Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Marketingová komunikace. Promotion a jeho nástroje - reklama, podpora prodeje, publicita, public relations, osobní prodej a podpora prodeje. Propagační.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Marketingová komunikace. Promotion a jeho nástroje - reklama, podpora prodeje, publicita, public relations, osobní prodej a podpora prodeje. Propagační."— Transkript prezentace:

1 Marketingová komunikace. Promotion a jeho nástroje - reklama, podpora prodeje, publicita, public relations, osobní prodej a podpora prodeje. Propagační prostředky. Média. Reklamní kampaň.

2 Přednáška PROMOTION- Propagace Marketingová komunikace Promotion a jeho nástroje - reklama, - podpora prodeje, - publicita, - public relations, - osobní prodej Propagační prostředky. Média. Reklamní kampaň

3 Marketing ( již znáte) Komunikace - je proces dorozumívání Identita - je obsažena ve způsobu, jak se společnost chová a jako co si připadá. - je tvořena kombinací historie, vlastnictví, technologie, osobnosti a filozofie. - je proces, který převádí identitu na image

4 Graf : Prvky komunikačního procesu Odesílatel Kódování Zpětná vazba Odpověď Dekódování ŠUM Příjemce Média Zpráva

5 Cesty komunikace a) Přímé Komunikace tváří v tvář - osobní rozhovor... - je náročná na čas a finance b) Nepřímé - hromadná, masová Pomoci prostředníka - telefon, internet(on-line)

6 Pravidla dobré komunikace : - musíme si označit skupinu, které předáme sdělení s kým bychom měli komunikovat s kým ve skutečnosti komunikujeme co bychom měli sdělit co ve skutečnosti sdělujeme jak bychom měli s naším publikem komunikovat jak ve skutečnosti s naším publikem komunikujeme 1. Stupeň -Průzkum

7 2. Stupeň - Vyhodnocení řešit problémy ? - proč komunikujeme ? ovlivňovat lidi ? uskutečňovat změny ? vytvářet informační kanály ? informovat druhé pouze jednostranně ? získat pomoc ?

8 Komunikace tváří v tvář Mluvení a naslouchání Prezentace firmy (projev, vlastní výstup, vizuální pomůcky, výstavy …. Setkání Komunikace se zaměstnanci Kvalifikace s její zvyšování (výuka, ) Vyjednávání Strategie prodeje (zákazníci,…)

9 Komunikace pomoci prostředníka Telefonování Komunikace s masmédii - tisk, rozhlas televize Použití špičkové techniky Internet Písemná komunikace Individuální Všeobecná - výroční zprávy, smlouvy, podnikatelský záměr, porady, značka, vývěsné štíty, etikety, slogany, hesla,...

10 Mezinárodní komunikace Komunikace mezi kulturami - zvyky, chování, jazyk, - příprava - práce v zahraničí Mezinárodní komunikace - psychologické i technické bariéry

11 Marketingová komunikace ( William G. Nickels. 1980- Marketing communication and Promotion ) - vyžaduje otevřený dialog mezi všemi marketingovými účastníky včetně podniků, úřadů, charit a spotřebitelů. - Marketingová komunikace se od propagace liší tím, že je dialogem, zatímco propagace je jednosměrný tok informací a přesvědčování. Propagace - je umění, ale také disciplína - propagace je jedním prvkem programu komplexní marketingové komunikace.

12 Proces marketingové komunikace 1. Určení cílového příjemce 2. Stanovit cíle komunikace 3. Vytvořit zprávu 4. Zvolit komunikační kanály 5. Rozdělit celkový rozpočet MK 6. Rozhodnout o propagačním mixu 7. Změřit výsledky komunikace 8. Řídit a koordinovat celý proces marketingové komunikace

13 Firemní komunikace Podnikové konstanty (znak, písmo, vlajky, odznaky apod.) Služební grafika (vizitky, obchodní korespondence, vnitrotiskoviny..) Orientační grafika (orientace v budovách, „směrovky“) Propagace ( reklama, podpora prodeje, propagační kampaň) Zaměstnanci Doprava (podniková..) Výrobky a obaly Interiér, exteriér Pomůcky a normy

14 Podniková identita (Corporate identity) Podniková identita Dobrý výkon Dokonalost Styl vedení Historie Pověst (Good will) Obraz společnosti (Image) Důvěryhodnost (Public relations) Filozofie Strategie Firmy Vystupování reprezentantů Kontrola kvality Kultura

15 Reklama Vznik a vývoj Reklamní prostředky Funkce reklamy Reklamní kampaň  harmonogram (plán) reklamní kampaně: - časový (dlouhodobý, krátkodobý) - výběru prostředků - odpovědnosti pracovníků - finanční - kontrolní

16 Graf : Schéma rozvržení reklamní kampaně v krátkém časovém období Trend reklamní kampaně Průběh reklamní kampaně Konstantní Rostoucí Klesající Pulsující Přerušovaný Spojitý Koncentrovaný

17 Podpora prodeje (PP) AMA –def.„ Mediální a nemediální tlak použitý na předem stanovenou, omezenou dobu na úrovni spotřebitele, maloobchodníka či velkoobchodníka za účelem stimulace prvního nákupu, zvýšení spotřebitelské poptávky či zlepšení dostupnosti výrobku. “ / Jedná se o soustavné, krátkodobé … Ve své podstatě je podpora prodeje pokus prodávajícího změnit na určitou dobu názor spotřebitele nebo potenciálního spotřebitele na vztah mezi cenou a hodnotou výrobku či služby / produktu/.

18 PP – na trzích s vysokou podobností značek, působí na zákazníky značkově nevyhraněné, citlivé. PP je jednou ze součástí MM – promotion (reklama, osobní prodej, public relations, podpora prodeje) Aktivity PP probíhají: - v místě prodeje (POS) - v místě nákupu (POP) - v místě spotřeby Podpora prodeje - pokračování

19 Vliv na image firmy – časté přechodné slevy – dojem nekvalitních výrobků Poskytování speciálních nabídek, kuponů, slev – spotřebitelé čekají na výhodné nabídky – předzásobují se Spotřebitelé využívají výhodné nabídky – po odeznění akcí se vrací ke své značce Nevýhody a nebezpečí PP

20 Odlišnost podpory prodeje maloobchodníka od výrobce. Maloobchodník se snaží prodat něco někomu ! Výrobce se snaží prodat produkty právě své značky.

21 Publicita Public relations Osobní prodej

22 BEZ KOMUNIKACE NIKDO NEPOROZUMÍ HODNOTÁM A STRATEGII ORGANIZACE


Stáhnout ppt "Marketingová komunikace. Promotion a jeho nástroje - reklama, podpora prodeje, publicita, public relations, osobní prodej a podpora prodeje. Propagační."

Podobné prezentace


Reklamy Google