Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vznik map. Mapy vznikají dvojím způsobem: Původním mapováním Odvozením z již existujících map.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vznik map. Mapy vznikají dvojím způsobem: Původním mapováním Odvozením z již existujících map."— Transkript prezentace:

1 Vznik map

2 Mapy vznikají dvojím způsobem: Původním mapováním Odvozením z již existujících map

3 Práce spojené se vznikem původní mapy Etapy 1. Práce astronomické 2. Práce geodetické 3. Práce topografické 4. Práce kartografické 5. Práce reprodukční

4 Práce astronomické Úkolem astronomických prací je určit pro mapované území co nejpřesněji zeměpisnou polohu (zeměpisnou šířku a délku) několika základních bodů astronomickým měřením. Měření z polohy hvězd a Slunce Časově velmi náročné Astronomické body jsou základem dalších sítí

5 Práce geodetické mají dva hlavní úkoly: 1. Vytvořit na mapovaném území soustavu trojúhelníků (trigonometrickou síť), která je podkladem pro polohopis mapy. 2. Vytvořit na mapovaném území nivelační síť, která je podkladem pro výškopis mapy. Doplňují astronomické body v hustou síť bodů pokrývající celé zaměřované území

6 Trigonometrická síť body I. až IV. řádu – JTSK (30, 15, 10, 5 km) Vrcholy trojúhelníkové soustavy se nazývají trigonometrické body. z roku 1936

7 Trigonometrická síť Trigonometrický bod Sněžka Měřické věže Trigonometrické body jsou v terénu zajištěny kamennými hranoly a nejdůležitější body jsou zvýrazněny.

8 První trigonometrický bod

9 Trigonometrická síť V České republice je výchozím bodem trigonometrický bod Pecný (leží na jihovýchodě od Prahy).

10 Trigonometrická síť Úhly na trigonometrických bodech se měří teodolitem.

11 Nivelační síť je podkladem pro výškopis mapy tvoří soubor výškově přesně zaměřených nivelačních bodů

12 ČESKÁ STÁTNÍ NIVELAČNÍ SÍŤ

13 Přehled výškových systémů použitých na území ČR Výšky nivelačních bodů jsou vztaženy k základní nulové hladině moře.

14 Základní nivelační body 1. Lišov 2. Mrač 3. Vrbatův Kostelec 4. Vlaské 5. Želešice 6. Svárov 7. Žírovice 8. Teplice 9. Železná Ruda 10. Bojkovice 11. Krnov 12. Pecný 1 2 6 3 47 5 8 11 9 12 10

15

16 Nivelační síť Pro měření výškových rozdílů se používá nivelační přístroj, nivelační latě, …

17 Práce topografické Zahrnují 1. Práce v terénu – podrobné polohopisné a výškopisné měření. 2. Vyhodnocování leteckých snímků. Podrobný topografický obsah se nanáší do mapových listů.

18 Práce topografické – práce v terénu Topografové dávají mapě obsah, dokumentují vše, co se v mapovaném území nachází.

19 Práce topografické – vyhodnocování leteckých snímků. Fotogrammetrické metody Letecký snímekmapa

20 Práce kartografické Kartografové zpracovávají výsledky topografických prací do formy kartografického díla. Zjednodušují a upravují topografický obsah a volí vyjadřovací prostředky

21 Práce kartografické Výsledkem kartografických prací je tzv. čistokresba výsledné mapy, tzv. autorský originál.

22 Práce reprodukční v oboru, který je známý pod názvem kartografická polygrafie, pracují specialisté, kteří se zabývají reprodukcí a tiskem map. Výsledkem jejich práce je rozmnožené mapové dílo.

23 Zdroje http://nivelace.cuzk.cz http://dataz.cuzk.cz http://czepos.cuzk.cz www.zememeric.cz


Stáhnout ppt "Vznik map. Mapy vznikají dvojím způsobem: Původním mapováním Odvozením z již existujících map."

Podobné prezentace


Reklamy Google