Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vytváření spisových řádů (Spisový řád – nástroj pro fungování úřadu)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vytváření spisových řádů (Spisový řád – nástroj pro fungování úřadu)"— Transkript prezentace:

1 Vytváření spisových řádů (Spisový řád – nástroj pro fungování úřadu)
Ing. Petr Kolačkovský, město Slaný ISSS 2005, Hradec Králové,

2 Obsah Město Slaný a městský úřad
obec s rozšířenou působností Elektronická spisová služba na MěÚ Slaný historie zavádění současný stav využití, další rozvoj Spisový řád městského úřadu legislativní rámec elektronická podatelna ISSS 2005, Hradec Králové,

3 Město Slaný Charakteristiky města
cca 15,5 tis. obyvatel od město s rozšířenou působností pro správní obvod 50 obcí (cca 38 tis. obyvatel). Historie města – 750 let, centrum města je památkovou zónou (pozitiva i negativa), Husitské dny ISSS 2005, Hradec Králové,

4 Město Slaný ISSS 2005, Hradec Králové,

5 Město Slaný Průmyslová tradice (ČKD), dnes na území města firmy se strojírenskou nebo příbuznou produkcí z devíti států celého světa ISSS 2005, Hradec Králové,

6 Město Slaný ISSS 2005, Hradec Králové,

7 Město Slaný Kulturní město Slánské jazzové dny
nově zrekonstruované divadlo tradice kulturních dní (japonské, norské, slovenské, německé) ISSS 2005, Hradec Králové,

8 Město Slaný ISSS 2005, Hradec Králové,

9 Městský úřad Slaný Organizační struktura obce s rozšířenou působností typu: stavební, živnostenský, životního prostředí, finanční, správy majetku, správní, školství a sportu, kultury, dopravy a silničního hospodářství, sociálních věcí a zdravotnictví vedení města (oddělení prevence kriminality a krizového řízení, interní audit a manažer rozvoje, informatik, městská policie) Umístění úřadu 3 budovy na náměstí TGM ISSS 2005, Hradec Králové,

10 Historie zavádění elektronické spisové služby
Rok 2000 – zahájení úvah Rok 2001 – vygenerování záměru, hledání dodavatele, TRIADA IS MUNIS, příprava Rok 2002 – zahájení „zkušebního“ provozu, od ostrý provoz Rok 2003 – reforma (nová organizační struktura úřadu, problémy s přístupy díky nedokončené infrastruktuře pro úředníky) Rok 2004 – dokončení stěhování Rok 2005 – od 1. ledna elektronická podatelna se zaručeným elektronickým podpisem ISSS 2005, Hradec Králové,

11 Elektronická spisová služba na MěÚ Slaný – současnost
Ucelený systém návaznost na další aplikace využívané na MěÚ jednotnost vzhledu, ovládání a údržby Pravidelné proškolování při technických či legislativních změnách Zákon 238/1992 Sb, „o střetu zájmů“ zapojení kontrolního výboru do systému spisové služby ISSS 2005, Hradec Králové,

12 Spisový řád městského úřadu
Zákon o obcích 128/2000 Sb. odpovědná osoba – tajemník MěÚ Instrukce Ministerstva vnitra ČR č. j. VSC/1-793/92, o spisové službě podklad pro zpracování interních předpisů pro spisovou službu ISSS 2005, Hradec Králové,

13 Legislativa zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu ve znění pozdějších předpisů vyhláška MV ČR č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě vyhláška MV ČR č. 646/2004 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby nařízení vlády 495/2004 Sb. kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu vyhláška Ministerstva informatiky ČR č. 496/2004 sb., o elektronických podatelnách ISSS 2005, Hradec Králové,

14 Spisový řád Spisový a skartační řád je souhrn předpisů pro vedení spisové služby a archivní služby Spisový a skartační řád upravuje postup při manipulaci s písemnostmi příjem, třídění, evidenci, oběh, vyřizování, odesílání, úschova a ochrana písemností na městském úřadě a jejich vyřazování (skartaci) po uplynutí skartačních lhůt ISSS 2005, Hradec Králové,

15 Evidence písemností Spisové znaky Podací deník Příjem písemností
dle organizační struktury Podací deník údaje dle zákonných norem Příjem písemností podatelna – kontrola, vytřídění, zapsání do PD ISSS 2005, Hradec Králové,

16 Oběh písemností Přidělování písemností (vedení) Předání zpracovatelům
lhůty úkony zaznamenávány do podacího deníku podepisování odesílání a doručování písemností ISSS 2005, Hradec Králové,

17 Vyřazování písemností (Skartační řád)
Skartační znaky (A ,S ,V) spolupráce se státním oblastním archivem Skartační plán Skartační lhůty ISSS 2005, Hradec Králové,

18 Utajované písemnosti Zásady stanovení a označení stupně utajení a o postupech při tvorbě, evidenci, přenášení, přepravě, zapůjčování, ukládání, jiné manipulaci a skartaci utajovaných písemností ISSS 2005, Hradec Králové,

19 Elektronická podatelna
Určení příjmového místa Zaevidování do spisové služby Předání k vyřízení Odeslání se zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby vybavené kvalifikovaným certifikátem ISSS 2005, Hradec Králové,

20 Závěr Rozšiřování využívání elektronické komunikace
Nové předpisy reagující na elektronickou komunikaci (správní řád) ISSS 2005, Hradec Králové,

21 Děkujeme za pozornost www.meuslany.cz www.slany.net www.slansko.cz
ISSS 2005, Hradec Králové,


Stáhnout ppt "Vytváření spisových řádů (Spisový řád – nástroj pro fungování úřadu)"

Podobné prezentace


Reklamy Google