Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autoevaluace Vlastní hodnocení školy ve Střední škole Horní Bříza.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autoevaluace Vlastní hodnocení školy ve Střední škole Horní Bříza."— Transkript prezentace:

1 Autoevaluace Vlastní hodnocení školy ve Střední škole Horní Bříza

2 Přehled oborů vzdělání Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky Keramik – keramička Zámečník Elektrikář Obkladač Kamnář Montér suchých staveb Keramické práce Elektrotechnická výroba

3 Vlastní hodnocení školy vychází z platné legislativy, bylo zavedeno školským zákonem a vyhláškou č. 15/ 2005 Sb. V první části jsou především hodnoceny koncepční záměry školy.

4 Pro vlastní hodnocení školy byl využit model vypracovaný Metodickým a evaluačním centrem Ostravské univerzity Hodnotí se šest oblastí, které jsou dále členěny do podoblastí Podoblasti se skládají z ukazatelů Boduje se každý ukazatel samostatně Hodnocení ukazatelů tvoří souhrnné hodnocení podoblasti Celkové hodnocení oblasti se pak skládá z hodnocení jednotlivých podoblastí U každé podoblasti jsou uvedeny možnosti ověření a také návrhy opatření, které povedou ke zlepšení výsledků

5 Příklady hodnocení Oblast - Podmínky ke vzdělání Podoblast - Lidské zdroje Ukazatele - např. - Přehled o pedagogických a nepedagogických pracovnících - Kvalifikace učitelů - Kvalifikace výchovných poradců a speciálního pedagoga

6 Oblasti hodnocení 1. Podmínky ke vzdělání 2. Průběh vzdělání 3. Kultura školy 4. Řízení školy 5. Výsledky vzdělávání 6. Výsledky práce školy vzhledem k podmínkám vzdělání a ekonomickým zdrojům

7 Systém hodnocení Klíč k hodnocení ukazatelů hodnoceníbodySlovní vyjádření Velmi dobrá4Stav ve škole odpovídá 95 % - 100 % popisu slovního hodnocení pro přidělení čtyř bodů. Dobrá3Stav ve škole odpovídá 85 % - 94 % popisu slovního hodnocení odpovídajícího čtyřem přiděleným bodům (Některé aspekty nejsou zcela splněny.) Vyhovující2Stav ve škole odpovídá 75 % - 84 % popisu slovního hodnocení odpovídajícího čtyřem přiděleným bodům – minimálním standardům kvality. Nevyhovující1Stav ve škole neodpovídá ani minimálním standardům kvality – je pod 75 %. NehodnocenoXStav tohoto ukazatele na škole není možno hodnotit, ukazatel není relevantní.

8 hodnoceníbodySlovní vyjádření Velmi dobrá4Úroveň alespoň 60 % ukazatelů v dané podoblasti je velmi dobrá, úroveň max. 30 % je dobrá. Dobrá3Úroveň alespoň 60 % ukazatelů v dané podoblasti je dobrá, úroveň max. 30 % je vyhovující. Vyhovující2Úroveň alespoň 60 % ukazatelů v dané podoblasti je vyhovující, úroveň max. 30 % je nevyhovující. Nevyhovující1Úroveň alespoň 60 % ukazatelů v dané podoblasti je nevyhovující. NehodnocenoXPodoblast nebyla hodnocena. Klíč k hodnocení podoblastí Systém hodnocení

9 Postup vlastního hodnocení školy 1. Příprava a) seznámení všech zaměstnanců s legislativním rámcem pro vlastní hodnocení školy, jeho cílem a vlastním procesem hodnocení b) sestavení týmu c) stanovení harmonogramu d) vlastní hodnocení školy 2. Realizace vlastního hodnocení školy 3. Projednání celkových výsledků na pedagogické radě na počátku školního roku a jejich předložení školské radě.

10 Závěry vlastního hodnocení jsou zapracovány do plánu práce na další školní rok, event. do koncepčních plánů na 5 let. Je také východiskem ŠVP.

11 Děkuji za pozornost. Mgr. Ivana Škreňová Střední škola, Horní Bříza, U Klubu 302 330 12 Horní Bříza Tel. : 377 955 978, Email : skrenova@seznam.cz


Stáhnout ppt "Autoevaluace Vlastní hodnocení školy ve Střední škole Horní Bříza."

Podobné prezentace


Reklamy Google