Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Marketingová komunikace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Marketingová komunikace."— Transkript prezentace:

1 Marketingová komunikace.
Promotion a jeho nástroje - reklama, podpora prodeje, publicita, public relations, osobní prodej a podpora prodeje. Propagační prostředky. Média. Reklamní kampaň.

2 Přednáška PROMOTION- Propagace
Marketingová komunikace Promotion a jeho nástroje - reklama, - podpora prodeje, - publicita, - public relations, - osobní prodej Propagační prostředky. Média. Reklamní kampaň

3 Marketing (již znáte) Komunikace - je proces dorozumívání - je proces, který převádí identitu na image Identita - je obsažena ve způsobu, jak se společnost chová a jako co si připadá. - je tvořena kombinací historie, vlastnictví, technologie, osobnosti a filozofie.

4 Graf : Prvky komunikačního procesu
Média Odesílatel Kódování Dekódování Příjemce Zpráva ŠUM Zpětná vazba Odpověď

5 Cesty komunikace a) Přímé Komunikace tváří v tvář - osobní rozhovor... Pomoci prostředníka - telefon, internet(on-line) - je náročná na čas a finance b) Nepřímé - hromadná, masová

6 Pravidla dobré komunikace :
- musíme si označit skupinu, které předáme sdělení 1. Stupeň -Průzkum s kým bychom měli komunikovat s kým ve skutečnosti komunikujeme co bychom měli sdělit co ve skutečnosti sdělujeme jak bychom měli s naším publikem komunikovat jak ve skutečnosti s naším publikem komunikujeme

7 2. Stupeň - Vyhodnocení - proč komunikujeme ? řešit problémy ? ovlivňovat lidi ? uskutečňovat změny ? vytvářet informační kanály ? informovat druhé pouze jednostranně ? získat pomoc ?

8 Komunikace tváří v tvář
Mluvení a naslouchání Prezentace firmy (projev, vlastní výstup, vizuální pomůcky, výstavy …. Setkání Komunikace se zaměstnanci Kvalifikace s její zvyšování (výuka, ) Vyjednávání Strategie prodeje (zákazníci,…)

9 Komunikace pomoci prostředníka
Telefonování Komunikace s masmédii - tisk, rozhlas televize Internet Použití špičkové techniky Písemná komunikace Individuální Všeobecná - výroční zprávy, smlouvy, podnikatelský záměr, porady, značka, vývěsné štíty, etikety, slogany, hesla, ...

10 Mezinárodní komunikace
Komunikace mezi kulturami - zvyky, chování, jazyk, - příprava - práce v zahraničí Mezinárodní komunikace - psychologické i technické bariéry

11 Marketingová komunikace (William G. Nickels
Marketingová komunikace (William G. Nickels Marketing communication and Promotion ) - vyžaduje otevřený dialog mezi všemi marketingovými účastníky včetně podniků, úřadů, charit a spotřebitelů. - Marketingová komunikace se od propagace liší tím, že je dialogem, zatímco propagace je jednosměrný tok informací a přesvědčování. Propagace - je umění, ale také disciplína - propagace je jedním prvkem programu komplexní marketingové komunikace.

12 Proces marketingové komunikace
1. Určení cílového příjemce 2. Stanovit cíle komunikace 3. Vytvořit zprávu 4. Zvolit komunikační kanály 5. Rozdělit celkový rozpočet MK 6. Rozhodnout o propagačním mixu 7. Změřit výsledky komunikace 8. Řídit a koordinovat celý proces marketingové komunikace

13 Firemní komunikace Podnikové konstanty (znak, písmo, vlajky, odznaky apod.) Služební grafika (vizitky, obchodní korespondence, vnitrotiskoviny..) Orientační grafika (orientace v budovách, „směrovky“) Propagace (reklama, podpora prodeje, propagační kampaň) Zaměstnanci Doprava (podniková..) Výrobky a obaly Interiér, exteriér Pomůcky a normy

14 Podniková identita (Corporate identity)
Filozofie Historie Strategie Firmy Styl vedení Vystupování reprezentantů Dobrý výkon Kontrola kvality Podniková identita Kultura Dokonalost Obraz společnosti (Image) Pověst (Good will) Důvěryhodnost (Public relations)

15 Reklama Vznik a vývoj Reklamní prostředky Funkce reklamy
Reklamní kampaň  harmonogram (plán) reklamní kampaně: - časový (dlouhodobý, krátkodobý) - výběru prostředků - odpovědnosti pracovníků - finanční - kontrolní

16 Trend reklamní kampaně
Graf : Schéma rozvržení reklamní kampaně v krátkém časovém období Trend reklamní kampaně Konstantní Rostoucí Klesající Pulsující Průběh reklamní kampaně Přerušovaný Spojitý Koncentrovaný

17 Podpora prodeje (PP) AMA –def.„ Mediální a nemediální tlak použitý na předem stanovenou, omezenou dobu na úrovni spotřebitele, maloobchodníka či velkoobchodníka za účelem stimulace prvního nákupu, zvýšení spotřebitelské poptávky či zlepšení dostupnosti výrobku. “ / Jedná se o soustavné, krátkodobé … Ve své podstatě je podpora prodeje pokus prodávajícího změnit na určitou dobu názor spotřebitele nebo potenciálního spotřebitele na vztah mezi cenou a hodnotou výrobku či služby / produktu/.

18 Podpora prodeje - pokračování
PP – na trzích s vysokou podobností značek, působí na zákazníky značkově nevyhraněné, citlivé. PP je jednou ze součástí MM – promotion (reklama, osobní prodej, public relations, podpora prodeje) Aktivity PP probíhají: - v místě prodeje (POS) - v místě nákupu (POP) - v místě spotřeby

19 Nevýhody a nebezpečí PP
Vliv na image firmy – časté přechodné slevy – dojem nekvalitních výrobků Poskytování speciálních nabídek, kuponů, slev – spotřebitelé čekají na výhodné nabídky – předzásobují se Spotřebitelé využívají výhodné nabídky – po odeznění akcí se vrací ke své značce

20 Maloobchodník se snaží prodat něco někomu !
Odlišnost podpory prodeje maloobchodníka od výrobce. Maloobchodník se snaží prodat něco někomu ! Výrobce se snaží prodat produkty právě své značky .

21 Publicita Public relations Osobní prodej

22 BEZ KOMUNIKACE NIKDO NEPOROZUMÍ HODNOTÁM A STRATEGII ORGANIZACE


Stáhnout ppt "Marketingová komunikace."

Podobné prezentace


Reklamy Google