Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Úvod do problematiky výnosových křivek. 2 Výnosové křivky Výnosová křivka – vyjádření vzájemné závislosti výnosu aktiva a doby do jeho splatnosti. x.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Úvod do problematiky výnosových křivek. 2 Výnosové křivky Výnosová křivka – vyjádření vzájemné závislosti výnosu aktiva a doby do jeho splatnosti. x."— Transkript prezentace:

1 1 Úvod do problematiky výnosových křivek

2 2 Výnosové křivky Výnosová křivka – vyjádření vzájemné závislosti výnosu aktiva a doby do jeho splatnosti. x (doba do splatnosti) y (výnos v %)

3 3 Konstrukce - z dluhopisů (vládních) - z úrokových swapů (IRS) Předpoklady - dostatečná likvidita podkladových aktiv - dostatek emitovaných splatností - identické charakteristiky aktiv (bonita emitenta, zdanění) - dostatečné objemy emitovaných aktiv - identické charakteristiky aktiv (bonita emitenta, zdanění) - dostatečné objemy emitovaných aktiv Výnosové křivky

4 4 Důvody konstrukce výnosové křivky ze státních dluhopisů a nikoliv z korporátních dluhopisů vládní dluhopiskorporátní dluhopis likviditaano objemyanočástečné splatnostianone risk free rateanone Výnosové křivky

5 5 Výnosová křivka zkonstruovaná z vládních dluhopisů představuje termínovou strukturu minimální výši výnosu, které jsou investoři ochotni v daném okamžiku na trhu akceptovat. y (výnos v %) x (doba do splatnosti) Vládní výnosová křivka Korporátní dluhopisy Výnosové křivky

6 6 Determinanty tvaru výnosových křivek Úroveň (počátek krátkého konce výnosové křivky) Úroveň (počátek krátkého konce výnosové křivky) Sklon (jako rozdíl mezi 10letým a 1letým dluhopisem; popřípadě jako rozdíl mezi 10letým a 3měsíčním dluhopisem) Sklon (jako rozdíl mezi 10letým a 1letým dluhopisem; popřípadě jako rozdíl mezi 10letým a 3měsíčním dluhopisem) Zakřivení (vztah splatnosti a výnosu není lineární; konkávní, konvexní tvar) Zakřivení (vztah splatnosti a výnosu není lineární; konkávní, konvexní tvar) Výnosové křivky

7 7

8 8 Sklony výnosových křivek Rostoucí výnosová křivka (konkávní) Rostoucí výnosová křivka (konkávní) Vyboulená výnosová křivka Vyboulená výnosová křivka Plochá výnosová křivka Plochá výnosová křivka Klesající výnosová křivka Klesající výnosová křivka Výnosové křivky

9 9 Příklady výnosových křivek 1. Rostoucí výnosová křivka 2. Klesající výnosová křivka 3. Vyboulená výnosová křivka 1.2.3.

10 10 Teorie vysvětlující tvary výnosových křivek Hypotéza očekávání Hypotéza očekávání Čistá hypotéza očekávání Modifikovaná hypotéza očekávání Hypotéza preference likvidity Hypotéza preference likvidity Hypotéza oddělených trhů Hypotéza oddělených trhů Hypotéza preferovaného umístění Hypotéza preferovaného umístění Výnosové křivky

11 11 Čistá hypotéza očekávání Dluhopisy různých splatností jsou dokonalými substituty Dluhopisy různých splatností jsou dokonalými substituty Dlouhodobé úrokové sazby jsou průměrem sazeb krátkodobých Dlouhodobé úrokové sazby jsou průměrem sazeb krátkodobých   výnos dlouhodobého dluhopisu = sumě výnosů realizovaných při opakovaných investicích do krátkodobých dluhopisů  investor je indiferentní mezi dlouhou či krátkou investicí Výnosové křivky

12 12 Čistá hypotéza očekávání Rolovaná strategie (krátkodobé opakované investice) Y=(1+IR t,1 )*(1+IR t+1,1 ) Dlouhodobá strategie Y=(1+IR t,2 ) 2 (1+IR t,2 ) 2 =(1+IR t,1 )*(1+IR t+1,1 ) IR t+1,1 = 2* IR t,2 - IR t,1 Výnosové křivky

13 13 Výpočet forwardové sazby IR t,1 = 3% IR t,2 = 3,5% IR t+1,1 = ? IR t+1,1 = 2* IR t,2 - IR t,1 IR t+1,1 = 4% (1+IR t,2 ) 2 =(1+IR t,1 )*(1+IR t+1,1 ) IR t+1,1 = 4,0024% Výnosové křivky

14 14 Modifikovaná hypotéza očekávání Čistá hypotéza očekávání předpokládá při rostoucí výnosové křivce neustále rostoucí krátkodobé sazby  realita Čistá hypotéza očekávání předpokládá při rostoucí výnosové křivce neustále rostoucí krátkodobé sazby  realita Čistá hypotéza očekávání předpokládá, že investor přisuzuje krátkým a dlouhým papírům stejnou míru rizika  realita Čistá hypotéza očekávání předpokládá, že investor přisuzuje krátkým a dlouhým papírům stejnou míru rizika  realita (1+IR t,2 ) 2 = (1+IR t,1 )*(1+IR t+1,1 ) + rp t,2 IR = 2* IR - IR IR t+1,1 = 2* IR t,2 - IR t,1 + rpt, 2 Riziková prémie Výnosové křivky

15 15 Hypotéza preference likvidity Sklon výnosové křivky determinován pouze prémii za likviditu Sklon výnosové křivky determinován pouze prémii za likviditu Dokáže vysvětlit pouze rostoucí tvar výnosové křivky, nikoliv její klesající tvar Dokáže vysvětlit pouze rostoucí tvar výnosové křivky, nikoliv její klesající tvar Ignoruje nabídku dluhopisů na trhu Ignoruje nabídku dluhopisů na trhu Výnosové křivky

16 16 Hypotéza oddělených trhů Striktní oddělení krátkodobých a dlouhodobých splatností Striktní oddělení krátkodobých a dlouhodobých splatností Neexistence jakékoliv provázanosti – vývoj sazeb jednotlivých segmentů se pohybují nezávisle na sobě Neexistence jakékoliv provázanosti – vývoj sazeb jednotlivých segmentů se pohybují nezávisle na sobě Pozitivní sklon výnosové křivky: trhy obecně preferují kratší splatnosti Pozitivní sklon výnosové křivky: trhy obecně preferují kratší splatnosti  větší poptávka po kratších papírech  růst jejich cen (pokles výnosu) Výnosové křivky

17 17 Hypotéza preferovaného umístění Oslabuje striktní předpoklad oddělenosti trhů dle „Hypotézy oddělených trhů“ Oslabuje striktní předpoklad oddělenosti trhů dle „Hypotézy oddělených trhů“ Investoři preferují určité maturity (resp. duraci), nicméně jsou ochotni své preference přeskupit, je-li jim za to nabídnuta „prémie“. Investoři preferují určité maturity (resp. duraci), nicméně jsou ochotni své preference přeskupit, je-li jim za to nabídnuta „prémie“. Výnosové křivky

18 18 Konstrukce výnosových křivek Z dluhopisů Z dluhopisů Ze strips dluhopisů Ze strips dluhopisů Z IRS (úrokových swapů) Z IRS (úrokových swapů) Výnosové křivky

19 19 Konstrukce VK z dluhopisů Zero-bondy (dluhopisy s nulovým kupónem): pokrývající krátký konec křivky (3M, 6M, 1Y, 2Y) Zero-bondy (dluhopisy s nulovým kupónem): pokrývající krátký konec křivky (3M, 6M, 1Y, 2Y) Kupónové dluhopisy: dostatečné množství pro pokrytí celé délky výnosové křivky; kupónový efekt Kupónové dluhopisy: dostatečné množství pro pokrytí celé délky výnosové křivky; kupónový efekt Výnosové křivky

20 20 Kupónový efekt Dluhopisy s nulovým kupónem mají vyšší citlivost změny ceny na změnu úrokových sazeb. Při stejné splatnosti, má dluhopis s nulovým kupónem vyšší duraci (zde rovnou jeho maturitě), než tentýž dluhopis s kupónem. Investoři tak preferují dluhopisy s kupóny, neboť jsou méně citlivé na vývoj sazeb na trhu (mají nižší duraci), a tím jsou i z pohledu investora méně rizikové. Čím vyšší má dluhopis kupón, tím je z pohledu investora zajímavějším a má vyšší cenu, tedy nižší výnos. Výnosové křivky

21 21 Konstrukce VS z dluhopisů Tzv. metoda BOOTSTRAPPING. Vypočítává hypotetické výnosy zero-bondů z kupónových dluhopisů. Tato metoda je založena na předpokladu, že výnos z kupónového dluhopisu se musí rovnat sumě zero-bondů, které duplikují kupónové cash flow kupónového dluhopisu. Výnosové křivky

22 22 Konstrukce VS z dluhopisů Druh dluhopisuSplatnostVýnos/Kupónový výnos Tržní cena dluhopisu Nominální hodnota dluhopisu I.Zero-bond1 rok3,4661%96,65100 II.Fixní kupón2 roky3,8%99,85100 III.Fixní kupón3 roky6,4%105,67100 IV.Fixní kupón5 let3,55%96,597100 V.Fixní kupón8 let3,8%96,27100 VI.Fixní kupón10 let4%95,8100 Výnosové křivky

23 23 Konstrukce VS (výpočet výnosů do splatnosti YTM) YTM 1 rok: = i t1 = 3,4461% Výnosové křivky

24 24 Konstrukce VS (výpočet výnosů do splatnosti YTM) YTM 2 roky: i t2 = 3,8873 % Výnosové křivky

25 25 Konstrukce VS (výpočet výnosů do splatnosti YTM) YTM 3 roky: i t3 = 4,3821% Výnosové křivky

26 26 Konstrukce VK z dluhopisů x (doba do splatnosti) y (výnos v %) 1Y2Y3Y 3,44 3,89 4,38 Výnosové křivky

27 27 Konstrukce VS (výpočet výnosů do splatnosti YTM) Metoda postupného výpočtu výnosových bodů výnosové křivky = BOOTSTRAPPING. Výnosové křivky

28 28 Konstrukce VK ze strips bondů Strips bondy: český ekvivalent svlečené dluhopisy, jsou dluhopisy vytvořené z kupónového dluhopisu, rozdělením dluhopisu na kupónovou část a část nominálu. Obě takto vytvořené části jsou obchodovány zvlášť. Z kupónového dluhopisu o splatnosti n lze získat n+1 svlečených dluhopisů (n kupónových plateb + nominální hodnota). Výnosové křivky

29 29 „Stripování“ tříletého kupónového dluhopisu s 4% kupónem Oproti každé kupónové platbě je emitován zero-bond (dluhopis s diskontem), se splatností v roce příslušící kupónové platbě. Výnosové křivky

30 30 „Stripování“ tříletého kupónového dluhopisu 1. Kupón (4) se splatností 1rok 2. Kupón (4) se splatností 2roky 3. Kupón (4) se splatností 3roky 4. Nominál (100) se splatností 3roky Obchodován za 3,8 Obchodován za 3,6 Obchodován za 3,4 Obchodován za 85 dostáváme výnosy v jednotlivých letech (1) 5,26 (2) 5,41 (3) 5,57 (4) 5,57 Užitím Výnosové křivky

31 31 Determinanty pohybu výnosových křivek Výnosová křivka má tendence v sobě odrážet očekávání, popřípadě aktuální informace, jež jsou pro trh překvapivými (neočekávanými),Výnosová křivka má tendence v sobě odrážet očekávání, popřípadě aktuální informace, jež jsou pro trh překvapivými (neočekávanými), Výnosy na křivce jsou výnosy nominálními, potom dle Fisherovy rovnice:Výnosy na křivce jsou výnosy nominálními, potom dle Fisherovy rovnice: IN = IR + π e IN = IR + π e Inflační očekávání (π e ) se tak stávají výrazným zdrojem ovlivňující tvar, sklon a posun VK.Inflační očekávání (π e ) se tak stávají výrazným zdrojem ovlivňující tvar, sklon a posun VK. Výnosové křivky

32 32 Determinanty pohybu výnosových křivek Měnová politika – bezprostřední vliv na krátký konec VK (mezibankovní sazby trhu), zprostředkovaně na střední a dlouhý konec VK.Měnová politika – bezprostřední vliv na krátký konec VK (mezibankovní sazby trhu), zprostředkovaně na střední a dlouhý konec VK. Fiskální politika – vliv na výnosy třemi kanály:Fiskální politika – vliv na výnosy třemi kanály: Vytlačování kapitálu vládním dluhemVytlačování kapitálu vládním dluhem Fiskální expanze s dopadem do cenové hladinyFiskální expanze s dopadem do cenové hladiny Zdanění kapitálových výnosůZdanění kapitálových výnosů Externí faktory – ceny importovaných komodit, spotřebitelská poptávka v okolních zemích, sentiment na globálních trzíchExterní faktory – ceny importovaných komodit, spotřebitelská poptávka v okolních zemích, sentiment na globálních trzích Interní faktory – růst reálné míry výnosuInterní faktory – růst reálné míry výnosu Ostatní faktory - rizika, pramenící z podstaty trhu, s nimiž může být investor konfrontován a jež jsou mu známa, budou hrát důležitou roli při stanovení požadovaného výnosuOstatní faktory - rizika, pramenící z podstaty trhu, s nimiž může být investor konfrontován a jež jsou mu známa, budou hrát důležitou roli při stanovení požadovaného výnosu Výnosové křivky

33 33 Základní, konkávní tvar – ukazuje na očekávaný růst krátkodobých úrokových sazeb (např. z důvodu inflačního očekávání, růstu výnosů),Základní, konkávní tvar – ukazuje na očekávaný růst krátkodobých úrokových sazeb (např. z důvodu inflačního očekávání, růstu výnosů), Konvexní tvar – ukazuje na výrazný očekávaný pokles krátkodobých úrokových sazeb, například z titulu poklesu inflačních očekávaní, či poklesu očekávaných výnosů. Může být odrazem značně restriktivní měnové politiky, která se vyznačuje vysokými krátkodobými úrokovými sazbami a do budoucna se očekává její postupné uvolňování,Konvexní tvar – ukazuje na výrazný očekávaný pokles krátkodobých úrokových sazeb, například z titulu poklesu inflačních očekávaní, či poklesu očekávaných výnosů. Může být odrazem značně restriktivní měnové politiky, která se vyznačuje vysokými krátkodobými úrokovými sazbami a do budoucna se očekává její postupné uvolňování, Plochý tvar – ukazuje na očekávaný mírný pokles krátkodobých úrokových sazeb. Vzhledem k existenci prémie za riziko, která je spojována s dlouhodobými cennými papíry je zřejmé, že rovnají- li se krátkodobé výnosy výnosům dlouhodobým (které obsahují již zmíněnou prémii za riziko), potom očekáváme pokles krátkodobých sazeb.Plochý tvar – ukazuje na očekávaný mírný pokles krátkodobých úrokových sazeb. Vzhledem k existenci prémie za riziko, která je spojována s dlouhodobými cennými papíry je zřejmé, že rovnají- li se krátkodobé výnosy výnosům dlouhodobým (které obsahují již zmíněnou prémii za riziko), potom očekáváme pokles krátkodobých sazeb. Výnosové křivky

34 34 Děkuji za pozornost Jan Bureš


Stáhnout ppt "1 Úvod do problematiky výnosových křivek. 2 Výnosové křivky Výnosová křivka – vyjádření vzájemné závislosti výnosu aktiva a doby do jeho splatnosti. x."

Podobné prezentace


Reklamy Google