Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminární práce z předmětu Logistika na téma: Vypracovaly:Monika Horáková Věra Maříková Zuzana Nováková Jarmila Součková Lenka Vlachová Marie Zítková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminární práce z předmětu Logistika na téma: Vypracovaly:Monika Horáková Věra Maříková Zuzana Nováková Jarmila Součková Lenka Vlachová Marie Zítková."— Transkript prezentace:

1 Seminární práce z předmětu Logistika na téma: Vypracovaly:Monika Horáková Věra Maříková Zuzana Nováková Jarmila Součková Lenka Vlachová Marie Zítková

2  1. Úvod  2. Řízení zásob  3. Systémy řízení zásob  4. Objednávací systémy  5. Význam  6. Závěr

3  Zásoby významně ovlivňují hospodářský výsledek každého podniku i jeho postavení na trhu.  Kvalitní řízení zásob přináší podniku strategické konkurenční výhody a může značně zlepšit jeho finanční situaci.

4  řízení zásob  předmět řízení zásob  všechny suroviny, součástky, polotovary, hotové výrobky, náhradní díly, které procházejí podnikem  úrovně řízení zásob  operativní  strategickou

5  jak lze tedy řízení zásob definovat  představuje komplex činností, které spočívají v prognózování, analýzách, plánování, operativních činnostech a kontrolních operacích v rámci jednotlivých skupin zásob i v rámci zásob jako celku.

6  úkolem řízení zásob  udržování na úrovni, která umožňuje kvalitní splnění jejich funkce  vyrovnávat časový nebo množstevní nesoulad mezi procesem výroby u dodavatele a spotřeby u odběratele,  tlumit či zcela zachycovat náhodné výkyvy v průběhu těchto dvou navazujících procesů.

7  koncepční soubor logistických prvků, které nesou logistické funkce  logistický řetězec je předmětem zkoumání  úroveň a struktura k zachování rytmické, stálé činnosti logistického systému  zajištění plynulosti a úplnosti dodávek

8  souvisí s konkrétními podmínkami ve sledovaném podniku  skladba a délka výrobního procesu  výše struktury zásob  systematická evidence zásob a její nep řetržitelná aktualizac e (zabezpečení plynulosti a bezporuchovosti zásobování)

9  úspěšnost řízení zásob závisí:  ekonomických podmínkách  l egislativních normách  lidském faktoru – např. zaměstnanci podniku (kvalifikace, osobní zkušenosti)  existují různé systémy řízení zásob, kterými lze určit:  optimální výši zásob  f rekvenci dodávek  velikost dodávek apod.

10  volby systémů řízení zásob vychází:  z účelu stanovení zásob v konkrétním provozu  charakteru potřeby  ekonomických podmínek  Informačních zdrojů apod.

11  co vše působí na volbu systému řízení zásob?  charakter poptávky (závislá / nezávislá) – nejvýznamnější hledisko  systém toků materiálu v provozním systému – logistickém řetězci

12 NEZÁVISLÁ POPTÁVKAZÁVISLÁ POPTÁVKA  potřeba položek, která přichází k držiteli zásob libovolně  poslední místo zásoby v materiálovém toku, odtud je obsluhován zákazník  nemá vztah k poptávce po jiných výrobcích  tento druh potřeby musí být predikován, nemůže být vypočten  je to poptávka stochastická (poptávka po konečném výrobku – zapalovač)  potřeba položky se označuje jako závislá, lze-li poptávku po ní odvodit od poptávky po jiné položce  tuto potřebu lze vypočítat a naplánovat pomocí kusovníku  nepotřebujeme ji predikovat (kusovník zapalovače)

13  v podmínkách nejistoty u nezávislé poptávky  kdy a kolik objednat pro doplnění zásoby  2 hlediska:  frekvence objednávek  velikost dodávek → 4 základní objednací systémy

14

15  pevné množství v proměnných okamžicích  objednávka se podává, když se zásoba sníží na objednací úroveň B  Campův vzorec udává velikost Q: objednávací úroveň = (průměrná spotřeba za časovou jednotku x dodací lhůta) + výše pojistné zásoby  pravidelný a velký odběr  nutné průběžně sledovat zásoby

16

17  neobjednává se pevné množství „Q“, ale vždy se doobjednává do cílové úrovně „S“ Předpoklady:  položky mají velkou odbytovou hodnotu  odběr je nepravidelný  doba spotřeby je několikrát delší než objednací interval

18

19  Pevná doba objednávání (t)  Pevně dané objednací množství (Q)  Objednací úroveň (s)

20  signální úroveň = (t L +0,7xI)xd +P z

21  Proměnné objednací množství (Q)  Pevná doba objednávání (t)

22  signální úroveň = B + Q B = (d * t L ) + P z

23  dobré hospodářské výsledky podniku  lepší spokojenost zákazníků  návrh a realizace postupů efektivního řízení zásob  výpočet úrovně zásob  oceňování aplikace informační technologie do efektivního řízení zásob

24  Řízení zásob  Systémy řízení zásob  při nezávislé poptávce => objednací systémy  Význam zásob

25 Literární zdroje [1] HORÁKOVÁ, H., KUBÁT, J. Řízení zásob. Praha: Profess Consulting, 1999. SBN 80-85235-55-2 [2] SCHULTE, CH. Logistika. Praha: Victoria Publishing, 1994. ISBN 80-85605-87-2 [3] ŠTŮSEK, J. Logistický management. Praha: PEF ČZU, 2005. ISBN 80-213-1259-9 Internet [4] blog Logistika – článek: Nejvýznamnější hledisko při volbě systému řízení zásob [online]. [cit. 2009-18-02]. URL: http://logistika-cz.blogspot.com/2008/11/nejvznamj-hledisko-pi-volb-systmu- zen.html [5] SystemOnLine – Zpravodajský portál časopisu IT Systems – článek: Efektivní předpověď poptávky a řízení zásob [online]. [cit. 2009-19-02]. URL: http://www.systemonline.cz/aps-scm/efektivni-predpoved-poptavky-a-rizeni-zasob- 1.htm [6] UCHYTILOVÁ, O. Zásobovací logistika v podniku. Bakalářská práce. Brno: Masarykova univerzita – Ekonomicko správní fakulta, 2007. [online]. [cit. 2009-18-02]. URL: http://is.muni.cz/th/99542/esf_b/BP.pdf

26


Stáhnout ppt "Seminární práce z předmětu Logistika na téma: Vypracovaly:Monika Horáková Věra Maříková Zuzana Nováková Jarmila Součková Lenka Vlachová Marie Zítková."

Podobné prezentace


Reklamy Google