Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Realizace aktivní politiky zaměstnanosti – Kritéria a postupy pro poskytování příspěvků z prostředků APZ pro rok 2015 Úřad práce ČR, Krajská pobočka v.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Realizace aktivní politiky zaměstnanosti – Kritéria a postupy pro poskytování příspěvků z prostředků APZ pro rok 2015 Úřad práce ČR, Krajská pobočka v."— Transkript prezentace:

1 Realizace aktivní politiky zaměstnanosti – Kritéria a postupy pro poskytování příspěvků z prostředků APZ pro rok 2015 Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ústí nad Labem, Kontaktní pracoviště v Mostě

2 Aktivní politika zaměstnanosti Na základě Směrnice generálního ředitele Úřadu práce ČR č. 1/2015 jsou v letošním roce dohody o poskytnutí příspěvku na nástroje VPP a SÚPM vyhrazené uzavírány především z prostředků OP LZZ „VS pro růst! – PP“ a to do doby realizace projektu tj. do 31.10.2015. Dohody mohou být prodlouženy dodatkem s tím, že od 1.11.2015 budou dále financovány z prostředků OP Z.

3 Kategorie přiznání příspěvku Podporované kategorie dle kritérií a § 33 ZoZ Fyzické osoby vedené nepřetržitě v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než 5 měsíců Fyzické osoby starší 50 let věku (v loňském roce FO starší 55 let věku) Fyzické osoby do 30 let věku (v loňském roce FO do 25 let věku) Fyzické osoby, absolventi škol bez praxe Fyzické osoby se zdravotním postižením Fyzické osoby pečující o dítě do 10 let věku Fyzické osoby, které potřebují zvláštní pomoc

4 Veřejně prospěšné práce VPP - pracovní příležitosti zřizované zaměstnavatelem zejména na údržbu a úklid veřejných prostranství, budov, komunikací nebo obdobné činnosti na dobu nejdéle 24 po sobě jdoucích měsíců (do loňského roku 12 po sobě jdoucích měsíc ). Na tato pracovní místa mohou být umístěni uchazeči i opakovaně. Příspěvek je poskytován měsíčně ve výši: - 13 000 Kč (11 000 Kč v roce 2014) na pracovní místo - 15 000 Kč na pracovní pozici předák (13 000 Kč v roce 2014) při vytvoření minimálně 10 pracovních míst. U obcí nad 1500 obyvatel při vytvoření minimálně 6 pracovních míst.

5 Společensky účelná pracovní místa VYHRAZENÁ Pracovní místa, které zaměstnavatel vyhradí pro konkrétní uchazeče o zaměstnání. Úřad práce, na základě zaměstnavatelem doloženého vyúčtování, měsíčně přispívá na úhradu mzdových nákladů včetně pojistného na sociální zabezpečení, na všeobecné zdravotní pojištění a státní politiku zaměstnanosti. V letošním roce se poskytuje příspěvek ve výši maximálně 13 000 Kč měsíčně do 31.10.2015 při PP na dobu určitou 15 000 Kč měsíčně do 31.10.2015 při PP na dobu neurčitou (v r. 2014 byl poskytován příspěvek ve výši 10 000 Kč/měs.)

6 Společensky účelná pracovní místa PŘÍSPĚVEK NA ZŘÍZENÍ Pracovní místa, která zřizuje zaměstnavatel pro uchazeče o zaměstnání. Jednorázový finanční příspěvek ve výši maximálně 80 000 Kč na zřízení jednoho pracovního místa, které použije zaměstnavatel na úhradu nákladů spojených se zřízením pracovního místa (stroje, zařízení a vybavení provozovny). Zaměstnavatel dle letošních kritérií musí splnit podmínku obsazenosti pracovního místa v délce 12 měsíců (v loňském roce 18 měsíců).

7 Společensky účelná pracovní místa zřízená pro uchazeče o zaměstnání za účelem výkonu SVČ Pracovní místo, které pro sebe zřizuje uchazeče o zaměstnání vedený v evidenci uchazečů o zaměstnání. Jednorázový finanční příspěvek ve výši maximálně 80 000 Kč na zřízení tohoto pracovního místa. Příspěvek použije uchazeč o zaměstnání na úhradu nákladů spojených se zřízením pracovního místa (stroje, zařízení a vybavení provozovny). Příjemce příspěvku dle letošních kritérií musí splnit podmínku obsazenosti pracovního místa v délce 12 měsíců (v loňském roce 18 měsíců).

8 Chráněné pracovní místo PŘÍSPĚVEK NA ZŘÍZENÍ Příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa může být poskytnut zaměstnavateli, který vytvoří pracovní místo pro osobu se zdravotním postižením. Jedná se o jednorázový finanční příspěvek, který zaměstnavatel musí použít na úhradu nákladů spojených se zřízením tohoto pracovního místa (stroje, zařízení, vybavení). Délka obsazenosti vytvořeného CHPM činí 36 měsíců. Příspěvek na zřízeníVýše příspěvku v Kč (max.) 1 pracovního místa - OZP125 000 (100 000 v r. 2014) 1 pracovního místa – TZP 125 000

9 Přehled vytvořeních pracovních míst a umístěných uchazečů k 31.12. Aktivní politika zaměstnanosti KoP Most Počet vytvořených míst Počet umístěných uchazečů 2013201420132014 VPP317376330379 SÚPM vyhrazené230488230488 SÚPM zřízené - SVČ22 CHPM42324764

10 Počet vytvořených pracovních míst – KoP Most

11 Čerpání finančních prostředků KoP Most Aktivní politika zaměstnanosti Čerpání k 31.12. v Kč 20132014 VPP26 145 69436 987 187 SÚPM vyhrazené10 403 29821 254 955 SÚPM zřízené – SVČ 1 323 980 1 623 600 CHPM 3 567 543 2 366 000

12 Čerpání finančních prostředků KoP Most v tis. Kč

13 Rozpočet aktivní politiky zaměstnanosti – KoP Most Aktivní politika zaměstnanosti Výše přiděleného rozpočtu v Kč 2013 2014 2015 Národní prostředky 22 000 000 40 432 833 43 426 667 OP LZZ „VSPR!– PP“ 23 900 000 39 323 000 57 790 692 čerpání do 31.10.2015

14 Rozpočet aktivní politiky zaměstnanosti KoP Most v tis. Kč

15 Aktivní politika zaměstnanosti Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Realizace aktivní politiky zaměstnanosti – Kritéria a postupy pro poskytování příspěvků z prostředků APZ pro rok 2015 Úřad práce ČR, Krajská pobočka v."

Podobné prezentace


Reklamy Google