Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Chybějící hodnoty (item nonresponse) Základy analýzy kvantitativních dat a SPSS 10.12.2013 Ivan Petrúšek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Chybějící hodnoty (item nonresponse) Základy analýzy kvantitativních dat a SPSS 10.12.2013 Ivan Petrúšek."— Transkript prezentace:

1 Chybějící hodnoty (item nonresponse) Základy analýzy kvantitativních dat a SPSS 10.12.2013 Ivan Petrúšek

2 Obsah přednášky I.Definice chybějících hodnot II.Mechanizmy chybějících hodnot 1.Missing Completely At Random 2.Missing At Random 3.Not Missing At Random III.Tradiční řešení problému chybějících hodnot 1.Postupy založené na vynechávání případů z analýzy 2.Postupy založené na nahrazování chybějících hodnot

3 Definice chybějících hodnot Chybějící hodnoty (missing values) = „prázdná“ místa v datové matici (tzn. u některých proměnných a některých případů nejsou hodnoty pozorovány) Předpoklad: chybějící hodnoty „zakrývají“ skutečné hodnoty, které by jinak byly smysluplnou součástí analýzy

4 Chybějící hodnoty - příklady Příjem osoby – v mnoha výzkumech odmítají respondenti uvádět výšku svého příjmu Česká volební studie 2010 – až 11,5% respondentů, kteří uvedli, že se zúčastnili parlamentních voleb, odmítlo odpovědět na otázku volby strany Někdy odpovědi typu „nevím“, „žádná preference“ nepředstavují chybějící hodnoty, ale naopak jsou dalšími platnými odpověďmi

5 Proč představují chybějící hodnoty problém? Standardní statistické metody byly vyvinuty pro kompletní data (tzn. data bez chybějících hodnot) Ignorování chybějících hodnot a procesů jejich vzniku může vést vychýleným výsledkům analýz Neexistuje univerzální hranice, která určuje, kdy začíná být podíl chybějících hodnot v datech problematický → někdy se uvádí 5 %

6 Chybějící hodnoty v SPSS System missing values – SPSS s nimi automaticky pracuje jako s chybějícími hodnotami – Jedná se o tečky v datové matici (Data View) User-defined missing values – Uživatel SPSS je musí jako chybějící hodnoty sám nadefinovat (příkaz mis val) – jinak s nimi SPSS pracuje jako s platnými hodnotami – Někdy uživatelé definují jako chybějící také hodnoty, které z hlediska teorie chybějícími nejsou

7 Mechanizmy chybějících hodnot Zjednodušeně řečeno mechanizmy popisují vztahy mezi pozorovanými a chybějícími hodnotami v datech Podle přítomného mechanizmu chybějících hodnot dokážeme odhadnout, jestli bude zvolená technika práce s chybějícími hodnotami vhodná, resp. problematická

8 Missing Completely At Random (MCAR) Výskyt chybějících hodnot v datech nezávisí na pozorovaných hodnotách, a zároveň nezávisí ani na samotných hodnotách, které chybějí pravděpodobnost výskytu chybějících hodnot u proměnné Y 1 nezávisí na pozorovaných hodnotách dalších proměnných (Y 2, Y 3, …, Y k ) a nezávisí ani na hodnotách samotné proměnné Y 1 Když data chybějí podle MCAR, tak pozorované hodnoty představují náhodný výběr z hypoteticky kompletního datového souboru

9 Missing Completely At Random (MCAR) Pro ověřování mechanizmu MCAR existuje několik statistických testů – SPSS obsahuje test MCAR podle Littla (Roderick Little) (H 0 : Hodnoty chybějí podle MCAR) MCAR představuje velmi přísný předpoklad o chybějících hodnotách → v sociologické praxi není obecně velmi pravděpodobné, aby hodnoty chyběly podle mechanizmu MCAR

10 Missing At Random (MAR) Pravděpodobnost výskytu chybějících hodnot u proměnné Y 1 závisí na platných hodnotách dalších proměnných, ale nezávisí na hodnotách samotné proměnné Y 1 Název mechanizmu je zavádějící → hodnoty v datech totiž chybí „systematicky“ Problém: neexistuje způsob jak otestovat, že hodnoty chybějí podle mechanizmu MAR

11 Not Missing At Random (NMAR) Pravděpodobnost výskytu chybějících hodnot proměnné Y 1 závisí na hodnotách samotné proměnné Y 1 Stejný problém jako u MAR: neexistuje způsob, jak ověřit, že hodnoty chybějí podle NMAR → jelikož neznáme chybějící hodnoty proměnné Y 1, tak je nedokážeme porovnat s platnými hodnotami proměnné Y 1

12 Tradiční řešení problému chybějících hodnot Postupy založené na vynechávaní případů z analýzy Listwise deletion Pairwise deletion Postupy založené na nahrazování chybějících hodnot arithmetic mean imputation linear regression imputation stochastic regression imputation

13 Listwise deletion Každý případ, u kterého chybí alespoň jedna hodnota (u některé z proměnných vstupujících do analýzy) je z analýzy vyřazen Výhody: – U mechanizmu MCAR se jedná o optimální řešení – Při regresi produkuje nevychýlené odhady regresních koeficientů, když nezávislé proměnné chybí podle mechanizmu MAR Nevýhody: – Často se stává, že výrazně zredukuje počet případů, na kterých je daná analýza provedena → redukce síly testu – U MAR a NMAR produkuje vychýlené odhady parametrů

14 Pairwise deletion Případy jsou z analýzy vyřazené vždy v rámci párů proměnných (cílem je maximalizovat počet případů, na kterých je analýza provedena) → každá z buněk korelační matice je spočtena na jiném počtu případů Výhody: – U mech. MCAR se jedná o relativně vhodné řešení Nevýhody – U mechanizmů MAR a MCAR produkuje vychýlené odhady parametrů – Produkuje také vychýlené odhady standardních chyb a testovacích statistik

15

16 Arithmetic mean imputation Každá chybějící hodnota proměnné je nahrazena hodnotou aritmetického průměru, který je spočten z platných hodnot dané proměnné Jediná malá výhoda: – Máme k dispozici „kompletní“ data Nevýhody: – Redukce variability hodnot dané proměnné (sníží se rozptyl i směrodatná odchylka) – Vychýlené odhady parametrů u každého mechanizmu → jednoznačně nejhorší dostupná technika

17 Regression imputation Každá chybějící hodnota kardinální proměnné Y je nahrazena odhadem uskutečněným podle regresní rovnice (podle hodnot proměnné X) Výhody: – Máme k dispozici „kompletní“ data – Produkuje nevychýlené odhady průměru proměnné Y Nevýhody: – Redukce variability hodnot proměnné Y – Může zvýšit úroveň korelace mezi proměnnou s nahrazenými hodnotami Y a proměnnou X

18 Stochastic regression imputation Kromě výše popsaného postupu je nahrazovaná chybějící hodnota upravená náhodným reziduem – obnovuje se tak ztracená variabilita dat Výhoda: – U mechanizmu MAR vede k nevychýleným odhadům parametrů Nevýhoda: – Velkosti směrodatných chyb bývají podhodnocené → zvýšená pravděpodobnost chyby I. druhu

19 Metody práce s chybějícími hodnotami v SPSS Modul BASE – U jednotlivých analytických technik bývají dostupné v nabídce OPTIONS – Většinou se jedná jen o listwise/pairwise vynechávání a nahrazování za aritmetický průměr Modul MISSING VALUES – Speciální modul pro práci s chybějícími hodnotami – Obsahuje test MCAR podle Littla a několik dalších diagnostických nástrojů – Možnost nahrazovat chybějící hodnoty regresí

20 Závěr Chybějící hodnoty představují v společensko- vědných datech téměř všudypřítomný jev Při výběru techniky řešení problému je třeba mít představu o mechanizmu chybějících hodnot (pro danou analýzu a proměnné) Tradičně používané techniky problém většinou neřeší (kromě listwise vynechávání u MCAR a stochastické regrese u MAR) V současnosti už existují i postupy, které dosahují „kvalitních“ výsledků u mechanizmu MAR

21 „The only really good solution to the missing data problem is not to have any. … Statistical adjustment can never make up for sloppy research.“ – Paul D. Allison Děkuji za pozornost!

22 Použitá literatura Allison, P. D. 2001. Missing data. Thousand Oaks: Sage. Baraldi, A. N. Enders, C. K. 2010. „An introduction to modern missing data analyses“. Journal of School Psychology 48 (1): 5-37. Enders, C. K. 2010. Applied Missing Data Analysis. New York: The Guilford Press. Little, R. J. A., Rubin, D. B. (2002). Statistical Analysis with Missing Data (2nd ed.). Hoboken, N.J: Wiley.


Stáhnout ppt "Chybějící hodnoty (item nonresponse) Základy analýzy kvantitativních dat a SPSS 10.12.2013 Ivan Petrúšek."

Podobné prezentace


Reklamy Google