Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Finanční účty lze rozdělit do těchto skupin: a) aktivní 211 - Pokladna 213 - Ceniny 221 - Bankovní účty 251 - Majetkové cenné papíry k obchodování.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Finanční účty lze rozdělit do těchto skupin: a) aktivní 211 - Pokladna 213 - Ceniny 221 - Bankovní účty 251 - Majetkové cenné papíry k obchodování."— Transkript prezentace:

1

2

3

4 Finanční účty lze rozdělit do těchto skupin: a) aktivní Pokladna Ceniny Bankovní účty Majetkové cenné papíry k obchodování Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly Dluhové cenné papíry k obchodování Vlastní dluhopisy Dluhové cenné papíry se splatností do 1 roku držené do splatnosti Peníze na cestě b) pasivní Krátkodobé bankovní úvěry Eskontní úvěry Ostatní krátkodobé výpomoci

5 Mezi peněžní prostředky patří:  hotovost  ceniny  vklady na vkladových účtech

6 Pokladní hotovost - účet 211 Patří zde:  peněžní prostředky v hotovosti  nasáčkované platy (nebyly v určený den předány)  přijaté šeky  poukázky na odběr zboží, služeb

7 Zálohy poskytnuté zaměstnancům Účtujeme ve třech krocích: 1. Poskytnutí zálohy 335/ Zaúčtování účet. případu – např. cestovné 512/ Vyúčtování zálohy: Existují 2 varianty: porovnáme stranu MD a D účtu 335: a) Skutečný náklad je vyšší než poskytnutá záloha b) Poskytnutá záloha je vyšší než skutečný náklad

8 a) Skutečný náklad je vyšší než poskytnutá záloha Příklad: Zaměstnanec jede na pracovní cestu, obdrží zálohu ve výši 1 000,- Kč. Skutečné náklady jsou 1 200,- Kč. Zaúčtujte ve třech krocích: 1) Poskytnutí zálohy 1 000,- Kč335/211 2) Cestovné 1 200,- Kč 512/335 3) Vyúčtování doplatku zaměstnanci 200,- Kč 335/211 Md 211 D Md 335 D Md 512 D PS 1) 1 000,- 1) 1 000,- 2) 1 200,- 2) 1 200,- 3) 200,- 3) 200,- Pracovníkovi musí být vyplacen rozdíl z pokladny 335/211

9 b) Poskytnutá záloha je vyšší než skutečný náklad Příklad: Zaměstnanec jede na pracovní cestu, obdrží zálohu ve výši 1 400,- Kč, skutečné náklady jsou 1 100,- Kč. Zaúčtujte ve třech krocích: 1) Poskytnutí zálohy 1 400,- Kč335/211 2) Cestovné 1 100,- Kč 512/335 3) Vyúčtování vratky zálohy 300,- Kč 211/335 Md 211 D Md 335 D Md 512 D PS 1) 1 400,- 1) 1 400,- 2) 1 100,- 2) 1 100,- 3) 200,- 3) 300,- Pracovník musí rozdíl odvést zpět do pokladny 211/335

10 Ceniny - účet 213 Jedná se o aktivní účet. Ceniny se oceňují nominální hodnotou, tj. cenou, která je vytištěna na cenině. Patří zde:  stravenky  kolky  karty pro odběr pohonných hmot  poštovní známky  telefonní karty  dálniční nálepky

11 Účtování cenin :  nákup cenin 213 /211 (321)  spotřeba známek, 518//213  telefonních karet 518/213  schodek v ceninách 569/213  předpis k náhradě za pokladníkem 335/668  přebytek v ceninách 213/668

12 Peníze na cestě Souží k překlenutí časového nesouladu mezi vklady do pokladny a výběry z bankovních účtů (výpisy obdržíme vždy s určitým zpožděním). Jsou možné tyto varianty: a) převod peněz z pokladny na běžný účet 1. Vpd - převod peněz na B. Ú. Kč 3 000,- 2. Výpis z B. Ú: - převod peněz na B. Ú. Kč 3 000,- Md 211 – Pokladna D Md 261 – Peníze na cestě D Md 221 – Bankovní účty D PS 1) 3 000,- 1) 3 000,- 2) 3 000,- PS 2) 3 000,-

13 b) převod peněz z běžného účtu do pokladny 1. Ppd - převod peněz z B. Ú. do pokladny Kč 3 000,- 2. Výpis z B. Ú: - převod peněz z B. Ú. Kč 3 000,- Md 211 – Pokladna D Md 261 – Peníze na cestě D Md 221 – Bankovní účty D PS 2) 3 000,- 1) ) 3 000,- 1) 3 000,-

14 Bankovní účty – 221 Banka si účtuje bankovní poplatek za vedení bankovního účtu, zasílání výpisů z bankovního účtu a další poplatky, které vyplývají z poskytovaných služeb bankou. Nastávají účetní případy: 1. Výpis z b. účtu: úhrada fa p Kč 5 000,- 321/ Výpis z b. ú.: účtu: úhrada fa v Kč ,- 221/ Výpis z b, účtu: poplatky za vedení účtu Kč 60,- 568/ Výpis z b. účtu: kladné úroky Kč 120,- 221/ Výpis z b. účtu: záporné úroky 562/221

15 Bankovní úvěry Mezi finanční zdroje patří bankovní úvěry, které dělíme: a) dlouhodobé - poskytnuté na dobu delší než 1 rok, účtujeme o nich v 4. účtové třídě b) krátkodobé - poskytnuté na dobu 1 roku, účtujeme o nich v 2. účtové třídě V praxi se využívají 2 způsoby čerpání úvěru: Banka otevře speciální úvěrový účet, z něhož jsou propláceny dlužníkovy faktury a jiné závazky 321/231, Banka převede celou částku úvěru na dlužníkův bankovní účet: a) výpis z úvěrového účtu 261/231 b) výpis z bankovního účtu 221/261 Rovněž i u úvěrového účtu se účtují úroky, které musí dlužník bance zaplatit: 562/231

16 Seznam literatury: Prezentace je autorsky vytvořena př í mo pro učebn í materi á l.


Stáhnout ppt "Finanční účty lze rozdělit do těchto skupin: a) aktivní 211 - Pokladna 213 - Ceniny 221 - Bankovní účty 251 - Majetkové cenné papíry k obchodování."

Podobné prezentace


Reklamy Google