Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mnohonásobné imputace chybějících hodnot

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mnohonásobné imputace chybějících hodnot"— Transkript prezentace:

1 Mnohonásobné imputace chybějících hodnot
Analytické metody výzkumu pro mgr. Ivan Petrúšek

2 Osnova Mechanizmy chybějících hodnot
Metody založené na imputaci jediné hodnoty Mnohonásobné imputace

3 Mechanizmy chybějících hodnot
Zjednodušeně řečeno mechanizmy popisují vztah(y) mezi pozorovanými a chybějícími hodnotami v datech Statistická teorie rozlišuje 3 mechanizmy: Missing Completely At Random (MCAR) Výskyt chybějících hodnot v datech nezávisí na pozorovaných hodnotách, a zároveň nezávisí ani na samotných hodnotách, které chybějí Jedná se o velice striktní předpoklad, který v praxi (zejména v sociologii) nebývá příliš častý Tradiční metody předpokládají mechanizmus MCAR

4 Mechanizmy chybějících hodnot
Missing At Random (MAR) Výskyt chybějících hodnot v datech závisí na pozorovaných hodnotách, ale zároveň nezávisí na chybějících hodnotách Použití mnohonásobných imputací předpokládá, že hodnoty chybí podle mechanizmu MAR (nebo MCAR) Not Missing At Random (NMAR) Výskyt chybějících hodnot v datech závisí na samotných chybějících hodnotách Jedná se o nejproblematičtější situaci

5 Metody založené na imputaci chybějících hodnot
Standardní statistické metody byly vyvinuty pro kompletní data (tzn. data bez chybějících hodnot) Metody založené na imputaci chybějících hodnot podle různých algoritmů doplní „prázdná“ místa v datové matici → → → věcně realizovaná analýza už následně pracuje s kompletními daty Cílem imputací není správná predikce jednotlivých chybějících hodnot, ale dosáhnutí nevychýlených odhadů věcně zkoumaných parametrů !!!

6 Metody založené na imputaci jediné hodnoty
Imputace aritmetického průměru Každá chybějící hodnota proměnné je nahrazena hodnotou aritmetického průměru, který byl spočten z platných hodnot dané proměnné Nejhorší ze všech dostupných metod Imputace prostřednictvím lineární regrese Chybějící hodnoty proměnné jsou nahrazené odhadem uskutečněným podle regresní rovnice (která byla spočtena na případech s kompletními daty) Proměnná s chybějícími hodnotami vystupuje v regresní rovnici jako závisle proměnná Regresní rovnice se počítají pro všechny proměnné s chybějícími hodnotami

7 Metody založené na imputaci jediné hodnoty
Imputace prostřednictvím stochastické regrese Jedná se o vylepšenou podobu nahrazovaní chybějících hodnot prostřednictvím lineární regrese → → → ke každé nahrazené hodnotě se přičte náhodně vygenerovaná odchylka (z normálního rozdělení) Jako jediná z 3 výše uvedených imputačních metod vede k nevychýleným odhadům parametrů při mechanizmu MAR

8 Grafická ukázka fungování těchto metod
Zkoumání vztahu mezi IQ (horizontální osa) a hrubou měsíční mzdou (vertikální osa) U všech grafů chybí asi 30% hodnot hrubé měsíční mzdy

9 Další problém spojený s imputacemi jediné hodnoty
Po nahrazení chybějících hodnot těmito technikami se s imputovanými hodnotami pracuje jako s původně pozorovanými Věcné analýzy tedy vůbec nezohledňují nejistotu spojenou s realizovanými imputacemi Metody podhodnocují odhady směrodatných chyb zkoumaných parametrů → → → užší intervaly spolehlivosti a menší p-hodnoty Mnohonásobné imputace řeší tento problém

10 Mnohonásobné imputace (multiple imputation)
Místo jedné hodnoty je každá chybějící hodnota nahrazena současně několika hodnotami Jedná se o přístup k řešení problému chybějících hodnot, který má v praxi několik různých implementací

11 Schéma postupu mnohonásobných imputací
Datový soubor s chybějícími hodnotami Imputovaný soubor č. 1 Výsledky věcné analýzy na základě souboru č. 1 Imputovaný soubor č. 2 Výsledky věcné analýzy na základě souboru č. 2 Imputovaný soubor č. 3 Výsledky věcné analýzy na základě souboru č. 3 Souhrnné výsledky Imputovaný soubor č. 4 Výsledky věcné analýzy na základě souboru č. 4 Imputovaný soubor č. 5 Výsledky věcné analýzy na základě souboru č. 5 1.) Imputace dat 2.) Analýza 3.) Sloučení výsledků

12 Algoritmy imputace dat
V praxi dominují dva přístupy: Conditional multiple imputation Hodnoty jednotlivých proměnných jsou nahrazovány vždy podmíněně ke všem ostatním proměnným Nejpoužívanější algoritmus = multiple imputation by chained equations (MICE) Joint multiple imputation Imputované hodnoty jsou generované ze společného mnohorozměrného rozdělení Nejčastěji se přitom pracuje s mnohorozměrným normálním rozdělením

13 Multiple imputation by chained equations I
Název v SPSS: fully conditional specification Zohledňuje měřítko imputované proměnné (nominální, ordinální, kardinální) – pro každý typ proměnné jsou chybějící hodnoty nahrazovány jinou metodou Zohledňuje „jistotu“ spojenou s doplňovanými hodnotami: pokud máme k dispozici „silné“ prediktory konkrétní proměnné, tak imputované hodnoty mají mezi imputovanými soubory malý rozptyl. Pokud jsou prediktory „slabé“, tak imputované hodnoty mají mezi soubory velký rozptyl

14 Multiple imputation by chained equations II
Postup algoritmu: Všechny proměnné s chybějícími hodnotami jsou postupně doplněné jednoduchou imputační metodou Každá proměnná je postupně doplněna podle odpovídajícího modelu (vypočítaného jen na případech s pozorovanými hodnotami imputované proměnné) Krok číslo dva se opakuje dokud není dosaženo stabilní řešení → → → výsledkem je jeden imputovaný datový soubor Kroky 1-3 se opakují dokud není vytvořen definovaný počet imputovaných datových souborů (obvykle 5)

15 Sloučení výsledků Každý imputovaný datový soubor vede k jinému odhadu zkoumaného parametru Souhrnný odhad parametru se vypočítá jako průměr ze všech odhadů Celkový rozptyl odhadů kombinuje variabilitu v rámci jednotlivých imputací (nejistotu spojenou s odhadem parametru na základě jednoho datového souboru) a napříč jednotlivými imputacemi (nejistota spojená s nahrazováním chybějících hodnot) Poznámka: některé charakteristiky (např. p-hodnoty) není možné sloučit pomocí průměru ze všech m odhadů

16 Shrnutí I Při samotné imputaci chybějících hodnot je vhodné použít proměnné, které nejsou součástí následné věcné analýzy (zvýší se tím šance, že hodnoty chybí podle MAR) Chybějící hodnoty v celém datovém souboru stačí prostřednictvím mnohonásobných imputací nahradit jednou, přičemž takto nahrazená a uložená data můžou být používána na různé analýzy (různými uživateli)

17 Shrnutí II MI vedou k nevychýleným odhadům parametrů a jejich směrodatných chyb při mechanizmu MCAR a MAR MI představují jednu z nejlepších dostupných metod práce s chybějícími hodnotami – když však hodnoty chybí podle mechanizmu NMAR, tak i MI může vést k vychýleným odhadům zkoumaných parametrů

18 Reference Rubin (2004) - Multiple Imputation for Nonresponse in Surveys. New York: J. Wiley & Sons. van Buuren (2012) - Flexible Imputation of Missing Data. Boca Raton: CRC Press. White, Royston a Wood (2011) - Multiple imputation using chained equations: Issues and guidance for practice. Statistics in Medicine 30: Schafer (1999) - Multiple imputation: A primer. Statistical methods in medical research 8(1): 3-15.


Stáhnout ppt "Mnohonásobné imputace chybějících hodnot"

Podobné prezentace


Reklamy Google