Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Finanční deriváty I. Ing. Martin Širůček, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Finanční deriváty I. Ing. Martin Širůček, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 Finanční deriváty I. Ing. Martin Širůček, Ph.D.
Katedra financí a účetnictví Finanční deriváty I.

2 Základní druhy finančních investičních instrumentů

3 spotový versus termínový obchod (resp. kontrakt)
Vymezení termínových obchodů spotový versus termínový obchod (resp. kontrakt) Zdroj: Rejnuš (2010)

4 Vymezení termínových obchodů
Zdroj: Rejnuš (2010) finanční versus komoditní deriváty

5 Vymezení termínových obchodů
Využití termínových kontraktů: zajištění (hedging: úplný x částečný) spekulace (z důvodu pákového efektu) arbitráž Rozdíl mezi pojištěním a zajištěním

6 Místa obchodování termínové burzy (co se obchoduje?)
OTC trhy (co se obchoduje?)

7 FORWARD

8 Forward charakteristika využití + výhody X nevýhody
obchodování – dlouhá X krátká pozice podkladové aktivum - cokoliv dlouhodobé podmínky dodávek důvod využití forwardu

9 FORWARD Individuální dohoda o nákupu a prodeji aktiva za kurz stanovený při uzavření dohody, přičemž platba a dodání se uskuteční v dohodnutém budoucím termínu.

10 ochrana proti případnému růstu kurzu
Nákup forwardu Kupující forwardového kontraktu se zavazuje, že ve splatnosti nakoupí aktivum za v současnosti dohodnutý kurz = DLOUHÁ (LONG) POZICE ochrana proti případnému růstu kurzu

11 ochrana proti případnému poklesu kurzu
Prodej forwardu Prodávající forwardového kontraktu se zavazuje, že ve splatnosti prodá příslušné aktivum za v současnosti dohodnutý kurz = KRÁTKÁ (SHORT) POZICE ochrana proti případnému poklesu kurzu

12 Výhody a nevýhody forwardu
Výhoda: lze dohodnout libovolné množství i splatnost Nevýhody: malá obchodovatelnost a likvidita, zrušení kontraktu problém, riziko protistrany

13 Forward Základní charakteristika Výhody x nevýhody Obchodování
Dlouhá a krátká pozice Podkladová aktiva Co vše se obchoduje forwardem, aniž si to možná uvědomujeme Využití pro hedging – dodání podkladového aktiva

14 Forward: dlouhá pozice
Zdroj: Rejnuš (2010) Termínová cena (delivery price) = EUR Spot price v datu vypršení kontraktu = EUR

15 Forward: krátká pozice
Zdroj: Rejnuš (2010) „hra s nulovým součtem!“ Termínová cena (delivery price) = EUR Spot price v datu vypršení kontraktu = EUR

16 Měnový forward Podkladovým aktivem cizí měna
Individuální dohoda o nákupu a prodeji cizí měny za kurz stanovený při uzavření dohody, přičemž platba a dodání se uskuteční v dohodnutém budoucím termínu

17 Nákup měnového forwardu
Kupující forwardového kontraktu se zavazuje, že ve splatnosti nakoupí příslušnou cizí měnu za v současnosti dohodnutý kurz. Ochrana proti případnému zhodnocení zahraniční měny (tzn. znehodnocení domácí měny).

18 Prodej měnového forwardu
Prodávající forwardového kontraktu se zavazuje, že ve splatnosti prodá příslušnou cizí měnu za v současnosti dohodnutý kurz. Ochrana proti případnému znehodnocení zahraniční měny (tzn. zhodnocení domácí měny).

19 Stanovení forwardového kurzu
Více viz videokurz Finanční matematika, díl Měnové kurzy

20 Úrokové forwardové kontrakty
forward-forward kontrakty (FF, forwadové termínové depozitum) foward rate agreement (FRA, dohoda o forwardové sazbě, stručněji úrokový forward)

21 Forward-forward kontrakt
vypůjčení (přijaté termínové depozitum) nebo půjčení peněžních prostředků (poskytnuté termínové depozitum) na období, které začíná v budoucnu, a to za úrokovou sazbu, která se sjedná předem v době uzavření kontraktu (forwardová sazba). zafixování úrokové míru depozita nebo půjčky začínající v čase T1 a končící v čase T2 v budoucnu.

22 FF dohody se uzavírají například „ve třech na sedm“(3x7), což znamená, že počátek úrokového období je za tři měsíce a úrokové období trvá další čtyři měsíce.

23 Výpočet forwardové úrokové sazby
výnosové křivky spotová forwardová

24 Forward Rate Agreement: FRA
depozitum pod FRA je pouze pomyslné, reálně se výměna neuskuteční vyrovnávací platba advanced settled FRA – na začátku období FRA settled in arrears – na konci období

25 FRA depozitum (NH) pouze pomyslné, výměna se neuskutečňuje
pouze výměna úrokových plateb, resp. vyrovnávací platby advacended settled FRA – na začátku období FRA settled in arrears – na konci období referenční úroková sazba FRA sazba FRA období (úrokové období) počátek úrokového období v budoucnu (T1) NH

26 Forward Rate Agreement

27 Forward Rate Agreement

28 Zajištění s využitím FRA
Rozdíl oproti Forward-forward kontrakt

29 FUTURES

30 Futures Rozdíly oproti forward Principy obchodování Pákový efekt

31 Na čem je závislá cena futures kontraktu (termínová cena)?
Zdroj: Rejnuš (2010) Na čem je závislá cena futures kontraktu (termínová cena)?

32 Futures kontrakty s odlišnou expirací
Zdroj: Rejnuš (2010) Futures kontrakty s odlišnou expirací

33 SWAP

34 SWAP Termínová smlouva, kde se dva ekonomické subjekty vzájemně zavazují vyměnit si mezi sebou buď dohodnutá předmětná aktiva, nebo finanční toky za předem „pevně“ stanovených podmínek.

35 Swapové kontrakty Pouze smluvně (tzv. swapové domy – swap house) – OTC trhy.

36 SWAPY Devizové swapy (FX-swap) Měnové swapy (currency swap)
Smluvně sjednaná směna předem stanoveného cash flow mezi dvěma subjekty v určitých termínech v budoucnosti Devizové swapy (FX-swap) Měnové swapy (currency swap) Úrokové swapy (interest rate swap)

37 Úrokové swapy Zdroj: Rejnuš (2010)

38 Úrokový swap: příklad Náklady z emitovaných obligací = 8 % p.a.
Výnosy z poskytnutých úvěrů = LIBOR + 2,5 p.b. Nominální hodnota = 100 mil. EUR

39 Úrokový swap: příklad Swapový partner má buď nižší averzi k riziku, nebo potřebuje zajistit opačně. Dohoda zní: Swapový partner => banka: 7,5 % p.a. Banka => swapový partner: LIBOR + 1 % p.a.

40 Devizové swapy (FX-swap)
Spot-forward Nákup (prodej) měny A za měnu B při promptním kurzu, v budoucnu zpětný prodej (nákup) za dnes kotovaný forwardový kurz. Forward-forward Stejný princip, delší doba od sjednání k 1.plnění., kombinace 2 „obrácených forwardů“ Krátkodobé a jednorázové

41 Měnové swapy (currency swap)
Dlouhodobé a „opakující se“ Konverze pravidelných plateb v jedné měně do pravidelných plateb v jiné měně. Výměna jistin, i výměna vícekrát se opakujících úrokových plateb

42 Měnové swapy Zdroj: Rejnuš (2010)

43 strana 43 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Finanční deriváty I. Ing. Martin Širůček, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google