Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

S Internetem do světa – svět u nás Veřejný přístup občanů k širokopásmovému internetu prostřednictvím veřejné knihovny ve statutárním městě Brně SROP,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "S Internetem do světa – svět u nás Veřejný přístup občanů k širokopásmovému internetu prostřednictvím veřejné knihovny ve statutárním městě Brně SROP,"— Transkript prezentace:

1 S Internetem do světa – svět u nás Veřejný přístup občanů k širokopásmovému internetu prostřednictvím veřejné knihovny ve statutárním městě Brně SROP, opatření 5.2.2 www.kjm.cz www.kjm.cz Strukturální fondy II Vsetín 24. - 26.4.2007 Ing. Libuše Nivnická

2 S Internetem do světa – svět u nás 1.Historie vzniku projektu 2.Partneři projektu 3.Zkušenosti z přípravy projektu 4.Výstupy projektu, rozpočet 5.Harmonogram,realizace 6.Přínosy a rizika projektu

3 Vznik projektového záměru: •velmi pomalé tempo automatizace a internetizace veřejných knihovnických služeb ve druhém největším městě ČR •Z běžného rozpočtu KJM nebylo možné zajistit zlepšení stavu a urychlení zavádění ICT •Dosavadní realizace s pomocí VISK a PIK nedokázaly situaci řešit plošně v celé síti KJM S Internetem do světa – svět u nás Historie vzniku projektu

4 S Internetem do světa – svět u nás Partneři projektu Partneři projektu: •2003-04 – úvodní jednání na JMK – odbor regionálního rozvoje •Počáteční překvapení až odmítání myšlenky se postupně změnilo v pozitivní přístup •Důvod – panovala představa, že krajské město je v tomto smyslu dostatečně pokryto a fondy musí směrovat do slabších regionů kraje •Partner a nositel projektu Statutární město Brno

5 S Internetem do světa – svět u nás Zkušenosti z přípravy projektu •Výhoda silného partnera – nositele projektu Statutárního města Brna: •Směrem k JMK působili dva silní, dobře čitelní a spolehliví partneři •Město Brno převzalo do zajištění administrativní náročnosti přípravy projektu •Učili jsme se věcné a operativní spolupráci s městem při přípravě projektu •Zvýšení renomé KJM u samotného zřizovatele •Přímý zájem města na projektu – snazší prosazení záměrů KJM •Otázky předfinancování byly přímo na straně města, nebylo nutno samostatně schvalovat ZMB pro knihovnu

6 S Internetem do světa – svět u nás Zkušenosti z přípravy projektu •Prvé podání projektu – 2004, nepřijato •Opakované podání 2005, zohledněny připomínky z prvého pokusu, přijato

7 S Internetem do světa – svět u nás Výstupy projektu, rozpočet AKTIVITY PROJEKTU: •Vytvoření informační a komunikační infrastruktury •Vytvoření PIAP ( Center veřejného přístupu k internetu) •Vytvoření pracovního místa •Udržitelnost projektu ( provozní náklady)

8 S Internetem do světa – svět u nás Výstupy projektu, rozpočet ROZPOČET(investiční) •28 221 tis. Kč •Z toho uznatelný náklad bez DPH 23 715 tis. Kč •3 500 tis. Kč •Z toho uznatelný náklad bez DPH 2 941 tis. Kč •Celkové uznatelné investiční náklady projektu: •26 656 tis. Kč bez DPH •31 721 tis. Kč s DPH •Podíly: 20 SROP 2 stát 10 město Brno ROZPOČET(roční provozní) •Infrastruktura 3 547 tis. Kč •Servis 50 tis. Kč •Elektřina 84 tis. Kč •Osobní náklady 280 tis. Kč •Propagace projektu 144 tis. Kč •Pojištění 100 tis. Kč •Celkem 4 205 tis. Kč bez DPH 5 003 tis. Kč s DPH

9 S Internetem do světa – svět u nás Výstupy projektu, rozpočet Věcná náplň investičního rozpočtu PIAP: •Výpočetní technika včetně příslušenství •SW •Lokální sítě a napojení na centrální síť •Úprava provozů ( silnoproud, slaboproud, úpravy podlah, malování, zabezpečení provozů, vybavení prostor, označení )

10 S Internetem do světa – svět u nás Harmonogram Harmonogram projektu: předpoklad : 7/2005 – 8/2006 skutečnost : - 9/2007 Včetně zadání veřejných zakázek. Slavnostní zahájení: 4.10. 2006

11 S Internetem do světa – svět u nás Realizace Co jsme získali: •Celkem 108 stanic s vysokorychlostním internetem •Přístup k veřejnému internetu na 32 pracovištích v rámci celého města ( z původních 14) •Vznik nového pracoviště v Kleinově paláci – In-centrum •Infrastrukturu pro rychlý pokrok v automatizaci provozů a jejich on-line propojování v síti

12 S Internetem do světa – svět u nás Realizace Co jsme získali: •Finanční úspory za zajištění on-line spojení mezi automatizovanými provozy ( provoz infrastruktury na náklady města) •Po dobu udržitelnosti projektu zajištění provozních nákladů vč. mezd na pracovníka •Zkušenosti ze spolupráce s partnerem ( pozitivní i negativní)

13 S Internetem do světa – svět u nás Přínosy, rizika, perspektiva Co jsme ztratili: •Přímou operativnost při řešení problémů Rizika: •Neujasněnost zajištění pokračování služby po 5 letech tj zejména: přechod techniky do majetku KJM, obnova techniky, financování infrastruktury, pracovního místa aj. – zřizovatel dosud nepřijal žádné stanovisko •Pravidla poskytování služby •Kvalifikace pracovníků knihovny Perspektiva: •Stačí prosté zprostředkování přístupu k internetu či je třeba dodávat „ přidanou hodnotu“ ?

14 Děkuji za pozornost nivnicka@kjm.cz


Stáhnout ppt "S Internetem do světa – svět u nás Veřejný přístup občanů k širokopásmovému internetu prostřednictvím veřejné knihovny ve statutárním městě Brně SROP,"

Podobné prezentace


Reklamy Google