Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČESKÁ KOMORA ARCHITEKTŮ XVIII. VALNÁ HROMADA 2011-04-16.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČESKÁ KOMORA ARCHITEKTŮ XVIII. VALNÁ HROMADA 2011-04-16."— Transkript prezentace:

1 ČESKÁ KOMORA ARCHITEKTŮ XVIII. VALNÁ HROMADA 2011-04-16

2 XVIII. VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ 2011-04-16 – NÁVRH PROGRAMU 10:00 – 10:20Zahájení jednání XVIII. valné hromady ČKA 2011 Vystoupení hostů Návrh a odsouhlasení předsedajících valné hromady, programu valné hromady, složení návrhové, volební a mandátové komise Otevření kandidátních listin 10:20 – 11:30Zprávy o činnosti orgánů ČKA a plnění usnesení XVII. valné hromady ČKA 2010 11:30 – 12:00Vystoupení kandidátů do samosprávných orgánů Komory 12:00 – 13:30Diskuze na téma Politiky architektury, Mezinárodní architektonická přehlídka ČKA, Architektonické soutěže a zákon o veřejných zakázkách 13:00Uzavření kandidátních listin a zahájení voleb 13:30 – 14:00Přestávka 14:00 – 15:15Změny řádů České komory architektů – diskuze 14:15Uzavření volebních uren a ukončení voleb 15:15 – 15:45Vyhlášení výsledků voleb do samosprávných orgánů ČKA 15:45 – 16:45Usnesení XVIII. valné hromady ČKA 2011, ukončení XVIII. VH ČKA 2011

3 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘEDSTAVENSTVA ČKA ZA OBDOBÍ 04/2010-04/2011 1. Zpráva o plnění usnesení VH ČKA 2010 2. Naplňování Programu činnosti ČKA na roky 2010-2011 3.Hlavní priority činnosti ČKA na období 2011-2012 4.Závěry a hodnocení činnosti představenstva ČKA za období 04/2010- 04/2011

4 1. ZPRÁVA O PLNĚNÍ USNESENÍ VH ČKA 2010 1.1. Aktivní účast na novele zákona č. 137/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek • Jan Sapák, člen pracovní skupiny MMR jmenován ministrem • jednání s vrchním ředitelem Mgr. Sixtou • připomínky ČKA k novele zákona č.137/2006 - formulování připomínek ČKA – JUDr. Plos 1.2. ČKA aktivně pracovala v rámci pracovní skupiny MMR Kohezní fondy • pro možnost dotací z kohezních fondů, naše připomínky byly zahrnuty do dokumentu • f ormulace „Rámcová pozice ČR k budoucnost kohezní politiky EU“, kritérium nejnižší cena 1.3. Podpora soutěžím – Jan Sapák – samostatné téma • tisková konference dne 13.4.2011 1.4. Jednání s Ministerstvem financí ČR • nám. ministra financí Hejduk – investiční záměry ministerstva o vel. celcích 1.5. Koncesní zadávání PPP 1.6. Místo konání valných hromad ČKA 1.7. Jednání s ČVUT – zadávání veřejných zakázek 1.8. Změna textu v návrhu činnosti ČKA provedena

5 2. SPLNĚNÍ PROGRAMU ČINNOSTI ČKA ZA OBDOBÍ 2010-2011 2.1. POSTAVENÍ ARCHITEKTŮ VE SPOLEČNOSTI 2.1.1. Politika architektury – národní program stavební kultury PA - NPSK MMR ČRministr Jankovský (předtím ministr Vondruška) náměstek Kalous, vrchní ředitel Sixta, ředitelka Grabmüllerová (arch.) MŽP ČRministryně (náměstkyně) Bízková MK ČRnáměstkyně Matoušková MŠMT ČRnáměstek Hajn (arch.) MPO ČRnáměstek Hüner MV ČR náměstkyně Kejvalová MS ČR náměstci Kasík a Melzer PSP ČR předseda výboru a podvýboru JUDr. Polčák předseda poslaneckého klubu TOP 09 Gazdík prezentace na podvýboru pro územní rozvoj a financování VS – viz usnesení o podpoře PA Senát ČRsen. Bárek, arch. Filipiová Parlament EU Ing. Vlasák (předseda SMO) 2.1.2. ČKA připravuje brožuru Politika architektury – národní program stavební kultury jako cílenou a konkrétní propagaci 2.1.3. ČKA se zapojila do práce na směrnicích kohezních programů EU v rámci MMR i MPO viz bod 1.2. 2.1.4. Česká cena za architekturu 2.1.5. Zelená úsporám - konference, vydání Manuálu 2.1.6. Spolupráce Presta Jižní Čechy 2.1.7. Pocta ČKA 2010 – poctu získá arch. Viktor Rudiš 2.1.8. Reedice knihy Genius loci 2.1.9. Záštity a spolupráce 2.1.10. Získávání grantů – Leonardo da Vinci soutěžní přehlídka diplomových prací 2.1.11. Grant EU Energetické úspory 160 000 EUR na 3 roky

6 2. NAPLŇOVÁNÍ PROGRAMU ČINNOSTI ČKA ZA OBDOBÍ 2010-2011 2.3. ZAHRANIČNÍ VZTAHY – samostatná prezentace arch. Borák 2.2. LEGISLATIVA – samostatná prezentace arch. Peterka

7 2. NAPLŇOVÁNÍ PROGRAMU ČINNOSTI ČKA ZA OBDOBÍ 2010-2011 2.4. AUTORIZACE A REGISTRACE • standardní průběh autorizačního a registračního řízení – mandatorní činnost ČKA • součinnost při novelizaci Zákona o výkonu povolání architektů, inženýrů a techniků ke složení a jmenování/odvolání AR • autorizační rada připravuje revizi standardu autorizačních zkoušek • revize platného postavení a činnosti autorizovaných inspektorů • počet autorizovaných architektů 126 (3 641) • počet registrovaných 28 2.5.VZDĚLÁNÍ, PRAXE CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁNÍ • součinnost při novelizaci zákona o vysokých školách v souvislosti s výkonem profese • dosavadní rozvoj celoživotního vzdělávání • zatraktivnění přehlídky diplomových prací – žádost o grant LdV 27 376 euro n a2 roky 2.6.INFORMAČNÍ SYSTÉM • Webové stránky – příprava úprav zkvalitnění • Dokončení info systému databáze • Zákon o základních registrech 424/2010 Sb.

8 2. NAPLŇOVÁNÍ PROGRAMU ČINNOSTI ČKA ZA OBDOBÍ 2010-2011 2.7.PRACOVNÍ SKUPINY Činné PS Legislativa – M. Peterka Soutěže – L. Grym Standardy výkonů a činností – J. Vrana Vzdělávání – L. Lábus Pro územní plánování, urbanismus a krajinu – M. Košař Památková péče – T. Jiránek Péče o přírodu a krajinu – D. Lacina Česká cena za architekturu – M. Jirovec Celoživotní profesní vzdělávání – B. Potysz Politiky architektury – D. Borák Zahraniční aktivity – D. Borák Krajinářská architektura – J. Chvojka Oživená PS Pro odstraňování bariér – senátorka Filipiová Pozastavené PS Bydlení Sídlo Komory Normy a notifikaci Konference EU Architekti a Zelená úsporám Příprava zřízení nové PS PS proti korupci

9 2. NAPLŇOVÁNÍ PROGRAMU ČINNOSTI ČKA ZA OBDOBÍ 2010-2011 3. HLAVNÍ ÚKOLY A PRIORITY • Docílit prosazení Politiky architektury ČR - národní program stavební kultury jako usnesení vlády – vládní program • Zakotvit soutěžní řád pro architektonické soutěže do zákona 137/2006 Sb. o zadávání veř. zakázek nebo jiné legislativní formy (vyhláška) • Připravit mezinárodní přehlídku architektury a Českou cenu za architekturu - JOSEF • Dokončit „Standardy prací výkonů a činností autorizovaných osob v projektování“

10 2. NAPLŇOVÁNÍ PROGRAMU ČINNOSTI ČKA ZA OBDOBÍ 2010-2011 4. ZÁVĚRY A HODNOCENÍ ROČNÍHO OBDOBÍ PRÁCE PŘEDSTAVENSTVA ČKA 4.1.Výčet konkrétních aktivit vedení a kanceláře ČKA v období 04/2010-04/2011 Ministerská jednání a jednání v PSP ČR a Senátu (35x ) Tiskové konference a vernisáže výstav (22x) Prezentace, slib a pracovní jednání ČKAIT, SIA, DSA, SFŽP (95x) Mezinárodní cesty ACE, EFAP, Polská komora, Španělská komora (19x) 4.2.Značné nasazení sil a prostředků a skromné výsledky v důsledku politických změn – v období prosazování PA se změnilo vedení ministerstev (MMR 5x, MK 4x a MŽP 4x) 4.3.Poděkování všem voleným zástupcům představenstva, dozorčí rady, StS, autorizační rady, pracovníkům PS, regionálním zástupcům 4.4.Poděkování Kanceláři ČKA v čele s ředitelkou Tamarou Čuříkovou a sekretářem Jiřím Plosem 4.5.Výzva k mladým architektům – kandidujte do orgánů ČKA

11 Kontakty

12 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "ČESKÁ KOMORA ARCHITEKTŮ XVIII. VALNÁ HROMADA 2011-04-16."

Podobné prezentace


Reklamy Google