Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ÚČTOVÁNÍ KRÁTKODOBÉHO FINANČNÍHO MAJETKU A KRÁTKODOBÝCH BANKOVNÍCH ÚVĚRŮ „17“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ÚČTOVÁNÍ KRÁTKODOBÉHO FINANČNÍHO MAJETKU A KRÁTKODOBÝCH BANKOVNÍCH ÚVĚRŮ „17“"— Transkript prezentace:

1 ÚČTOVÁNÍ KRÁTKODOBÉHO FINANČNÍHO MAJETKU A KRÁTKODOBÝCH BANKOVNÍCH ÚVĚRŮ „17“

2 Definice finanční majetek/cizí zdroj držený ve firmě do jednoho roku vyznačuje se vysokou likvidností Aktivní účty - 21, 22, 25, 26, 29 Pasivní účty - 23, 24

3 POKLADNA Účet 211

4 Definice peníze v hotovosti (tuzemská měna - Kč, cizí měna)

5 Ocenění nominální hodnota (natištěna, naražena)

6 Operativní evidence pokladní kniha (co pokladna to pokladní kniha) – Kč = korunová pokladní kniha – Cizí měna – valutová pokladní kniha korunová pokladní kniha č.řdatumdokladtextpříjemvýdejzůstatek valutová pokladní kniha č.řdatumdokladtext v cizí měně kurz v Kč příjemvýdejzůstatekpříjemvýdejzůstatek

7 Cizí měna – při účtování se přepočítá kurzem (aktuálním / pevným) na Kč – K 31.12. se přepočítá zůstatek v cizí měně aktuálním kurzem a vyčíslí se kurzovní rozdíly (563, 663)

8 Účtování pokladny - příjem MD: 211 – pokladna D: 604 - prodej zboží 491 - vklad do podnikání 601 - prodej výrobků 602 - prodej služeb 641 - prodej DLM 661 - prodej cenných papírů 642 – materiál 311 - úhrada FAV

9 Účtování pokladny - výdej D: 211 – pokladna MD:5xx – nákup xxx 491 - osobní spotřeba 261 - převod hotovosti 321 - úhrada FAP 331 - úhrada mezd 34x - úhrada daní 336 - úhrada SP a ZP 379 - úhrada jiných závazků 04x - nákup DLM 111 - nákup materiálu 131 - nákup zboží

10 Doklady – Příjmový pokladní doklad – Výdajový pokladní doklad

11 Inventarizace Způsob – fyzická (pokladní výčetka) Rozdíly – Manko569/211 – Přebytek211/668 Termíny – 4x ročně, z toho 2x namátkově

12 CENINY Účet 213

13 Definice kolky, stravenky, poštovní známky, dálniční známky, karty pohonných hmot, telefonní karty

14 Ocenění nominální hodnota

15 Operativní evidence kniha cenin(co cenina s jinou nominální hodnotou to kniha cenin) Kniha cenin č.řdatumdokladtext Kusů ceniny Cena/ks v Kč příjemvýdejzůstatekpříjemvýdejzůstatek

16 Cizí měna – při účtování se přepočítá kurzem (aktuálním / pevným) na Kč – K 31.12. se přepočítá zůstatek v cizí měně aktuálním kurzem a vyčíslí se kurzovní rozdíly (563, 663)

17 Účtování cenin – nákup (zaevidováno) MD: 213 – ceniny D: 211 – pokladna 321 – na fakturu

18 Účtování cenin – nákup (okamžitá spotřeba) MD: XXX – spotřeba ceniny – dle druhu D: 211 – pokladna 321 – na fakturu XXX = 501karta pohonných hmot 518poštovní známka, telefonní karta 538kolek 548dálniční známka 527/528stravenka (55% uznatelný náklad)

19 Účtování pokladny – výdej (spotřeba zaevidovaných cenin) MD: XXX – spotřeba ceniny – dle druhu D: 213 – cenina XXX = 501karta pohonných hmot 518poštovní známka, telefonní karta 538kolek 548dálniční známka 527/528stravenka (55% uznatelný náklad)

20 Doklady – Faktura přijatá – nákup ceniny – Výdajový pokladní doklad – nákup ceniny – VÚD – spotřeba ceniny

21 Inventarizace Způsob – fyzická Rozdíly – Manko569/213 – Přebytek213/668 Termíny – 4x ročně, z toho 2x namátkově

22 Stravenky příspěvek zaměstnavatele na stravování zaměstnance podnik si může na základě Zákona o dani z příjmu dát část hodnoty stravenky do daňových nákladů 55% hodnoty stravenky jsou náklady daňově uznatelné 45% hodnoty stravenky jsou náklady daňově neuznatelné

23 Uznatelná část 55% : 55,- Stravenka 100,- Neuznatelná část 45%: 45,-

24 Podnik hradí celou stravenku » Uznatelné: 527/21355,- » Neuznatelné:528/21345,- » Zaměstnanec:335/2130,- Podnik hradí 60,- » Uznatelné: 527/21355,- » Neuznatelné:528/213 5,- » Zaměstnanec:335/21340,- Podnik hradí 55,- » Uznatelné: 527/21355,- » Neuznatelné:528/213 0,- » Zaměstnanec:335/21345,-

25 Podnik nepřispívá » Uznatelné: 527/2130,- » Neuznatelné:528/2130,- » Zaměstnanec:335/213100,- Podnik hradí 40,- » Uznatelné: 527/21340,- » Neuznatelné:528/213 0,- » Zaměstnanec:335/21360,- Podnik hradí 75% Přepočet na Kč – podnik hradí 75,- Kč » Uznatelné: 527/21355,- » Neuznatelné:528/21320,- » Zaměstnanec:335/21325,-

26 BANKA Účet 221

27 Definice peníze na účtu v bance, bezhotovostní peníze (tuzemská měna - Kč, cizí měna) – Běžný lze kdykoliv vkládat, kdykoliv vybírat, nelze se dostat se do mínusu, je dán povinný minimální zůstatek – Spořící lze kdykoliv vkládat, vybírat lze jen v určitou dobu – Termínovaný jednorázový vklad, výběr po delší době (2, 3 roky) v určenou dobu, dopředu víme, kolik dostaneme úrok – Kontokorentní Lze kdykoliv vkládat a kdykoliv vybírat, může se dostat do mínusu (úvěr)

28 Ocenění nominální hodnota

29 Náklady / výnosy Náklady – Poplatky bance (568) – za zřízení účtu – za vedení účtu – za transakci – za zasílání bankovních výpisů – za platební kartu – za internetové bankovnictví – Úrok z úvěru (562) Výnosy – Úroky u účtu (662)

30 Operativní evidence Není potřeba vytvářet – bankovní výpis je dostatečně přehledný

31 Cizí měna – valutová banky – při účtování se přepočítá kurzem (aktuálním / pevným) na Kč – K 31.12. se přepočítá zůstatek v cizí měně aktuálním kurzem a vyčíslí se kurzovní rozdíly (563, 663)

32 Účtování banky- příjem MD: 221 – banka D: 491 - vklad do podnikání 311 - úhrada FAV 261 – převod z pokladny, jiného účtu 34X – vrácení daně 662 – úrok z účtu

33 Účtování banky- výdej D: 221 – banky MD:491 - osobní spotřeba 261 - převod hotovosti do pokladny 321 - úhrada FAP 331 - úhrada mezd 34x - úhrada daní 336 - úhrada SP a ZP 379 - úhrada jiných závazků 568 – poplatky bance 562 – úrok z úvěru

34 Doklady – Bankovní výpis Korunový Valutový

35 Inventarizace Způsob – Dokladová – tj. na konečný zůstatek na posledním bankovním výpise v daném roce Rozdíly – Nesmí být – účtujeme všechny operace, které jsou na dokladech, tedy i platby provedené omylem Termíny – 1x ročně

36 PENÍZE NA CESTĚ Účet 261

37 Definice Slouží v překlenutí časového nesouladu, který vzniká při přijetí/vystavení dokladů u převodu peněz mezi pokladnou a bankou, mezi dvěma pokladnami nebo dvěma bankami Po zaúčtování všech operací o převodu peněz musí být účet 261 nulový

38 Ocenění nominální hodnota

39 Cizí měna – při účtování se přepočítá kurzem (aktuálním / pevným) na Kč – pokud převádíme peníze v cizí měně, mohou v důsledku změny kurzu vznikat kurzovní rozdíly, které musíme zaúčtovat (563, 663) – K 31.12. se přepočítá zůstatek v cizí měně (nějaký je) aktuálním kurzem a vyčíslí se kurzovní rozdíly (563, 663)

40 Účtování Převod z pokladny do banky » VPD261/211 » BV221/261 Převod z banky do pokladny » BV261/221 » PPD211/261

41 Převod z pokladny 1 do pokladny 2 » VPDpok1261/211.100 » PPDpok2211.200/261 Převod z banky 1 do banky 2 » BVbanka1261/221.100 » BVbanka2221.200/261

42 Čerpání úvěru » BV221/261 » ÚV261/231 (461) Splácení úvěru » ÚV231 (461)/261 » BV261/221

43 Doklady – Příjmový pokladní doklad – Výdajový pokladní doklad – Bankovní výpis – Úvěrový výpis

44 Inventarizace Způsob – dokladová Rozdíly – Nesmí být Termíny – 1 x ročně

45 KRÁTKODOBÝ BANKOVNÍ ÚVĚR Účet 231

46 Definice Půjčené peníze z banky (koruny, valuty), doba splatnosti kratší jak 1 rok

47 Způsoby čerpání Převod na běžný účet (banka nekontroluje účel čerpání úvěru) Přímá platba dodavateli (banka kontroluje účel čerpání úvěru)

48 Ocenění nominální hodnota

49 Náklady / výnosy Náklady – Poplatky bance (568) – za zřízení účtu – za vedení účtu – za transakci – za zasílání bankovních výpisů – za platební kartu – za internetové bankovnictví – Úrok z úvěru (562)

50 Operativní evidence Není potřeba vytvářet – úvěrový výpis (smlouva o úvěru) je dostatečně přehledný

51 Cizí měna – valutový úvěr – při účtování se přepočítá kurzem (aktuálním / pevným) na Kč – K 31.12. se přepočítá zůstatek v cizí měně aktuálním kurzem a vyčíslí se kurzovní rozdíly (563, 663)

52 Účtování Čerpání úvěru – převod na běžný účet » BV221/261 » ÚV261/231 Čerpání úvěru – přímá platba dodavateli » ÚV321/231 Splácení úvěru » ÚV231/261 » BV261/221 Náklady související s úvěrem » Poplatky 568/231,221 » Úrok z úvěru562/231, 221

53 Doklady – Bankovní výpis Korunový Valutový – Smlouva o úvěru

54 Inventarizace Způsob – Dokladová Z úvěrového výpisu: konečný zůstatek na posledním výpise v daném roce Z smlouvy o úvěru: pokud jsou fixně stanovené splátky Písemný souhlas banky s konečným zůstatek Rozdíly – Nesmí být – účtujeme všechny operace, které jsou na dokladech, tedy i platby provedené omylem Termíny – 1x ročně

55 KRÁTKODOBÉ CENNÉ PAPÍRY Účet 25X

56 Definice Cenné papíry, které jsou v podniku po dobu kratší než 1 rok Krátkodobá investice, cíl = zisk z prodeje

57 Dělení Majetkové CP (251) Dluhové cenné papíry (253)

58 Oceňování Při pořízení – Pořizovací cena (nákup) – Reprodukční cena (vklad, dar) Při výdeji – FIFO – Průměrná cena

59 Účtování Nákup majetkových CP 251/321, 221, 367 Prodej majetkových CP Vyřazení561/251 Tržba z prodeje311, 221, 315/661 Dividendy z majetkových CP 315, 221/666 Nákup dluhopisů 253/221 Zpětný odkup dluhopisů 221/253,662 Pozn. Účtování je obdobné jako u dlouhodobých CP

60 Inventarizace Způsob – Dokladová = výpis ze Střediska cenných papírů Rozdíly – Nesmí být Termíny – 1x ročně

61 ZÁLOHY POSKYTNUTÉ ZAMĚSTNANCI

62 Účel poskytnutí zálohy Na služební cestu Na drobné nákupy

63 Účtování dokladtextKčMDD VPDposkytnutá záloha zaměstnanci na služební cestu5000335211 VÚDvyúčtování služební cesty4000512335 PPDvrácení přeplatku zaměstnancem1000211335 VPDposkytnutá záloha zaměstnanci na drobné nákupy800335211 VÚDvyúčtování nákupu zaměstnancem900501335 VPDzaměstnanci vyplacen nedoplatek z nákupu100335211 Účet 335 musí být po skončení transakce nulový U záloh v cizí měně se po vyúčtování musí zaúčtovat vzniklé kurzovní rozdíly


Stáhnout ppt "ÚČTOVÁNÍ KRÁTKODOBÉHO FINANČNÍHO MAJETKU A KRÁTKODOBÝCH BANKOVNÍCH ÚVĚRŮ „17“"

Podobné prezentace


Reklamy Google