Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Zvýšení hospodárnosti nakupování veřejného sektoru v České republice Hospodárnost na prvním místě „Každá koruna hospodárně vynaložená veřejným sektorem.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Zvýšení hospodárnosti nakupování veřejného sektoru v České republice Hospodárnost na prvním místě „Každá koruna hospodárně vynaložená veřejným sektorem."— Transkript prezentace:

1 1 Zvýšení hospodárnosti nakupování veřejného sektoru v České republice Hospodárnost na prvním místě „Každá koruna hospodárně vynaložená veřejným sektorem může vést k lepší kvalitě života, vyšší zaměstnanosti, podpoře hospodářského růstu a konkurenceschopnosti českého průmyslu a stavebnictví.“ Tisková konference, Praha, 23. srpna 2011

2 Proč hospodárnost veřejného nakupování? Jde o „nemandatorní“ výdaje Cíl: kvalita těchto výdajů by měla být co možná nejvyšší Tisková konference, Praha, 23. srpna 20112 cca 600 mld. Kč cca 17% HDP

3 Tisková konference, Praha, 23. srpna 20113 Jak na to?  Třikrát přemýšlej než jednou zadáš!  Hospodárnost ve všech fázích veřejného nakupování  Důraz na optimální poměr užitné hodnoty a nákladů – posouzení ekonomických přínosů a nákladů životního cyklu, které splňují přiměřené potřeby uživatelů  Příklady:  Nákup „Hummerů pro městskou policii“ není přiměřenou potřebou  Nákup levného zboží s krátkou životností (např. levné cvičky) není obvykle hospodárný  Výběr architekta jen podle kritéria nejnižší ceny není hospodárný

4 Tisková konference, Praha, 23. srpna 20114 Jak hospodárně zadávat? N Á K L A D Y RIZIKORIZIKO

5 Projekt „Hospodárnost na prvním místě“  Dlouhodobý projekt připravovaný v kontextu novelizace zákona o veřejných zakázkách (ZVZ)  Bude obsahovat věcné návrhy opatření: Krátkodobé (1 rok) – do 31.12.2012 Střednědobé (2-3 roky) – do 30.6.2014 Dlouhodobé (5 let) – do 31.12.2016  V plném rozsahu bude projekt představen v říjnu 2011 Tisková konference, Praha, 23. srpna 20115

6 Systémová podpora a koordinace dobré praxe (1/2)  Novela zákona o veřejných zakázek objektivně nemůže vyřešit všechny problémy veřejného nakupování v ČR  Musí být doplněna o komplexní řešení v rámci celého veřejného nakupování:  Nastavení dobrých smluvních standardů  Vytvoření a vynucování plnění ekonomických standardů ( pro měření ekonomických přínosů a nákladů nákupů)  Podpora dobrých technických standardů (šetřících náklady v životním cyklu)  Posílení kvalitního a systémového projektového řízení (nákupy realizované v předpokládaném čase a dle stanoveného rozpočtu) 6Tisková konference, Praha, 23. srpna 2011

7 Systémová podpora a koordinace dobré praxe (2/2) Tři hlavní navrhované nástroje:  1. Zavedení „procesu bran“ a posílení osobní odpovědnosti – každý větší nákup kontrolován v kritických fázích nákupního cyklu s jednoznačnou individuální odpovědností tzv. odpovědné osoby pro každý nákup  2.Zprovoznění systému centrálního zadávání v ČR – obdobné řešení jako ve Velké Británii (Government Procurement Service), Rakousku (Bundebeschaffung GmbH) či v Německu (Geschäftsstelle Kaufhaus des Bundes)  3. On-line webový nástroj k ověření cen stavebních prací Tisková konference, Praha, 23. srpna 20117

8 Proces bran a důsledná individuální odpovědnost (1/2) Tisková konference, Praha, 23. srpna 20118  Princip nezávislé „kontroly čtyř očí“ v kritických fázích nákupního cyklu: „nákup (projekt) může jít dál, jen pokud projde branou“ Předpoklad 4 bran pro významné VZ (ve smyslu návrhu novely ZVZ): Brána 1: Záměr Brána 2: Projekt Brána 3: Výběr dodavatele Brána 4: Audit 8 B3: Před výběrem dodavatele

9 Proces bran a důsledná individuální odpovědnost (2/2) Tisková konference, Praha, 23. srpna 20119 Jmenování oponentů nákupů v jednotlivých branách (garance nezávislosti) - předpoklad: část NKÚ část vláda ČR Osobní odpovědnost tzv. odpovědných osob (fyzických osob) jako nositelů odpovědnosti za konkrétní nákup „od začátku do konce“ 9

10 Zprovoznění systému centrálního zadávání v ČR  Hlavní přínosy: nízké ceny (nejen pro stát, ale i další veřejné zadavatele) založené na množstevních slevách úspora transakčních nákladů veřejného zadávání automatická kontrola hospodárnosti nákupů veřejného sektoru (srovnání s referenčními cenami centrálního zadavatele)  Obchodní model: provize z prodeje (samofinancování z realizovaných úspor)  Největší přínos: pro malé zadavatele (zejména malé obce)! Tisková konference, Praha, 23. srpna 201110

11 On-line nástroj k ověření cen stavebních prací Tisková konference, Praha, 23. srpna 201111  Stavební zakázky tvoří cca 50% finanční hodnoty všech veřejných zakázek v ČR (zdroj: důvodová zpráva k novele)  Založen na stávajícím vládním návrhu na standardizaci výkazu výměru pro stavební zakázky (nový § 44 odst. 4 (d) ZVZ), tj. …  …zavedení povinnosti podat nabídky pro stavební práce s využitím výkazu výměr ve standardizované elektronické podobě  Automatická kontrola výše jednotkových cen prostřednictvím on-line webového nástroje nákladových analýz (předpoklad zajištění ze strany akademické a vědecké obce)

12 Cíle věcných návrhů změn k návrhu novely ZVZ Tisková konference, Praha, 23. srpna 201112 1.Hospodárná transparentnost 2.Posílení soutěžního prostředí 3.Posílení prvků hospodárnosti 4.Ohled na nejmenší zadavatele

13 Základ věcných návrhů změn k návrhu novely ZVZ Tisková konference, Praha, 23. srpna 201113 Návrh novely podceňuje transakční náklady, které některá opatření přinesou a přeceňuje přímé úspory Dle studie EK z března 2011: - náklady (veřejného i soukromého sektoru) na zadávací řízení s hodnotou okolo 3 mil. Kč 18 až 29 % hodnoty zakázky - podíl transakčních nákladů cca 1,4% hodnoty všech zakázek – v ČR cca 8,4 miliardy Kč (25% veřejné, 75% soukromé) Nutnost střízlivého ekonomického pohledu na návrhy opatření (důsledky zejména pro MSP) – každý návrh musí být hodnocen z hlediska účelnosti, účinnosti a hospodárnosti

14 Vybrané věcné návrhy změn k návrhu novely ZVZ Tisková konference, Praha, 23. srpna 201114 1.Zjednodušení administrace zadávacího řízení podlimitních veřejných zakázek 2.Nevracení kauce při zamítnutí návrhu ÚOHS v 1. instanci 3.Navázání účinnosti smluv na zveřejnění uzavřené smlouvy (Slovensko), příp. jiné obdobně účinné řešení 4.Posílení transparentnosti veřejných zakázek malého rozsahu (uveřejnění oznámení o úmyslu zadat VZ a údajů o vybraném dodavateli, vzorový předpis pro zadavatele ke stanovení pravidel zadávání VZMR atd.)

15 15 Děkujeme za pozornost! Tisková konference, Praha, 23. srpna 2011


Stáhnout ppt "1 Zvýšení hospodárnosti nakupování veřejného sektoru v České republice Hospodárnost na prvním místě „Každá koruna hospodárně vynaložená veřejným sektorem."

Podobné prezentace


Reklamy Google