Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Poradenství ve vzdělávání PhDr. Pavel Beňo Tel. 222728908, 602349848

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Poradenství ve vzdělávání PhDr. Pavel Beňo Tel. 222728908, 602349848"— Transkript prezentace:

1 Poradenství ve vzdělávání PhDr. Pavel Beňo Tel. 222728908, 602349848 E-mail: 222728908@iol.cz

2 Základní pojmy „PORADENSTVÍ“ (counseling, Beratung…) V nejširším pojetí jde o vztah pomoci, který patří mezi základní procesy sociální interakce. (Těmi dalšími procesy jsou: komunikace, kooperace, agresivní a soutěživé jednání.) Pro takový vztah je charakteristické, že jedna strana definuje problém a druhá nabízí pomoc. Cílem zde je autonomie klienta.

3 Základní pojmy (pokrač.) „VZDĚLÁVÁNÍ“ – proces uvědomělého a cílevědomého zprostředkování a aktivního utváření a osvojování vědomostí, dovedností, zkušeností, utváření morálních rysů, zájmů a postojů. Je procesem utváření osobnosti – tedy součástí socializace. Vzdělávání – činnost lektora Vzdělávání se – činnost účastníka vzděl. procesu

4 Základní pojmy (pokrač.) VZDĚLĚVÁNÍ DOSPĚLÝCH (andragogika) Z řeckého aner, andros = muž a ago= vést. Věda o výchově, vzdělávání a péči o dospělou populaci, respektující všestranné zvláštnosti dospělé populace a zabývající se její personalizací (osobnost), socializací (život ve skupině) a enkulturací (osvojení si kultury).

5 Základní pojmy (pokrač.) DOSPĚLÝ - Člověk, který dosáhl mezníku vzrůstu a sil, schopný k životním úkolům a zahajijící druh života, ke kterému se připravil (J.A. Komenský) - Člověk, který ukončil školskou přípravu a vstoupil na trh práce (dle právních norem)

6 Základní pojmy (pokrač.) DOSPĚLOST = ZRALOST Sociální zralost je ekonomická nezávislost Citová zralost je nezávislost na rodičích Biologická zralost je schopnost rodičovství Socilogická zralost je sch. uspokojování individuálních sociálních potřeb Mentální zralost je přijímání odpovědnosti za své role za své role

7 Poslání andragogiky Můžeme vymezit jako: - Teorii výchovy a vzdělávání dospělých a péče o ně - Teorii a zkvalitňování lidského potenciálu - Aplikovanou vědu o pomoci člověku ve složitých obdobích jeho životní dráhy - Vědu o humanizaci člověka, animaci (oduševňování) - Teorii intencionální socializace - Institucionalizovaný proces vnitřního duševního utváření člověka, založený na interakci vlastních snah a vnější pomoci. A. pomáhá člov. přizpůsobit se změnám, které způsobil

8 Situace ve vzdělávání dospělých Vzdělávání se stává potřebou lidí a ZBOŽÍM, které má svůj TRH, kde funguje NABÍDKA a POPTÁVKA. Mění se v PRODUKT (tržně-konkurenceschopné zboží). Učení je procesem konzumace, součástí konzum. způsobu života a kultivace osobnosti (lidé jsou náročnější, kritičtější, vybíravější…)

9 Situace ve vzdělávání dospělých (pokrač.) roste trh vzdělávacích nabídek vč. komerčních, průmysl volného času, komerční kultury roste trh vzdělávacích nabídek vč. komerčních, průmysl volného času, komerční kultury nabídka má vlastní váhu a tvoří si poptávku nabídka má vlastní váhu a tvoří si poptávku trendem je růst distančního vzdělávání trendem je růst distančního vzdělávání není rozhodující, kde a jak byly znalosti získány, ztrácejí se rozdíly mezi všeobecným není rozhodující, kde a jak byly znalosti získány, ztrácejí se rozdíly mezi všeobecným a odborným vzděláváním (Techn. univerzita) stále více se prosazuje orientace na účastníka stále více se prosazuje orientace na účastníka hodnota a prestiž vzdělání roste, stejně tak i potřeba se vzdělávat je u stále více lidí větší hodnota a prestiž vzdělání roste, stejně tak i potřeba se vzdělávat je u stále více lidí větší

10 Situace ve vzdělávání dospělých (pokrač.) Vzdělávání dospělých se začíná chápat jako součást CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Vzdělávání dospělých se začíná chápat jako součást CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Vzdělávání dospělých se stalo součástí PERSONÁLNÍ POLITIKY v organizacích Vzdělávání dospělých se stalo součástí PERSONÁLNÍ POLITIKY v organizacích Těžiště VD se posouvá - od všeobecného a zájmového ke vzděl. zameřenému na získávání Těžiště VD se posouvá - od všeobecného a zájmového ke vzděl. zameřenému na získávání PROFES. KOMPETENCÍ, KVALIFIKACÍ VD probíhá ve velké míře při práci a trávení volného času VD probíhá ve velké míře při práci a trávení volného času

11 Situace ve vzdělávání dospělých (pokrač.) VZDĚLÁVÁNÍ se stává EKONOMICKÝM FAKTOREM – je iniciátorem ekonom. růstu, konkurenceschopnosti a celkovým postavením na světovém trhu. Snižuje nezaměstnanost, podporuje osobní samostatnost, nezávislost, posiluje rozvoj demokracie a politické kultury, snižuje náklady státu na různé sociální výpomoci vede k vyšší kvalitě života a k větší spokojenosti.

12 Memorandum EU k CŽU (listopad 2002) Evropa se mění ve společnost a ekonomiku založenou na znalostech. Více než kdy dříve se přístup k aktuálním informacím a vědomostem, spolu s motivací a dovednostmi inteligentně využívat těchto zdrojů ve prospěch svůj i společenství jako celku, stává klíčem k posílení Konkurenceschopnosti Evropy a ke zlepšení zaměstnatelnosti a adaptability pracovních sil.

13 Memorandum EU k CŽU (pokrač.) Dnešní Evropané žijí ve složitém sociálním a politickém světě. Více než kdy předtím chtějí plánovat svůj vlastní život. Očekává se, že budou společnosti aktivně přispívat a musí se reálně naučit žít s kulturní, etnickou a jazykovou rozmanitostí. Vzdělání je klíčem k učení a pochopení toho, jak tyto úkoly splnit. Úkolem CŽU je: 1. Podpora aktivního občanství 2. Podpora zaměstnanosti 2. Podpora zaměstnanosti


Stáhnout ppt "Poradenství ve vzdělávání PhDr. Pavel Beňo Tel. 222728908, 602349848"

Podobné prezentace


Reklamy Google