Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evidence kontaminovaných míst s PCB

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evidence kontaminovaných míst s PCB"— Transkript prezentace:

1 Evidence kontaminovaných míst s PCB
Pavel Eckhardt

2 (suma šesti kongenerů – 28, 52, 101, 138, 153, 180).
Úvod Identifikace a evidence kontaminovaných míst s polychlorovanými bifenyly (PCB) je prováděna v rámci VZ 2 (MŽP – Výzkum pro hospodaření s odpady…), subprojektu 12. Podle zákona (185/2001 Sb. v platném znění) a vyhlášky (384/2001 Sb.) jsou evidována kontaminovaná místa (ekologické zátěže a odpadní zeminy s PCB) v případě, že koncentrace PCB překročí 50 mg/kg (suma šesti kongenerů – 28, 52, 101, 138, 153, 180).

3 Vlastnosti a použití PCB
PCB se řadí mezi perzistentní organické polutanty (POPs) Vlastnosti PCB: Nízký stupeň degradace – perzistence, Lipofilní, hydrofobní, kumulace v biotických materiálech, Chronická toxicita (játra, kůže, reprodukční a imunitní systémy,..), Pravděpodobný lidský karcinogen. Výroba a použití na území ČR: Na území ČR nevyráběny (Chemko Strážské-Slovensko) Použití např. do barev, elektrozařízení, teplonosné kapaliny,…

4 Problémy identifikace a evidence PCB
Většinou vedlejší kontaminant Relativně drahé analýzy Cca do roku 1996 jiné typy analýz (Delory) Typická lokalita s PCB má max. řádové koncentrace: g/kg v zeminách, µg/l v podzemních vodách, první mg/kg v sedimentech a rybích tkáních, stovky ng/l v povrchových vodách.

5 Identifikace a evidence KM s PCB
K identifikaci a evidenci používány všechny dostupné zdroje dat (SEKM, Seznam priorit, databáze ČIŽP, MŽP, archiv ČGS-Geofond, úřady obcí, internet, krajské úřady, odborníci,..)

6 Evidenci se vyhnou lokality s PCB
Neproběhl průzkum nebo výsledky nejsou dostupné PCB nebylo analyzováno (např. jen ropné uhlovodíky, aromáty atp.) PCB bylo analyzováno jen ve vodách Nebylo zastiženo centrum kontaminace v zeminách (např. pro nízký počet vzorků) Přítomny jiné kongenery než indikátorové (teoreticky)

7 Výsledky evidence KM s PCB
Evidováno 43 lokalit s PCB Výroba barev, transformátorů, obalovny, elektrorozvodny, staré skládky, havárie, provozovny kovošrotu, sklady… Část z evidovaných lokalit již sanována Na 22 lokalitách převýšily koncentrace PCB 1g/kg suš.

8

9 Evidence KM s PCB - závěr
K čemu to je? (mimo výzkum,…) Informace pro státní správu (ČIŽP, MŽP) Mezinárodní závazky (Stockholmská úmluva, reporting pro EEA) Inventarizace KM s POPs Odstraňování dopadů na životní prostředí, sanace těchto KM Děkuji Vám za pozornost.


Stáhnout ppt "Evidence kontaminovaných míst s PCB"

Podobné prezentace


Reklamy Google