Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základy marketingu část 2. Ing. Monika Dobešová Univerzita Pardubice FEI Letní semestr 2012/2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základy marketingu část 2. Ing. Monika Dobešová Univerzita Pardubice FEI Letní semestr 2012/2013."— Transkript prezentace:

1 Základy marketingu část 2. Ing. Monika Dobešová Univerzita Pardubice FEI Letní semestr 2012/2013

2 Posuny v marketing managementu  Marketing dělá každý: - společná týmová práce všech oddělení - hladký management klíčových procesů Každý zaměstnanec musí chápat zákazníky jako zdroj prosperity společnosti.  Uspořádání společnosti podle segmentů zákazníků  Kupování více zboží a služeb zvenčí To znamená: předávat jinam ty činnosti, které jiní dělají laciněji a lépe, ale udržet si činnosti klíčové. Ing. Monika Dobešová Základy marketingu

3 Ing. Monika Dobešová  Práce s méně dodavateli v „partnerském vztahu“ - partnerské dohody s klíčovými dodavateli a distributory  Nutnost objevovat nové trhy - nespoléhat jen na své minulé silné stránky - potřeba neustále se pohybovat vpřed s marketingovými programy, inovacemi výrobků i služeb Permanentně vyhledávat výhody na vysoce konkurenčních trzích. Základy marketingu

4 Ing. Monika Dobešová  Důraz na nehmotná aktiva - značka, zákaznická základna, zaměstnanci i vztahy s distributory tvoří část tržní ceny  dostupnost produktů na internetu - nonstop přístup zákazníků k nabídkám - detailní popis produktů, fotky, videa - porovnání, zjišťování nejlepších prodejců a cen - recenze a doporučení zákazníků Základy marketingu

5 Ing. Monika Dobešová  Snaha být nejlepší firmou pro dobře definované cílové trhy.  Soustředění se na celoživotní hodnotu zákazníka - společnosti se soustředí na udržení zákazníka - získání nového zákazníka může být až 5x nákladnější Snaha odhadnout celoživotní hodnotu individuálního zákazníka a vytvořit tržní nabídku a cenu tak, aby na zákazníkovi vydělávali v delším časovém horizontu. Základy marketingu

6 Strategické plánování Marketingový plán je ústředním nástrojem k řízení a koordinaci marketingových činností. Plánuje se na dvou úrovních: 1. Strategické plány Rozpracovávají cílové trhy a hodnotovou nabídku, která má být nabízena a která je založena na analýze nejlepších tržních příležitostí. Ing. Monika Dobešová Základy marketingu

7 Ing. Monika Dobešová 2. Taktické plány Specifikují marketingové taktiky, včetně vlastností výrobku, propagace, obchodování, tvorby cen, prodejních kanálů a služeb (servisu). Pro přípravu plánů na obou úrovních jsou nezbytné informace od všech pracovníků v důležitých funkcích. Plány jsou realizovány na příslušných úrovních společnosti. Výsledky jsou sledovány a v případě nutnosti napravovány. Základy marketingu

8 Ing. Monika Dobešová Strategické plánování se sestává z následujících aktivit: definice poslání společnosti - pomáhá vést a inspirovat zaměstnance - signalizuje, co je pro firmu důležité analýza (SWOT) - externích příležitostí a hrozeb - interních silných a slabých stránek formulace - cílů a strategie shromažďování zpětné vazby provádění kontroly Základy marketingu

9 Ing. Monika Dobešová Strategické plánování se provádí v kontextu firmy. Její důležitou složkou je kultura firmy. Vejdete-li do jakékoliv firmy, první věc, která vás zaujme, je její kultura - způsob: jak se lidé oblékají jak spolu mluví jak vítají zákazníky … Kultura firmy se vyvíjí a přenáší přímo od osobností a návyků nejvýše postavených manažerů k jejím zaměstnancům. Základy marketingu

10 Marketingový informační systém Společnost s lepšími informacemi: - má výhodu před konkurencí - může si lépe zvolit trhy, vytvořit lepší nabídky -provádí lepší marketingové plánování. Získané informace je třeba třídit a rozdělovat směrem k marketingovým manažerům. Marketingový informační systém (MIS) Ing. Monika Dobešová Základy marketingu

11 Ing. Monika Dobešová MIS má tři složky: 1. Systém interních záznamů 2. Systém shromažďování a třídění informací 3. Systém marketingového výzkumu Základy marketingu

12 Marketingový výzkum Dobří marketéři chtějí mít informace, které jim pomohou interpretovat minulé výkony i plánovat budoucí aktivity. Marketér potřebuje informace : - Včasné - Přesné - Použitelné A to o spotřebitelích, konkurenci a jejich značkách a cenách. Ing. Monika Dobešová Základy marketingu

13 Ing. Monika Dobešová Marketéři potřebují činit ta nejlepší možná krátkodobá (taktická) a dlouhodobá (strategická) rozhodnutí. Zjišťování názorů spotřebitelů, jejich nákupního chování a pochopení jejich marketingových důsledků může vést: - k úspěšnému uvedení výrobku na trh - k následnému růstu značky. Základy marketingu

14 Ing. Monika Dobešová Marketingový výzkum je spojen se systematickým: plánováním shromažďováním analyzováním hlášením údajů s vazbou na zjištění jejich důležitosti. Marketingový výzkum lze provádět vlastními silami nebo ho lze zadat externí agentuře. Základy marketingu

15 Ing. Monika Dobešová Šest kroků efektivního marketingového výzkumu: 1. Krok – definování problému 2. Krok – tvorba výzkumného plánu 3. Krok – shromažďování informací 4. Krok – analýza informací 5. Krok – prezentace závěrů 6. Krok – rozhodování Základy marketingu

16 Ing. Monika Dobešová 1. Krok – definování problému Nesmí být stanoven příliš úzce ani široce. 2. Krok – tvorba výzkumného plánu Nutno předem znát jeho cenu (možné náklady). Rozhodnout o zdrojích dat, výzkumných metodách, nástrojích, souborech respondentů… 3. Krok – shromažďování informací Tato fáze je nejnákladnější, nejvíce náchylná k chybám. Základy marketingu

17 Ing. Monika Dobešová Čtyři hlavní problémy s respondenty ve 3. kroku, tzn. při sběru informací:  Někteří nebudou opakovaně k zastižení  Jiní spolupráci odmítnou  Někteří odpovídají předpojatě nebo nepoctivě A konečně i někteří dotazovatelé jsou také předpojatí nebo nepoctiví. Základem úspěchu je získat ty správné respondenty. Jak tedy na primární data? On-line výzkumem, formou her … Základy marketingu

18 Ing. Monika Dobešová Pozitiva on-line výzkumu ( + ) Je lacinější (až o polovinu) a jeho návratnost může činit až 50% je rychlejší (až 80% cílových odpovědí lze získat do 48 hodin) Lidé jsou upřímnější než při osobním nebo telefonickém rozhovoru Je všestrannější a zábavnější než verze s tužkou a papírem (3D modely výrobků) Základy marketingu

19 Ing. Monika Dobešová Proti on-line výzkumu ( - ) Ne všichni jsou k internetu připojení Ti, co jsou připojeni jsou technicky vzdělanější lidé Výzkum musí dosáhnout na více spotřebitelských segmentů trhu Technologické problémy a nedůslednosti (různé prohlížeče, operační systémy…) Základy marketingu

20 Ing. Monika Dobešová 4. Krok – analýza informací Třídí se data, zjišťuje se četnost jejich rozšíření, spočítají se průměry, hodnoty rozptylu pro nejdůležitější proměnné. Cíl: učinit závěry ze shromážděných informací. 5. Krok – prezentace závěrů Výzkumník by měl předat závěry relevantní k důležitým marketingovým rozhodnutím, před kterými stojí vedení. 6. Krok – rozhodování Manažeři, kteří zadali tento výzkum, musí zvážit jeho výsledky. Je možné, že zadají další navazující výzkum. Základy marketingu

21 Ing. Monika Dobešová A na závěr … Dva klipy z nejinovativnějších reklam roku 2012. Základy marketingu

22 Ing. Monika Dobešová KONEC 2. ČÁSTI DĚKUJI ZA POZORNOST. Základy marketingu

23 Ing. Monika Dobešová Zdroj: KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER. Marketing management 12. vydání. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1359-5. Základy marketingu


Stáhnout ppt "Základy marketingu část 2. Ing. Monika Dobešová Univerzita Pardubice FEI Letní semestr 2012/2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google