Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Účtování dlouhodobého majetku účtová třída 0. Definice dlouhodobého majetku Majetek, který je v podniku déle než 1 rok.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Účtování dlouhodobého majetku účtová třída 0. Definice dlouhodobého majetku Majetek, který je v podniku déle než 1 rok."— Transkript prezentace:

1 Účtování dlouhodobého majetku účtová třída 0

2 Definice dlouhodobého majetku Majetek, který je v podniku déle než 1 rok

3 Dělení dl. majetku – NEHMOTNÝ – 01X – HMOTNÝ odepisovaný – 02X – HMOTNÝ neodepisovaný – 03X – FINANČNÍ - 06X

4 NEHMOTNÝ – 01X Nehmotná podstata Cena vyšší jak 60 000,- Patří sem: – zřizovací výdaje (výdaje vynaložené před zřizováním podniku – poplatek za živ. list, sepsání spol. smlouvy – poplatek notáři) – software – výsledky vývoje a výzkumu

5 HMOTNÝ odepisovaný – 02X Hmotná podstata Časem snižuje se jeho hodnota – odepisuje se Patří sem: – stavby (bez ohledu na cenu) – věci movité (cena nad 40 000,-) – pěstitelské celky – dospělá zvířata – jiný DLHM

6 HMOTNÝ neodepisovaný – 03X Hmotná podstata Jeho hodnota se časem nesnižuje Patří sem: – Pozemky, sbírky a umělecká díla – bez ohledu na cenu

7 FINANČNÍ - 06X cenné papíry, podíly ve firmách důvod investice - vyplacené podíly na zisku (dividendy) a získat rozhodovací vliv ve firmě

8 Moderní interaktivní výuka Video (charakteristika DLM) – Dlouhodobý majetek – Nákup interaktivní tabule

9 Vyřeš příklad U ČEBNICE – Ú LOHA 3.1.

10 Operativní evidence Inventární karta dlouhodobého majetku Hlavička IK – název, VC, umístění, zodpovědná osoba, datum pořízení, odpisová skupina, doba odepisování, způsob odepisování, K 1, K n Odpisový plán – č. ř., rok, odpis, oprávky, ZC

11 Ocenění DHM a DNM PŘI POŘÍZENÍ = vstupní cena – pořizovací cena = při nákupu, cena fakturovaná + vedlejší pořizovací náklady – reprodukční cena = při vkladu, nalezení, daru, určená soudním znalcem – ve výši vlastních nákladů = při vlastní výrobě, z kalkulačního vzorce PŘI VYŘAZENÍ = zůstatková cena

12 VPN Patří do VPNNepatří do VPN Záleží na rozhodnutí účetní jednotky Doprava a pojištěníŠkolení pracovníků obsluhy Úroky z úvěru do zařazení majetku do užívání Projektové, geodetické a jiné práce Výdaje na opravu a udržování Úpravy před zařazením do užívání Kurzovní rozdíly Clo Úroky z úvěru po zařazení majetku do užívání Poradenské služby, zprostředkování nákupu, expertízy

13 Ocenění DFM PŘI POŘÍZENÍ – pořizovací cena = při nákupu, cena kupní + vedlejší pořizovací náklady (např. provize makléře) – reprodukční cena = při vkladu, nalezení, daru, určená soudním znalcem PŘI VYŘAZENÍ z evidence z důvodu prodeje – Cena stanovená metodou FIFO – Cena stanovená váženým aritmetickým průměrem

14 Vyřeš příklad U ČEBNICE – Ú LOHA 3.2.

15 Moderní interaktivní výuka Video (ocenění DLM) – Pořízení kopírky

16 Technické zhodnocení Přístavba, vestavba, nástavba, modernizace a rekonstrukce, která u jednoho majetku za jeden rok přesáhne částku 40 000,-

17 Malé technické zhodnocení Cena TZ nepřesáhne hodnotu 40.000,- – U hmotného majetku se účtuje na 548 – U nehmotného majetku se účtuje na 518

18 Vyřeš příklad U ČEBNICE – Ú LOHA 3.3.

19 Moderní interaktivní výuka Video (technické zhodnocení) – Doplňky do auta – Jazyková učebna

20 Způsoby pořízení Nákupem Darem Nalezením Vlastní výrobou Převod z osobního majetku podnikatele

21 Účtování pořízení 04 = 041 – pořízení nehmotného majetku 042 – pořízení hmotného majetku 043 – pořízení finančního majetku

22 Účtování záloh

23 Účtování zařazení

24 Vyřeš příklad U ČEBNICE – Ú LOHA 3.7. – Ú LOHA 3.8. – Ú LOHA 3.9.

25 Odepisování Odpis = Vyčíslení hodnoty opotřebení dlouhodobého majetku za 1 rok Dělení – Účetní = stanoví si je podnik sám – Daňové- podle Zákona o dani z příjmu Rovnoměrné Zrychlené

26 Výpočet odpisů Daňové odpisy odepisujeme od 1.1. bez ohledu na datum pořízení, počítáme roční odpisy – Rovnoměrné odpisy – Zrychlené odpisy Účetní odpisy odepisujeme od data pořízení, počítáme měsíční odpisy

27 Pojmy Oprávka – suma odpisů, opotřebení dlouhodobého majetku za dobu používání Vstupní cena – cena s níž byl majetek pořízen a zařazen do užívání Zůstatková cena- vstupní cena snížená o celkovou hodnotu odpisů(VC-oprávky) Zvýšená zůstatková cena - je zůstatková cena zvýšená o hodnotu technického zhodnocení. Zvýšená vstupní cena - je součet vstupní ceny a technického zhodnocení

28 Vyřeš příklad U ČEBNICE – O PAKOVACÍ ÚLOHA – Ú LOHA 3.4.

29 Moderní interaktivní výuka Video (odepisování DLM – daňové odpisy) – Nákup auta

30 Účtování odepisování

31 Způsoby vyřazení dlouhodobého majetku Prodej Likvidace Přeřazení z podnikání do osobního vlastnictví Bezúplatný převod (darováním) Manko / škoda

32 Účtování vyřazení 1. krok - ½ ročního odpisu 2. krok – doúčtování zůstatkové ceny 3. krok – vyřazení majetku z evidence

33 Další účtování při vyřazení majetku (Doklad o použití)

34 Vyřeš příklad U ČEBNICE – Ú LOHA 3.10. – Ú LOHA 3.11. – V YŘEŠENÉ ÚLOHY ( DAROVÁNÍ, PŘEVOD DO OS. VLASTNICTVÍ ) S BÍRKA PŘÍKLADŮ – Ú LOHA 3.1. – Ú LOHA 3.2. – Ú LOHA 3.3. – ÚLOHA 3.4.

35 Dlouhodobé cenné papíry Majetkové - Kupujeme za účelem získání podílů ve firmě a mít rozhodovací právo, výnosem jsou dividendy – 061, 062,063 Dluhové – např. státní dluhopisy přináší příjem do státního rozpočtu, kupující získává při zpětném odkupu garantovaný úrok – 065

36 Účtování DFM - pořízení

37 Účtování DFM - prodej Vyřazení v evidence Prodej

38 Účtování DFM – dividendy, podíly na zisku Dividendy byly zdaněny srážkovou daní

39 Účtování DFM – dluhové CP Nákup Zpětný odkup

40 Vyřeš příklad U ČEBNICE – Ú LOHA 3.12. – Ú LOHA 3.13.

41 Zopakuj si M ATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ – P ŘÍKLAD 4 – P ŘÍKLAD 5 S BÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ – P ŘÍKLAD 2.1. – P ŘÍKLAD 2.2. – P ŘÍKLAD 2.3. – P ŘÍKLAD 2.4. – P ŘÍKLAD 2.5. – P ŘÍKLAD 2.6.


Stáhnout ppt "Účtování dlouhodobého majetku účtová třída 0. Definice dlouhodobého majetku Majetek, který je v podniku déle než 1 rok."

Podobné prezentace


Reklamy Google