Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Systémové začlenění projektu Střední školství v přechodu ČR na novou politiku EU pro zemědělství a venkov:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Systémové začlenění projektu Střední školství v přechodu ČR na novou politiku EU pro zemědělství a venkov:"— Transkript prezentace:

1

2 Systémové začlenění projektu Střední školství v přechodu ČR na novou politiku EU pro zemědělství a venkov:

3

4 Cíle plynoucí přímo ze zadání projektu:  Nalézt vhodná systémová hlediska a implementovat je do vzdělávání a tím zlepšit schopnost pedagogických pracovníku uvažovat v kategorii udržitelného rozvoje tak, aby to odpovídalo zvýšeným nárokům, které v této oblasti na ně klade trh práce a nová politika EU pro zemědělství a venkov aplikovaná v podmínkách ČR.  Získat zkušenosti u zahraničních i tuzemských institucí a uznávaných odborníku, a modifikovat je na konkrétní místní podmínky.  Vybudovat zázemí pro vzdělávání pedagogických pracovníků. Připravit a zpracovat získané podklady a zřídit nové moduly výuky na linii věda – výzkum – praxe pro střední školy, především SŠZe.  Posílit profesní rozvoj vědomostí pedagogického pracovníka a orientaci na multifunkční rozvoj venkova a v návaznosti na to i posílit profil absolventa školy a zvýšit jeho šanci uplatnit se na trhu práce po ukončení studia

5 Další cíle s dopadem na konkrétní působnost školy a region:  Posílit konkurenceschopnost středních škol na trhu vzdělání a tím i konkurenceschopnost Olomouckého kraje vůči ostatním krajům  Posílit vlastní dynamiku vzdělávání a rozvoje venkova vytvořením prostředí, kde budou kumulovány a předávány informace ve sledovaných oblastech, zejména regionální rozvoj, transfer technologií a know- how, inovace, ochrana přírody. Důraz bude kladen na právní, etické a environmentální aspekty těchto oblastí.  Aktivizovat cílovou skupinu v zájmu rozvoje venkova.  Vybudovat vzdělaný a erudovaný tým pedagogů jako nutný předpoklad pro tvorbu kvalitních školních vzdělávacích programů.

6 Struktura analytické a vzdělávací fáze

7 Obecná část  právní ochrana –právní dokumenty –smlouvy  účetnictví –evidence –daňová přiznání –administrace záležitostí podléhající evidenci ze zákona –poskytování údajů pro statistické potřeby  Informační technologie –IT v zemědělství –IT v vzdělávání a výuce –IT ve veřejné zprávě  Veřejná správa –Základy veřejné správy –Strategické plánování –Strategické dokumenty –Agenda 21 –Strategické záměry EU-ČR-kraj –Regionální operační programy NUTS II Střední Morava –Financování rozvoje

8 Vzdělávání  politika vzdělávání její aplikace v kraji (Sekanina)  věda a výzkum jako vzdělávací metoda  moderní didaktické metody  rozvoj jedince, osobnostní rozvoj (společenský a spolkový život na venkově)  vztahy mladé a starší generace – přirozené předávání zkušeností a poznatků potomkům, mladším kolegům apod.  partnerská škola – dr.Nemcsok

9 Projektové dovednosti  Mechanismus čerpání podpory –Struktura orgánů EU – činnost a vztah k zemědělství, venkovu a životnímu prostředí –Dotační politika státu –Základní struktura a orgány EU – aplikace v Rakousku (Svihalek) –Evropské a státní fondy pro zemědělství  EAFRD (Stojan)  AEO  LFA – dotační titul – podpora a stabilizace méně příznivých oblastí  Úvěrová politika podpory zemědělců  EPOS – dotační titul EU – zemědělsko-potravinářské komplexy –Evropské a státní fondy na rozvoj neprodukčních funkcí zemědělství –Evropské a státní fondy na rozvoj venkova  HRDP (horizontální plán rozvoje venkova) – přímé platby zemědělcům, platby na plochu, platby na plodin, atd  LEADER –Evropské a státní fondy pro výchovu a vzdělávání  OPRLZ – operační program rozvoje lidských zdrojů –Evropské a státní fondy na životní prostředí  PPK – program péče o krajinu ministerstva ŽP  PRŘS – program revitalizace říčních systémů ministerstva ŹP  Právní rámec a dokumenty EVVO – (Kostka)

10 Odborná oblast I  Zemědělství –Alternativní zemědělství  Alternativní systémy zemědělství s ohledem na krajinu  Alternativní chovy zvířat (kozí farmy, pštros, lamy, krokodýli…)  Včelařství  Rybníkářství –Služby zemědělství  Rozvoj služeb v oblasti mechanizace – omezení investiční zátěže zemědělců a vyšší využití mech. prostředků –Nové technologie v zemědělství  Sklizeň obilovin bez výmlatu na poli  Nové zdroje krmivové základny  Obnovitelné zdroje energie (bioplyn, biomasa, separát)  Nové technické a energetické plodiny  Venkov –Multifunkční zemědělství (diverzita, zaměstnanost a služby na venkově) –Občanská vybranost –Služby –Infrastruktura

11 Odborná oblast II  Agroturistika –ECEAT (www.eceat.cz) – Svaz podnikatelů ve venkovské turistice a agroturistice www.eceat.cz –Místní dědictví - Nadace Partnerství - interpretace přírodního, kulturního a historického dědictví –Aktivní odpočinek, využití volného času –Hipologie – využití koní ve volném čase, sport, hipoterapie… –Kynologie - využití psů ve volném čase, chov a výcvik, terapie…  EVVO  Krajinotvorba včetně využitelnosti zdrojů a exkurze 1 den (AOPK Černá)  Bioinstitut (www.bioinstitut.cz) (kontakt Podivínská)  LEA – liga ekologických alternativ  Natura 2000 – výjezd Jeseníky 1 den (Banaš) –Ochrana rostlin a živočichů v našich biotopech  Vodohospodářství (AOPK Černá) –Hospodaření s vodou povrchovou a spodní, vodní stavby  Lednice


Stáhnout ppt "Systémové začlenění projektu Střední školství v přechodu ČR na novou politiku EU pro zemědělství a venkov:"

Podobné prezentace


Reklamy Google