Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Dotační řízení a rozdělení finančních prostředků na primární prevenci v letech 2013 - 2015 Kulatý stůl k primární prevenci rizikového chování Praha 15.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Dotační řízení a rozdělení finančních prostředků na primární prevenci v letech 2013 - 2015 Kulatý stůl k primární prevenci rizikového chování Praha 15."— Transkript prezentace:

1 1 Dotační řízení a rozdělení finančních prostředků na primární prevenci v letech Kulatý stůl k primární prevenci rizikového chování Praha Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, Praha 1 tel.:

2 2 Financování jako nástroj pro realizaci programů primární prevence Financování je nástrojem pro naplnění cílů v primární prevenci. Není cílem samo o sobě. Účinná opatření primární prevence není možno uskutečnit bez adekvátního zabezpečení finančních zdrojů k jejich realizaci. Financované aktivity musí splňovat kritéria: potřebnosti (krajský plán prevence) kvality (certifikace) efektivity (cena/výkon) evaluace (hodnocení, sebehodnocení a rozvoje).

3 3 Dotační řízení na podporu aktivit v oblasti primární prevence MŠMT vyčleňuje ze svého rozpočtu průměrně ročně cca 20 mil. Kč na dotační program na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování v působnosti resortu Podpora programů dlouhodobé primární prevence rizikových projevů chování a projektů zaměřených na vzdělávání v oblasti primární prevence Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze SR na realizaci aktivit v oblasti prevenci rizikového chování v období 2013 – 2018 Elektronizace systému a zjednodušení systému Kvalita a efektivita programu - základní kritérium dotací Užší spolupráce s kraji – krajské návrhy dotací (krajský síť programů): kritérium potřebnosti

4 4 Dotační řízení na podporu aktivit v oblasti primární prevence Od r nový elektronický systém pro podávání žádostí: Maximální výše dotace na 1 žádost/ 1 rok: ,- (projekty pro více subjektů) ,- (projekty pro svůj vlastní preventivní program) Informace na – sekce Vzdělávání - Speciální vzdělávání – odkaz Prevencewww.msmt.cz

5 5 Financované projekty a subjekty MŠMT podporuje stěžejní a prioritní projekty, které jsou v souladu: se strategií prevence rezortu se schválenými plány prevence kraje (prioritní projekty) splňuji kriteria kvality (certifikace) a efektivity (cena/výkon) 1)projekty škol a školských zařízení 2)projekty služeb pro školy a školská zařízení a realizovaná ve školách a školských zařízeních 3)projekty zaměřené na informace, výzkum, hodnocení (např. konference, časopis, evaluace, systém hodnocení kvality atd.)

6 6 Krajská hodnotící komise Výběr konkrétních osob do jednotlivých komisí kraje je zcela v kompetenci krajů. MŠMT očekává a doporučuje, aby krajské hodnotící komise, které připraví návrhy na projednávání v níže uvedených termínech, byly složeny z/ze: krajského školského koordinátora prevence, zástupci metodiků prevence z PPP, zástupce školních metodiků prevence, zástupců NNO a dalších organizací, které poskytují programy primární prevence v kraji, případně dalších odborníků z oblasti primární prevence.

7 7 Harmonogram dotačního řízení do 30. září – konečný termín pro podávání žádostí o dotaci říjen – formální hodnocení úplnosti a správností žádostí o dotace říjen – listopad – odborné (věcné) hodnocení žádostí odbornými hodnotiteli a jednotlivými kraji - krajské dotační komise listopad – jednání Dotační komise MŠMT prosinec – jednání MŠMT o udělení dotací do 15. února – vyúčtování dotace za minulý rok do 31. března – vydání rozhodnutí a vyplacení dotací úspěšným žadatelům

8 8 Přehled dotačního řízení MŠMT v letech 2013 – 2018 Rok Počet podaných projektů Počet projektů vyřazených z formálních důvodů Počet podpořených projektů Celková částka dotace v Kč * * * Jedná se o návrh výběrové dotační komise MŠMT

9 9 Kraj Počet podpořený ch projektů v roce 2013 Dotace celkem v Kč v roce 2013 Počet podpořený ch projektů v roce 2014 Dotace celkem v Kč v roce 2014 Počet podpořenýc h projektů v roce 2015 * Dotace celkem v Kč v roce 2015 * Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Plzeňský Ústecký Liberecký Praha Středočeský Královéhradecký Pardubický Olomoucký Moravskoslezský Vysočina Zlínský Celostátní CELKEM * Jedná se návrh výběrové dotační komise MŠMT

10 10 Druh organizace Dotace celkem v Kč v roce 2013 Dotace celkem v Kč v roce 2014 NNO OPŘO a PŘO Ostatní organizace PO obce nebo kraje Celkový součet Rozdělení dotačních prostředků podle druhu organizací

11 Karlovarský Plzeňský Jihočeský Liberecký Ústecký Hl. město Praha Středočeský Vysočina * * dotace v rámci udržitelnosti 9Královehradecký Pardubický000 11Olomoucký Moravskoslezský Zlínský Jihomoravský Celkem Finanční prostředků na primární prevenci z rozpočtů krajů

12 12

13 13 Závěr  Vícezdrojové financování:  Stát  Kraj  Obec  Financování jednotlivých typů primární prevence  Udržení celkového objemu finančních prostředků na oblast primární prevence

14 14 Děkuji za pozornost. Ing. Radka Heřmánková oddělení prevence a speciálního vzdělávání odbor vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy


Stáhnout ppt "1 Dotační řízení a rozdělení finančních prostředků na primární prevenci v letech 2013 - 2015 Kulatý stůl k primární prevenci rizikového chování Praha 15."

Podobné prezentace


Reklamy Google