Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zkušenosti s elektronicky podepsaným podáním na úřadech

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zkušenosti s elektronicky podepsaným podáním na úřadech"— Transkript prezentace:

1 Zkušenosti s elektronicky podepsaným podáním na úřadech
ing. Naďa Richterová Informatik Město Vodňany seminář ePodatelny 18. září 2006

2 seminář ePodatelny 18. září 2006
Zákon 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu Vyhláška Ministerstva informatiky 496/2004 Sb. o elektronických podatelnách Nařízení vlády 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb. Zákon 500/2004 Sb., (správní řád) seminář ePodatelny 18. září 2006

3 seminář ePodatelny 18. září 2006
Nařízení vlády obsahuje: Pokud ze zvláštních právních předpisů vyplývá pro orgány veřejné moci povinnost přijímat a odesílat datové zprávy se zaručenými elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaných certifikátech vydaných akreditovanými poskytovateli certifikačních služeb, orgány veřejné moci přijmou k zajištění postupů uplatňovaných při přijímání a odesílání datových zpráv prostřednictvím elektronické podatelny tato organizačně technická opatření: a) provozují jednu nebo více elektronických podatelen; to se považuje za splněné rovněž v případě, kdy orgán veřejné moci dohodne s jiným orgánem veřejné moci, že bude přijímat a odesílat datové zprávy prostřednictvím jím provozované elektronické podatelny, seminář ePodatelny 18. září 2006

4 seminář ePodatelny 18. září 2006
b) vybaví elektronickou podatelnu, pokud ji provozují, technickým a programovým vybavením, které slouží k zajištění postupů orgánu veřejné moci uplatňovaných při přijímání a odesílání datových zpráv prostřednictvím elektronické podatelny podle zvláštního právního předpisu a c) vybaví zaměstnance, kteří jsou oprávněni činit právní úkony v oblasti orgánů veřejné moci, kvalifikovanými certifikáty vydanými akreditovanými poskytovateli certifikačních služeb seminář ePodatelny 18. září 2006

5 seminář ePodatelny 18. září 2006
Několik kritérií pro výběr software pro ePodatelnu zda lze zprávy nejen přijímat, ale i odesílat s kvalifikovaným elektronickým podpisem zda se provádí kontrola na platnost certifikátu v čase, kdy zpráva byla podána a ne v čase, kdy je na úřadě čtena jednoduchost ovládání provázání do spisové služby úřadu způsob provádění archivace datových zpráv cena zda může dělat jedna obec provozovat ePodatelnu pro více obcí použití časového razítka od akreditované autority časové seminář ePodatelny 18. září 2006

6 seminář ePodatelny 18. září 2006
Některá softwarová řešení ePodatelny Elektronická podatelna firmy W Partner z Bechyně Elektronická podatelna firmy DIGNITA z Prahy Elektronická podatelna firmy VUMS Praha Elektronická podatelna firmy Alis z České Lípy Elektronickou podatelnu v rámci spisové služby nabízí systém ARSYS od firmy S&T Praha Elektronická podatelna od firmy AEC Praha - vazba na spisovou službu např. e-spis od firmy Exprit Praha Elektronická podatelna vytvořená firmou Triada navazuje na jejich spisovou službu Elektronická podatelna od PVT má vazbu do spisové služby informačního systému Fenix Firma GORDIC má ve své nabídce elektronickou podatelnu, které je propojena do spisové služby v rámci informačního systému GINIS Firma Vera má také elektronickou podatelnu začleněnou do spisové služby svého informačního systému RADNICE seminář ePodatelny 18. září 2006

7 seminář ePodatelny 18. září 2006
Důvody nízkého využití e-podání občanem Zrovnoprávnění listinné formy dokumentů s formou elektronickou Neexistence dalších nezbytných zákonů – např. zákon o elektronickém doručování Cena za elektronický podpis Nízký počet podání, které občan potřebuje na úřadě vyřídit během 2 let Na většině webových stránkách městských úřadů jsou vyvěšeny různé druhy formulářů, nikoliv seznam podání, která lze podat elektronicky podepsaná seminář ePodatelny 18. září 2006

8 seminář ePodatelny 18. září 2006
Na úřad může občan elektronicky podat: Majetkový odbor Žádosti o byt - umístění do pořadníku Živnostenský odbor Ohlášení živnosti FO – živnost volná Odbor výstavby a územního plánování Výpis z katastrálního úřadu - zákon zatím neuznává elektronickou podobu Odbor správní a vnitřních věcí Hlášení o hudební produkci seminář ePodatelny 18. září 2006

9 seminář ePodatelny 18. září 2006
Odbor životního prostředí Oznámení o průzkumném vrtu Hlášení o znečišťování ovzduší lze podat s elektronickým podpisem jen v případě, pokud se nemusí přikládat výsledky s autorizovaným měřením Finanční odbor registrace k poplatkům - přihlášení psa, přihláška k poplatku za komunální odpad Sociální odbor ověřit podle občanského průkazu totožnost žadatele - podle místa trvalého bydliště se žádá o dávku sociální podpory seminář ePodatelny 18. září 2006

10 seminář ePodatelny 18. září 2006
Zkušenosti se zaváděním ePodatelny pro obec ORP a ostatní obce v jejím správním obvodu Od zprovoznilo město Uherský Brod ePodatelnu pro město UB a pro všechny městské a obecní úřady z ORP UB ji provozuje formou outsourcingu. Instalace proběhla bez problémů. Problémy po instalaci: starostové ochotně spolupracovali při implementaci a zaškolování, ale neviděli v ePodatelně žádný smysl a postavili se do pozice “ale když to musí ze zákona být, tak ať to tedy máme“ zaškolení uživatelů se muselo několikrát opakovat, nepoužívají denně - zapomenou práci s programem seminář ePodatelny 18. září 2006

11 seminář ePodatelny 18. září 2006
Dnešní stav (celek): ePodatelna je zatím nakonfigurována pouze na přijímání ových zpráv, na portálové verzi se dosud nezačalo pracovat (chybí formuláře) všechny obce si pravidelně vybírají schránku (z 99 % však v ní nacházejí pouze SPAM) – problém nastavení firewale není dostatečný tlak na toto používání, ePodatelna se využívá jen pro příjem dokumentů seminář ePodatelny 18. září 2006

12 seminář ePodatelny 18. září 2006
Časové razítko a doručování Správní řád § 71 - lhůty pro vydání rozhodnutí platnost dokumentu pro další důkazní řízení v případě přijímání podání v elektronické formě se orgány veřejné moci řídí kromě zákona 227/2000 Sb., též nařízením vlády č.495/2004 Sb. a vyhláškou MI č. 496/2004 Sb. Pro odesílání resp. doručování dokumentů kromě Vyhlášky MV č. 646/2004 (výtah § 7 Odesílání dokumentů (1) Odesílání dokumentu zajišťuje určený původce prostřednictvím výpravny. (2) Výpravna je místo, kde se odesílaný dokument vybavuje náležitostmi k jeho odeslání. Výpravna může být součástí podatelny. ) a výše uvedených ustanovení zmiňovaných zákonů zatím není žádná prováděcí norma k dispozici. Proto vyvstává otázka, zda není i v případě doručování písemností v elektronické formě potřebná obdobná vhodná prováděcí norma (metodický pokyn, instrukce, vyhláška). seminář ePodatelny 18. září 2006

13 seminář ePodatelny 18. září 2006
Elektronická podatelna REP Elektronická REP – produkt České pošty Chybí provázanost do spisové služby Šifrování seminář ePodatelny 18. září 2006

14 Podněty pro nárůst využívání elektronicky podepsaných podání
Změna legislativy -> rozšíření nabídek elektronicky podepsaných podání Větší propagace mezi občany Výraznější zájem ze strany úředníků i vedení úřadu pro podporu elektronicky podepsaných podání Odpovídající finanční příspěvek úřadům ze strany státu seminář ePodatelny 18. září 2006

15 seminář ePodatelny 18. září 2006
Děkuji vám za pozornost a přeji hezký zbytek dne. seminář ePodatelny 18. září 2006


Stáhnout ppt "Zkušenosti s elektronicky podepsaným podáním na úřadech"

Podobné prezentace


Reklamy Google