (bod 3) 15

15 Zohlednění velmi hrubé frakce v názvosloví (bod 4) Velikost zrn Názvosloví zemin s obsahem velmi hrubých částic (> 60mm) < 60mm> 60 mm > 50% < 5% obsah b+cb se neuvažuje < 20% název zeminy b) nebo balvanů (cb 20% >= 50% kameny (cb>b) nebo balvany (b>cb) se zeminou < 60mm - např Cb + SC > 5% kameny (cb>b) nebo balvany (b>cb) s příměsí zeminy < 60mm - např B - GC < 5% kameny nebo balvany bez udání výplňové zeminy Redukovaná křivka: G-F Původní křivka: b=0%, cb=32%, g+s+f=68% (G-F) + Cb Příklad 1: Pojmenujte zeminu dle ČSN 73 1001 charakterizovanou křivkou zrnitosti

16 Redukovaná křivka (G-F) + Cb G-F Příklad 1: Pojmenujte zeminu dle ČSN 73 1001 charakterizovanou křivkou zrnitosti

17 Přednášky pro studenty byly vytvořeny v rámci projektu: „Inovace studijního oboru geotechnika“ financovaného z prostředků EU a státního rozpočtu ČR. Příklad 2: Pojmenujte zeminu dle ČSN 73 1001 charakterizovanou křivkou zrnitosti Jemnozrnná složka f = 3 % Písčitá složka s = 42 – 3 = 39 % Štěrkovitá složka g = 100 – 42 = 58 %

18 Přednášky pro studenty byly vytvořeny v rámci projektu: „Inovace studijního oboru geotechnika“ financovaného z prostředků EU a státního rozpočtu ČR. 5 př.: f = 3% s = 39% g = 58% G1=GW G2=GP S1=SW S2=SP S3 = S-F G3 = G-F G4=GM G5=GCS4=SM S5=SC F1=MG F2=CG F3=MS FF=CS F5= = ML, MI F6= = CL, CI F7= = MH, MV, ME F8= = CH, CV, CE g % s % 35 f % 65 Trojúhelníkový diagram 15 Příklad 2: Pojmenujte zeminu dle ČSN 73 1001 charakterizovanou křivkou zrnitosti

19 Přednášky pro studenty byly vytvořeny v rámci projektu: „Inovace studijního oboru geotechnika“ financovaného z prostředků EU a státního rozpočtu ČR. d 10 =0,1mmd 30 =1mmd 60 =4mm Příklad 2: Pojmenujte zeminu dle ČSN 73 1001 charakterizovanou křivkou zrnitosti

20 Přednášky pro studenty byly vytvořeny v rámci projektu: „Inovace studijního oboru geotechnika“ financovaného z prostředků EU a státního rozpočtu ČR. Příklad 2: Pojmenujte zeminu dle ČSN 73 1001 charakterizovanou křivkou zrnitosti 5 př.: f = 3% s < g G1=GW G2=GP S1=SW S2=SP S3 = S-F G3 = G-F G4=GM G5=GCS4=SM S5=SC F1=MG F2=CG F3=MS FF=CS F5= = ML, MI F6= = CL, CI F7= = MH, MV, ME F8= = CH, CV, CE g % s % 35 f % 65 Trojúhelníkový diagram 15 GW (resp. G1) Štěrk dobře zrněný

21 Přednášky pro studenty byly vytvořeny v rámci projektu: „Inovace studijního oboru geotechnika“ financovaného z prostředků EU a státního rozpočtu ČR. 21 Zadání: d 18 =0,002mm d 40 =0,015mm d 70 =0,03mm d 80 =0,04mm d 87 =0,06mm d 100 =0,2mm. w L = 56% I p = 18% Příklad 3: Zakreslete křivku zrnitosti, pojmenujte zeminu

22 Přednášky pro studenty byly vytvořeny v rámci projektu: „Inovace studijního oboru geotechnika“ financovaného z prostředků EU a státního rozpočtu ČR. Příklad 3: Zakreslete křivku zrnitosti, pojmenujte zeminu 5 př.: f = 87% G1=GW G2=GP S1=SW S2=SP S3 = S-F G3 = G-F G4=GM G5=GCS4=SM S5=SC F1=MG F2=CG F3=MS FF=CS F5= = ML, MI F6= = CL, CI F7= = MH, MV, ME F8= = CH, CV, CE g % s % Cassagrandeho plasticitní diagram 35 f % 65 Trojúhelníkový diagram 15

23 Přednášky pro studenty byly vytvořeny v rámci projektu: „Inovace studijního oboru geotechnika“ financovaného z prostředků EU a státního rozpočtu ČR. Příklad 3: Zakreslete křivku zrnitosti, pojmenujte zeminu Cssagrandeho plasticitní diagram Zadání: w L = 56% I p = 18%

24 Přednášky pro studenty byly vytvořeny v rámci projektu: „Inovace studijního oboru geotechnika“ financovaného z prostředků EU a státního rozpočtu ČR. 24 Příklad 3: Zakreslete křivku zrnitosti, pojmenujte zeminu 24 5 př.: f = 87% G1=GW G2=GP S1=SW S2=SP S3 = S-F G3 = G-F G4=GM G5=GCS4=SM S5=SC F1=MG F2=CG F3=MS FF=CS F5= = ML, MI F6= = CL, CI F7= = MH, MV, ME F8= = CH, CV, CE g % s % 35 f % 65 Trojúhelníkový diagram 15 L: w L < 35%nízká plasticita I:w L = 35 – 50%střední pl. H:w L = 50 – 70%vysoká pl. V: w L = 70 – 90%velmi vysoká pl. E: w L > 90%extrémě vysoká pl. Zadání: w L = 56% I p = 18% MH (resp. F7) Hlína s vysokou plasticitou

25 Přednášky pro studenty byly vytvořeny v rámci projektu: „Inovace studijního oboru geotechnika“ financovaného z prostředků EU a státního rozpočtu ČR. 25 Zadání: Zemina obsahuje 20% zrn menších 0,06mm a 10% zrn větších 2mm. Zemina neobsahuje cb, b. w L = 38% w p = 18% Příklad 4: Zakreslete křivku zrnitosti, pojmenujte zeminu SC (resp. S5) Písek jílovitý

26 Klasifikace zemin - EN Přednášky pro studenty byly vytvořeny v rámci projektu: „Inovace studijního oboru geotechnika“ financovaného z prostředků EU a státního rozpočtu ČR. 1. kritérium – zrnitost velmi hrubozrnná frakce balvanitá složka, bo 200 – 630 mm kamenitá složka (valouny), co 63 – 200 mm hrubé částice štěrkovitá složka, gr 2 – 63 mm písčitá složka, sa 0,063 – 2 mm jemné částice, značení: (< 0,063 mm) prachová složka, si 0,002 – 0,063 mm jílová složka, cl < 0,002 mm (včetně)

27 Klasifikace zemin - EN Přednášky pro studenty byly vytvořeny v rámci projektu: „Inovace studijního oboru geotechnika“ financovaného z prostředků EU a státního rozpočtu ČR. Názvosloví gr cl Sa štěrkovitý, jílovitý písek Hlavní frakce - podstatné jméno - 1. písmeno veliké Druhotné a další frakce v pořadí významu - 1 a více přídavných jmen - malými písmeny Gr, grSa, saSi, Cl, clSi, sagrCo, grsiSa, boCo, sagrsiS S – zemina

28 Klasifikace zemin - EN Přednášky pro studenty byly vytvořeny v rámci projektu: „Inovace studijního oboru geotechnika“ financovaného z prostředků EU a státního rozpočtu ČR. Postup při klasifikaci zemin

29 Klasifikace zemin - EN Přednášky pro studenty byly vytvořeny v rámci projektu: „Inovace studijního oboru geotechnika“ financovaného z prostředků EU a státního rozpočtu ČR. Zatřiďování velmi hrubozrnných zemin Frakce Procento hmotnosti z celkové navážky Název zeminy Balvany< 5 5 – 20 > 20 s nízkým obsahem balvanů se středním obsahem balvanů s vysokým obsahem balvanů Kameny (valouny) < 10 10 – 20 > 20 s nízkým obsahem kamenů se středním obsahem kamenů s vysokým obsahem kamenů

30 Přednášky pro studenty byly vytvořeny v rámci projektu: „Inovace studijního oboru geotechnika“ financovaného z prostředků EU a státního rozpočtu ČR. gr sa cl+si cl siCl Vzorový příklad: gr=15% sa=31% cl+si=54% cl=13% sasiCl

31 Přednášky pro studenty byly vytvořeny v rámci projektu: „Inovace studijního oboru geotechnika“ financovaného z prostředků EU a státního rozpočtu ČR. Zadání: d 18 =0,002mm d 40 =0,015mm d 70 =0,03mm d 80 =0,04mm d 87 =0,06mm d 100 =0,2mm. w l = 56% I p = 38% Příklad 3: Pojmenujte zeminu dle EN ČSN 73 6133 MH Hlína s vysokou plasticitou sa=13% si+cl=87% si=70% cl=18% gr=0% sa=12% cl+si cl ČSN EN ISO 14688-2 siCl prachový jíl siCl

32 Přednášky pro studenty byly vytvořeny v rámci projektu: „Inovace studijního oboru geotechnika“ financovaného z prostředků EU a státního rozpočtu ČR. Pojmenujte zeminu gr sa cl+si siCl ČSN EN ISO 14688-2 saGr písčitý štěrk si+cl=3% sa=40% gr=57%

33 Přednášky pro studenty byly vytvořeny v rámci projektu: „Inovace studijního oboru geotechnika“ financovaného z prostředků EU a státního rozpočtu ČR. Příklad 5: Pojmenujte zeminu dle EN a ČSN Redukovaná křivka zrnitost: bo=0%; co=25%; gr=54%; sa=13%; si+cl=8% gr+sa+si+cl=75% redukovaná křivka: gr=72%; sa=17,3%; si+cl=10,7%

34 Přednášky pro studenty byly vytvořeny v rámci projektu: „Inovace studijního oboru geotechnika“ financovaného z prostředků EU a státního rozpočtu ČR. Klasifikace dle ČSN 73 6133 (resp. dle zrušené ČSN 73 1001) redukovaná křivka: g=72%; s=17,3%; f=10,7% 5 př.: f = 10,7% s < g G1=GW G2=GP S1=SW S2=SP S3 = S-F G3 = G-F G4=GM G5=GCS4=SM S5=SC F1=MG F2=CG F3=MS FF=CS F5= = ML, MI F6= = CL, CI F7= = MH, MV, ME F8= = CH, CV, CE g % s % 35 65 15 Zohlednění kamenité a balvanité frakce v názvu b=0%, cb=25% (G-F)+Cb Štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy s kameny f %

35 Přednášky pro studenty byly vytvořeny v rámci projektu: „Inovace studijního oboru geotechnika“ financovaného z prostředků EU a státního rozpočtu ČR. Klasifikace dle ČSN EN ISO 14688-2 redukovaná křivka: gr=72%; sa=17,3%; cl+si=10,7% gr sa cl+si siCl Zohlednění kamenité a balvanité frakce v názvu bo=0%, co=25% štěrk s vysokým obsahem kamenů

36 Přednášky pro studenty byly vytvořeny v rámci projektu: „Inovace studijního oboru geotechnika“ financovaného z prostředků EU a státního rozpočtu ČR.

37 Geostatická napjatost Přednášky pro studenty byly vytvořeny v rámci projektu: „Inovace studijního oboru geotechnika“ financovaného z prostředků EU a státního rozpočtu ČR.

38 Geostatická napjatost Přednášky pro studenty byly vytvořeny v rámci projektu: „Inovace studijního oboru geotechnika“ financovaného z prostředků EU a státního rozpočtu ČR. Princip efektivních napětí: Celkové (totální) napětí je dáno součtem efektivního napětí a neutrálního napětí (resp. pórového tlaku). Efektivní napětí přenesou pevná zrna zeminy. Neutrální napětí působí v pórové vodě.

39 Přednášky pro studenty byly vytvořeny v rámci projektu: „Inovace studijního oboru geotechnika“ financovaného z prostředků EU a státního rozpočtu ČR. Mohr-Coulombovo kritérium porušení

40 Přednášky pro studenty byly vytvořeny v rámci projektu: „Inovace studijního oboru geotechnika“ financovaného z prostředků EU a státního rozpočtu ČR.Konsolidace Primární konsolidace, sekundární konsolidace

41 Přednášky pro studenty byly vytvořeny v rámci projektu: „Inovace studijního oboru geotechnika“ financovaného z prostředků EU a státního rozpočtu ČR. Stanovení součinitele konsolidace 41 zjišťuje se z oedometrických zkoušek pro jeden stupeň zatížení měříme závislost deformace na čase (za předpokladu jednoosé konsolidace). 1. Cassagrandeho logaritmická metoda c v = T 50.h 2 / t 50 t 50 …čas potřebný k dosažení 50% primární konsolidace vzorku T 50 …časový faktor odpovídající 50% primární konsolidace Z grafu na následujícím obrázku určíme pro stupeň konsolidace U=50% : T 50 = 0,197 pro zjištění C v – vynese se do grafu deformaci v závislosti na čase (v logaritmickém měřítku)

42 Přednášky pro studenty byly vytvořeny v rámci projektu: „Inovace studijního oboru geotechnika“ financovaného z prostředků EU a státního rozpočtu ČR. T 50 =0,197 Stanovení časového faktoru T 50

43 Přednášky pro studenty byly vytvořeny v rámci projektu: „Inovace studijního oboru geotechnika“ financovaného z prostředků EU a státního rozpočtu ČR. Stlačení /mm/ Čas /min/ v logaritmickém měřítku 0,11101001 00010 000 POSTUP 1. Počátek konsolidace s 0 (s p ) t1t1 4.t 1 x x s0s0 Počátek konsolidace 2. Konec primární konsolidace s 100 s 100 Primární konsolidace Sekundární konsolidace s 50 t 50 3. Zjistím s 50 t 50 c v =T 50 *h 2 /t 50 4. Výpočet c v =T 50 *h 2 /t 50 Naměřená deformační křivka (oedometr.zk.) 1/2 Stanovení času t 50 Stanovení c v – Cassagrandeho metoda

44 Přednášky pro studenty byly vytvořeny v rámci projektu: „Inovace studijního oboru geotechnika“ financovaného z prostředků EU a státního rozpočtu ČR. Stanovení součinitele konsolidace c v = T 90.h 2 / t 90 t 90 …čas potřebný k dosažení 90% primární konsolidace vzorku T 90 …časový faktor odpovídající 90% primární konsolidace pro zjištění C v – vynese se do grafu deformaci v závislosti na odmocnině času 2. Taylorova odmocninová metoda

45 Přednášky pro studenty byly vytvořeny v rámci projektu: „Inovace studijního oboru geotechnika“ financovaného z prostředků EU a státního rozpočtu ČR. T 90 =0,88 Stanovení časového faktoru T 90

46 Přednášky pro studenty byly vytvořeny v rámci projektu: „Inovace studijního oboru geotechnika“ financovaného z prostředků EU a státního rozpočtu ČR. Stanovení c v – Taylorova odmocninová metoda Stlačení /mm/ Čas /min/ v odmocnině 024681012 POSTUP 1. Počátek konsolidace s p x spsp 1,15x 2. Konec primární konsolidace Primární konsolidace Sekundární konsolidace Naměřená deformační křivka (oedometr.zk.) 3. Odečíst t 90, s 90 4. Výpočet c v Stanovení času t 90

47 Konsolidace Spočítejte deformaci v čase po 1 měsíci vrstvy jílu o mocnosti 20m, na který byl navezen rozsáhlý násyp z propustné zeminy o mocnosti 12m. 47 Přitížení od navážky  z =20*12= 0,24MPa  h konečné sednutí vrstvy jílu h t sednutí v čase t = 30 dní

48 Přednášky pro studenty byly vytvořeny v rámci projektu: „Inovace studijního oboru geotechnika“ financovaného z prostředků EU a státního rozpočtu ČR.Konsolidace Vypočtěte, za jak dlouho proběhne 50% a 80% konečné stlačení vrstvy měkkého písčitého jílu o mocnosti 3,5m. V podloží písčitého jílu je ulehlý písčitý štěrk, pod násypem je provedena konsolidační písčitá vrstva. Výpočet proveďte podle: a) Cassagrandeho logaritmické metody b) Odmocninové metody D.W.Taylora a výsledky obou metod srovnejte. Při výpočtu vycházejte z laboratorních zkoušek časového průběhu sedání na vzorku výšky h=28 mm při zatížení  = 200 kPa v oedometru při oboustranné drenáži.

49 Přednášky pro studenty byly vytvořeny v rámci projektu: „Inovace studijního oboru geotechnika“ financovaného z prostředků EU a státního rozpočtu ČR. 49 a) dle Cassagrandeho metody c v,C = T 50.h v 2 / t 50 = m 2 s -1 Součinitel konsolidace se stanoví z výsledků oedometrické zk. na laboratorním vzorku o výšce H v b) dle Taylorovy metody c v,T = T 90.h v 2 / t 90 = m 2 s -1 t 50 = T 50.h 2 /c v,C t 80 = T 80.h 2 /c v,C t 50 = T 50.h 2 /c v,T t 80 = T 80.h 2 /c v,T Výsledné hodnoty uvádějte ve dnech, porovnejte výpočet dle Cassagr. s výpočtem dle Taylora

50 Přednášky pro studenty byly vytvořeny v rámci projektu: „Inovace studijního oboru geotechnika“ financovaného z prostředků EU a státního rozpočtu ČR.


Stáhnout ppt "Mechanika hornin a zemin doc. Ing. Kořínek Robert, CSc. Místnost: C 314 Telefon: 597 321 942 fast10.vsb.cz/korinek Přednášky."

Podobné prezentace


Reklamy Google