Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metainformační systém důlní dokumentace OKD

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metainformační systém důlní dokumentace OKD"— Transkript prezentace:

1 Metainformační systém důlní dokumentace OKD
Jaroslav Pospíšil, g562

2 Zásady pro vypracování
Úkoly: zpracujte přehled druhů důlní dokumentace zpracujte přehled archivované důlní dokumentace zpracujte mapu archivů s doprovodnými informacemi zpracujte jedno otvírkové dílo (jámu)

3 Cíle práce zmapovat problematiku důlní dokumentace a archivované důlní dokumentace zpracovat aktuální mapu archivů vytvořit metainformační systém důlní dokumentace a aplikovat jej na vybrané otvírkové dílo

4 Důlní dokumentace Důlně měřická dokumentace Geologická dokumentace
Právně legislativní dokumentace

5 Důlně měřická dokumentace
1. Soubor základní dokumentace, kterou tvoří: o chráněném ložiskovém území, popř. chráněném území (CHLÚ, CHÚ) o dobývacím prostoru (DP) včetně katastrálních území (s uvedením jejich poměrného zastoupení), na kterých je DP stanoven o ochraně povrchu o ochraně proti plynonosným a vodonosným horizontům a jejich projevům o ochraně jam (ochranný pilíř, přímost jámy apod.) a ostatních hlav. důlních děl (HDD) o připojovacím a usměrňovacím měření o hlavním polohovém a výškovém měření technická zpráva (o převzaté dokumentaci, závěrečná zpráva o ložisku a evidenční listy hlavních důlních děl) evidenční kniha dokumentace.

6 Důlně měřická dokumentace
2. Číselnou část dokumentu tvoří: zápisníky výpočtové knihy (výpočty polygonových a výškových pořadů) seznam souřadnic bodů základních důlních bodových polí odbírková dokumentace evidence a pohyb zásob ložiska

7 Důlně měřická dokumentace
3. Grafická část obsahuje: náčrty základní důlní mapu profily a řezy mapu povrchu účelové důlní mapy

8 Geologická dokumentace
1. Prvotní geologická dokumentace Dokumentace průzkumných vrtů Způsob provádění průzkumných vrtů se dokumentuje písemně i graficky. Zakresluje se v měřítku 1: 100. Dokumentace provozních vrtů Provozní vrty se dokumentují podle účelu, pro který se provádějí, a to do knih profilů. Dokumentace čeleb Dokumentace čeleb je grafickým záznamem o geologickém vývoji. Neprovádí se samostatně, ale jako doplněk dokumentace dlouhých důlních děl

9 Geologická dokumentace
2. Souhrnná geologická dokumentace Všeobecná zpráva o ložisku Stručný geologický popis okolí ložiska Geologie vlastního ložiska Hydrogeologické poměry ložiska Jakostní a technologická charakteristika užitkového nerostu Geologicko-technické podmínky dobývání ložiska Výpočet zásob

10 Právně legislativní dokumentace
Organizace přiloží k žádosti o povolení hornické činnosti: doklady o vyřešení střetu zájmů, jestliže hornickou činností jsou ohroženy objekty a zájmy chráněné podle zvláštních předpisů seznam vyjímek, které byly pro plánovanou hornickou činnost organizaci povoleny příslušným orgánem (ochrana proti plynonosným a vodonosným horizontům a jejich projevům) doklad o schválení projektové dokumentace podle zvláštních předpisů doklad o schválení postupu dle zvláštního předpisu (zákon ČNR č. 62/1988 o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu), jde-li o povolení vyhledávání a průzkum výhradního ložiska výsledek hospodaření se zásobami výhradního ložiska

11 Archivy a archivace důlní dokumentace
Uchovávání dokumentace Skartační znak A (archiv) označuje písemnosti trvalé hodnoty a znamená, že po uplynutí skartační lhůty bude písemnost navržena k odevzdání do archivu . Skartační znak S (stoupa) označuje písemnosti bez trvalé hodnoty, která bude po uplynutí skartační lhůty navržena ke zničení. Skartační znak V (výběr) označuje písemnosti, jejichž hodnota bude posuzována až po uplynutí skartační lhůty, a podle výsledku posouzení bude navržena buď k odevzdání do archivu A, nebo ke zničení S.

12 Archivy a archivace důlní dokumentace
Archivy důlní dokumentace Hlavní archiv OKD, a.s. – Důl Odra, o.z. v Ostravě – Mariánských Horách Archiv OKD, a.s. v Ostravě-Michálkovicích Hornické muzeum, Ostrava-Petřkovice Archiv města Ostravy Archiv OBÚ v Ostravě Zemský archiv, Opava OKD, a.s. Důlní průzkum a bezpečnost, o.z. Paskov Geologický průzkum, a.s. Ostrava-Hrabová Geologický pavilon VŠB-TU, Ostrava-Poruba

13 Datový model - atributová část
1. Identifikace jámy

14 Datový model - atributová část
2. Báňské faktory

15 Datový model - atributová část
3. Územní faktory

16 Datový model - atributová část
4. Vrstvy

17 Datový model - atributová část
5. Archivy

18 Datový model - grafická část

19 Vazby mezi tabulkami

20 Programové prostředky
1. Microsoft Visual Basic 5.0 je programovací jazyk vytvořený společností Microsoft a umožňující vyvíjet 32-bitové aplikace a využívat již vytvořené ovládací prvky ActiveX. 2. ESRI MapObjects sada programových ActiveX Component a umožňující snadnou a rychlou tvorbu aplikací využívajících geografická data. Obsahují ovladače pro spojování a začleňování objektů (OLE) a sestavu více než 35 programovatelných automatizovaných OLE objektů, které jsou určeny pro tvorbu mapových aplikací a pro zabudování mapovacích nástrojů do existujících negeografických aplikací. 3. ArcView desktop aplikace ArcView umožňuje vytvářet mapové vrstvy a následně i jejich aktualizaci, provádění síťových analýz nebo tvorbu 3D scén. Výrazným prvkem je možnost připojení atributové složky přes ODBC.

21 Aplikace AppleView

22 Aplikace AppleView

23 Aplikace AppleView

24 Aplikace AppleView

25 Aplikace AppleView

26 Aplikace AppleView

27 Aplikace AppleView

28 Aplikace AppleView

29 Aplikace AppleView


Stáhnout ppt "Metainformační systém důlní dokumentace OKD"

Podobné prezentace


Reklamy Google