Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zdravé pracoviště Dobré pro vás. Dobré pro podnikání. Evropská kampaň o hodnocení rizik.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zdravé pracoviště Dobré pro vás. Dobré pro podnikání. Evropská kampaň o hodnocení rizik."— Transkript prezentace:

1 Zdravé pracoviště Dobré pro vás. Dobré pro podnikání. Evropská kampaň o hodnocení rizik

2 Kontext kampaně (1) 205 milionů zaměstnanců v Evropě 167 000 úmrtí v EU-27 připisovaných pracovním úrazům a nemocem z povolání, z toho: ►159 000 úmrtí připisovaných nemocem z povolání  74 000 úmrtí připisovaných vystavení nebezpečným látkám při práci (včetně azbestu) ►7 460 úmrtí připisovaných pracovním úrazům Údaje uváděné v této prezentaci jsou převzaty ze shrnutí naší kampaně: http://osha.europa.eu/campaigns/hw2008/campaign/campaignsummary

3 Kontext kampaně (2) Každé 3,5 minuty v EU-27 někdo zemře v důsledku působení faktorů souvisejících s prací. Každé 4,5 vteřiny dojde v EU-27 k pracovnímu úrazu, kvůli němuž musí pracovník zůstat doma nejméně tři pracovní dny. Počet pracovních úrazů, které způsobují třídenní nebo delší pracovní neschopnost, je obrovský, každoročně více než 7 milionů.

4 Toto vše přichází draho... Doplácejí na to pracovníci a jejich rodiny (za těmito statistikami se skrývají skuteční lidé). Doplácejí na to organizace / společnosti (pracovní neschopnost, pojištění, produktivita, obrat, motivace, konkurenceschopnost atd.). Doplácí na to společnost (zvýšené zatížení systémů zdravotní péče).

5 Co se rozumí pod pojmem hodnocení rizik? Hodnocení rizik je prvním krokem k bezpečnějším a zdravějším pracovištím a klíčem ke snížení počtu úrazů souvisejících s prací a nemocí z povolání. Hodnocení rizik je proces posouzení pracovních rizik, jež vznikají v důsledku nebezpečí na pracovišti. Zahrnuje systematické zkoumání všech aspektů práce a zvažují se v rámci něj tyto otázky: ►co by mohlo být příčinou poškození zdraví nebo újmy, ►zda je možné nebezpečí zamezit, a pokud nikoli, ►jaká preventivní či ochranná opatření by měla být přijata, aby bylo možné mít rizika pod kontrolou.

6 Jakým způsobem se hodnocení rizik provádí? Při hodnocení rizik by se vždy měly mít na paměti dvě hlavní zásady: ►Strukturujte hodnocení rizik tak, aby se zaručilo, že jsou brána v potaz všechna příslušná nebezpečí a rizika (např. aby se nepřehlédly druhotné úkoly, jako je úklid). ►Po určení rizika zahajte hodnocení otázkou, zda nelze riziku zamezit.

7 Hodnocení rizik v pěti krocích Pro většinu organizací je dostačující hodnocení rizik v pěti krocích: 1. Určení rizik a ohrožených osob 2. Vyhodnocení rizik a jejich seřazení podle priorit 3. Rozhodnutí o preventivním opatření 4. Přijetí opatření 5. Sledování a přezkum Pamatujte: Zaměstnanci by měli být do provádění hodnocení rizik aktivně zapojeni.

8 Proč kampaň o hodnocení rizik? Zaměstnavatelé jsou ze zákona povinni provádět hodnocení rizik (rámcová směrnice EU 89/391). Přestože jej již statisíce podniků provádějí, stále ještě zbývá významný počet podniků, které rizika nehodnotí. Obecně lze říci: čím menší podnik, tím méně je pravděpodobné, že provádí hodnocení rizik. Je zapotřebí zlepšit kvalitu hodnocení rizik (sdělení Komise EU KOM(2004) 62) ►Hodnocení rizik často bývá jednorázové (jsou zapotřebí pravidelné aktualizace). ►Hodnocení rizik není (dobře) zdokumentováno. ►Přehlížejí se dlouhodobá a psychosociální rizika. ►Není dostatečně dohlíženo na účinnost provedených opatření.

9 Cílová skupina Hlavní cílová skupina ►Malé a střední podniky a mikropodniky (!) ►Zaměstnavatelé, pracovníci, zástupci zaměstnanců pro BOZP, subjekty profesionálně působící v oblasti BOZP Spolupracující subjekty ►Tvůrci politik ►Sociální partneři ►Národní kontaktní místa... a jejich sítě (viz níže: Kampaň založená na využívání sítí)

10 Cíle kampaně Zlepšit informovanost a podněcovat k provádění hodnocení rizik Zbavit proces hodnocení rizik mýtů ►nemusí být složitý ani byrokratický ►není jen pro specialisty Zdůraznit, že jde o kvalitu ►zapojit každého na pracovišti ►jde o soustavný (nikoli jednorázový) proces Určit a podporovat správnou praxi

11 Kampaň čerpá z... 2000: Ukažme záda MSD 2001: Úspěch znamená žádné úrazy 2002: Práce ve stresu 2003: Nebezpečné látky 2004: Stavíme na bezpečnosti 2005: Hluku stop! 2006: BOZ(P) na start! 2007: Posviťme si na břemena

12 Dvouletý cyklus kampaní Přechod k dvouletému modelu znamená více času... ►na přípravu ►na provedení a propagaci ►na účast ►na partnerství ►na akce, soutěže a další činnosti... Evropský týden každý rok – 43. kalendářní týden

13 Kampań založená na využívání sítí (1) 25 milionů malých a středních podniků – 205 milionů pracovníků ►není v moci agentury je všechny oslovit (60 lidí v Bilbau) Kontaktní místa agentury ►jedno v každém členském státě EU (27) a jinde Tripartitní síť ►zaměstnavatelé, zaměstnanci, vlády ►na úrovni EU i na vnitrostátní úrovni

14 Kampań založená na využívání sítí (2) Zúčastněné subjekty a další partnerství ►Evropská komise; zastoupení EU; ostatní agentury EU, sociální partneři; nevládní organizace; odvětvové svazy a sítě; Evropská síť podniků (EEN) ►velké podniky a jejich dodavatelské řetězce (malé a střední podniky) ►posílené partnerství s předsednictvím EU (2008: Slovinsko, Francie; 2009: Česká republika, Švédsko) Tyto činnosti se odrážejí i na vnitrostátní úrovni (prostřednictvím kontaktních míst)

15 Kalendář kampaně (1) 2007 ►duben–prosinec plánování / příprava materiálů 2008 ►13. června zahájení kampaně v Bruselu (za účasti slovinského předsednictví EU a Evropské komise) ►20.–26. října Evropský týden (hlavní akce) ►3.–4. listopadu Mezinárodní fórum Travail et Sécurité v Paříži (za účasti francouzského předsednictví EU) ►celý rok národní akce a soutěž „Správná praxe“

16 Kalendář kampaně (2) 2009 ►únor/březenkonference a soutěž EU „Správná praxe“ (pod záštitou českého předsednictví EU) ►19.–25. říjnaEvropský týden (hlavní akce) ►říjen/listopadkonference (pod záštitou švédského předsednictví EU) ►listopadzávěrečný ceremoniál k ukončení kampaně v Bilbau ►celý roktematické aktivity se zaměřením na konkrétní oblasti a odvětví; propagace vítězů soutěže„Správná praxe“ 2010 ►leden–...předkládání zpráv a hodnocení

17 Materiály pro kampaň Materiály ve 22 jazycích EU ►logo, slogan, plakát ►informační listy, leták, brožura, leták o soutěži „Správná praxe“ ►prezentace v PowerPointu, internetový banner, e-mailový podpis, spořič obrazovky, kvízy ►DVD s postavičkou Napo a další audiovizuální (TV) balíčky ►nápady na akce ►databáze zdrojů správné praxe ►podkladová stránka o hodnocení rizik pro odborníky ►internetová stránka: http://hw.osha.europa.euhttp://hw.osha.europa.eu Materiály v omezeném počtu jazyků ►zprávy, časopisy, brožura o soutěži „Správná praxe“ atd.

18 Zapojte se! Propagujte účast v soutěži „Správná praxe“ Propagujte kampaň a související materiály ►umístěte internetový banner na své internetové stránky ►používejte e-mailový podpis kampaně ►šiřte prostřednictvím své sítě a internetových stránek materiály kampaně, tiskové zprávy a novinky ►využívejte na schůzích prezentace v PowerPointu, plakáty, postavičku Napo atd. Zorganizujte akci v rámci kampaně ►svou vlastní konferenci, seminář, workshop ►zorganizujte školení pro zaměstnance, dodavatelský řetězec atd. nebo školení ve spolupráci s nimi Vyviňte vlastní činnost ►vytvořte video nebo DVD o správné praxi ►uspořádejte soutěž plakátů nebo fotografií ►další nápady...?

19 Získejte uznání! Potvrzení o účasti ►za aktivní zapojení se do některé z činností na úrovni EU nebo na vnitrostátní úrovni Status partnera ►Staňte se oficiálním partnerem kampaně! ►Získáte uznání jako organizace, která dbá o bezpečnost a ochranu zdraví při práci. ►Další informace o nabídce partnerství s agenturou EU- OSHA: http://hw.osha.europa.eu/partners

20 http://hw.osha.europa.eu Dobré pro vás. Dobré pro podnikání. Evropská kampaň o hodnocení rizik


Stáhnout ppt "Zdravé pracoviště Dobré pro vás. Dobré pro podnikání. Evropská kampaň o hodnocení rizik."

Podobné prezentace


Reklamy Google