Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název projektu: Rozšíření produkčních kapacit firmy přestavbou skladovací haly na výrobní a nákupem nových zařízení – zahájení výroby kovových schodišť.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název projektu: Rozšíření produkčních kapacit firmy přestavbou skladovací haly na výrobní a nákupem nových zařízení – zahájení výroby kovových schodišť."— Transkript prezentace:

1

2

3

4 Název projektu: Rozšíření produkčních kapacit firmy přestavbou skladovací haly na výrobní a nákupem nových zařízení – zahájení výroby kovových schodišť. Žadatel: –SWN Moravia s.r.o. –Mladoňovice 65 –675 32 Třebelovice –IČO: 63493845

5 Opatření 1.1 SROP – Regionální podpora podnikání Podopatření: 1.1. Podpora podnikání ve vybraných regionech (NUTS II – Jihovýchod) Termín realizace: 5/12/2005 – 31/10/2006 Celkové náklady: 9 335 695,82 Kč

6 Výchozí situace a zdůvodnění projektu Vzhledem k charakteru podnikání naší společnosti je nutné mít pro produkci kvalitních výrobků k dispozici dostatečný pracovní prostor, kterého se společnosti s ohledem na její rychlý rozvoj neustále nedostávalo. Přestavbou haly – rekonstrukce a přestavba skladu na novou výrobní halu nám umožnila několik roků očekávané systematické seřazení celé technologie a výraznou optimalizaci logistického toku výroby. Nákupem nových technologií – k dotvoření uceleného rozmístění a sestavení jednotlivých operačních celků vzniká potřeba dalšího nákupu strojů, které tvoří zbývající sumu investičních nákladů předložené akce. Optimalizace výrobního toku tak vedla k minimalizaci mezioperačních časů převozů materiálu na co nejnižší možnou míru. Jedná se o nevýrobní časy, které do současnosti u některých operací zvyšovaly čas potřebný pro provedení na dvojnásobek a není výjimkou i trojnásobek.

7

8 Podstatou projektu byla přestavba a rekonstrukce skladovací haly na výrobní prostor. V návaznosti na to vyvstal i požadavek na nákup nových technologií pro truhlářskou a zámečnickou dílnu. Nové stroje slouží k doplnění stávajícího vybavení pro výrobu schodišť dřevěných a nově také pro výrobu schodišť kovových. Vkročením do této pro nás nové oblasti výroby kovových schodišť jsme řešili výběr technologií operativně podle nároků obchodu a našich dosavadních možností. Výběr tak velkého množství technologie sebou přinesl i menší časový posun v harmonogramu. Publicita projektu je zajištěna pamětními deskami na zdech a také štítky, kterými byl y všechny stroje označeny. Cíle projektu: Příprava nových výrobních prostor Optimalizace a systematické seřazení výrobního toku Nákup nových zařízení pro zahájení výroby kovových schodišť Doplnění strojního vybavení pro obrábění dřeva

9 Dalším významným pozitivem celé akce byla možnost zahájení vlastní výroby kovových schodišť, díky pořízení příslušných výrobních technologií Naše firma zaregistrovala rostoucí počet zájemců o poskytovaný sortiment, ovšem kapacitně s ohledem na to, aby byla plně zachována vysoká kvalita výrobků, zatím nebyla schopna těmto požadavkům vyhovět.

10 Vybavení kovodílny Např.: NC dělící pila Svářečky pro sváření železa, nerezi Hranová bruska Vybavení ručních pracovišť Pohonová leštící jednotka Soustruh na kov Odsávání ke svařování Brusky, vrtačky, Zakružovačka a výpočtový software

11 Vybavení dřevodílny Např.: Tloušťkovací frézka Srovnávací frézka Spodní frézka s podávacím zařízením Spodní pila Pásová bruska Zvedací plošina Zařízení pro lepení schodišťových dílů Speciální zařízení pro spojování desek Formátovací pila s velkým prořezem

12 Celkové náklady na projekt 4 381 113,78 KčRekonstrukce haly 4 381 113,78 Kč 4 478 582,04 KčNáklady na pořízení nových strojů 4 478 582,04 Kč 461 000 KčNákup použitého strojního a technologického zařízení 461 000 Kč 15 000 KčKonzultační a jiné služby 15 000 Kč 9 335 695 KčCelkem aktivity 9 335 695 Kč

13 Celkové náklady na projekt (bez DPH) Celkové náklady: 9 335 695,82 Kč Příjemce: 4 940 000 Kč Strukturální fondy: 3 325 000 Kč Rozpočet územně samosprávného celku: 1 235 000 Kč

14 Žádost byla zpracována v programu ELSA externí firmou, která nám později zpracovávala i jedno výběrové řízení. Vzhledem k obtížím, které se vyskytovaly při komunikaci s externí poradenskou firmou, jsme se rozhodli zajišťovat si veškerou administrativu spojenou s projektem vlastními silami. Spolupráce s Krajským úřadem byla vynikající, především v oblasti informativní, kdy nám vždy byli schopni poskytnout odpovědi na naše velmi časté dotazy.

15 Náš projekt byl jednoetapový. Realizace projektu byla původně plánovaná na 8 měsíců, ale bohužel z důvodu náročnosti hlavně přípravy výběrového řízení na nákup technologií a také z důvodu změn v požadavcích na tuto technologii, se realizace prodloužila o 3 měsíce. Důvodem změn byla vysoce náročná specifikace technologií pořizovaných v rámci projektu a také neustálý vývoj technologie v této oblasti.

16 Výsledkem projektu byla přestavba skladovací haly na výrobní prostory – kam došlo k přesunutí obou CNC obráběcích strojů, a vytvoření systematického toku ve výrobě. ( od hrubého přířezu, přes přípravu lepených materiálů před samotným zpracováním na CNC a potom následných dokončovacích prací až k expedici výrobku) Vzhledem k rozšíření výrobní kapacity jsem vytvořili i nová pracovní místa a tím došlo ke snížení vysoké nezaměstnanosti v našem regionu.. Největším přínosem projektu je ale vyšší konkurenceschopnost firmy na trhu. Naše firma zaregistrovala zájem ze strany zákazníků o sortiment kombinovaných a kovových schodišť, proto rozšíření výrobní kapacity nám umožňuje pružně reagovat na poptávku po tomto sortimentu v kvalitě srovnatelné s nejlepší konkurencí.

17


Stáhnout ppt "Název projektu: Rozšíření produkčních kapacit firmy přestavbou skladovací haly na výrobní a nákupem nových zařízení – zahájení výroby kovových schodišť."

Podobné prezentace


Reklamy Google