Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDĚ 2: FINANČNÍ ÚČTY

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDĚ 2: FINANČNÍ ÚČTY"— Transkript prezentace:

1 ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDĚ 2: FINANČNÍ ÚČTY

2 Osnova Co účtujeme ve třídě 2?
Oceňování kr. finančního majetku a závazků Účtování ve třídě 2 Účtování peněz na cestě Účtování o krátkodobých úvěrech Účtování o krátkodobém finančním majetku

3 Co účtujeme ve třídě 2? Krátkodobý finanční majetek, jehož charakteristickým rysem je vysoká likvidnost a bezprostřední obchodovatelnost (peníze, účty v bankách, krátkodobé cenné papíry) Smluvená splatnost (popř. předpokládaná držba) je do 1 roku včetně od okamžiku uskutečnění účetního případu (krátkodobé cenné papíry, krátkodobé bankovní úvěry, krátkodobé finanční výpomoci)

4 Co účtujeme ve třídě 2? Hotovost účetní jednotky (peníze, valuty, šeky) – účet 211 Ceniny (poštovní známky, dálniční nálepky, kolky, telefonní a ostatní karty, stravenky) – účet 213 Účty v bankách – účet 221

5 1. Co účtujeme ve třídě 2? O hotovosti se účtuje na základě příjmových a výdajových pokladních dokladů Na účtech v bankách se účtuje na základě bankovních výpisů

6 1. Co účtujeme ve třídě 2? Krátkodobé bankovní úvěry – účty 231,232
Na krátkodobých bankovních úvěrech se účtuje na základě bankovních výpisů Krátkodobé finanční výpomoci – účty 241, 249

7 1. Co účtujeme ve třídě 2? Krátkodobé cenné papíry a podíly a pořizovaný kr.fin.majetek: majetkové cenné papíry k obchodování (účet 251) dlužné cenné papíry k obchodování (účet 253) vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (účet 252) vlastní dluhopisy (účet 255) dlužné cenné papíry se splatností do 1 roku držené do splatnosti (účet 256) ostatní realizovatelné cenné papíry, např. opční listy (účet 257) Opravné položky ke kr.fin.majetku

8 1. Co účtujeme ve třídě 2? Převody mezi finančními účty (peníze na cestě) – účet 261 Používá se pro překlenutí časového nesouladu mezi vklady, výběry peněz a přijetím příslušných bankovních výpisů účetní jednotkou Obdobně to platí i pro převody mezi účty v bankách

9 2. Oceňování kr. finančního majetku a závazků (k okamžiku uskutečnění účetního případu)
Peněžní prostředky a ceniny se oceňují jmenovitými hodnotami Podíly, cenné papíry se oceňují pořizovacími cenami U stejného druhu cenných papírů: cena zjištěná váženým aritmetických průměrem nebo FIFO Závazky se oceňují jmenovitou hodnotou

10 2. Oceňování kr. finančního majetku a závazků (ke konci rozvahového dne)
Cenné papíry (s výjimkou cenných papírů držených do splatnosti, dluhopisů pořízených v primárních emisích neurčených k obchodování, cenných papírů představujících účast s rozhodujícím nebo podstatným vlivem a cenných papírů emitovaných účetní jednotkou) se oceňují reálnou hodnotou

11 2. Oceňování kr. finančního majetku a závazků (ke konci rozvahového dne)
Reálná hodnota je tržní hodnota ocenění kvalifikovaným odhadem nebo posudkem znalce

12 3. Účtování ve třídě 2 Účtování peněz na cestě
Účtování o krátkodobých úvěrech Účtování o krátkodobém finančním majetku


Stáhnout ppt "ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDĚ 2: FINANČNÍ ÚČTY"

Podobné prezentace


Reklamy Google