Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TERMINOLOGIE MARKETING, KOMUNIKACE, MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TERMINOLOGIE MARKETING, KOMUNIKACE, MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE,"— Transkript prezentace:

1 TERMINOLOGIE MARKETING, KOMUNIKACE, MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE,
MARKETINGOVÝ VÝZKUM, KOMUNIKACE SE SPOTŘEBITELEM, ZÁKAZNÍKEM PROPAGACE - PROPAGAČNÍ PROSTŘEDKY, REKLAMA, PUBLICITA, PR,

2 MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE
je činnost zjišťující potřeby, přání a požadavky, zákazníků, spotřebitelů, které jsou následně uspokojovány se ziskem (v prostoru, čase a s využitím vědy a techniky.) je proces dorozumívání, procesem obousměrného toku informací MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE JE procesem dorozumívíní se, za účelem zjišťování potřeb, přání a požadavků zákazníků, spotřebitelů a jejich následné uspokojování se ziskem (v prostoru, čase a s využitím vědy a techniky.)

3 MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE
je proces dorozumívání, při kterém se převádí identita na image je činnost zjišťující potřeby, přání a požadavky, zákazníků, spotřebitelů, které jsou následně uspokojovány se ziskem. Image Obraz o něčem, o někom Identita způsobu, jak se společnost chová (je kombinací historie, vlastnictví, technologie, osobnosti a filozofie)

4 MARKETING Def. od Americkké marketingové asiciace ( AMA1985) uvádí, že MARKETING - je procesem plánování a naplňování koncepcí, oceňování, propagace a distribuce myšlenek, výrobků a služeb, který směřuje k uskutečňování výměny, uspokojující potřeby jednotlivců a organizací. (Horáková,I.,1992) Marketing – jedná se o uspokojení potřeb, přání a požadavků spotřebitelů /zákazníků v porovnání s možnostmi své firmy (za účelem zisku), s využitím vědy a techniky a s ohledem na prostor a čas (Bunešová, 2007)

5 MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE ZAHRNUJE
PODNIKOVÁ KOMUNIKACE PROPAGACE FIREMNÍ KOMUNIKACE REKLAMA MARKETING. KONCEPCE PODPORA PRODEJE SEGMENTACE TRHU PR, PUBLICITA OBCHODNÍ JEDNÁNÍ OSOBNÍ PRODEJ STÍŽNOSTI MARKETINGO- VÝ VÝZKUM apod. REKLAMACE - Jakákoliv komunikace se zákazníkem, spotřebitelem

6 Média Odesílatel Příjemce Zpráva ŠUM Zpětná vazba Odpověď
Graf : Prvky komunikačního procesu Média Odesílatel Kódování Dekódování Příjemce Zpráva ŠUM Zpětná vazba Odpověď

7 Komunikace tváří v tvář
Cesty komunikace Přímé Komunikace tváří v tvář Pomoci prostředníka Nepřímé hromadná, masová

8 Pravidla dobré komunikace
PRŮZKUM VYHODNOCENÍ Proč komunikujeme OVLIVŇUJEME LIDI USKUTEČŇUJEME ZMĚNY VYTVÁŘÍME INFORMAČNÍ KANÁLY JEDNOSTRANNÉ INFORMOVÁNÍ POŽADUJEME POMOC apod. 2. 1. S KÝM BYCHOM MĚLI KOMUNIKOVAT ŘEŠÍME PROBLÉMY S KÝM OPRAVDU KOMUNIKUJEME JAK KOMUNIKOVAT JAK OPRAVDU KOMUNIKUJEME CO BYCHOM MĚLI SDĚLIT CO OPRAVDU SDĚLUJEME

9 Způsoby komunikace ZPŮSOBY KOMUNIKACE TVÁŘÍ V POMOCÍ TVÁŘ PROSTŘEDNÍKA
STRATEGIE PRODEJE (zákazníci) MLUVENÍ A NASLOUCHÁNÍ ZPŮSOBY KOMUNIKACE PREZENTACE FIRMY ŠPIČKOVÁ TECHNIKA (VIDEOPROJEKCE) TVÁŘÍ V TVÁŘ POMOCÍ PROSTŘEDNÍKA SETKÁNÍ TELEVIZE KOMUNIKACE SE ZAMĚSTNANCI TELEFON ZVYŠOVÁNÍ KVALIFIKACE TISK VYJEDNÁVÁVNÍ INTERNET ROZHLAS

10 Formy komunikace FORMY KOMUNIKACE ZVUKOVÁ OSTATNÍ PÍSEMNÁ (OBRAZOVÁ)
vývěsné štíty Podnikatelský záměr Formy komunikace značka hesla etikety FORMY KOMUNIKACE slogany smlouvy porady Výroční zprávy ZVUKOVÁ OSTATNÍ (OBRAZOVÁ) PÍSEMNÁ obaly ÚSTNÍ apod. VŠEOBECNÁ OBRÁZKY apod. .… INDIVIDUÁLNÍ (Adresné) ZNĚLKA GRAFY FILM apod. … apod. dopisy y

11 Mezinárodní komunikace
BARIÉRY KULTURA Psychologické Příprava Zvyky Technické Chování Jazyk Práce v zahraničí

12 Marketingová komunikace (William G. Nickels
Marketingová komunikace (William G. Nickels Marketing communication and Promotion ) - vyžaduje otevřený dialog mezi všemi marketingovými účastníky včetně podniků, úřadů, charit a spotřebitelů. - Marketingová komunikace se od propagace liší tím, že je dialogem, zatímco propagace je jednosměrný tok informací a přesvědčování. Propagace - je umění, ale také disciplína - propagace je jedním prvkem programu komplexní marketingové komunikace.

13 FIREMNÍ KOMUNIKACE VÝROBKY, OBALY PODNIKOVÉ KONSTANTY POMŮCKY NORMY
apod. značka PODNIKOVÉ KONSTANTY POMŮCKY A NORMY apod. ZNAK ORIENTAČNÍ GRAFIKA ISO PÍSMO INTERIÉR, EXTERIÉR oborové VLAJKY SLUŽEBNÍ GRAFIKA apod. DOPRAVA apod. apod. PROPAGACE ZAMĚSTNANCI apod. vlastní VIZITKY Osobní prodej apod. VNITŘNÍ TISKOVINY jednání OBCHODNÍ KORESPONDENCE Public relations, Publicita Podpora prodeje apod. Reklama

14 MARKETINGOVÝ VÝZKUM OBCHODNÍ JEDNÁNÍ ODESÍLATEL PODNIK PŘÍJEMCE
MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE DVOUSMĚRNÝ TOK INFORMACÍ MARKETINGOVÝ VÝZKUM OBCHODNÍ JEDNÁNÍ ODESÍLATEL PODNIK apod.. PŘÍJEMCE ZÁKAZNÍK, SPOTŘEBITEL REKLAMACE STÍŽNOSTI RECENZE apod.. JEDNOSMĚRNÝ TOK INFORMACÍ PROPAGACE PR PODPORA PRODEJE REKLAMA apod..

15 MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE VE FIRMĚ
Komunikace manažerská, krizová, apod. Marketingová komunikace - obousměrný tok informací MARKETINGOVÝ VÝZKUM, NASLOUCHÁNÍ ZÁKAZNÍKOVI OBCHODNÍ JEDNÁNÍ (PRODEJ, NÁKUP) STÍŽNOSTI, REKLAMACE KOMUNIKACE V MARKETINGOVÉM ŘÍZENÍ PODNIKOVÁ KOMUNIKACE PODNIKOVÁ TOTOŽNOST (CORPORATE IDENTITY - CI) FIREMNÍ KOMUNIKACE PROPAGACE – jednosměrný tok informací - informování PROPAGACE – REKLAMA, OSOBNÍ PRODEJ, PUBLICITA, PUBLIC RELATIONS, SPONZORSTVÍ, apod.

16 PROMOTION Jednosměrný tok informací Další: REKLAMA VÝSTAVY, VELETRHY
SPONZOROVÁNÍ DIRECT MAARKETING OSOBNÍ PRODEJ PODPORA PRODEJE PUBLICITA, PUBLIC RELATION

17 Plán propagace PLÁN PROPAGACE FIRMY PLÁN REKLAMY FIRMY
REKLAMY, • PR, PODPORY PRODEJE, • IMAGE, GOOD WILL, apod. PLÁN NA PODPORU FIRMY PR PUBLICITA PRAVIDELNÉ AKCE PLÁN NA PODPORU PRODUKTŮ REKLAMA PODPORA RODEJE OSOBNÍ PRODEJ PLÁN REKLAMY FIRMY PLÁN REKLAMY PRODUKTU/Ů PLÁN REKLAMNÍ KAMPANĚ

18 Plán propagace zahrnuje:
Situační analýzy (segment, produkt, konkurence) Cíle podpory produktu (marketing, popř. Mix) Doporučení pro reklamu Doporučení pro média Doporučení pro podporu prodeje Doporučení pro direct marketing ROZPOČET METODY HODNOCENÍ

19 REKLAMA STRATEGIE VZNIK A VÝVOJ AKCE FUNKCE FORMA DRUHY REKLAMNÍ
EKONOMICKÁ REKLAMNÍ KAMPAŇ NOSITEL NEEKONOMICKÁ VÝCHOVNÁ DLOUHODOBÁ PROSTŘEDKY MÉDIA ZAVÁDĚCÍ PŘESVĚDČOVACÍ KRÁTKODOBÁ PŘIPOMÍNKOVÁ

20 REKLAMNÍ PROSTŘEDKY - ČLENĚNÍ
Různá hlediska Okruh působení Důležitost Místo působení Smysly člověka Technická příbuznost

21 Podle důležitosti PRIMÁRNÍ (ZÁKLADNÍ) SEKUNDÁRNÍ (DOPLŇKOVÉ)
Drobný charakter Finančně náročné

22 Podle působení na smysly člověka
ZRAK HMAT SLUCH CHUŤ ČICH

23 Podle okruhu působení PODLE OKRUHU PŮSOBENÍ MÍSTNÍ MEZINÁRODNÍ
REGIONÁLNÍ CELOSTÁTNÍ

24 V DOPRVNÍCH PROSTŘEDCÍCH
Podle místa působení PODLE MÍSTA PŮSOBENÍ DOMA V MÍSTĚ PRODEJE VE VEŘEJNÝCH MÍSTECH NA ULICI V DOPRVNÍCH PROSTŘEDCÍCH

25 PODLE TECHNICKÉ PŘÍBUZNOSTI
OSTATNÍ TISKOVÉ OBRAZOVÉ TIŠTĚNÉ POHYBOVÉ ZVUKOVÉ NAFUKOVACÍ (PNEUMATICKÉ) SVĚTELNÉ AUDIOVIZUÁLNÍ

26 SVĚTELNÁ REKLAMA SVĚTELNÁ REKLAMA V V INTERIÉRU EXTERIÉRU a ostatní
SVĚTLO JAKO POUTAČ NEÓNY PROSVĚTLENÉ PLOCHY

27 REKLAMNÍ KAMPAŇ CÍL EFEKTIVNOST KAMPANĚ
VÝBĚR MEDIÍ A PROSTŘEDKŮ (MEDIÁLNÍ PLÁN) FINANČNÍ PLÁN ČASOVÝ HARMONOGRAM A ODPOVĚDNOST

28 Trend reklamní kampaně
Graf : Schéma rozvržení reklamní kampaně v krátkém časovém období Trend reklamní kampaně Konstantní Rostoucí Klesající Pulsující Průběh reklamní kampaně Přerušovaný Spojitý Koncentrovaný

29 OSOBNÍ PRODEJ APOD. CHOVÁNÍ JEDNÁNÍ VYSTUPOVÁNÍ REPREZENTACE CHARAKTEROVÉ VLASTNOSTI

30 Podpora prodeje AMA –def.„ Mediální a nemediální tlak použitý na předem stanovenou, omezenou dobu na úrovni spotřebitele, maloobchodníka či velkoobchodníka za účelem stimulace prvního nákupu, zvýšení spotřebitelské poptávky či zlepšení dostupnosti výrobku. “ / Jedná se o soustavné, krátkodobé … Ve své podstatě je podpora prodeje pokus prodávajícího změnit na určitou dobu názor spotřebitele nebo potenciálního spotřebitele na vztah mezi cenou a hodnotou výrobku či služby / produktu/.

31 PODPORA PRODEJE AKTIVITY ZACÍLENÍ SE FORMY REALIZUJE slevy apod.
V MÍSTĚ PRODEJE CÍLE. V MÍSTĚ SPOTŘEBY ZACÍLENÍ NEVÝHODY, NEBEZPEČÍ NA SPOTŘEBITELE SE REALIZUJE FORMY NA ZPROSTŘEDKOVATELE slevy V místě prodej apod. V místě spotřeby vzorky vyzkoušení soutěže NA JEDNOTLIVCE předvedení NA SKUPINU

32 Spotřebitelé čekají na výhodné nabídky
Nevýhody a nebezpečí PP Vliv na image Návrat ke své značce Spotřebitelé čekají na výhodné nabídky

33 Maloobchodník se snaží prodat něco někomu !
Odlišnost podpory prodeje maloobchodníka od výrobce. Maloobchodník se snaží prodat něco někomu ! Výrobce se snaží prodat produkty právě své značky .

34 C – VEŘEJNÁ ANGAŽOVANOST I - PROSTŘEDKY A MÉDIA L - LOBOVÁNÍ
PUBLICITA, PUBLIC RELATION CO JE APOD. NÁSTROJE VÝZNAM P - PUBLIKACE E - UDÁLOSTI N - ZPRAVODAJSTVÍ C – VEŘEJNÁ ANGAŽOVANOST I - PROSTŘEDKY A MÉDIA L - LOBOVÁNÍ S - SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST KONZULTANT

35 ŠKÁLA FUNKCÍ PR Akcionáři Vnitřní veřejnost S politickými stranami
Společnost finančníků Vztahy s představiteli názorových proudů Akcionáři Vnitřní veřejnost Hromadné sdělovací prostředky Vztahy v rámci odvětví Vztahy k zákazníkům Vztahy k zaměstnancům Vládními INSTITUCEMI Marketingová komunikace Vztahy s INSTITUCEMI S politickými stranami S komunálními INSTITUCEMI S MENŠINAMI Philip LESLY

36 PRACOVNÍ CYKLUS PR ORGANIZACE VEŘEJNOST

37 BEZ KOMUNIKACE NIKDO NEPOROZUMÍ HODNOTÁM A STRATEGII ORGANIZACE

38 REGULACE REKLAMY Etika v reklamě Právo v reklamě Systém právní úpravy
Právní úprava v ČR Právní úprava v EU Mezinárodní kodex reklamní praxe

39 Systém právní úpravy Etika Právo veřejné Právo soukromé

40 Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 231/2001 Sb. a zákona č. 256/2001 Sb., se mění takto: 1. § 1 včetně poznámek pod čarou č. 1) až 4)

41 Př. ZAKAZUJE SE REKLAMA apod. Klamavá reklama Skrytá reklama
Zboží, služeb, která je v rozporu s právními předpisy. Srovnávací reklama Založená na podprahovém vnímání Nesmí být v rozporu s dobrými mravy Šířená na veřejně přístupných místech (zvláštní právní předpisy) Šíření nevyžádané reklamy Nesmí podporovat chování poškozující zdraví

42 ETICKÝ KODEX RPR USKUPENÍ (RPR) ŘEŠÍ a další Neslušnost Nevkus
DŮVODY VZNIKU USKUPENÍ (RPR) ZÁSADY A PRINCIPY ŘEŠÍ a další Neslušnost Nevkus Neestetičnost Vulgarita

43 Podniková identita (Corporate identity)
Filozofie Historie Strategie Firmy Styl vedení Vystupování reprezentantů Dobrý výkon Kontrola kvality Podniková identita Kultura Dokonalost Obraz společnosti (Image) Pověst (Good will) Důvěryhodnost (Public relations)


Stáhnout ppt "TERMINOLOGIE MARKETING, KOMUNIKACE, MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE,"

Podobné prezentace


Reklamy Google