Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ÚVODNÍ KONFERENCE k projektu „Střední školství v přechodu ČR na novou politiku EU pro zemědělství a venkov “ 5. října 2006 Olomouc Tento projekt je spolufinancován.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ÚVODNÍ KONFERENCE k projektu „Střední školství v přechodu ČR na novou politiku EU pro zemědělství a venkov “ 5. října 2006 Olomouc Tento projekt je spolufinancován."— Transkript prezentace:

1 ÚVODNÍ KONFERENCE k projektu „Střední školství v přechodu ČR na novou politiku EU pro zemědělství a venkov “ 5. října 2006 Olomouc Tento projekt je spolufinancován z prostředků ESF EU a státního rozpočtu ČR. Střední škola zemědělská Olomouc Agentura EPICO, s.r.o.

2 Kdo jsme? Střední škola zemědělská Olomouc, příspěvková organizace zřízená Olomouckým krajem Střední škola zemědělská Olomouc, příspěvková organizace zřízená Olomouckým krajem jejímž účelem je jejímž účelem je výchova a vzdělávání výchova a vzdělávání odborný výcvik odborný výcvik distanční vzdělávání distanční vzdělávání Tento projekt je spolufinancován z prostředků ESF EU a státního rozpočtu ČR

3 Kdo je naším partnerem? Agentura EPICO, s.r.o. vznikla v roce 2003 Agentura EPICO, s.r.o. vznikla v roce 2003 specializuje se na oblast strategického plánování a rozvoje, především (ale nejen) specializuje se na oblast strategického plánování a rozvoje, především (ale nejen) v podnikatelském sektoru v podnikatelském sektoru realizovalo asi 40 projektů podpořených z fondů ČR a EU realizovalo asi 40 projektů podpořených z fondů ČR a EU Tento projekt je spolufinancován z prostředků ESF EU a státního rozpočtu ČR

4 Co nás vedlo k projektu? Podněty projektu. Tři základní kameny Tři základní kameny - současná situace v zemědělství na Olomoucku - situace současného zemědělského školství - problematika současného venkova Tento projekt je spolufinancován z prostředků ESF EU a státního rozpočtu ČR

5 Podněty projektu. Zemědělství Zemědělství - význam a úloha zemědělství v současné společnosti - problematika zpracování a odbytu zemědělské produkce - ekologické aspekty – vliv zemědělství na životní prostředí (positiva a negativa) - kvalita personálního zajištění zemědělské výroby - technologická úroveň českého zemědělství v EU Tento projekt je spolufinancován z prostředků ESF EU a státního rozpočtu ČR

6 Podněty projektu. Školství Školství - odraz krize zemědělství na atraktivnost zemědělských oborů - demografický vývoj společnosti a jeho odraz ve školství - uplatnění absolventů zemědělských škol na trhu práce Tento projekt je spolufinancován z prostředků ESF EU a státního rozpočtu ČR

7 Podněty projektu. Školství Školství - spojitost zemědělského školství a venkova - úzká souvislost zemědělského školství a výchovy mládeže ve vztahu k přírodě a ekologii - vliv na širokou veřejnost z hlediska vnímání a vytváření hodnot venkova Tento projekt je spolufinancován z prostředků ESF EU a státního rozpočtu ČR

8 Podněty projektu. Venkov Venkov - zaostávání venkova za městem - funkce venkova v současné společnosti - expanze městské populace na blízký venkov a její vliv na tvář tradičního venkova - občanská vybavenost zvláště vzdálenějších obcí - pracovní příležitosti na venkově Tento projekt je spolufinancován z prostředků ESF EU a státního rozpočtu ČR

9 Proč potřebujeme projekt? Přínosy projektu: vytvoření vhodného prostředí pro vzdělávání pedagogů s důrazem na praktické poznatky a zkušenosti uplatnitelné při rozvoji kraje vytvoření vhodného prostředí pro vzdělávání pedagogů s důrazem na praktické poznatky a zkušenosti uplatnitelné při rozvoji kraje posílení profesního rozvoje vědomostí pedagogů s orientací na rozvoj multifunkčního venkova aktivace cílových skupin v zájmu dalšího rozvoje venkova v návaznosti na novou politiku EU opřenou o princip trvale udržitelného rozvoje Tento projekt je spolufinancován z prostředků ESF EU a státního rozpočtu ČR

10 Proč potřebujeme projekt? Přínosy projektu: posílení dynamiky vzdělávání s důrazem na kumulaci a výměnu informací ve sledovaných oblastech posílení konkurenceschopnosti středních škol na trhu vzdělávání v návaznosti na profil absolventa Tento projekt je spolufinancován z prostředků ESF EU a státního rozpočtu ČR

11 Jaké jsou cílové skupiny projektu? pedagogové naší školy pedagogové naší školy pedagogičtí pracovníci vzdělávacích institucí pedagogičtí pracovníci vzdělávacích institucí metodičtí a řídící pracovníci škol a institucí vzdělávání dospělých metodičtí a řídící pracovníci škol a institucí vzdělávání dospělých Tento projekt je spolufinancován z prostředků ESF EU a státního rozpočtu ČR

12 Jaké jsou cíle projektu ? Hlavním cílem projektu je nalézt vhodná systémová řešení pro tok informací využitelných při rozvoji venkova a zemědělství Hlavním cílem projektu je nalézt vhodná systémová řešení pro tok informací využitelných při rozvoji venkova a zemědělství –vstupní tok informací - získat zkušenosti u kompetentních odborníků a zahraničních institucí, a přenést je do ČR –zpracování – získané informace modifikovat na konkrétní místní podmínky –výstupní tok informací – šířit zpracované informace prostřednictvím pedagogů mezi odbornou i širokou veřejnost Tento projekt je spolufinancován z prostředků ESF EU a státního rozpočtu ČR

13 Jaké jsou cíle projektu ? vybudovat zázemí pro vzdělávání pedagogických pracovníků vybudovat zázemí pro vzdělávání pedagogických pracovníků zřídit nové moduly výuky s využitím mezioborové součinnosti, součinnosti sektorů věda – výzkum - praxe zřídit nové moduly výuky s využitím mezioborové součinnosti, součinnosti sektorů věda – výzkum - praxe připravit základ pro další rozvoj vzdělávání připravit základ pro další rozvoj vzdělávání Tento projekt je spolufinancován z prostředků ESF EU a státního rozpočtu ČR

14 Jak budeme postupovat? Realizace projektu 1. Přípravná fáze 1. Přípravná fáze 2. Vzdělávací a analytická fáze 2. Vzdělávací a analytická fáze 3. Tvorba nových vzdělávacích modulů 3. Tvorba nových vzdělávacích modulů 4. Zhodnocení a ukončení projektu 4. Zhodnocení a ukončení projektu Tento projekt je spolufinancován z prostředků ESF EU a státního rozpočtu ČR

15 1. Přípravná fáze: Sestavení pracovních týmů: Sestavení pracovních týmů: –Realizační tým –Implementační tým Vybudování logistického zázemí Vybudování logistického zázemí Zajištění publicity projektu Zajištění publicity projektu Tento projekt je spolufinancován z prostředků ESF EU a státního rozpočtu ČR

16 2. Vzdělávací a analytická fáze Rozbor politiky EU a výchozích globálních principů Rozbor politiky EU a výchozích globálních principů Analýza potřeb současného středního školství s vazbou na rozvoj venkova a zemědělství Analýza potřeb současného středního školství s vazbou na rozvoj venkova a zemědělství Průzkum potřeb trhu práce a požadavků na profil absolventa zemědělské školy Průzkum potřeb trhu práce a požadavků na profil absolventa zemědělské školy Tento projekt je spolufinancován z prostředků ESF EU a státního rozpočtu ČR

17 2. Vzdělávací a analytická fáze Realizace školení pro implementační tým a pracovníky zapojené do realizace projektu, kde získají ucelený přehled o EU, jejich strukturálních fondech a které orgány EU a ČR budou participovat na rozvoji venkova a zemědělství Realizace školení pro implementační tým a pracovníky zapojené do realizace projektu, kde získají ucelený přehled o EU, jejich strukturálních fondech a které orgány EU a ČR budou participovat na rozvoji venkova a zemědělství Tento projekt je spolufinancován z prostředků ESF EU a státního rozpočtu ČR

18 3. Tvorba vzdělávacích modulů  Zpracování návrhů na nové výukové moduly  Zpracování obsahové náplně výukových modulů  Praktické ověření vytvořených modulů na pilotní skupině Tento projekt je spolufinancován z prostředků ESF EU a státního rozpočtu ČR

19 4. Zhodnocení a ukončení projektu  projekt, jehož doba trvání je 21 měsíců, bude ukončen  projekt, jehož doba trvání je 21 měsíců, bude ukončen závěrečnou konferencí kde  vás seznámíme s výsledky projektu  představíme nové výukové moduly  stanovíme další směry vývoje, kterými by se měly ubírat naše navazující projekty Tento projekt je spolufinancován z prostředků ESF EU a státního rozpočtu ČR

20 Jaký je dopad projektu?  projekt odstartuje sérii navazujících projektů, jak naší školy, tak i dalších subjektů  projekt bude vytvářet systém výměny informací  tvorba vzorových vzdělávacích modulů Tento projekt je spolufinancován z prostředků ESF EU a státního rozpočtu ČR

21 Jaký je dopad projektu?  projekt je přenositelný na další vzdělávací subjekty  projekt odstartuje proces, založený na dialogu a spolupráci v oblastech:  školství a vzdělávání  zemědělství  trvale udržitelného rozvoje venkova  ochraně a tvorbě životního prostředí Tento projekt je spolufinancován z prostředků ESF EU a státního rozpočtu ČR

22 Kontaktní údaje Střední škola zemědělská Olomouc - Adresa: SŠZe Olomouc, U Hradiska 4, 779 00 OLOMOUC - tel.: 585205660, 585205661 - fax: 585205662 - e-mailové adresy: euvenkov@szes-olomouc.cz, szes@szes-olomouc.cz euvenkov@szes-olomouc.czszes@szes-olomouc.czeuvenkov@szes-olomouc.czszes@szes-olomouc.cz - web: www.szes-olomouc.cz www.szes-olomouc.cz Osoby a obsazení: Ing. Jaroslav Sauer – ředitel školy, Ing. Jaroslav Sauer – ředitel školy, Mgr. Zuzana Štrajtová – zástupkyně ředitele Mgr. Zuzana Štrajtová – zástupkyně ředitele RNDr. Tomáš Metz – zástupce ředitele RNDr. Tomáš Metz – zástupce ředitele Pavla Mücková – ekonom Pavla Mücková – ekonom Ing. Petr Sklenář - učitel Ing. Petr Sklenář - učitel Tento projekt je spolufinancován z prostředků ESF EU a státního rozpočtu ČR

23 Děkujeme Vám za pozornost Střední škola zemědělská Olomouc Tento projekt je spolufinancován z prostředků ESF EU a státního rozpočtu ČR


Stáhnout ppt "ÚVODNÍ KONFERENCE k projektu „Střední školství v přechodu ČR na novou politiku EU pro zemědělství a venkov “ 5. října 2006 Olomouc Tento projekt je spolufinancován."

Podobné prezentace


Reklamy Google