Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

P ORADENSTVÍ V PERSONÁLNÍM ŘÍZENÍ. Ú VOD Poradenství slovníky definují například jako informační a konzultační činnost směřující k orientaci tazatele.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "P ORADENSTVÍ V PERSONÁLNÍM ŘÍZENÍ. Ú VOD Poradenství slovníky definují například jako informační a konzultační činnost směřující k orientaci tazatele."— Transkript prezentace:

1 P ORADENSTVÍ V PERSONÁLNÍM ŘÍZENÍ

2 Ú VOD Poradenství slovníky definují například jako informační a konzultační činnost směřující k orientaci tazatele v oblasti jeho zájmu. Poradenství je důležitá součást péče. V souvislosti s tím je možné hovořit o poradenství zdravotním, právním, sociálním, ekonomickém, manželském, ale i personálním. Používá se i pojem bidromální poradenství – pomoc jednotlivci na jeho „životní cestě“(bios – život, dromos – cesta). Dále pak tzv. praxeologické poradenství, jehož cílem je formou rozhovorů pomoci klientovi k takovým schopnostem, aby byl schopen všechny své nabyté zkušenosti (znalosti, dovednosti) integrovat do praxe ve své profesi.

3 P OJETÍ PORADENSTVÍ V PERSONALISTICE Andragogika ( řec. Aner, andros – muž, ago – vést) Výchova dospělých, vzdělávání dospělých a péče o dospělé respektující všestranně zvláštnosti dospělé populace a zabývající se její personalizací, socializací a enkulturací (integrace jedince do kultury). Personální andragogika Péče – vytváření podmínek, především sociálních a psychických pro výchovu vzdělávání a seberealizaci Péče o zaměstnance

4 P ÉČE O ZAMĚSTNANCE Povinná péče Povinnost podniku daná zákonnými ustanoveními a kolektivními smlouvami vyšší úrovně Smluvní péče Povinnost vyplývající z podnikové kolektivní smlouvy Dobrovolná péče Péče, která vyplývá z personální politiky a je součástí personálního řízení

5 P ORADENSTVÍ V ORGANIZACI Poradenství v podniku: externí, interní ve prospěch podniku, ve prospěch zaměstnanců

6 I NTERNÍ KONZULTANTI ( PORADCI ) podnikový právník podnikový psycholog podnikový sociolog personalista mzdová účetní

7 V YUŽÍVÁNÍ EXTERNÍ POMOCI PŘI ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Poradenské agentury - externí právní, psychologické a sociologické služby - kombinace – workshop, koučování Využívání poradců pro řízení - většinou formou dlouhodobější spolupráce s poradenskou firmou (jejím zástupcem)

8 Ú LOHA MANAŽERA JAKO PORADCE osobnost manažera atmosféra, vztahy ve firmě, důvěra v manažera jako poradce

9 P ORADENSKÉ TECHNIKY (1) Posudkové poradenství. Zadavatel a poradce si dohodnou zadání úkolu. Poradce provede zjištění a analýzu samostatně a vystaví dobrozdání. Zadavatel jej podporuje jen podmínečně a sám zodpovídá za realizaci. Poradenství pro specifické úkoly, při němž poradce má všeobecnou, rozdetailovanou koncepci obsahu i postupu, kterou zadavatel jako takovou přijme a přeje si ji. Přizpůsobení a změny se provedou shora dolů. Zodpovědnost za projekt nese poradce.

10 P ORADENSKÉ TECHNIKY (2) Zprostředkovatelské poradenství, kdy poradce vnáší obsahovou koncepci nebo dostane zadání předem, Těžiště pak leží na úrovni jednání. Přesvědčovací práce a zavedení v podniku se provádí spíše dialogem v postupných krocích. Výsledek se pak projeví změnou způsobu práce Interaktivní poradenství uskutečňované mezi zadavatelem a poradcem u něhož se předem definuje těžiště zakázky a kriteria výsledků. V tomto rámci se pak společně provádějí koncepční a aplikační činnosti. Zodpovědnost za projekt nese zadavatel. Poradce se zabývá obsahovými a prováděcími aspekty, zadavatel vnáší specifické znalosti.

11 M OŽNOSTI VYUŽITÍ PORADENSTVÍ Orientaci – chce-li management získat jasný obraz situace a perspektivy např. tržní pozice apod. a teprve následovně se rozhodnout o opatřeních na jejich změnu, vnese mu potřebnou jasnost do věci jen posudkové poradenství orientované na návrh koncepce. Korekci směru – je-li jasný směr a má se dosáhnout rychlé změny (např. změna organizační struktury), udá potřebnou korekci směru. Pracovní postup - mají-li být navržené formy, jako kooperace přesahující hranice organizace, týmová práce, projektový či profesní management apod. v podniku opravdu životaschopné, je vhodné zprostředkovací poradenství, které do praxe zavádí nové metody a nástroje řízení, způsoby chování, postupy apod.


Stáhnout ppt "P ORADENSTVÍ V PERSONÁLNÍM ŘÍZENÍ. Ú VOD Poradenství slovníky definují například jako informační a konzultační činnost směřující k orientaci tazatele."

Podobné prezentace


Reklamy Google