Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Finanční deriváty a jejich postavení na finančních trzích Ing

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Finanční deriváty a jejich postavení na finančních trzích Ing"— Transkript prezentace:

1 Finanční deriváty a jejich postavení na finančních trzích Ing
Finanční deriváty a jejich postavení na finančních trzích Ing. Jiří Uhman

2 Definice finančního derivátů
Na definici derivátu lze nahlížet různými přístupy Ekonomický Právní Účetní Chápání a potřeby definice derivátů je možné zavést z dvojího úhlu pohledu – z pohledu teorie, z pohledu praxe.

3 Z pohledu teorie

4 Z pohledu praxe Na straně praxe pohledem na definici derivátů (finančních derivátů) ze stran: regulátora trhu (ČNB, ministerstvo financí, definice derivátů v zákonných normách, standardech), zprostředkovatelů a tvůrců daných instrumentů (především obchodní banky a obchodníci s cennými papíry), mezinárodních finančních institucí, které finanční deriváty vymezují či definují. Účetních a daňových praktiků

5 Nejdříve pár poznámek 
Samotná definice finančního derivátu není zcela bezesporná a zcela jasně ukotvená. Z rešerše široké množiny dostupných teoretických pramenů a pohledem na zkušenosti z praxe je zcela jasné, že finančními deriváty jsou termínové kontrakty typu futures, forward, opce a swap. Důležitá je také vlastnost těchto produktů týkající se vývoje jejich hodnoty (ceny). Ta musí být odvoditelná (derivovaná) od vývoje ceny určeného (na nich vázaného) podkladového aktiva. Na těchto dvou znacích se autoři teoretických děl i zástupci praxe zcela shodnou. Otevřenou otázkou ovšem nadále zůstává, zda je třeba vymezit přesnou množinu podkladových aktiv, na které mohu být finanční deriváty upsány. Pro bezespornou definici se lze domnívat, že ano. Pak ovšem je třeba zdůraznit, že finanční deriváty jsou deriváty, jejichž podkladovými aktivy jsou výhradně a pouze jen finanční nástroje V posledních letech se často v definicích autorů publikací setkáváme také s tím, že je důraz kladen také na to, že pro sjednání finančního derivátu je často třeba nulové nebo nízké počáteční investice. I tuto podmínku je dnes na finančních trzích vhodné do definice finančního derivátu zařadit.

6 Korektní a ucelená definice finančního derivátu je samozřejmě také nezbytnou podmínkou jejich klasifikace. Může sloužit jako výchozí bod všech snah o tuto klasifikaci. Finanční deriváty jsou obchody či transakce, která splňují tato kritéria:  1. Jedná se o termínové obchody 2. Jejich hodnota je odvozená od vývoje tzv. podkladových (bazických) aktiv 3. Podkladovým aktivem je finanční instrument (ne komodita v pravém slova smyslu) 4. Na otevření pozice je třeba malý počáteční kapitál

7 Klasifikace derivátů

8 1.V průběhu času a vývoje těchto kontraktů došlo ke kvantitativnímu nárůstu kritérií dělení derivátů. Dnes jsou to především: charakter práva vyplývající z kontraktu (pevné, opční, swapové) riziko vyplývající z druhu podkladového aktiva, na který je derivát vázán (resp. jeho cena), forma obchodování (burzovní, mimoburzovní (OTC) deriváty), doba splatnosti kontraktu a účel využití derivátu (zajištění, spekulace a arbitráž) Příčinou jsou obě již výše zmíněné skutečnosti a snaha odborníků, především z akademické oblasti, o jejich conejpodrobnější a nejucelenější klasifikaci. 2. Souhrnné schéma dělení prof. Josefa Jílka je dnes zřejmě nejvíce uceleným a komplexním dělením derivátů v oblasti praxe a teorie derivátových obchodů v ČR. Toto dělení dnes může plně postačovat pro potřeby akademické půdy a potřeby zákonných a normativních vymezení s tím, že je ho vhodné částečně doplnit o přístup prof. Dvořáka (rozdělit podle druhu na termínové operace, opce a swapy) . 3. Z pohledu praxe je ovšem k samotnému dělení derivátů nadále třeba přistupovat především z pohledu účelu a potřeb tohoto dělení. Znamená to, že ti kdo s deriváty pracují v té či oné oblasti by se při dělení těchto produktů měli shodnout na takovém dělení, které jim bude ideálně sloužit a všem zúčastněným vyhovovat - tedy bude jim např. umožňovat rozvoj a korektnost obchodů (právní ochranu) při kterých termínové kontrakty využívají či mohou využívat. 4. Zůstává otázkou, zda mezi finanční deriváty řadit také některé moderní strukturované produkty či ne. Ve volnějším pojetí vymezení derivátů jako instrumentů odvozených od bazických aktiv (toto kritérium je upřednostňováno u zahraničních autorů) je možné některé tyto instrumenty mezi finanční deriváty zařadit (produkty s pákou splňují též podmínku nízké počáteční investice - warranty, knock - out certifikáty). Při důslednějším vymezení, např. ve formě výše v textu uvedené definice finančního derivátů, tyto produkty nesplňují veškeré podmínky vymezení finančního derivátu (např. termínovanost obchodu).

9 Ucelená klasifikace finančních derivátů
Viz:

10 Nyní si klasické deriváty představme
Forwardy Futures Opce Swapy

11 Swapy Úrokové swapy Měnový swap Klasický swap Bazický swap
Aktivní swap Pasivní swap

12 Derivátové burzy

13 Chicago Mercantile Exchange
USA Chicago Board of Trade Futures a opce na Americké dluhopisy, Akciový index DJIA Obilniny a olejniny Chicago Mercantile Exchange Standard & Poor´s 500, Nasdaq 100 Tříměsíční eurodolar Kontrakty na maso

14 Evropské akciové indexy
Evropa EUREX Futures a opce na Dluhopisy Evropské akciové indexy EURONEXT FTSE LIBOR Kakao a káva

15 Japonsko (3 burzy v Tokyu)
Další regiony Japonsko (3 burzy v Tokyu) Austrálie (Sydney)


Stáhnout ppt "Finanční deriváty a jejich postavení na finančních trzích Ing"

Podobné prezentace


Reklamy Google