Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Martin MALÍŘ ředitel II. odboru ČBÚ Podzimní setkání těžařů ve dnech 5. – 7. 11. 2014 v hotelu Myslivna v Brně 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Martin MALÍŘ ředitel II. odboru ČBÚ Podzimní setkání těžařů ve dnech 5. – 7. 11. 2014 v hotelu Myslivna v Brně 1."— Transkript prezentace:

1 Ing. Martin MALÍŘ ředitel II. odboru ČBÚ Podzimní setkání těžařů ve dnech 5. – 7. 11. 2014 v hotelu Myslivna v Brně 1

2 2

3 K těsnějšímu propojení katastrálního zákona a horního zákona došlo formálně zákonem č. 257/2013 Sb., kterým byl novelizován horní zákon. Tímto předpisem byly do horního zákona doplněny ustanovení o zasílání „potřebných podkladů“ katastrálnímu úřadu pro zápis o CHLÚ (MŽP) a DP (OBÚ) do katastru. Tato novela reaguje na vydání nového zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, v souvislosti s vydáním a nabytím účinnosti nového občanského zákoníku. V případě stanovení DP jde o zpřístupnění informace, že na pozemku vlastníka získal cizí subjekt výlučné právo žádat o povolení HČ. Tuto informaci zatím žádný vlastník pozemku nebo případný zájemce o koupi pozemku z katastru nemovitostí nezíská, neboť dosud většinou zmínku o DP neobsahuje. Aplikace současné právní úpravy, týkající se zápisu DP do katastru nemovitostí, zatím bohužel ukazuje, že katastrální úřady se s OBÚ neshodnou ve výkladu pojmu „potřebné doklady“ ve smyslu ustanovení horního a katastrálního zákona. Jde tedy o nalezení shody s ČÚZK v tom, že postačí zaslat katastrálnímu úřadu rozhodnutí o stanovení DP s ověřenou mapou povrchové situace. Tato jednání zatím nepřinesla požadovaný výsledek. 3

4 4

5 Výhradní ložisko je výlučným vlastnictvím České republiky a není součástí pozemku (§ 5 horního zákona), z vlastnictví pozemku žádná práva k výhradnímu ložisku neplynou. Dle § 24 odst. 2 horního zákona musí mít žadatel k podání návrhu na stanovení dobývacího prostoru předchozí souhlas MŽP. 5

6 Vlastnické právo k pozemkům dotčených dobývacím prostorem nezakládá vlastníkovi přednostní právo k dobývání výhradního ložiska a zároveň nevylučuje přiznání oprávnění k dobývání výhradního ložiska subjektu odlišnému od vlastníka dotčených pozemků. Stanoví-li § 27 odst. 6 horního zákona, že rozhodnutí o dobývacím prostoru je rozhodnutím o změně využití území ve smyslu stavebního zákona, neznamená takový odkaz aplikovatelnost § 86 odst. 3 stavebního zákona pro územní rozhodnutí, jakožto odlišného právního institutu, nehledě povahy horního zákona jako lex specialis ve vztahu ke stavebnímu zákonu. 6

7 7

8 Uvedený příklad dokazuje, že vhodným označením pozemku v katastru nemovitostí o tom, že pozemek je chráněn stanovením CHLÚ by k podobným sporům asi nedocházelo. Následné označení pozemku o stanovení DP by situaci ještě lépe zpřehlednilo a i obraz o těžební činnosti v lokalitě by se jistě zlepšil, neboť by každý zájemce mohl v katastru zjistit objektivní stav věci. Zápis v katastru o existenci DP tak je nejen objektivní informací pro všechny zainteresované ale i ochranou práv těžaře vyplývajících ze stanovení DP. 8

9 9


Stáhnout ppt "Ing. Martin MALÍŘ ředitel II. odboru ČBÚ Podzimní setkání těžařů ve dnech 5. – 7. 11. 2014 v hotelu Myslivna v Brně 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google