Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ISSS 2005, Hradec Králové, 4. 4.-5. 4. 2005 Vytváření spisových řádů (Spisový řád – nástroj pro fungování úřadu) Ing. Petr Kolačkovský, město Slaný Ing.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ISSS 2005, Hradec Králové, 4. 4.-5. 4. 2005 Vytváření spisových řádů (Spisový řád – nástroj pro fungování úřadu) Ing. Petr Kolačkovský, město Slaný Ing."— Transkript prezentace:

1 ISSS 2005, Hradec Králové, 4. 4.-5. 4. 2005 Vytváření spisových řádů (Spisový řád – nástroj pro fungování úřadu) Ing. Petr Kolačkovský, město Slaný Ing. Petr Kolačkovský, město Slaný

2 ISSS 2005, Hradec Králové, 4. 4.-5. 4. 2005 Obsah  Město Slaný a městský úřad  obec s rozšířenou působností  Elektronická spisová služba na MěÚ Slaný  historie zavádění  současný stav využití, další rozvoj  Spisový řád městského úřadu  legislativní rámec  elektronická podatelna

3 ISSS 2005, Hradec Králové, 4. 4.-5. 4. 2005 Město Slaný  Charakteristiky města  cca 15,5 tis. obyvatel  od 1. 1. 2003 město s rozšířenou působností pro správní obvod 50 obcí (cca 38 tis. obyvatel).  Historie města – 750 let, centrum města je památkovou zónou (pozitiva i negativa), Husitské dny

4 ISSS 2005, Hradec Králové, 4. 4.-5. 4. 2005 Město Slaný

5 ISSS 2005, Hradec Králové, 4. 4.-5. 4. 2005 Město Slaný  Průmyslová tradice (ČKD), dnes na území města firmy se strojírenskou nebo příbuznou produkcí z devíti států celého světa

6 ISSS 2005, Hradec Králové, 4. 4.-5. 4. 2005 Město Slaný

7 ISSS 2005, Hradec Králové, 4. 4.-5. 4. 2005 Město Slaný  Kulturní město  Slánské jazzové dny  nově zrekonstruované divadlo  tradice kulturních dní (japonské, norské, slovenské, německé)

8 ISSS 2005, Hradec Králové, 4. 4.-5. 4. 2005 Město Slaný

9 ISSS 2005, Hradec Králové, 4. 4.-5. 4. 2005 Městský úřad Slaný  Organizační struktura obce s rozšířenou působností typu:  stavební, živnostenský, životního prostředí, finanční, správy majetku, správní, školství a sportu, kultury, dopravy a silničního hospodářství, sociálních věcí a zdravotnictví  vedení města (oddělení prevence kriminality a krizového řízení, interní audit a manažer rozvoje, informatik, městská policie)  Umístění úřadu  3 budovy na náměstí TGM

10 ISSS 2005, Hradec Králové, 4. 4.-5. 4. 2005 Historie zavádění elektronické spisové služby  Rok 2000 – zahájení úvah  Rok 2001 – vygenerování záměru, hledání dodavatele, TRIADA IS MUNIS, příprava  Rok 2002 – zahájení „zkušebního“ provozu, od 1. 3. 2002 ostrý provoz  Rok 2003 – reforma (nová organizační struktura úřadu, problémy s přístupy díky nedokončené infrastruktuře pro úředníky)  Rok 2004 – dokončení stěhování  Rok 2005 – od 1. ledna elektronická podatelna se zaručeným elektronickým podpisem

11 ISSS 2005, Hradec Králové, 4. 4.-5. 4. 2005 Elektronická spisová služba na MěÚ Slaný – současnost Elektronická spisová služba na MěÚ Slaný – současnost  Ucelený systém  návaznost na další aplikace využívané na MěÚ  jednotnost vzhledu, ovládání a údržby  Pravidelné proškolování při technických či legislativních změnách  Zákon 238/1992 Sb, „o střetu zájmů“  zapojení kontrolního výboru do systému spisové služby

12 ISSS 2005, Hradec Králové, 4. 4.-5. 4. 2005 Spisový řád městského úřadu  Zákon o obcích 128/2000 Sb.  odpovědná osoba – tajemník MěÚ  Instrukce Ministerstva vnitra ČR č. j. VSC/1-793/92, o spisové službě  podklad pro zpracování interních předpisů pro spisovou službu

13 ISSS 2005, Hradec Králové, 4. 4.-5. 4. 2005 Legislativa  zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě  zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu ve znění pozdějších předpisů  vyhláška MV ČR č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě  vyhláška MV ČR č. 646/2004 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby  nařízení vlády 495/2004 Sb. kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu  vyhláška Ministerstva informatiky ČR č. 496/2004 sb., o elektronických podatelnách

14 ISSS 2005, Hradec Králové, 4. 4.-5. 4. 2005 Spisový řád  Spisový a skartační řád je souhrn předpisů pro vedení spisové služby a archivní služby  Spisový a skartační řád upravuje postup při manipulaci s písemnostmi  příjem, třídění, evidenci, oběh, vyřizování, odesílání, úschova a ochrana písemností na městském úřadě a jejich vyřazování (skartaci) po uplynutí skartačních lhůt

15 ISSS 2005, Hradec Králové, 4. 4.-5. 4. 2005 Evidence písemností  Spisové znaky  dle organizační struktury  Podací deník  údaje dle zákonných norem  Příjem písemností  podatelna – kontrola, vytřídění, zapsání do PD

16 ISSS 2005, Hradec Králové, 4. 4.-5. 4. 2005 Oběh písemností  Přidělování písemností (vedení)  Předání zpracovatelům  lhůty  úkony zaznamenávány do podacího deníku  podepisování  odesílání a doručování písemností

17 ISSS 2005, Hradec Králové, 4. 4.-5. 4. 2005 Vyřazování písemností (Skartační řád)  Skartační znaky (A,S,V)  spolupráce se státním oblastním archivem  Skartační plán  Skartační lhůty

18 ISSS 2005, Hradec Králové, 4. 4.-5. 4. 2005 Utajované písemnosti  Zásady stanovení a označení stupně utajení a o postupech při tvorbě, evidenci, přenášení, přepravě, zapůjčování, ukládání, jiné manipulaci a skartaci utajovaných písemností

19 ISSS 2005, Hradec Králové, 4. 4.-5. 4. 2005 Elektronická podatelna  Určení příjmového místa podatelna@meuslany.cz  Zaevidování do spisové služby  Předání k vyřízení  Odeslání se zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby vybavené kvalifikovaným certifikátem

20 ISSS 2005, Hradec Králové, 4. 4.-5. 4. 2005 Závěr  Rozšiřování využívání elektronické komunikace  Nové předpisy reagující na elektronickou komunikaci (správní řád)

21 ISSS 2005, Hradec Králové, 4. 4.-5. 4. 2005 Děkujeme za pozornost  www.meuslany.cz  www.slany.net  www.slansko.cz  www.triada.cz


Stáhnout ppt "ISSS 2005, Hradec Králové, 4. 4.-5. 4. 2005 Vytváření spisových řádů (Spisový řád – nástroj pro fungování úřadu) Ing. Petr Kolačkovský, město Slaný Ing."

Podobné prezentace


Reklamy Google