Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Definice finanční majetek/cizí zdroj držený ve firmě do jednoho roku

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Definice finanční majetek/cizí zdroj držený ve firmě do jednoho roku"— Transkript prezentace:

1 ÚČTOVÁNÍ KRÁTKODOBÉHO FINANČNÍHO MAJETKU A KRÁTKODOBÝCH BANKOVNÍCH ÚVĚRŮ „17“

2 Definice finanční majetek/cizí zdroj držený ve firmě do jednoho roku
vyznačuje se vysokou likvidností Aktivní účty - 21, 22, 25, 26, 29 Pasivní účty - 23, 24

3 Účet 211 pokladna

4 Definice peníze v hotovosti (tuzemská měna - Kč, cizí měna)

5 Ocenění nominální hodnota (natištěna, naražena)

6 korunová pokladní kniha valutová pokladní kniha
Operativní evidence pokladní kniha (co pokladna to pokladní kniha) Kč = korunová pokladní kniha Cizí měna – valutová pokladní kniha  korunová pokladní kniha č.ř datum doklad text příjem výdej zůstatek valutová pokladní kniha č.ř datum doklad text v cizí měně kurz v Kč příjem výdej zůstatek

7 Cizí měna při účtování se přepočítá kurzem (aktuálním / pevným) na Kč
K se přepočítá zůstatek v cizí měně aktuálním kurzem a vyčíslí se kurzovní rozdíly (563, 663)

8 Účtování pokladny - příjem
MD: – pokladna D: prodej zboží 491 - vklad do podnikání 601 - prodej výrobků 602 - prodej služeb 641 - prodej DLM 661 - prodej cenných papírů 642 – materiál 311 - úhrada FAV

9 Účtování pokladny - výdej
D: – pokladna MD: 5xx – nákup xxx 491 - osobní spotřeba 261 - převod hotovosti 321 - úhrada FAP 331 - úhrada mezd 34x - úhrada daní 336 - úhrada SP a ZP 379 - úhrada jiných závazků 04x - nákup DLM 111 - nákup materiálu 131 - nákup zboží 

10 Doklady Příjmový pokladní doklad Výdajový pokladní doklad

11 Inventarizace Způsob Rozdíly Termíny fyzická (pokladní výčetka)
Manko 569/211 Přebytek 211/668 Termíny 4x ročně, z toho 2x namátkově

12 Účet 213 Ceniny

13 Definice kolky, stravenky, poštovní známky, dálniční známky, karty pohonných hmot, telefonní karty

14 Ocenění nominální hodnota

15 Operativní evidence kniha cenin(co cenina s jinou nominální hodnotou to kniha cenin) Kniha cenin č.ř datum doklad text Kusů ceniny Cena/ks v Kč příjem výdej zůstatek

16 Cizí měna při účtování se přepočítá kurzem (aktuálním / pevným) na Kč
K se přepočítá zůstatek v cizí měně aktuálním kurzem a vyčíslí se kurzovní rozdíly (563, 663)

17 Účtování cenin – nákup (zaevidováno)
MD: – ceniny D: – pokladna 321 – na fakturu

18 Účtování cenin – nákup (okamžitá spotřeba)
MD: XXX – spotřeba ceniny – dle druhu D: – pokladna 321 – na fakturu XXX = karta pohonných hmot 518 poštovní známka, telefonní karta 538 kolek 548 dálniční známka 527/528 stravenka (55% uznatelný náklad)

19 Účtování pokladny – výdej (spotřeba zaevidovaných cenin)
MD: XXX – spotřeba ceniny – dle druhu D: – cenina XXX = karta pohonných hmot 518 poštovní známka, telefonní karta 538 kolek 548 dálniční známka 527/528 stravenka (55% uznatelný náklad)

20 Doklady Faktura přijatá – nákup ceniny
Výdajový pokladní doklad – nákup ceniny VÚD – spotřeba ceniny

21 Inventarizace Způsob Rozdíly Termíny fyzická Manko 569/213
Přebytek 213/668 Termíny 4x ročně, z toho 2x namátkově

22 Stravenky příspěvek zaměstnavatele na stravování zaměstnance
podnik si může na základě Zákona o dani z příjmu dát část hodnoty stravenky do daňových nákladů 55% hodnoty stravenky jsou náklady daňově uznatelné 45% hodnoty stravenky jsou náklady daňově neuznatelné

23 Uznatelná část 55% : 55,- Stravenka 100,- Neuznatelná část 45%: 45,-

24 Podnik hradí celou stravenku
Uznatelné: 527/ ,- Neuznatelné: 528/ ,- Zaměstnanec: 335/ ,- Podnik hradí 60,- Neuznatelné: 528/ ,- Zaměstnanec: 335/ ,- Podnik hradí 55,- Neuznatelné: 528/ ,- Zaměstnanec: 335/ ,-

25 Podnik nepřispívá Podnik hradí 40,- Podnik hradí 75%
Uznatelné: 527/ ,- Neuznatelné: 528/ ,- Zaměstnanec: 335/ ,- Podnik hradí 40,- Uznatelné: 527/ ,- Neuznatelné: 528/ ,- Zaměstnanec: 335/ ,- Podnik hradí 75% Přepočet na Kč – podnik hradí 75,- Kč Uznatelné: 527/ ,- Neuznatelné: 528/ ,- Zaměstnanec: 335/ ,-

26 Účet 221 BANKA

27 Definice peníze na účtu v bance, bezhotovostní peníze (tuzemská měna - Kč, cizí měna) Běžný lze kdykoliv vkládat, kdykoliv vybírat, nelze se dostat se do mínusu, je dán povinný minimální zůstatek Spořící lze kdykoliv vkládat, vybírat lze jen v určitou dobu Termínovaný jednorázový vklad, výběr po delší době (2, 3 roky) v určenou dobu, dopředu víme, kolik dostaneme úrok Kontokorentní Lze kdykoliv vkládat a kdykoliv vybírat, může se dostat do mínusu (úvěr)

28 Ocenění nominální hodnota

29 Náklady / výnosy Náklady Výnosy Poplatky bance (568)
za zřízení účtu za vedení účtu za transakci za zasílání bankovních výpisů za platební kartu za internetové bankovnictví Úrok z úvěru (562) Výnosy Úroky u účtu (662)

30 Operativní evidence Není potřeba vytvářet – bankovní výpis je dostatečně přehledný 

31 Cizí měna – valutová banky
při účtování se přepočítá kurzem (aktuálním / pevným) na Kč K se přepočítá zůstatek v cizí měně aktuálním kurzem a vyčíslí se kurzovní rozdíly (563, 663)

32 Účtování banky- příjem
MD: – banka D: vklad do podnikání 311 - úhrada FAV 261 – převod z pokladny, jiného účtu 34X – vrácení daně 662 – úrok z účtu

33 Účtování banky- výdej MD: 491 - osobní spotřeba
D: – banky MD: osobní spotřeba 261 - převod hotovosti do pokladny 321 - úhrada FAP 331 - úhrada mezd 34x - úhrada daní 336 - úhrada SP a ZP 379 - úhrada jiných závazků 568 – poplatky bance 562 – úrok z úvěru

34 Doklady Bankovní výpis Korunový Valutový

35 Inventarizace Způsob Rozdíly Termíny
Dokladová – tj. na konečný zůstatek na posledním bankovním výpise v daném roce Rozdíly Nesmí být – účtujeme všechny operace, které jsou na dokladech, tedy i platby provedené omylem Termíny 1x ročně

36 Účet 261 PENÍZE NA CESTĚ

37 Definice Slouží v překlenutí časového nesouladu, který vzniká při přijetí/vystavení dokladů u převodu peněz mezi pokladnou a bankou, mezi dvěma pokladnami nebo dvěma bankami Po zaúčtování všech operací o převodu peněz musí být účet 261 nulový

38 Ocenění nominální hodnota

39 Cizí měna při účtování se přepočítá kurzem (aktuálním / pevným) na Kč
pokud převádíme peníze v cizí měně, mohou v důsledku změny kurzu vznikat kurzovní rozdíly, které musíme zaúčtovat (563, 663) K se přepočítá zůstatek v cizí měně (nějaký je) aktuálním kurzem a vyčíslí se kurzovní rozdíly (563, 663)

40 Účtování Převod z pokladny do banky Převod z banky do pokladny
VPD 261/211 BV 221/261 Převod z banky do pokladny BV 261/221 PPD 211/261

41 Převod z pokladny 1 do pokladny 2
VPDpok1 261/ PPDpok /261 Převod z banky 1 do banky 2 BVbanka1 261/ BVbanka /261

42 Čerpání úvěru Splácení úvěru BV 221/261 ÚV 261/231 (461)

43 Doklady Příjmový pokladní doklad Výdajový pokladní doklad
Bankovní výpis Úvěrový výpis

44 Inventarizace Způsob dokladová Rozdíly Nesmí být Termíny 1 x ročně

45 KRÁTKODOBÝ BANKOVNÍ ÚVĚR
Účet 231 KRÁTKODOBÝ BANKOVNÍ ÚVĚR

46 Definice Půjčené peníze z banky (koruny, valuty) , doba splatnosti kratší jak 1 rok

47 Způsoby čerpání Převod na běžný účet (banka nekontroluje účel čerpání úvěru) Přímá platba dodavateli (banka kontroluje účel čerpání úvěru)

48 Ocenění nominální hodnota

49 Náklady / výnosy Náklady Poplatky bance (568) Úrok z úvěru (562)
za zřízení účtu za vedení účtu za transakci za zasílání bankovních výpisů za platební kartu za internetové bankovnictví Úrok z úvěru (562)

50 Operativní evidence Není potřeba vytvářet – úvěrový výpis (smlouva o úvěru) je dostatečně přehledný 

51 Cizí měna – valutový úvěr
při účtování se přepočítá kurzem (aktuálním / pevným) na Kč K se přepočítá zůstatek v cizí měně aktuálním kurzem a vyčíslí se kurzovní rozdíly (563, 663)

52 Účtování Čerpání úvěru – převod na běžný účet
BV 221/261 ÚV 261/231 Čerpání úvěru – přímá platba dodavateli ÚV 321/231 Splácení úvěru ÚV 231/261 BV 261/221 Náklady související s úvěrem Poplatky 568/231,221 Úrok z úvěru 562/231, 221

53 Doklady Bankovní výpis Korunový Valutový Smlouva o úvěru

54 Inventarizace Způsob Rozdíly Termíny Dokladová
Z úvěrového výpisu: konečný zůstatek na posledním výpise v daném roce Z smlouvy o úvěru: pokud jsou fixně stanovené splátky Písemný souhlas banky s konečným zůstatek Rozdíly Nesmí být – účtujeme všechny operace, které jsou na dokladech, tedy i platby provedené omylem Termíny 1x ročně

55 KRÁTKODOBÉ CENNÉ PAPÍRY
Účet 25X KRÁTKODOBÉ CENNÉ PAPÍRY

56 Definice Cenné papíry, které jsou v podniku po dobu kratší než 1 rok
Krátkodobá investice, cíl = zisk z prodeje

57 Dělení Majetkové CP (251) Dluhové cenné papíry (253)

58 Oceňování Při pořízení Při výdeji Pořizovací cena (nákup)
Reprodukční cena (vklad, dar) Při výdeji FIFO Průměrná cena

59 Účtování Nákup majetkových CP 251/321, 221, 367 Prodej majetkových CP
Vyřazení 561/251 Tržba z prodeje 311, 221, 315/661 Dividendy z majetkových CP 315, 221/666 Nákup dluhopisů 253/221 Zpětný odkup dluhopisů 221/253,662 Pozn. Účtování je obdobné jako u dlouhodobých CP

60 Inventarizace Způsob Rozdíly Termíny
Dokladová = výpis ze Střediska cenných papírů Rozdíly Nesmí být Termíny 1x ročně

61 ZÁLOHY POSKYTNUTÉ ZAMĚSTNANCI

62 Účel poskytnutí zálohy
Na služební cestu Na drobné nákupy

63 Účtování Účet 335 musí být po skončení transakce nulový
doklad text MD D VPD poskytnutá záloha zaměstnanci na služební cestu 5000 335 211 VÚD vyúčtování služební cesty 4000 512 PPD vrácení přeplatku zaměstnancem 1000 poskytnutá záloha zaměstnanci na drobné nákupy 800 vyúčtování nákupu zaměstnancem 900 501 zaměstnanci vyplacen nedoplatek z nákupu 100 Účet 335 musí být po skončení transakce nulový U záloh v cizí měně se po vyúčtování musí zaúčtovat vzniklé kurzovní rozdíly


Stáhnout ppt "Definice finanční majetek/cizí zdroj držený ve firmě do jednoho roku"

Podobné prezentace


Reklamy Google