Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Klíčové dovednosti. KIP/KM - 102 Klíčové dovednosti - Soft skills Týmová práce Komunikace Řešení konfliktů Kreativita Řešení problémů Schopnost učit se.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Klíčové dovednosti. KIP/KM - 102 Klíčové dovednosti - Soft skills Týmová práce Komunikace Řešení konfliktů Kreativita Řešení problémů Schopnost učit se."— Transkript prezentace:

1 Klíčové dovednosti

2 KIP/KM - 102 Klíčové dovednosti - Soft skills Týmová práce Komunikace Řešení konfliktů Kreativita Řešení problémů Schopnost učit se H.Belz, M.Siegrist: Klíčové kompetence a jejich rozvíjení, Portál, Praha 2001, ISBN 80-7178-479-6

3 KIP/KM - 103 Sebehodnocení a sdílení znalostí Sebehodnocení lze použít –Jako strategický plánovací nástroj –Jako nástroj benchmarkingu –Nástroj pro výměnu znalostí Sdílet znalosti lze jen tehdy, když používáme společný jazyk Sebehodnocení je součástí procesu určování, co je důležité; sebehodnocení bývá účinnější než kontrola nebo audit Znalosti nejsou rozděleny rovnoměrně. Mluvte raději o svých zkušenostech než teoriích. Pokud člověk mluví o něčem, co umí, zvyšuje to jeho sebevědomí. Lidé spíše přijímají rady od někoho, kdo mluví ze své vlastní zkušenosti.

4 KIP/KM - 104 Diagram řeky, diagram schodiště Sebehodnocení kompetencí kdo se co může naučit od koho Ch.Collison, G.Parcel: Knowledge Management, Computer Press, Brno, 2005

5 Agregované výsledky všech zúčastněných subjektů

6 Jak jsme na tom ve srovnání s ostatními? v.t. benchmarking

7 Jak jsme na tom a čeho chceme dosáhnout: B se může učit od A

8 Spojte ty, co vědí, s těmi, kdo se chtějí učit

9 e-learning

10 KIP/KM - 1010 e-learning Vzdělávací proces, který probíhá s podporou elektronických prostředků Co nejlépe využít technologie tak, aby podporovala proces výuky; hlavní pozornost soustředit na proces výuky a učení se. Technologie je podpůrným prostředkem, ne cílem.

11 DBMS LMS, VLE GUI DBMS – DataBase Management system LMS – Learning Management system VLE – Virtual Learning Environment GUI – Graphical User Interface

12 KIP/KM - 1012 Přímí účastníci Studenti Tutor Autor Administrátor kursu

13 KIP/KM - 1013 Podpůrné činnosti Didaktická podpora Příprava multimediálních prvků Administrátor systému Technická podpora

14 KIP/KM - 1014 PRVKY SYSTÉMU Kurs (předmět) skládající se z lekcí (modulů) Texty Testy –Generátor testů –Sebehodnocení –Ostré –Typy: ano-ne, výběr z několika možností, otevřené Úkoly – zpracování určitého tématu Doplňující materiály (vlastní, odkazy) Podpora tvorby a údržby – autorské nástroje

15 KIP/KM - 1015 PRO ÚSPĚCH JE DŮLEŽITÉ Technické zajištění Pedagogika Obchodní model Institucionální podpora Zvyšování kvalifikace Zajištění kvality

16 KIP/KM - 1016 Pedagogika „Přátelštější“ přístup ke studentům Komunikace náročná na čas tutorů Pouze nepřímá kontrola – kombinované metody

17 KIP/KM - 1017 VÝHODY volba času a místa studia použití multimediálních metod rychlé a efektivní zaškolení snadné a přehledné sledování průběhu kursu snížení nákladů na dopravu a ubytování snadná aktualizace studijních materiálů snadné sledování jakosti výuky a kvality studijních materiálů (zpětná vazba z testů)

18 KIP/KM - 1018 NEVÝHODY nelze použít pro osvojení manuálních dovedností nedostatek přímého kontaktu

19 KIP/KM - 1019 Styly učení Aktivisté, přemýšlivci, experimentátoři, teoretici Hloubkové a povrchové učení Vizuální, sluchové, dotykové (taktilní), kinestetické

20 KIP/KM - 1020 Vizuální – sluchové - kinestetické vizuální: 65% sluchové: 30% kinestetické 5% taktilní studenti potřebují být v přímém kontaktu s objekty učení, kinestetičtí preferují učení založené na chápání fyzického chování.

21 KIP/KM - 1021 Specifické rysy online učení Absence „řeči těla“ Odlišný způsob interakce Odlišná prezentace textů, využití multimediálních prvků Zvýšený důraz na přemýšlení a hloubkové učení

22 KIP/KM - 1022 Hodnocení Sebehodnocení Hodnocení kolegů Skupinové hodnocení Počítačové hodnocení Hodnocení v zaměstnání

23 KIP/KM - 1023 Počítačové hodnocení Otázky ano-ne, vícenásobné volby (výběr jedné nebo více možností) Možnost využití různých médií, vhodných pro různé styly učení Snadnější řízení, administrativa, zpětná vazba, statistické zpracování Možnost okamžité odezvy, která může být přizpůsobená individuálním potřebám studentů, může obsahovat návody nebo doporučení k dalšímu studiu.

24 KIP/KM - 1024 Formativní hodnocení Podpora procesu výuky poskytnutím zpětné vazby studentovi. Může obsahovat návody, doporučení k opakování látky, k dalšímu nebo rozšiřujícímu studiu. Může být přizpůsobeno stylu učení.

25 KIP/KM - 1025 Cíle formativního hodnocení Poradit studentům, jak dosáhnout lepších výsledků, diagnostikovat silné a slabé stránky studenta, Předpovědět úspěch v zaměstnání, Předpovědět úspěch v dalších kursech, Poskytnout zpětnou vazbu studentům, Poskytnout zpětnou vazbu učitelům, Poskytnout profil znalostí, které student získal.

26 KIP/KM - 1026 Bloomova taxonomie vzdělávacích cílů Znalost Pochopení, porozumění Použití Analýza Syntéza Řešení problémů

27 Znalostní pracovník Intelektuální kapitál v MSP

28 KIP/KM - 1028 Znalostní pracovník práce z větší části založená na znalostech. často duševní práce, ale ne nutně má znalost, která je pro organizaci důležitá (často jako jediný) dokáže znalost prakticky využít znalost může být částečně podvědomá ostatní k ní mají omezený přístup – nemohou se ji naučit (chybí jim znalost nebo dovednost) nebo ji nemohou či nesmí použít (vazba na certifikát apod.)

29 KIP/KM - 1029 Manuální vs. znalostní pracovník - 1 charakteristikamanuální prac.znalostní prac. „surovina“materiályznalosti pracovní postupzjevnýskrytý viditelnost prácevysokánízká vazba na výsledkypřímá, okamžitánepřímá. opožděná znalostkoncentrovaná u manažerů rozptýlená v hlavách lidí moc založena napostavení ve formálních a mocenských strukturách profesi a postavení v mocenských strukturách

30 KIP/KM - 1030 Manuální vs. znalostní pracovník- 2 charakteristikamanuální prac.znalostní prac. podstata prácelineárnínelineární způsob reakcídán pozicí a úkolempracovník rozhoduje sám podle konkrétní situace standardy tvořímanagementsám pracovník zaměření kontrolyna pracovníkana práci a její výsledek kontrolu provádímanažerpracovník měření výkonusoulad se standardyna základě přínosu role pracovníkanástrojprostředník

31 KIP/KM - 1031 Znalosti a moc industriální společnost – moc spjata s hierarchickým postavením, založena na formální autoritě roste význam moci založené na znalostech podřízení o své práci vědí víc než jejich vedoucí, řízení pomocí úkolů a kontroly se stává iluzí moc založená na spolupráci- tvorba týmů a komunit, vytváření podmínek pro práci jednotlivců a týmů

32 KIP/KM - 1032 Znalosti a produktivita volba cíle práce – pracovník má na ni větší vliv a měl by být výrazně aktivnější autonomie a sebeřízení – sebeorganizace, sebekontrola, odpovědnost nepřetržité inovace – rozvíjení znalostí permanentní učení – osvojování a sdílení znalostí jakost práce – obtížné určit konkrétní podíl jedince nové pojetí práce – znalostní pracovník není nákladem, ale aktivem

33 KIP/KM - 1033

34 KIP/KM - 1034 Inovace, VaV a znalostní ekonomika globální konkurence, rostoucí požadavky zákazníků  nutnost diferenciace, stálé inovace znalosti hrají zásadní roli ve všech typech inovací, jsou klíčovou hnací silou dlouhodobého rozvoje

35 KIP/KM - 1035 Výzkum a vývoj VaV: tvůrčí činnost, prováděná systematickým způsobem za účelem rozšíření znalostí a jejich využiti pro nové aplikace –zvýšit množství kreativní práce –zvýšit produktivitu znalostí – vytvářet hodnoty aplikacemi a inovacemi

36 KIP/KM - 1036 VaV a intelektuální kapitál VaV vytváří IK k vytvoření hodnoty podnik potřebuje IK ve formě komplementárních aktiv, které umožňují transfer znalostí do výrobků a služeb IK je kombinací výstupů VaV a komplementárních aktiv, jeho výstupem je tvorba hodnot

37 KIP/KM - 1037 Výkaz intelektuálního kapitálu podporuje pochopení hnacích sil tvorby hodnot, profesionalizuje přístup managementu, přispívá k učení se zlepšuje dialog s investory a tím přístup k financím; sděluje důležité informace o nehmotných zdrojích, snižuje neurčitost ve znalosti celkových zdrojů organizace

38 KIP/KM - 1038 Výkaz IK – pokrač. Návod pro MSP s intenzivním výzkumem: jak podpořit investice do VaV vypracováním výkazu intelektuálního kapitálu; Doporučení pro investory: jak interpretovat a ocenit výkaz intelektuálního kapitálu a jak motivovat podniky k jeho vypracování Doporučení pro veřejnou politiku: jak motivovat podniky k vypracování výkazu intelektuálního kapitálu

39 KIP/KM - 1039 Typologie IK Autonomní (A): méně závislý na lidech; aktiva, pro něž existují sekundární trhy (A1) (patenty, ochranné známky, software, …) a po něž takové trhy neexistují (A2) (metodiky reputace, image,…) Závislý (B): více závislý na lidech; Komplementární aktiva: –externí (C) – doplňují znalostně intenzivní kategorie (A1, B1) –interní

40 KIP/KM - 1040 Typologie zdrojů IK (Bounfour [2005]

41 KIP/KM - 1041 Komplementární aktiva aktiva, která podnik přidává při transformaci výsledků VaV, konceptů nových výrobků a inovací na úspěšné nové výrobky; zvláště důležitá jsou ta, která je obtížné replikovat – obrana proti imitátorům, zdroje konkurenční výhody –generická: obecná – zařízení, dovednosti –specializovaná: jednosměrná závislost (marketing, distribuční kanály) –ko-specializovaná: dvousměrná závislost (servis)

42 Komplementární aktiva potřebná k tvorbě hodnoty z výsledků VaV (podle Teece, 2000)

43 KIP/KM - 1043 Přínos lepšího vykazování IK Funkce výkazu IK: –interní – doplnění informace pro finanční řízení –externí – doplnění finančních výkazů Pro MSP s intenzivním VaV je obtížný přístup ke komplementárním aktivům: –finanční kapitál –znalosti a další externí komplementární aktiva –lidský kapitál –rozvoj manažerských dovedností

44 KIP/KM - 1044 Výhody interního výkazu IK podpora rozvoje firemní strategie, koncentrace na inovační schopnosti monitorovací systém, který pomáhá ocenit nehmotná aktiva a jejich vztah k inovaci

45 KIP/KM - 1045 Rozvoj firemní strategie rozvoj vztahů se zákazníky (co jim firma přináší) rozvoj inovací na základě interních znalostí a schopností a znalosti zákazníků a uživatelů rozvoj efektivních procesů (zkoumání nových cílů procesů) rozvoj podnikatelského modelu (který na druhé straně podporuje lepší využití nehmotných aktiv pro tvorbu hodnot)

46 KIP/KM - 1046 Co výkaz IK prokazuje - 1 podnik rozumí svým technologiím, dovednostem, kompetencím, schopnostem rozumí, v čem je jeho konkurenční výhoda, jaký je vztah jeho duševního vlastnictví a technických norem k výrobkům, procesům a trhu rozumí potřebám, požadavkům a přáním svých zákazníků a hodnotám, které mohou jeho výrobky a služby poskytnout

47 KIP/KM - 1047 Co výkaz IK prokazuje - 2 rozumí svým trhům a přístupům k nim má důvěryhodnou strategii, jak dostat své produkty na trh i navzdory konkurenci má důvěryhodnou strategii řízení celé posloupnosti činností nutných pro úspěch umí zdůvodnit předpoklady používané při vypracování finančních předpovědí a je schopen poskytnout informace o pokroku podniku

48 KIP/KM - 1048 Význam výkazu IK pro získání externího financování Všechny formy externího financování poskytují hotovost potřebnou k překlenutí propasti mezi potřebou peněz nyní a jejich tvorbou později. Je dobré si uvědomit, že primárním důvodem nezdaru firmy není ztrátovost, ale neschopnost platit účty. Poskytovatelům úvěru pomáhá výkaz IK určit, že je půjčka málo riziková. Poskytovatelům úvěru pomáhá výkaz IK určit, jaká je podnikatelská příležitost a jaký je nejlepší způsob investování, vedoucí k maximalizaci potenciální návratnosti investice.

49 KIP/KM - 1049 Připravenost k investicím do inovací Investoři očekávají odpovědi na následující otázky: 1.Jaké jsou kompetence a schopnosti, které umožní podniku, aby rostl a prosperoval? 2.V čem je hodnota podniku a jak bude rozvíjena? 3.Jak účinně podnik řídí své operace ve srovnání s konkurencí? 4.Důvěřujeme vedení podniku, že jsou schopni identifikovat a řídit klíčová rizika a splnit to, co slibují?

50 KIP/KM - 1050 Business Plan Je podnikatelský plán důvěryhodný? Experience Dovednosti, kompetence a zkušenost klíčových lidí Security Co riskujeme a jak můžeme svá rizika omezit? Team Vedení a schopnost budování týmů Purpose Jak a kdy budou peníze užity? Repayment Z jakých zdrojů bude splacen úvěr? Amount O kolik žádají a bude to stačit? Commitment Co vkládají vlastníci (akcionáři): Term Kdy bude úvěr splacen? Income Jak je tato příležitost zisková pro nás? Control Jak budeme monitorovat výkonnost podniku? Ethics Chceme být spojováni s tímto podnikem? Banky: Best Practice © IntangAbility®

51 KIP/KM - 1051 Kapitáloví investoři: FIVE FitJak si investoři rozumí s manažerským týmem a jak budou schopni spolupracovat? IPIPExistence duševního vlastnictví (IP) a potenciál tvorby nového IP a příjmů plynoucích z práv k IP. ValueVelikost a časový rámec tržní příležitosti, možný pákový efekt investice ExitMožnosti vystoupení a schopnost zajistit, že výstupní hodnota plně odráží potenciál tvorby hodnoty. 5*Je to pětihvězdičková příležitost nebo jen průměrná?

52 KIP/KM - 1052 Půjčovatelé a investoři: STEEPL SocialMoc a vliv, kultura, diverzita, individualita, poskytovatelé a příjemci, lovci a sběrači TechnologicalProblémy, výzvy a příležitosti, vzájemné vztahy, balení, design EconomicTrhy, odvětví, hodnotové řetězce, podnikatelské modely a inovační systémy – inflace EnvironmentalFyzické prostředí, biodiverzita, udržitelnost, sustainability, povolení k provozu PoliticalInvestiční prioritx, bezpečnost, zodpovědnost– Stakeholders LegislativeInterní a externí předpisy, měření, soulad, audit, KPI, CSF – “Co měříme, to řídíme”.

53 Duševní vlastnictví

54 KIP/KM - 1054 Odpočet nákladů na V&V Zákon č. 669/2004 Sb. od 1.1.2005 mohou podniky uplatňovat odpočet od základu daně z příjmu ve výši 100 % výdajů vynaložených při realizaci projektů V&V. Musí byl sestaven projekt výzkumu a vývoje - cíle projektu, doba řešení, předpokládané výdaje (náklady) a způsob kontroly Najít a prokázat ocenitelný prvek novosti. Předmětem zvýhodnění může být např. výroba funkčního vzorku či prototypu produktu, ověření prototypu, projekční nebo konstrukční práce, výpočty nebo návrhy technologií, sloužící k vývoji nebo inovaci výrobků nebo výrobních procesů. Jako náklady lze uplatnit osobní výdaje, odpisy majetku, používaného v přímé souvislosti s řešením projektu, cestovní náhrady a další provozní výdaje. Odpočet nelze uplatnit např. na zpracování studie proveditelnosti nebo záměrů podnikatelské činnosti, na standardní vývoj softwaru nebo na úhradu činností, které jsou pořizovány od jiné osoby jako služba. Podrobněji viz Pokyn D-288 Ministerstva financí k jednotnému postupu při uplatňování ustanovení § 34 odst. 4 a 5 zákona č. 586/1992., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

55 KIP/KM - 1055 DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ Autorské právo Právo průmyslového vlastnictví Ochrana duševního vlastnictví

56 KIP/KM - 1056 Autorské právo Autorská práva včetně počítačových programů Práva související s právem autorským Právo pořizovatele databáze

57 KIP/KM - 1057 Průmyslové vlastnictví Výsledky tvůrčí činnosti –Vynálezy –Užitné vzory –Průmyslové vzory –Topografie polovodičů –Nové způsoby prevence, diagnostiky a léčení lidí a zvířat –Odrůdy rostlin a plemena zvířat

58 KIP/KM - 1058 Ochranná označení Ochranné známky Označení původu zboží Obchodní jména

59 KIP/KM - 1059 Další možnosti ochrany Další části duševního vlastnictví a ochrany proti nekalé soutěži –Obchodní tajemství –Know-how Práva na ochranu osobitosti subjektu –Ochrana osobnosti fyzické osoby –Ochrana dobré pověsti právnické osoby –Právo na ochranu osobních údajů

60 KIP/KM - 1060 Určení hodnoty cenová pozice majitele cenová pozice zájemce maximální hranice zájemce minimální hranice zájemce PROSTOR PRO CENOVÁ JEDNÁNÍ Vyjednávací prostor

61 KIP/KM - 1061 Cenová pozice vlastníka modely k ocenění licence –nákladový: kolik prostředků majitel vynaložil? –srovnávací: za kolik je možné koupit srovnatelnou licenci? –výnosový: kolik příjmů licence přinese?

62 KIP/KM - 1062 Cenová pozice zájemce modely ocenění: –Srovnatelné ceny: za kolik je možné na trhu pořídit obdobnou licenci? –Ekonomická únosnost nabídky: je nabídka majitele cenově únosná? –Náklady znovuvytvoření: kolik by stálo znovuvytvoření obdobného vynálezu?


Stáhnout ppt "Klíčové dovednosti. KIP/KM - 102 Klíčové dovednosti - Soft skills Týmová práce Komunikace Řešení konfliktů Kreativita Řešení problémů Schopnost učit se."

Podobné prezentace


Reklamy Google