Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do obchodního práva Úvod do obchodního práva Ignorantia facti non excusat Neznalost věcí neomlouvá.. FIT ČVUT v Praze Právo a informatika Mgr. František.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do obchodního práva Úvod do obchodního práva Ignorantia facti non excusat Neznalost věcí neomlouvá.. FIT ČVUT v Praze Právo a informatika Mgr. František."— Transkript prezentace:

1 Úvod do obchodního práva Úvod do obchodního práva Ignorantia facti non excusat Neznalost věcí neomlouvá.. FIT ČVUT v Praze Právo a informatika Mgr. František Šejnost info@sejnost.cz 602 365 668 www.sejnost.cz

2 Úvod do obchodního práva Motto předmětu Motto předmětu Stat sua cuique dies Každému je určen jeho den Vergilius Vergilius

3 Základní zásady pro úspěšné složení zkoušky Navštěvuj přednášky Pečlivě sleduj výuku Neosahávej souseda Neosahávej sousedku Neosahávej nikoho Ptej se na to, co nevíš Neruš, když to víš I zázraky se někdy dějí..

4 Úvod do obchodního práva Obsah předmětu Obsah předmětu 1. Úvod do obchodního zákoníku Předmět a obsah Předmět a obsah Obchodně závazkové vztahy Obchodně závazkové vztahy Rozdělení smluv Rozdělení smluv Prameny práva Prameny práva 2.Úvod do občanského zákoníku 2.Úvod do občanského zákoníku Občansko právní vztahy Občansko právní vztahy Rozdělení smluv Rozdělení smluv Prameny práva Prameny práva

5 Úvod do obchodního práva Obsah předmětu Obsah předmětu 3.Práva k nehmotným statkům 3.Práva k nehmotným statkům Předmět a obsah Předmět a obsah Kategorie práv Kategorie práv Prameny práva Prameny práva 4.Autorské právo I Předmět úpravy Předmět úpravy Pojmy – autorské dílo a jeho druhy Pojmy – autorské dílo a jeho druhy Autor a spoluautoři Autor a spoluautoři Vznik autorského díla a práva související s právem autorským Vznik autorského díla a práva související s právem autorským

6 Úvod do obchodního práva Obsah předmětu Obsah předmětu 5.Autorské právo II 5.Autorské právo II Obsah práva autorského Obsah práva autorského Majetková práva a způsoby jejich užití Majetková práva a způsoby jejich užití Zvláštní majetková práva Zvláštní majetková práva Autorskoprávní ochrana Autorskoprávní ochrana 6.Autorské právo III Užití autorských děl – volné užití Užití autorských děl – volné užití Zákonná licence, licence, užití zvláštních autorských děl Zákonná licence, licence, užití zvláštních autorských děl Užití práv souvisejících s právem autorským Užití práv souvisejících s právem autorským Kolektivní správa Kolektivní správa

7 Úvod do obchodního práva Obsah předmětu Obsah předmětu 7.Ochranná známka I Druhy známek Druhy známek Doba ochrany Doba ochrany Obsah a omezení práv Obsah a omezení práv 8.Ochranná známka II Označení původu výrobku Označení původu výrobku Řízení o přihlášce ochranné známky Řízení o přihlášce ochranné známky Pojem, ochrana a obsah práv označení původu výrobku Pojem, ochrana a obsah práv označení původu výrobku

8 Úvod do obchodního práva Obsah předmětu Obsah předmětu 9.Vynález I Doba ochrany Doba ochrany Podnikový vynález Podnikový vynález Licence Licence 10. Vynález II Řízení o přihlášce vynálezu Řízení o přihlášce vynálezu Zlepšovací návrh Zlepšovací návrh

9 Úvod do obchodního práva Obsah předmětu Obsah předmětu 11.Průmyslový vzor Doba ochrany Doba ochrany Licence Licence Řízení o přihlášce Řízení o přihlášce 12.Užitný vzor Doba ochrany Doba ochrany Licence Licence Řízení o přihlášce Řízení o přihlášce

10 Úvod do obchodního práva Obsah předmětu Obsah předmětu 13.Průmyslová práva a mezinárodní obchod I Závaznost mezinárodních smluv Závaznost mezinárodních smluv Komunitární právo Komunitární právo 14.Průmyslová práva a mezinárodní obchod II Pařížská úmluva Pařížská úmluva Madridská dohoda o mezinárodním zápisu obecných známek Madridská dohoda o mezinárodním zápisu obecných známek Locarnská dohoda o mezinárodním třídění průmyslových vzorů Locarnská dohoda o mezinárodním třídění průmyslových vzorů Washingtonská smlouva Washingtonská smlouva Lisabonská a madridská dohoda Lisabonská a madridská dohoda

11 Úvod do obchodního práva Lepší to nebude.. Lepší to nebude.. Nedá nic, kdo nic nemá.. Nedá nic, kdo nic nemá.. Nemá nic, kdo nic nedá.. Nemá nic, kdo nic nedá..

12 Doporučená literatura Doporučená literatura Obchodní právo – Faldyna a spol. Obchodní právo – Faldyna a spol. Občanský zákoník – Švestka a spol. Občanský zákoník – Švestka a spol. Autorský zákon – Telec - Tůma Autorský zákon – Telec - Tůma Ústavní právo EU – Blahož a spol. Ústavní právo EU – Blahož a spol.

13 INFORMACE INFORMACE Přednášky Přednášky Testy Testy Diskuze Diskuze Zkoušky Zkoušky Dotazy Dotazy www.sejnost.cz www.sejnost.cz

14 Úvod do obchodního práva Úvod do obchodního práva Zákon č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník Zákon č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník

15 Úvod do obchodního práva Úvod do obchodního práva Zákon č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník Zákon č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník

16 Úvod do obchodního práva Úvod do obchodního práva Zákon č. 455/1991 Sb. Živnostenský zákon Zákon č. 455/1991 Sb. Živnostenský zákon

17 Úvod do obchodního práva Úvod do obchodního práva Zákon č. 121/2000 Sb. Autorský zákon Zákon č. 121/2000 Sb. Autorský zákon

18 Úvod do obchodního práva Definice práva Definice práva Objektivní právo Objektivní právo Souhrn právních norem Souhrn právních norem Subjektivní právo Subjektivní právo Souhrn možností chovat se právem stanoveným způsobem Souhrn možností chovat se právem stanoveným způsobem

19 Úvod do obchodního práva Funkce práva Funkce práva Regulace vztahů ve společnosti Regulace vztahů ve společnosti Ochrana lidského života Ochrana lidského života Uspořádání společenských vztahů Uspořádání společenských vztahů

20 Úvod do obchodního práva Funkce práva Funkce práva Každý může činit vše, co není zákonem zakázáno Každý může činit vše, co není zákonem zakázáno Nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá Nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá Čl. 2 odst. 3 Listiny základních práv a svobod Čl. 2 odst. 3 Listiny základních práv a svobod

21 Úvod do obchodního práva Funkce práva Funkce práva Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno Nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá Nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá Čl. 2 odst. 4 Ústava České republiky Čl. 2 odst. 4 Ústava České republiky

22 Úvod do obchodního práva Prameny práva Prameny práva Normativní právní akt Normativní právní akt Soudní a správní precedent Soudní a správní precedent Právní obyčej Právní obyčej Normativní smlouvy Normativní smlouvy

23 Úvod do obchodního práva Právní normativní akt Právní normativní akt Rozhodnutí Rozhodnutí Usnesení Usnesení Opatření Opatření

24 Úvod do obchodního práva Právní normativní akt Právní normativní akt Subjekt s legislativní pravomocí Subjekt s legislativní pravomocí Právo vydávat, měnit nebo rušit právní normy Právo vydávat, měnit nebo rušit právní normy Ústavní zákony Ústavní zákony Zákony Zákony Zákonná opatření Zákonná opatření Vyhlášky Vyhlášky Vládní nařízení Vládní nařízení Nařízení kraje Nařízení kraje Nařízení obce Nařízení obce

25 Úvod do obchodního práva Právní obyčej Právní obyčej Pravidlo chování nepsané Pravidlo chování nepsané Uplatnění v mezinárodním obchodu Uplatnění v mezinárodním obchodu

26 Úvod do obchodního práva Normativní smlouvy Normativní smlouvy Souhlasný projev subjektů Souhlasný projev subjektů Obsahem vznik, změna nebo zánik právního vztahu Obsahem vznik, změna nebo zánik právního vztahu

27 Úvod do obchodního práva Právní normy Právní normy Obecné pravidlo chování Obecné pravidlo chování Materiální i formální znaky Materiální i formální znaky Sankcionováno Sankcionováno

28 Úvod do obchodního práva Právní normy Právní normy Působnost Působnost Věcná Věcná Osobní Osobní Místní Místní

29 Úvod do obchodního práva PODNIKATEL OBČANSKÉ PRÁVO OBCHODNÍ PRÁVO ŽIVNOSTENSKÉ PRÁVO

30 Úvod do obchodního práva Občanské právo Občanské právo Obchodní zákoník Obchodní zákoník Občanský zákoník Občanský zákoník Živnostenský zákon Živnostenský zákon

31 Úvod do obchodního práva Podnikání Podnikání Ústavní zákony Ústavní zákony Zákony Zákony Nařízení vlády Nařízení vlády Obecně závazné vyhlášky Obecně závazné vyhlášky Nařízení krajů Nařízení krajů Nařízení obcí Nařízení obcí

32 Úvod do obchodního práva Aplikace práva Aplikace práva Kauzální případ podnikatele Kauzální případ podnikatele Právní předpis Právní předpis Subsumpce Subsumpce

33 Úvod do obchodního práva Občanský zákoník Občanský zákoník Upravuje Upravuje majetkové vztahy fyzických a právnických osob majetkové vztahy fyzických a právnických osob majetkové vztahy mezi těmito osobami a státem majetkové vztahy mezi těmito osobami a státem vztahy vyplývající z práva na ochranu osob, pokud tyto občanskoprávní vztahy neupravují jiné zákony vztahy vyplývající z práva na ochranu osob, pokud tyto občanskoprávní vztahy neupravují jiné zákony

34 Úvod do obchodního práva Obchodní zákoník Obchodní zákoník Upravuje Upravuje postavení podnikatelů postavení podnikatelů obchodní závazkové vztahy obchodní závazkové vztahy jiné vztahy s podnikáním související jiné vztahy s podnikáním související

35 Úvod do obchodního práva Definice podnikání Definice podnikání soustavná činnost soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem vlastním jménem na vlastní odpovědnost na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku za účelem dosažení zisku

36 Úvod do obchodního práva Definice podnikatele Definice podnikatele Podnikatelem je Podnikatelem je osoba zapsaná v obchodním rejstříku osoba zapsaná v obchodním rejstříku osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu

37 Úvod do obchodního práva Neoprávněné podnikání Neoprávněné podnikání Povaha nebo platnost právního úkonu není dotčena tím, že určité osobě je zakázáno podnikat nebo že nemá oprávnění k podnikání Povaha nebo platnost právního úkonu není dotčena tím, že určité osobě je zakázáno podnikat nebo že nemá oprávnění k podnikání Osoba, která uskutečňuje činnost, k níž se podle zvláštních právních předpisů vyžaduje ohlášení nebo povolení, bez takového ohlášení nebo povolení, a osoby, které takovou činnost uskutečňují jménem jiné osoby anebo na její účet, odpovídají za škodu tím způsobenou Osoba, která uskutečňuje činnost, k níž se podle zvláštních právních předpisů vyžaduje ohlášení nebo povolení, bez takového ohlášení nebo povolení, a osoby, které takovou činnost uskutečňují jménem jiné osoby anebo na její účet, odpovídají za škodu tím způsobenou

38 Úvod do obchodního práva Podnik a obchodní jmění Podnik a obchodní jmění Soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání Soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání Věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem k své povaze mají tomuto účelu sloužit Věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem k své povaze mají tomuto účelu sloužit

39 Úvod do obchodního práva Obchodním majetkem podnikatele, který je fyzickou osobou, se pro účely tohoto zákona rozumí majetek - věci, pohledávky a jiná práva a penězi ocenitelné jiné hodnoty, který patří podnikateli a slouží nebo je určen k jeho podnikání Obchodním majetkem podnikatele, který je fyzickou osobou, se pro účely tohoto zákona rozumí majetek - věci, pohledávky a jiná práva a penězi ocenitelné jiné hodnoty, který patří podnikateli a slouží nebo je určen k jeho podnikání Obchodním majetkem podnikatele, který je právnickou osobou, se rozumí veškerý jeho majetek Obchodním majetkem podnikatele, který je právnickou osobou, se rozumí veškerý jeho majetek

40 Úvod do obchodního práva Organizační složka podniku Organizační složka podniku Odštěpný závod je organizační složka podniku, která je jako odštěpný závod zapsána v obchodním rejstříku Odštěpný závod je organizační složka podniku, která je jako odštěpný závod zapsána v obchodním rejstříku Při provozování odštěpného závodu se užívá obchodní firmy podnikatele s dodatkem, že jde o odštěpný závod Při provozování odštěpného závodu se užívá obchodní firmy podnikatele s dodatkem, že jde o odštěpný závod

41 Úvod do obchodního práva Provozovna Provozovna Provozovnou se rozumí prostor, v němž je uskutečňována určitá podnikatelská činnost Provozovnou se rozumí prostor, v němž je uskutečňována určitá podnikatelská činnost Provozovna musí být označena obchodní firmou nebo jménem a příjmením anebo názvem podnikatele, k níž může být připojen název provozovny nebo jiné rozlišující označení Provozovna musí být označena obchodní firmou nebo jménem a příjmením anebo názvem podnikatele, k níž může být připojen název provozovny nebo jiné rozlišující označení

42 Úvod do obchodního práva Obchodní firma Obchodní firma Obchodní firma je název, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku Obchodní firma je název, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku Podnikatel je povinen činit právní úkony pod svou firmou Podnikatel je povinen činit právní úkony pod svou firmou

43 Úvod do obchodního práva Účastníci občanskoprávních vztahů Účastníci občanskoprávních vztahů Fyzické osoby Fyzické osoby Způsobilost k právům a povinnostem Způsobilost k právům a povinnostem Způsobilost k právním úkonům Způsobilost k právním úkonům

44 Úvod do obchodního práva Způsobilost fyzické osoby Způsobilost fyzické osoby Mít práva a povinnosti vzniká narozením, zaniká smrtí Mít práva a povinnosti vzniká narozením, zaniká smrtí Vlastními právními úkony nabývat práv a brát na sebe povinnosti vzniká v plném rozsahu zletilostí Vlastními právními úkony nabývat práv a brát na sebe povinnosti vzniká v plném rozsahu zletilostí

45 Úvod do obchodního práva Právnická osoba Právnická osoba sdružení fyzických nebo právnických osob sdružení fyzických nebo právnických osob účelová sdružení majetku účelová sdružení majetku jednotky územní samosprávy jednotky územní samosprávy jiné subjekty, o kterých to stanoví zákon jiné subjekty, o kterých to stanoví zákon

46 Úvod do obchodního práva Způsobilost právnické osoby Způsobilost právnické osoby Ke zřízení právnické osoby je potřebná písemná smlouva nebo zakládací listina, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak Ke zřízení právnické osoby je potřebná písemná smlouva nebo zakládací listina, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak Právnické osoby vznikají dnem, ke kterému jsou zapsány do obchodního nebo do jiného zákonem určeného rejstříku, pokud zvláštní zákon nestanoví jejich vznik jinak Právnické osoby vznikají dnem, ke kterému jsou zapsány do obchodního nebo do jiného zákonem určeného rejstříku, pokud zvláštní zákon nestanoví jejich vznik jinak

47 Úvod do obchodního práva Zastupování Zastupování Statutární zastoupení Statutární zastoupení Smluvní vztah Smluvní vztah Zákonné zastoupení Zákonné zastoupení Soudní rozhodnutí Soudní rozhodnutí

48 Kontrolní otázka: Kontrolní otázka: Co to je enunciát? Co to je enunciát? a) Církevní kodex b) Koncentrovaná skupina osob c) Rozhodnutí soudu nebo státního orgánu

49 Úvod do obchodního práva Právnická osoba Právnická osoba Právní úkony právnické osoby ve všech věcech činí ti, kteří k tomu jsou oprávněni smlouvou o zřízení právnické osoby, zakládací listinou nebo zákonem Právní úkony právnické osoby ve všech věcech činí ti, kteří k tomu jsou oprávněni smlouvou o zřízení právnické osoby, zakládací listinou nebo zákonem

50 Úvod do obchodního práva Zastoupení Zastoupení Zástupcem je ten, kdo je oprávněn jednat za jiného jeho jménem Zástupcem je ten, kdo je oprávněn jednat za jiného jeho jménem Ze zastoupení vznikají práva a povinnosti přímo zastoupenému Ze zastoupení vznikají práva a povinnosti přímo zastoupenému

51 Úvod do obchodního práva Zastupování je nepřípustné Zastupování je nepřípustné kdo sám není způsobilý k právnímu úkonu, o který jde kdo sám není způsobilý k právnímu úkonu, o který jde ten, jehož zájmy jsou v rozporu se zájmy zastoupeného ten, jehož zájmy jsou v rozporu se zájmy zastoupeného

52 Úvod do obchodního práva Zastupování Zastupování Pokud nejsou fyzické osoby k právním úkonům způsobilé, jednají za ně jejich zákonní zástupci Pokud nejsou fyzické osoby k právním úkonům způsobilé, jednají za ně jejich zákonní zástupci

53 Úvod do obchodního práva Soudní rozhodnutí Soudní rozhodnutí Zákonným zástupcem fyzické osoby, která byla rozhodnutím soudu zbavena způsobilosti k právním úkonům nebo jejíž způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena, je soudem ustanovený opatrovník Zákonným zástupcem fyzické osoby, která byla rozhodnutím soudu zbavena způsobilosti k právním úkonům nebo jejíž způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena, je soudem ustanovený opatrovník

54 Úvod do obchodního práva Smluvní zastupování Smluvní zastupování Při právním úkonu je možné dát se zastoupit fyzickou nebo právnickou osobou Při právním úkonu je možné dát se zastoupit fyzickou nebo právnickou osobou Zmocnitel udělí za tímto účelem plnou moc zmocněnci, v níž musí být uveden rozsah zmocněncova oprávnění Zmocnitel udělí za tímto účelem plnou moc zmocněnci, v níž musí být uveden rozsah zmocněncova oprávnění Při plné moci udělené právnické osobě vzniká právo jednat za zmocnitele statutárnímu orgánu této osoby nebo osobě, které tento orgán udělí plnou moc Při plné moci udělené právnické osobě vzniká právo jednat za zmocnitele statutárnímu orgánu této osoby nebo osobě, které tento orgán udělí plnou moc

55 Úvod do obchodního práva Zánik plné moci Zánik plné moci Zemře-li zmocněnec Zemře-li zmocněnec Je-li vypovězena zmocněncem Je-li vypovězena zmocněncem Provedením úkonu, na který byla omezena Provedením úkonu, na který byla omezena Je-li odvolána zmocnitelem Je-li odvolána zmocnitelem

56 Úvod do obchodního práva Právní úkony Právní úkony Projev vůle směřující zejména ke Projev vůle směřující zejména ke Vzniku Vzniku Změně Změně Zániku těch práv nebo povinností, které právní předpisy s takovým projevem spojují Zániku těch práv nebo povinností, které právní předpisy s takovým projevem spojují

57 Úvod do obchodního práva Právní úkony Právní úkony Projev vůle může být učiněn Projev vůle může být učiněn Jednáním Jednáním Opomenutím Opomenutím Výslovně nebo jiným způsobem nevzbuzujícím pochybnosti o tom, co chtěl účastník projevit Výslovně nebo jiným způsobem nevzbuzujícím pochybnosti o tom, co chtěl účastník projevit

58 Úvod do obchodního práva Právní úkony Právní úkony Nebyl-li právní úkon učiněn ve formě, kterou vyžaduje zákon nebo dohoda účastníků, je neplatný Nebyl-li právní úkon učiněn ve formě, kterou vyžaduje zákon nebo dohoda účastníků, je neplatný

59 Úvod do obchodního práva Práva k cizím věcem Práva k cizím věcem Zástavní právo Zástavní právo Zajišťovací závazek na majetku zástavce Zajišťovací závazek na majetku zástavce Zástavní věřitel Zástavní věřitel Zástavní dlužník Zástavní dlužník

60 Úvod do obchodního práva Vznik zástavního práva Vznik zástavního práva písemná smlouva písemná smlouva rozhodnutí soudu o schválení dohody o vypořádání dědictví rozhodnutí soudu o schválení dohody o vypořádání dědictví rozhodnutí soudu rozhodnutí soudu rozhodnutí správního úřadu rozhodnutí správního úřadu ze zákona ze zákona

61 Úvod do obchodního práva Zánik zástavního práva Zánik zástavního práva zánikem zajištěné pohledávky zánikem zajištěné pohledávky zánikem zástavy zánikem zástavy vzdá-li se zástavní věřitel zástavního práva jednostranným písemným úkonem vzdá-li se zástavní věřitel zástavního práva jednostranným písemným úkonem uplynutím doby, na niž bylo zřízeno, uplynutím doby, na niž bylo zřízeno, složí-li zástavní dlužník nebo zástavce zástavnímu věřiteli obvyklou cenu zástavy složí-li zástavní dlužník nebo zástavce zástavnímu věřiteli obvyklou cenu zástavy

62 Úvod do obchodního práva Věcná břemena Věcná břemena Věcná břemena omezují vlastníka nemovité věci ve prospěch někoho jiného tak, že je povinen něco Věcná břemena omezují vlastníka nemovité věci ve prospěch někoho jiného tak, že je povinen něco trpět trpět něčeho se zdržet něčeho se zdržet něco konat něco konat

63 Úvod do obchodního práva Věcná břemena Věcná břemena Vlastnictví nemovitosti Vlastnictví nemovitosti Práva přecházejí na nového vlastníka Práva přecházejí na nového vlastníka Určitá osoba Určitá osoba Práva smrtí oprávněného zanikají Práva smrtí oprávněného zanikají

64 Úvod do obchodního práva Věcná břemena Věcná břemena Vznik Vznik smlouvou smlouvou závětí závětí rozhodnutím orgánu veřejné správy rozhodnutím orgánu veřejné správy soudním rozhodnutím soudním rozhodnutím

65 Úvod do obchodního práva Věcná břemena Věcná břemena Zánik Zánik rozhodnutím příslušného orgánu rozhodnutím příslušného orgánu ze zákona ze zákona rozhodnutím soudu rozhodnutím soudu smlouvou smlouvou

66 Úvod do obchodního práva Zadržovací právo Zadržovací právo Kdo je povinen vydat cizí movitou věc, kterou má u sebe, může ji zadržet k zajištění své splatné pohledávky, kterou má proti osobě, jíž by jinak byl povinen věc vydat Kdo je povinen vydat cizí movitou věc, kterou má u sebe, může ji zadržet k zajištění své splatné pohledávky, kterou má proti osobě, jíž by jinak byl povinen věc vydat

67 Úvod do obchodního práva Zánik zadržovacího práva Zánik zadržovacího práva zánikem zajištěné pohledávky zánikem zajištěné pohledávky zánikem zadržené věci zánikem zadržené věci vydáním zadržené věci dlužníku vydáním zadržené věci dlužníku dlužník poskytne oprávněné osobě s jejím souhlasem jinou jistotu dlužník poskytne oprávněné osobě s jejím souhlasem jinou jistotu

68 Úvod do obchodního práva Bezdůvodné obohacení Bezdůvodné obohacení Kdo se na úkor jiného bezdůvodně obohatí, musí obohacení vydat Kdo se na úkor jiného bezdůvodně obohatí, musí obohacení vydat Bezdůvodným obohacením je majetkový prospěch získaný plněním bez právního důvodu, plněním z neplatného právního úkonu nebo plněním z právního důvodu, který odpadl, jakož i majetkový prospěch získaný z nepoctivých zdrojů Bezdůvodným obohacením je majetkový prospěch získaný plněním bez právního důvodu, plněním z neplatného právního úkonu nebo plněním z právního důvodu, který odpadl, jakož i majetkový prospěch získaný z nepoctivých zdrojů

69 Úvod do obchodního práva Smlouvy Smlouvy Dvoustranné Dvoustranné Vícestranné Vícestranné

70 Úvod do obchodního práva Závazkový vztah Závazkový vztah Právní vztah, ze kterého věřiteli vzniká právo na plnění pohledávky od dlužníka a dlužníkovi vzniká povinnost splnit závazek Právní vztah, ze kterého věřiteli vzniká právo na plnění pohledávky od dlužníka a dlužníkovi vzniká povinnost splnit závazek

71 Úvod do obchodního práva Závazek Závazek Jednoduchý Jednoduchý Na každé straně vystupuje pouze 1 subjekt Na každé straně vystupuje pouze 1 subjekt Společný Společný Na některé ze stran vystupuje více subjektů Na některé ze stran vystupuje více subjektů Dílčí nebo nerozdílný Dílčí nebo nerozdílný

72 Úvod do obchodního práva Závazkový vztah Závazkový vztah Právní vztah, ze kterého věřiteli vzniká právo na plnění pohledávky od dlužníka Právní vztah, ze kterého věřiteli vzniká právo na plnění pohledávky od dlužníka

73 Úvod do obchodního práva Dělení obchodních závazkových vztahů Dělení obchodních závazkových vztahů Relativní Relativní Vztahy mezi podnikateli navzájem za podmínky, že se týkají jejich podnikatelské činnosti (pokud se vztahy netýkají jejich podnikatelské činnosti, jde o vztahy jež se řídí občanským zákoníkem) Vztahy mezi podnikateli navzájem za podmínky, že se týkají jejich podnikatelské činnosti (pokud se vztahy netýkají jejich podnikatelské činnosti, jde o vztahy jež se řídí občanským zákoníkem) Vztahy mezi státem nebo samosprávnou jednotkou a podnikateli, jestliže se týkají zabezpečování veřejných potřeb Vztahy mezi státem nebo samosprávnou jednotkou a podnikateli, jestliže se týkají zabezpečování veřejných potřeb

74 Úvod do obchodního práva Dělení obchodních závazkových vztahů Dělení obchodních závazkových vztahů Absolutní Absolutní Obchodní vztahy bez ohledu na charakter jeho subjektů Obchodní vztahy bez ohledu na charakter jeho subjektů vztahy mezi společníkem a obchodní společností vztahy mezi společníkem a obchodní společností vztahy mezi společníky navzájem vztahy mezi společníky navzájem vztahy mezi členem družstva a zakladatelem družstva vztahy mezi členem družstva a zakladatelem družstva

75 Úvod do obchodního práva Dělení obchodních závazkových vztahů Dělení obchodních závazkových vztahů Absolutní Absolutní vztahy mezi členy družstva vztahy mezi členy družstva vztahy z burzovních obchodů vztahy z burzovních obchodů vztahy z dalších smluv jež jsou taxativně vyjmenovány v obchodním zákoníku vztahy z dalších smluv jež jsou taxativně vyjmenovány v obchodním zákoníku (o prodeji podniku, o nájmu podniku, o úvěru ) (o prodeji podniku, o nájmu podniku, o úvěru )

76 Úvod do obchodního práva Dělení obchodních závazkových vztahů Dělení obchodních závazkových vztahů Fakultativní Fakultativní Strany si sjednají, že se jejich závazkový vztah jež není obchodním závazkovým vztahem, bude řídit obchodním zákoníkem Strany si sjednají, že se jejich závazkový vztah jež není obchodním závazkovým vztahem, bude řídit obchodním zákoníkem

77 Úvod do obchodního práva Právní úkony subjektů obchodních závazkových vztahů Právní úkony subjektů obchodních závazkových vztahů Nejčastější důvod vzniku obchodních závazkových vztahů Nejčastější důvod vzniku obchodních závazkových vztahů Právním úkonem je projev vůle směřující ke vzniku a změně a zániku práv nebo povinností, musí být učiněn svobodně a vážně a určitě a srozumitelně Právním úkonem je projev vůle směřující ke vzniku a změně a zániku práv nebo povinností, musí být učiněn svobodně a vážně a určitě a srozumitelně Pokud některou náležitost nesplňuje, jedná se o vadný právní úkon a práva a povinnosti vůbec nevzniknou Pokud některou náležitost nesplňuje, jedná se o vadný právní úkon a práva a povinnosti vůbec nevzniknou

78 Úvod do obchodního práva Právní úkony subjektů obchodních závazkových vztahů Právní úkony subjektů obchodních závazkových vztahů Právní úkon lze učinit aktivně (jednáním), pasivně (opomenutím), výslovně nebo nevýslovně (konkludentně) Konkludentní forma projevu vůle se provádí kývnutím hlavy, roztržením listiny nebo jiným způsobem, který nepochybuje o tom, co chtěl účastník projevit Právní úkon lze učinit aktivně (jednáním), pasivně (opomenutím), výslovně nebo nevýslovně (konkludentně) Konkludentní forma projevu vůle se provádí kývnutím hlavy, roztržením listiny nebo jiným způsobem, který nepochybuje o tom, co chtěl účastník projevit (V právu ovšem neplatí zásada, že „kdo mlčí tak souhlasí“) (V právu ovšem neplatí zásada, že „kdo mlčí tak souhlasí“)

79 Úvod do obchodního práva Vznik obchodních závazkových vztahů Vznik obchodních závazkových vztahů Z protiprávních úkonů Z protiprávních úkonů (závazky z deliktů) Jedná se především o závazky vznikající z bezdůvodného obohacení, závazky k náhradě škody, závazky vznikající v důsledku porušení povinnosti splnit závazek včas (závazky z prodlení věřitele nebo dlužníka) nebo splnit závazek řádně (závazky z vadného plnění)

80 Úvod do obchodního práva Vznik obchodních závazkových vztahů Vznik obchodních závazkových vztahů Na základě pravomocných rozhodnutí soudů Na základě pravomocných rozhodnutí soudů Ze zákona Ze zákona

81 Úvod do obchodního práva Smlouvy Smlouvy Smluvní volnost Smluvní volnost dispozitivní ustanovení dispozitivní ustanovení Dělení smluv Dělení smluv rozhodující je obsah rozhodující je obsah pojmenované pojmenované nepojmenované nepojmenované

82 Úvod do obchodního práva Smlouvy Smlouvy Obsahové náležitosti Obsahové náležitosti podstatné – předmět, subjekt, zaplacení ceny podstatné – předmět, subjekt, zaplacení ceny pravidelné – doba plnění, místo plnění pravidelné – doba plnění, místo plnění nahodilé – rozhodčí doložka nahodilé – rozhodčí doložka

83 Úvod do obchodního práva Smlouvy Smlouvy Podstatné náležitosti určení smluvních stran určení smluvních stran určení předmětu smlouvy – jednotlivě / druh a množství určení předmětu smlouvy – jednotlivě / druh a množství určení ceny nebo způsob jejího dodatečného určení určení ceny nebo způsob jejího dodatečného určení závazky smluvních stran závazky smluvních stran

84 Úvod do obchodního práva Smlouvy Smlouvy Pravidelné náležitosti určení doba plnění smlouvy určení doba plnění smlouvy určení rozsahu a délky záruky určení rozsahu a délky záruky určení dokladů, které si účastníci předají určení dokladů, které si účastníci předají určení způsobu předání zboží určení způsobu předání zboží určení doby a způsobu placení určení doby a způsobu placení určení jakosti – stanovením vlastností nebo jakostní normou určení jakosti – stanovením vlastností nebo jakostní normou

85 PROSTOR NA DISKUZI PROSTOR NA DISKUZI

86 Končíme.. Nehlučíme.. Připravujeme se na další předmět..


Stáhnout ppt "Úvod do obchodního práva Úvod do obchodního práva Ignorantia facti non excusat Neznalost věcí neomlouvá.. FIT ČVUT v Praze Právo a informatika Mgr. František."

Podobné prezentace


Reklamy Google