Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ROZPOČET 2009 NÁVRH ROZPOČTU 2010 Informace pro VH ČKA 2010, 2010-04-17.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ROZPOČET 2009 NÁVRH ROZPOČTU 2010 Informace pro VH ČKA 2010, 2010-04-17."— Transkript prezentace:

1 ROZPOČET 2009 NÁVRH ROZPOČTU 2010 Informace pro VH ČKA 2010, 2010-04-17

2 ROZPOČET 2009 – PLÁN XVI. valná hromada ČKA projednala a schválila dne 16.5.2009 rozpočet na rok 2009 jako vyrovnaný. se zapojením zisku z let předcházejícíchbez zisku z let předcházejících Celkové výnosy27 360 000,- Kč24 120 000,- Kč Celkové náklady27 360 000,- Kč24 120 000,- Kč

3 ROZPOČET 2009 - SKUTEČNOST Při sestavování rozpočtu a schvalování se neprojevila ekonomická krize v celé své šíři a rozpočet byl sestaven velmi optimisticky. Ve výnosové části došlo k výraznému propadu na některých položkách a představenstvo v průběhu 2. pololetí rozpočet bez zisku minulých let upravilo a schválilo jako mírně ztrátový takto: upravený rozpočetskutečnost 2009 bez zisku z let předcházejících Celkové výnosy23 431 500,- Kč 23 489 769,-Kč Celkové náklady24 053 725,- Kč 24 479 524,- Kč Výsledek hospodaření ČKA v roce 2009 – účetní ztráta 989 756,- Kč.

4 ROZPOČET 2009 - SKUTEČNOST Výsledek hospodaření ČKA v roce 2009 účetní ztráta 989 756,- Kč. (V letech 2004, 2005, 2009 skončilo hospodaření ČKA se ztrátou, v letech 2006, 2007, 2008 se ziskem). Nerozdělený zisk v účetnictví ČKA k 31.12. 2009 činí 6 440 tis. Kč (zejména na účtech dlouhodobého a krátkodobého majetku), z toho: Stavy účtů k 31. 12. 2009 činily 2 603 tis. Kč

5 VÝROK AUDITORA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE k 31.12.2009 Podle mého názoru účetní závěrka podává v souladu s českými účetními předpisy věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace ČKA k 31.12.2009 s nákladů, výnosů a výsledku hospodaření za účetní období 2009. K ověřované účetní závěrce vydávám Výrok bez výhrad. V Praze dne 15.03. 2010 GESTIO s.r.o.auditorka Ing. Helena Křepinská auditorské oprávnění č. 496auditorské oprávnění č. 1362

6 MIMOŘÁDNÉ AKTIVITY V ROCE 2009  Nové interiéry……………………..3 306 275 Kč  Nová databáze…………………… 242 123 Kč  Mezinárodní konference EFAP… 875 059 Kč*  Výměna razítek………………….. 217 166 Kč celkem…………………………….. 4 640 623 Kč Pozn.* Rozdíl mezi výnosy a náklady

7 Česká komora architektů – NOVÉ INTERIÉRY  Josefská 34/6, 118 00 Praha 1  cka@cka.cc  Tel: 257 532 287  www.cka.cc Úprava interiérů se týkala pouze prostor pro odbornou i laickou veřejnost, nikoliv pro Kancelář vlastní.

8 KONFERENCE EFAP Podpis Memoranda o vzdělávání a architektuře

9 ROZPOČET 2010 – PLÁN Představenstvo ČKA projednalo a schválilo dne 16. 3. 2010 návrh rozpočtu na rok 2010 jako vyrovnaný a předkládá tento návrh k projednání valné hromadě ČKA. Celkové výnosy24 697 000,- Kč Celkové náklady24 697 000,- Kč

10 ROZPOČET 2010 – VÝCHOZÍ SITUACE  Návrh rozpočtu 2010 je zpracován na základě výsledků hospodaření roku 2009 a odráží priority a rozhodnutí představenstva o nových úkolech.  V lednu 2010 představenstvo nově ustanovilo funkci hospodáře - jmenován Ing.arch. Jiří Merger a došlo k dohodě o užší spolupráci s členem dozorčí rady Ing.arch. Petrem Krejčím.  Byla ustanovena pravidelná setkání ředitelkou Kanceláře pro průběžné sledování vývoje rozpočtu a pro přípravu návrhu rozpočtových opatření.

11 MIMOŘÁDNÉ A NOVÉ AKTIVITY V ROCE 2010  Standardy  OTP  Nově ustanovené pracovní skupiny: Celoživotní profesní vzdělávání Politiky architektury Zahraniční aktivity Krajinářská architektura  Sympozium Architektonické soutěže  Manuál Architektura a Zelená úsporám

12 NÁVRH USNESENÍ VALNÉ HROMADY 2010 Valná hromada České komory architektů schvaluje v souladu s ustanovením § 25 odst. 4 písm. j) zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění a v souladu s ustanovením § 4a Organizačního, jednacího a volebního řádu ČKA rozpočet České komory architektů pro rok 2010 jako vyrovnaný v celkové výši výnosů 24 697 000,- Kč v celkové výši nákladů 24 697 000,- Kč

13 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "ROZPOČET 2009 NÁVRH ROZPOČTU 2010 Informace pro VH ČKA 2010, 2010-04-17."

Podobné prezentace


Reklamy Google