Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Dotační řízení a rozdělení finančních prostředků na primární prevenci v letech 2013 - 2015 Kulatý stůl k primární prevenci rizikového chování Praha 15.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Dotační řízení a rozdělení finančních prostředků na primární prevenci v letech 2013 - 2015 Kulatý stůl k primární prevenci rizikového chování Praha 15."— Transkript prezentace:

1 1 Dotační řízení a rozdělení finančních prostředků na primární prevenci v letech 2013 - 2015 Kulatý stůl k primární prevenci rizikového chování Praha 15. 12. 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

2 2 Financování jako nástroj pro realizaci programů primární prevence Financování je nástrojem pro naplnění cílů v primární prevenci. Není cílem samo o sobě. Účinná opatření primární prevence není možno uskutečnit bez adekvátního zabezpečení finančních zdrojů k jejich realizaci. Financované aktivity musí splňovat kritéria: potřebnosti (krajský plán prevence) kvality (certifikace) efektivity (cena/výkon) evaluace (hodnocení, sebehodnocení a rozvoje).

3 3 Dotační řízení na podporu aktivit v oblasti primární prevence MŠMT vyčleňuje ze svého rozpočtu průměrně ročně cca 20 mil. Kč na dotační program na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování v působnosti resortu Podpora programů dlouhodobé primární prevence rizikových projevů chování a projektů zaměřených na vzdělávání v oblasti primární prevence Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze SR na realizaci aktivit v oblasti prevenci rizikového chování v období 2013 – 2018 Elektronizace systému a zjednodušení systému Kvalita a efektivita programu - základní kritérium dotací Užší spolupráce s kraji – krajské návrhy dotací (krajský síť programů): kritérium potřebnosti

4 4 Dotační řízení na podporu aktivit v oblasti primární prevence Od r. 2013 - nový elektronický systém pro podávání žádostí: http://is-prevence.msmt.czhttp://is-prevence.msmt.cz Maximální výše dotace na 1 žádost/ 1 rok: 350 000,- (projekty pro více subjektů) 80 000,- (projekty pro svůj vlastní preventivní program) Informace na www.msmt.cz – sekce Vzdělávání - Speciální vzdělávání – odkaz Prevencewww.msmt.cz

5 5 Financované projekty a subjekty MŠMT podporuje stěžejní a prioritní projekty, které jsou v souladu: se strategií prevence rezortu se schválenými plány prevence kraje (prioritní projekty) splňuji kriteria kvality (certifikace) a efektivity (cena/výkon) 1)projekty škol a školských zařízení 2)projekty služeb pro školy a školská zařízení a realizovaná ve školách a školských zařízeních 3)projekty zaměřené na informace, výzkum, hodnocení (např. konference, časopis, evaluace, systém hodnocení kvality atd.)

6 6 Krajská hodnotící komise Výběr konkrétních osob do jednotlivých komisí kraje je zcela v kompetenci krajů. MŠMT očekává a doporučuje, aby krajské hodnotící komise, které připraví návrhy na projednávání v níže uvedených termínech, byly složeny z/ze: krajského školského koordinátora prevence, zástupci metodiků prevence z PPP, zástupce školních metodiků prevence, zástupců NNO a dalších organizací, které poskytují programy primární prevence v kraji, případně dalších odborníků z oblasti primární prevence.

7 7 Harmonogram dotačního řízení do 30. září – konečný termín pro podávání žádostí o dotaci říjen – formální hodnocení úplnosti a správností žádostí o dotace říjen – listopad – odborné (věcné) hodnocení žádostí odbornými hodnotiteli a jednotlivými kraji - krajské dotační komise listopad – jednání Dotační komise MŠMT prosinec – jednání MŠMT o udělení dotací do 15. února – vyúčtování dotace za minulý rok do 31. března – vydání rozhodnutí a vyplacení dotací úspěšným žadatelům

8 8 Přehled dotačního řízení MŠMT v letech 2013 – 2018 Rok Počet podaných projektů Počet projektů vyřazených z formálních důvodů Počet podpořených projektů Celková částka dotace v Kč 20135171210718 543 300 20143442416019 553 300 201528020 164 * 19 256 954 * * Jedná se o návrh výběrové dotační komise MŠMT

9 9 Kraj Počet podpořený ch projektů v roce 2013 Dotace celkem v Kč v roce 2013 Počet podpořený ch projektů v roce 2014 Dotace celkem v Kč v roce 2014 Počet podpořenýc h projektů v roce 2015 * Dotace celkem v Kč v roce 2015 * Jihočeský 101562100131 384 800111 463 417 Jihomoravský 81781100111 436 40091 143 000 Karlovarský 23910003385 0004350 460 Plzeňský 612308006823 1006664 484 Ústecký 21006007487 2009464 706 Liberecký 13097003489 8005469 610 Praha 81021600171 159 800151 108 601 Středočeský 7953100212 065 900171 560 400 Královéhradecký 11158780091 100 000101 175 222 Pardubický 627870012391 30014598 172 Olomoucký 14212620091 005 7007638 583 Moravskoslezský 452590091 431 700121 410 253 Vysočina 8203520091 719 200101 341 000 Zlínský 9164450012969 2009826 763 Celostátní 112995000194 704 200266 042 283 CELKEM10718 543 30016019 553 30016419 256 954 * Jedná se návrh výběrové dotační komise MŠMT

10 10 Druh organizace Dotace celkem v Kč v roce 2013 Dotace celkem v Kč v roce 2014 NNO11 891 300 12 115 000 OPŘO a PŘO236 500 0 Ostatní organizace2 478 900 3 088 400 PO obce nebo kraje3 936 600 4 349 900 Celkový součet18 543 300 19 553 300 Rozdělení dotačních prostředků podle druhu organizací

11 11 201220132014 1Karlovarský450 000 2Plzeňský900 000 500 000 3Jihočeský1 275 0001 180 0001 110 000 4Liberecký0250 0000 5Ústecký1 000 000 6Hl. město Praha6 775 0006 990 0007 010 000 7Středočeský881 0000441 000 8Vysočina868 0002 073 000* * dotace v rámci udržitelnosti 9Královehradecký450 000 700 000 10Pardubický000 11Olomoucký200 000 12Moravskoslezský1 560 00001 000 000 13Zlínský160 000150 000 14Jihomoravský1 373 0001 502 0001 510 000 Celkem15 892 00015 145 00014 071 000 Finanční prostředků na primární prevenci z rozpočtů krajů

12 12

13 13 Závěr  Vícezdrojové financování:  Stát  Kraj  Obec  Financování jednotlivých typů primární prevence  Udržení celkového objemu finančních prostředků na oblast primární prevence

14 14 Děkuji za pozornost. Ing. Radka Heřmánková oddělení prevence a speciálního vzdělávání odbor vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy radka.hermankova@msmt.cz


Stáhnout ppt "1 Dotační řízení a rozdělení finančních prostředků na primární prevenci v letech 2013 - 2015 Kulatý stůl k primární prevenci rizikového chování Praha 15."

Podobné prezentace


Reklamy Google