Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Finanční deriváty I. Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Finanční deriváty I. Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví"— Transkript prezentace:

1 Finanční deriváty I. Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com

2 strana 2 Základní druhy finančních investičních instrumentů

3 strana 3 spotový versus termínový obchod (resp. kontrakt) Vymezení termínových obchodů Zdroj: Rejnuš (2010)

4 strana 4 finanční versus komoditní deriváty Vymezení termínových obchodů Zdroj: Rejnuš (2010)

5 strana 5 Využití termínových kontraktů: zajištění (hedging: úplný x částečný) spekulace (z důvodu pákového efektu) arbitráž Rozdíl mezi pojištěním a zajištěním Vymezení termínových obchodů

6 strana 6 Místa obchodování termínové burzy (co se obchoduje?) OTC trhy (co se obchoduje?)

7 strana 7 FORWARD

8 Forward strana 8 charakteristika využití + výhody X nevýhody obchodování – dlouhá X krátká pozice podkladové aktivum - cokoliv dlouhodobé podmínky dodávek důvod využití forwardu

9 strana 9 FORWARD Individuální dohoda o nákupu a prodeji aktiva za kurz stanovený při uzavření dohody, přičemž platba a dodání se uskuteční v dohodnutém budoucím termínu.

10 strana 10 Nákup forwardu Kupující forwardového kontraktu se zavazuje, že ve splatnosti nakoupí aktivum za v současnosti dohodnutý kurz = DLOUHÁ (LONG) POZICE ochrana proti případnému růstu kurzu

11 strana 11 Prodej forwardu Prodávající forwardového kontraktu se zavazuje, že ve splatnosti prodá příslušné aktivum za v současnosti dohodnutý kurz = KRÁTKÁ (SHORT) POZICE ochrana proti případnému poklesu kurzu

12 strana 12 Výhody a nevýhody forwardu Výhoda: lze dohodnout libovolné množství i splatnost Nevýhody: malá obchodovatelnost a likvidita, zrušení kontraktu problém, riziko protistrany

13 strana 13 Základní charakteristika Výhody x nevýhody Obchodování Dlouhá a krátká pozice Podkladová aktiva Co vše se obchoduje forwardem, aniž si to možná uvědomujeme Využití pro hedging – dodání podkladového aktiva Forward

14 strana 14 Termínová cena (delivery price) = 16 000 EUR Spot price v datu vypršení kontraktu = 20 000 EUR Forward: dlouhá pozice Zdroj: Rejnuš (2010)

15 strana 15 „hra s nulovým součtem!“ Termínová cena (delivery price) = 16 000 EUR Spot price v datu vypršení kontraktu = 20 000 EUR Forward: krátká pozice Zdroj: Rejnuš (2010)

16 strana 16 Měnový forward Podkladovým aktivem cizí měna Individuální dohoda o nákupu a prodeji cizí měny za kurz stanovený při uzavření dohody, přičemž platba a dodání se uskuteční v dohodnutém budoucím termínu

17 strana 17 Nákup měnového forwardu Kupující forwardového kontraktu se zavazuje, že ve splatnosti nakoupí příslušnou cizí měnu za v současnosti dohodnutý kurz. Ochrana proti případnému zhodnocení zahraniční měny (tzn. znehodnocení domácí měny).

18 strana 18 Prodej měnového forwardu Prodávající forwardového kontraktu se zavazuje, že ve splatnosti prodá příslušnou cizí měnu za v současnosti dohodnutý kurz. Ochrana proti případnému znehodnocení zahraniční měny (tzn. zhodnocení domácí měny).

19 strana 19 Stanovení forwardového kurzu Více viz videokurz Finanční matematika, díl Měnové kurzy

20 strana 20 Úrokové forwardové kontrakty forward-forward kontrakty (FF, forwadové termínové depozitum) foward rate agreement (FRA, dohoda o forwardové sazbě, stručněji úrokový forward)

21 strana 21 –vypůjčení (přijaté termínové depozitum) nebo půjčení peněžních prostředků (poskytnuté termínové depozitum) na období, které začíná v budoucnu, a to za úrokovou sazbu, která se sjedná předem v době uzavření kontraktu (forwardová sazba). –zafixování úrokové míru depozita nebo půjčky začínající v čase T 1 a končící v čase T 2 v budoucnu. Forward-forward kontrakt

22 strana 22 FF dohody se uzavírají například „ve třech na sedm“(3x7), což znamená, že počátek úrokového období je za tři měsíce a úrokové období trvá další čtyři měsíce.

23 strana 23 Výpočet forwardové úrokové sazby výnosové křivky –spotová –forwardová

24 strana 24 Forward Rate Agreement: FRA depozitum pod FRA je pouze pomyslné, reálně se výměna neuskuteční vyrovnávací platba –advanced settled FRA – na začátku období –FRA settled in arrears – na konci období

25 FRA strana 25 depozitum (NH) pouze pomyslné, výměna se neuskutečňuje pouze výměna úrokových plateb, resp. vyrovnávací platby advacended settled FRA – na začátku období FRA settled in arrears – na konci období referenční úroková sazba FRA sazba FRA období (úrokové období) počátek úrokového období v budoucnu (T1) NH

26 strana 26 Forward Rate Agreement

27 strana 27 Forward Rate Agreement

28 strana 28 Zajištění s využitím FRA Rozdíl oproti Forward-forward kontrakt

29 strana 29 FUTURES

30 strana 30 Rozdíly oproti forward Principy obchodování Pákový efekt Futures

31 strana 31 Na čem je závislá cena futures kontraktu (termínová cena)? Futures Zdroj: Rejnuš (2010)

32 strana 32 Futures kontrakty s odlišnou expirací Futures Zdroj: Rejnuš (2010)

33 strana 33 SWAP

34 strana 34 SWAP Termínová smlouva, kde se dva ekonomické subjekty vzájemně zavazují vyměnit si mezi sebou buď dohodnutá předmětná aktiva, nebo finanční toky za předem „pevně“ stanovených podmínek.

35 strana 35 Swapové kontrakty Pouze smluvně (tzv. swapové domy – swap house) – OTC trhy.

36 strana 36 Smluvně sjednaná směna předem stanoveného cash flow mezi dvěma subjekty v určitých termínech v budoucnosti Devizové swapy (FX-swap) Měnové swapy (currency swap) Úrokové swapy (interest rate swap) SWAPY

37 strana 37 Úrokové swapy Zdroj: Rejnuš (2010)

38 strana 38 Úrokový swap: příklad Náklady z emitovaných obligací = 8 % p.a. Výnosy z poskytnutých úvěrů = LIBOR + 2,5 p.b. Nominální hodnota = 100 mil. EUR

39 strana 39 Úrokový swap: příklad Swapový partner má buď nižší averzi k riziku, nebo potřebuje zajistit opačně. Dohoda zní: Swapový partner => banka: 7,5 % p.a. Banka => swapový partner: LIBOR + 1 % p.a.

40 strana 40 Devizové swapy (FX-swap) Spot-forward Nákup (prodej) měny A za měnu B při promptním kurzu, v budoucnu zpětný prodej (nákup) za dnes kotovaný forwardový kurz. Forward-forward Stejný princip, delší doba od sjednání k 1.plnění., kombinace 2 „obrácených forwardů“ Krátkodobé a jednorázové

41 strana 41 Měnové swapy (currency swap) Dlouhodobé a „opakující se“ Konverze pravidelných plateb v jedné měně do pravidelných plateb v jiné měně. Výměna jistin, i výměna vícekrát se opakujících úrokových plateb

42 strana 42 Měnové swapy Zdroj: Rejnuš (2010)

43 strana 43 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Finanční deriváty I. Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví"

Podobné prezentace


Reklamy Google