Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EVIDENCE OBYVATEL. Archivnictví  Archivnictví je upraveno zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. Archivnictví je řízeno vnitřní státní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EVIDENCE OBYVATEL. Archivnictví  Archivnictví je upraveno zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. Archivnictví je řízeno vnitřní státní."— Transkript prezentace:

1 EVIDENCE OBYVATEL

2 Archivnictví  Archivnictví je upraveno zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. Archivnictví je řízeno vnitřní státní správou. Předmětem činnosti archivů e péče o archiválie.  Pojem archiv má tyto významy:  Soubor písemností a jiných záznamů dokumentární povahy (archiválie)  Objekt (místnost, budova s uloženými archiváliemi)  Instituce, která vykonává archivní činnost (třídění, ukládání, uchovávání, ochrana, vědecké a praktické využití archiválií)

3 Instituce archivní správy  Archivní správa MV  Národní archiv  Statní oblastní archivy  Moravský zemský archiv v Brně  Specializované archivy (České televize, ČNB, Český rozhlas, Vojenský ústřední archiv)  Bezpečnostní archiv  Archiv územně právních celků  Církevní archivy  Správní archivy (jednotlivých ministerstev a správních organizací)

4 Vybrané pojmy archivnictví  Organizace s jakoukoliv právní formou podléhá zákonu o archivaci. Každá organizace má spisový a skartační řád schváleným státním archivem  Archiválie jsou písemné, obrazové, zvukové a jiné záznamy, které vzešly z činnosti nejen organizací veřejné správy, ale i z činnosti jednotlivců a které mají ke svému historickému, politickému, hospodářskému a kulturnímu významu trvalou dokumentární hodnotu  K ukládání a studiu archivních materiálů slouží spisovna

5 Skartační řád  Jedná se o předpis pro legální likvidaci archiválií, písemností a informací, které nemají archivní hodnotu.  Organizace jsou povinny řídit se schváleným skartačním řádem, který obsahuje skartační návrh, skartační seznam, skartační lhůty a knihu předávání písemností  Skartační znak (označení hodnoty dokumentu)  A – dokument, archiválie trvalé hodnoty; předávají se na základě protokolu do Okresního archivu  S – archiválie bez archivní hodnoty se v rámci skartačního řízení zničí  V – archiválie, jehož hodnotu nelze předem určit, po uplynutí skartační doby se označí jako A nebo S

6 Skartační lhůty a řízení  Skartační řízení je proces vyřazení dokumentů, které pozbyly správní či provozní upotřebitelnosti  Skartační lhůta je doba, po kterou jsou dokumenty uloženy v organizaci. Po uplynutí skartační lhůty se dokument zařadí do skartačního řízení. Skartační lhůta se označuje číslicí se skartačním znakem (5 let= S5)  Skartační protokol je písemnost, kterou vydává státní archiv, a tím povoluje písemnost předat ke zničení

7 Tajemství  Nakládání z důvěrnými informacemi upravují následující zákony  zákon č. 558/91 Sb., o státním, hospodářském a služebním tajemství  Zákon č. 154/94 o bezpečnostní službě  Zákon č. 153/94 o zpravodajských službách  Informace, ke kterým nemá přístup veřejnost podléhají utajení. Důležitost utajení je vyjádřena stupni:  Důvěrné  Tajné  Přísně tajné

8 Právně ošetřené utajené informace  Státní tajemství - vše, co má zůstat utajeno v zájmu ČR  Služební tajemství (soudy, Policie, ozbrojené síly) – důležité skutečnosti související s činností státních orgánů a má být utajeno v obecném zájmu  Hospodářské tajemství – vše, co je důležité pro hospodářskou činnost a je v obecném zájmu  Vojenské tajemství – důležité informace o činnosti vojenských sil  Listovní tajemství – vyplývá z LZPS  Poštovní tajemství – povinnost provozovatele poštovních služeb  Další pojmy – obchodní tajemství, lékařské tajemství, atp.


Stáhnout ppt "EVIDENCE OBYVATEL. Archivnictví  Archivnictví je upraveno zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. Archivnictví je řízeno vnitřní státní."

Podobné prezentace


Reklamy Google