Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Účtování dlouhodobého majetku účtová třída 0

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Účtování dlouhodobého majetku účtová třída 0"— Transkript prezentace:

1 Účtování dlouhodobého majetku účtová třída 0

2 Definice dlouhodobého majetku
Majetek, který je v podniku déle než 1 rok

3 Dělení dl. majetku NEHMOTNÝ – 01X HMOTNÝ odepisovaný – 02X
HMOTNÝ neodepisovaný – 03X FINANČNÍ - 06X

4 NEHMOTNÝ – 01X Nehmotná podstata Cena vyšší jak 60 000,- Patří sem:
zřizovací výdaje (výdaje vynaložené před zřizováním podniku – poplatek za živ. list, sepsání spol. smlouvy – poplatek notáři) software výsledky vývoje a výzkumu

5 HMOTNÝ odepisovaný – 02X Hmotná podstata
Časem snižuje se jeho hodnota – odepisuje se Patří sem: stavby (bez ohledu na cenu) věci movité (cena nad ,-) pěstitelské celky dospělá zvířata jiný DLHM

6 HMOTNÝ neodepisovaný – 03X
Hmotná podstata Jeho hodnota se časem nesnižuje Patří sem: Pozemky, sbírky a umělecká díla – bez ohledu na cenu

7 FINANČNÍ - 06X cenné papíry, podíly ve firmách
důvod investice - vyplacené podíly na zisku (dividendy) a získat rozhodovací vliv ve firmě

8 Moderní interaktivní výuka
Video (charakteristika DLM) Dlouhodobý majetek Nákup interaktivní tabule

9 Vyřeš příklad Učebnice Úloha 3.1.

10 Operativní evidence Inventární karta dlouhodobého majetku
Hlavička IK – název, VC, umístění, zodpovědná osoba, datum pořízení, odpisová skupina, doba odepisování, způsob odepisování, K1, Kn Odpisový plán – č. ř., rok, odpis, oprávky, ZC

11 Ocenění DHM a DNM PŘI POŘÍZENÍ = vstupní cena
pořizovací cena = při nákupu, cena fakturovaná + vedlejší pořizovací náklady reprodukční cena = při vkladu, nalezení, daru, určená soudním znalcem ve výši vlastních nákladů = při vlastní výrobě, z kalkulačního vzorce PŘI VYŘAZENÍ = zůstatková cena

12 Záleží na rozhodnutí účetní jednotky
VPN Patří do VPN Nepatří do VPN Záleží na rozhodnutí účetní jednotky Doprava a pojištění Školení pracovníků obsluhy Úroky z úvěru do zařazení majetku do užívání Projektové, geodetické a jiné práce Výdaje na opravu a udržování Úpravy před zařazením do užívání Kurzovní rozdíly Clo Úroky z úvěru po zařazení majetku do užívání Poradenské služby, zprostředkování nákupu, expertízy

13 Ocenění DFM PŘI POŘÍZENÍ PŘI VYŘAZENÍ z evidence z důvodu prodeje
pořizovací cena = při nákupu, cena kupní + vedlejší pořizovací náklady (např. provize makléře) reprodukční cena = při vkladu, nalezení, daru, určená soudním znalcem PŘI VYŘAZENÍ z evidence z důvodu prodeje Cena stanovená metodou FIFO Cena stanovená váženým aritmetickým průměrem

14 Vyřeš příklad Učebnice Úloha 3.2.

15 Moderní interaktivní výuka
Video (ocenění DLM) Pořízení kopírky

16 Technické zhodnocení Přístavba, vestavba, nástavba, modernizace a rekonstrukce, která u jednoho majetku za jeden rok přesáhne částku 40 000,-

17 Malé technické zhodnocení
Cena TZ nepřesáhne hodnotu ,- U hmotného majetku se účtuje na 548 U nehmotného majetku se účtuje na 518

18 Vyřeš příklad Učebnice Úloha 3.3.

19 Moderní interaktivní výuka
Video (technické zhodnocení) Doplňky do auta Jazyková učebna

20 Způsoby pořízení Nákupem Darem Nalezením Vlastní výrobou
Převod z osobního majetku podnikatele

21 Účtování pořízení 04 = 041 – pořízení nehmotného majetku
042 – pořízení hmotného majetku 043 – pořízení finančního majetku

22 Účtování záloh

23 Účtování zařazení

24 Vyřeš příklad Učebnice Úloha 3.7. Úloha 3.8. Úloha 3.9.

25 Odepisování Odpis = Vyčíslení hodnoty opotřebení dlouhodobého majetku za 1 rok Dělení Účetní = stanoví si je podnik sám Daňové- podle Zákona o dani z příjmu Rovnoměrné Zrychlené 

26 Výpočet odpisů Daňové odpisy Účetní odpisy Rovnoměrné odpisy
odepisujeme od 1.1. bez ohledu na datum pořízení, počítáme roční odpisy Rovnoměrné odpisy Zrychlené odpisy Účetní odpisy odepisujeme od data pořízení, počítáme měsíční odpisy

27 Pojmy Oprávka – suma odpisů, opotřebení dlouhodobého majetku za dobu používání Vstupní cena – cena s níž byl majetek pořízen a zařazen do užívání Zůstatková cena- vstupní cena snížená o celkovou hodnotu odpisů(VC-oprávky) Zvýšená zůstatková cena -  je zůstatková cena zvýšená o hodnotu technického zhodnocení. Zvýšená vstupní cena - je součet vstupní ceny a technického zhodnocení

28 Vyřeš příklad Učebnice Opakovací úloha Úloha 3.4.

29 Moderní interaktivní výuka
Video (odepisování DLM – daňové odpisy) Nákup auta

30 Účtování odepisování

31 Způsoby vyřazení dlouhodobého majetku
Prodej Likvidace Přeřazení z podnikání do osobního vlastnictví Bezúplatný převod (darováním)  Manko / škoda

32 Účtování vyřazení 1. krok - ½ ročního odpisu
2. krok – doúčtování zůstatkové ceny 3. krok – vyřazení majetku z evidence

33 Další účtování při vyřazení majetku
(Doklad o použití)

34 Vyřeš příklad Učebnice Sbírka příkladů Úloha 3.10. Úloha 3.11.
Vyřešené úlohy (darování, převod do os.vlastnictví) Sbírka příkladů Úloha 3.1. Úloha 3.2. Úloha 3.3. úloha 3.4.

35 Dlouhodobé cenné papíry
Majetkové - Kupujeme za účelem získání podílů ve firmě a mít rozhodovací právo, výnosem jsou dividendy 061, 062,063 Dluhové – např. státní dluhopisy přináší příjem do státního rozpočtu, kupující získává při zpětném odkupu garantovaný úrok 065

36 Účtování DFM - pořízení

37 Účtování DFM - prodej Vyřazení v evidence Prodej

38 Účtování DFM – dividendy, podíly na zisku
Dividendy byly zdaněny srážkovou daní

39 Účtování DFM – dluhové CP
Nákup Zpětný odkup

40 Vyřeš příklad Učebnice Úloha 3.12. Úloha 3.13.

41 Zopakuj si Maturitní okruhy z účetnictví Sbírka řešených příkladů


Stáhnout ppt "Účtování dlouhodobého majetku účtová třída 0"

Podobné prezentace


Reklamy Google