Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

S Internetem do světa – svět u nás Veřejný přístup občanů k širokopásmovému internetu prostřednictvím veřejné knihovny ve statutárním městě Brně SROP,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "S Internetem do světa – svět u nás Veřejný přístup občanů k širokopásmovému internetu prostřednictvím veřejné knihovny ve statutárním městě Brně SROP,"— Transkript prezentace:

1 S Internetem do světa – svět u nás Veřejný přístup občanů k širokopásmovému internetu prostřednictvím veřejné knihovny ve statutárním městě Brně SROP, opatření Strukturální fondy II Vsetín Ing. Libuše Nivnická

2 S Internetem do světa – svět u nás 1.Historie vzniku projektu 2.Partneři projektu 3.Zkušenosti z přípravy projektu 4.Výstupy projektu, rozpočet 5.Harmonogram,realizace 6.Přínosy a rizika projektu

3 Vznik projektového záměru: •velmi pomalé tempo automatizace a internetizace veřejných knihovnických služeb ve druhém největším městě ČR •Z běžného rozpočtu KJM nebylo možné zajistit zlepšení stavu a urychlení zavádění ICT •Dosavadní realizace s pomocí VISK a PIK nedokázaly situaci řešit plošně v celé síti KJM S Internetem do světa – svět u nás Historie vzniku projektu

4 S Internetem do světa – svět u nás Partneři projektu Partneři projektu: • – úvodní jednání na JMK – odbor regionálního rozvoje •Počáteční překvapení až odmítání myšlenky se postupně změnilo v pozitivní přístup •Důvod – panovala představa, že krajské město je v tomto smyslu dostatečně pokryto a fondy musí směrovat do slabších regionů kraje •Partner a nositel projektu Statutární město Brno

5 S Internetem do světa – svět u nás Zkušenosti z přípravy projektu •Výhoda silného partnera – nositele projektu Statutárního města Brna: •Směrem k JMK působili dva silní, dobře čitelní a spolehliví partneři •Město Brno převzalo do zajištění administrativní náročnosti přípravy projektu •Učili jsme se věcné a operativní spolupráci s městem při přípravě projektu •Zvýšení renomé KJM u samotného zřizovatele •Přímý zájem města na projektu – snazší prosazení záměrů KJM •Otázky předfinancování byly přímo na straně města, nebylo nutno samostatně schvalovat ZMB pro knihovnu

6 S Internetem do světa – svět u nás Zkušenosti z přípravy projektu •Prvé podání projektu – 2004, nepřijato •Opakované podání 2005, zohledněny připomínky z prvého pokusu, přijato

7 S Internetem do světa – svět u nás Výstupy projektu, rozpočet AKTIVITY PROJEKTU: •Vytvoření informační a komunikační infrastruktury •Vytvoření PIAP ( Center veřejného přístupu k internetu) •Vytvoření pracovního místa •Udržitelnost projektu ( provozní náklady)

8 S Internetem do světa – svět u nás Výstupy projektu, rozpočet ROZPOČET(investiční) • tis. Kč •Z toho uznatelný náklad bez DPH tis. Kč •3 500 tis. Kč •Z toho uznatelný náklad bez DPH tis. Kč •Celkové uznatelné investiční náklady projektu: • tis. Kč bez DPH • tis. Kč s DPH •Podíly: 20 SROP 2 stát 10 město Brno ROZPOČET(roční provozní) •Infrastruktura tis. Kč •Servis 50 tis. Kč •Elektřina 84 tis. Kč •Osobní náklady 280 tis. Kč •Propagace projektu 144 tis. Kč •Pojištění 100 tis. Kč •Celkem tis. Kč bez DPH tis. Kč s DPH

9 S Internetem do světa – svět u nás Výstupy projektu, rozpočet Věcná náplň investičního rozpočtu PIAP: •Výpočetní technika včetně příslušenství •SW •Lokální sítě a napojení na centrální síť •Úprava provozů ( silnoproud, slaboproud, úpravy podlah, malování, zabezpečení provozů, vybavení prostor, označení )

10 S Internetem do světa – svět u nás Harmonogram Harmonogram projektu: předpoklad : 7/2005 – 8/2006 skutečnost : - 9/2007 Včetně zadání veřejných zakázek. Slavnostní zahájení:

11 S Internetem do světa – svět u nás Realizace Co jsme získali: •Celkem 108 stanic s vysokorychlostním internetem •Přístup k veřejnému internetu na 32 pracovištích v rámci celého města ( z původních 14) •Vznik nového pracoviště v Kleinově paláci – In-centrum •Infrastrukturu pro rychlý pokrok v automatizaci provozů a jejich on-line propojování v síti

12 S Internetem do světa – svět u nás Realizace Co jsme získali: •Finanční úspory za zajištění on-line spojení mezi automatizovanými provozy ( provoz infrastruktury na náklady města) •Po dobu udržitelnosti projektu zajištění provozních nákladů vč. mezd na pracovníka •Zkušenosti ze spolupráce s partnerem ( pozitivní i negativní)

13 S Internetem do světa – svět u nás Přínosy, rizika, perspektiva Co jsme ztratili: •Přímou operativnost při řešení problémů Rizika: •Neujasněnost zajištění pokračování služby po 5 letech tj zejména: přechod techniky do majetku KJM, obnova techniky, financování infrastruktury, pracovního místa aj. – zřizovatel dosud nepřijal žádné stanovisko •Pravidla poskytování služby •Kvalifikace pracovníků knihovny Perspektiva: •Stačí prosté zprostředkování přístupu k internetu či je třeba dodávat „ přidanou hodnotu“ ?

14 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "S Internetem do světa – svět u nás Veřejný přístup občanů k širokopásmovému internetu prostřednictvím veřejné knihovny ve statutárním městě Brně SROP,"

Podobné prezentace


Reklamy Google