Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hospodaření II katedra FISCUS. MAJETEK Soubor věcí a práv, která jsou v právoplatném držení jedné nebo více osob Úprava majetku vyplývá ze Stanov Junáka.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hospodaření II katedra FISCUS. MAJETEK Soubor věcí a práv, která jsou v právoplatném držení jedné nebo více osob Úprava majetku vyplývá ze Stanov Junáka."— Transkript prezentace:

1 Hospodaření II katedra FISCUS

2 MAJETEK Soubor věcí a práv, která jsou v právoplatném držení jedné nebo více osob Úprava majetku vyplývá ze Stanov Junáka Podrobnější pro hospodaření s majetkem najdeme ve Směrnice k majetku Junáka, resp. Směrnici k inventarizaci

3 Dělení majetku Hmotný x nehmotný Movitosti x nemovitosti –Nemovitosti jsou evidovány na speciálním správním úřadě (Katastrální úřad) –Dle Stanov Junáka jakákoli dispozice s nemovitým majetkem Junáka nebo jeho jednotek podléhá schválení Výkonné rady Junáka

4 Dělení majetku pro účely hospodaření v Junáku Dlouhodobý majetek –Použitelnost delší než 1 rok –Nehmotný od 7 tis. –Hmotný od 3 tis. Peníze –Pokladna –BÚ Pohledávky a závazky zásoby

5 Operativní evidence Povinnost vést udává Směrnice k majetku Od 7 tis. Nehmotný a od 3 tis. Hmotný Hranici si mohou OJ snížit Popis majetku, umístění, osoba odpovědná za majetek, zda byl pořízen z účelově vázaných prostředků a další Operativní evidence – pro interní potřeby, externími subjekty není kontrolována

6 INVENTARIZACE proces odsouhlasení skutečného stavu majetků a závazků, se stavem zachyceným v účetnictví a případným vypořádáním rozdílů Součást dobře vedeného účetnictví Alespoň 1x ročně Není záležitostí revizní komise

7 Možný hramonogram 1.9 –Rozhodnutí o provedení inventarizace –Podklady – inventurní soupisy veškerého majetku k datu (31.12) –Inventura – stav v reálu či účetnictví (dokladová x fyzická) –Inventarizační zápis –Likvidační protokol 31.1

8 INVENTARIZACE x INVENTURA Inventarizace – celý komplex činností inventura – dílčí činnost v rámci inventarizace, při které se kontroluje skutečný stav určitého druhu majetku či závazků u čeho provádíme inventuru? U veškerého majetku fyzická a dokladová vyřazení majetku, zdůraznit nemovitosti – prodej, bezúplatný převod, darování, fyzická likvidace

9 Zdroje financování Účastnické poplatky členské příspěvky Příspěvky měst a obcí dotace ze státního rozpočtu A další např. reklama, brigády, úroky – krátké info. k dotacím a jejich vyúčtování dary

10 Dotace MŠMT Účelu: provoz, akce, stavby, neorganizovaná mládež, … 70 % hranice nemůžeme volně měnit účel Řídit se pokynem/rozhodnutím Vyúčtování Skladování 10 let

11 Informace a formuláře Registrace – skautIS Křižovatka www.krizovatka.skaut.czwww.krizovatka.skaut.cz –Spisovna na křižovatce –Řády –pokyny –Metodické listy


Stáhnout ppt "Hospodaření II katedra FISCUS. MAJETEK Soubor věcí a práv, která jsou v právoplatném držení jedné nebo více osob Úprava majetku vyplývá ze Stanov Junáka."

Podobné prezentace


Reklamy Google